[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='authorities' results in 1 hits


 
1. Hakalehto-Wainio, Suvianna : Valta ja vahinko , 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Valta ja vahinko : julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuu vahingonkorvauslaissa / Hakalehto-Wainio, Suvianna, xlix, 419 p.. - Helsinki : Talentum, 2008.

ISBN 978-952-14-1306-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Johdanto. II. Johdatus julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuuseen. III. Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuuseen. IV. Julkishallinto toimintaympäristönä ja hallintooikeudellisen oikeussuhteen erityispirteet. V. Tuottamus viranomaistoiminnassa. VI. Tuottamus eräillä julkishallinnon alueilla. VII. Julkisen vallan käyttäjän vahingonkorvausvastuun kehitysnäkymiä. VIII. Tutkimuksen tulokset. SUMMARY.

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* myndigheter = authorities = viranomaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): Dr.iur., University of Helsinki, 2008 [T]

URL https://www.talentumshop.fi/talecom/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=21923&backURL=https%3A%2F%2Fwww.talentumshop.fi%2Ftalecom%2Fservlets%2FProductServlet%3Faction%3Dquicksearch%26orderBy%3Dyear%26info%3Dhakalehto%26Hae.x%3D0%26Hae.y%3


24.11.1999