[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='avioliitto' results in 208 hits


 
1. Atkins, Susan : Suomen vuoden 1987 avioliittolain muutos oikeusvertailevasta feministisestä näkökulmasta(t), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen vuoden 1987 avioliittolain muutos oikeusvertailevasta feministisestä näkökulmasta(t) / Atkins, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 99-107. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämän vuoden tammikuussa voimaan tulleella avioliitolain muutoksella oli pitkä historia.Avioliittoa ja avioeroa koskevien säännösten uudistaminen alkoi 1960-luvulla, jolloin asetettiin vaikutuksiltaan tärkeä naisten asemaa tutkinut komitea.Artikkelissa Suomen uusia säännöksiä tarkastellaan ulkopuolisen silmin ja tavoitteena on selvittää niiden yhteyksiä kansainvälisiin suuntauksiin. The reform of the Marriage Law has a long history.The reform of the regulations on marriage and divorce where started in the 1960s when a committee was appointed to investigate the women's position.The author looks at the new Finnish regulations from the point of view of an outsider, and the idea is to outline their relations to international trends.

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln är översatt av Anu Pylkkänen

 
2. Jackson, Dorothy : Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Twa women, twa rights in the Great Lakes region of Africa / Jackson, Dorothy - (MRG report), 40 p.. - London : Minority Rights Group, 2003.

ISBN 1-904584-11-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* utsatta grupper = vulnerable groups = riskialttiit ryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; CERD-1; CEDAW-2-5-7-10-14-16; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ACHPR; ACHPR-OP; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s MRG

 
3. Buquicchio-de Boer, Maud : Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Children and the European Convention on Human Rights ; a survey case-law of the European Commission and Court of Human Rights / Buquicchio-de Boer, Maud

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 73-89. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* religion = religion = uskonto
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-1;-5;-9;-10;-14; ECHR-1-2

 
4. Halberstam, Malvina : Women's legal rights, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women's legal rights : international covenants on alternative to ERA / Halberstam, Malvina ; Defeis, Elizabeth F., xii, 208 p.. - New York : Transnational publ., 1987.

ISBN 0 94132 0 11 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* FN = UN = YK
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ILO = ILO = ILO
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* arbete = labour = työ
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UN Charter; AMR; Convention on the political rights of women;. Inter-American convention on the granting of political rights to women;.CDE and 1962 protocol; CNMW USED FOR convention on the nationality of married women;.The convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages;. Inter-American convention on the nationality of women; Convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others and final protocol;.Conventionfor the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);.

 
5. Nasir, Jamal : The status of women under Islamic law and under modern Islamic legislation, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The status of women under Islamic law and under modern Islamic legislation / Nasir, Jamal - (Arab and Islamic laws series), vii. 151 p.. - London : Graham & Trotman, 1990.

ISBN 185333281X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* islam = islam = islaminusko
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* äktenskap = marriage = avioliitto
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Asia / Arab-speaking Africa : 7012 / 5012

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
6. Gallagher, Margaret : Becoming aware : human rights and the family, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Becoming aware : human rights and the family / Gallagher, Margaret, 103 p.. - Paris : Unesco, 1985.

ISBN 92 3 102178 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äktenskap = marriage = avioliitto
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* kvinnor = women = naiset

 
7. Internationella familjerättsfrågor, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Internationella familjerättsfrågor : slutbetänkande av familjelagssakkunniga / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 18), 365 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09508 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* äktenskap = marriage = avioliitto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

 
8. Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö = Betänkande av familjekommissionen / ; Oikeusministeriö = Justitieministeriet - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 12) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5275 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toimikunnan lähtökohtana on ollut eri perhemuotojen neutraali kohtelu. Toimikunta on ymmärtänyt tämän niin, että mitään perhemuotoa ei aseteta perusteettomasti toisista poikkeavaan asemaan.

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot
* familj = family = perhe
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* skilsmässa = divorce = avioero : 0356-9470

LIBRARY LOCATION: Main library

 
9. Collier, J. G. : Conflict of laws, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Conflict of laws / Collier, J. G.. - 2nd ed., lv, 406 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1994.

ISBN 0-521-45550-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* adoption = adoption = adoptio
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

 
10. Nasir, Jamal J. : The status of women under Islamic law and under modern Islamic legislation, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The status of women under Islamic law and under modern Islamic legislation / Nasir, Jamal J.. - 2nd ed.. - (Arab and Islamic laws series), xiii, 159 p.. - London : Graham & Trotman, 1994.

ISBN 1-85333-414-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* islam = Islam = islaminusko
* barn = children = lapset
* adoption = adoption = adoptio
* muslimer = Muslims = muslimit
* äktenskap = marriage = avioliitto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

 
11. Part III : first nations / imperial nations, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part III : first nations / imperial nations /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationalism, racism and the rule of law / Fitzpatrick, P. (ed.), p. 149-213. - Dartmouth : Aldershot, 1995.

ISBN 1-85521-554-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ghost stories and imperial comparision : some reflections upon Victorian jurisprudence, by Maria Drakopoulou. 2. Religion into law, law into religion : the construction of a secular identity for Islam, by Michael King. 3. Restructuring the nation : the decline of the colonial nation-state and competing nationalisms in Aotearoa/New Zealand, by Jane Kelsey. 4. Race and nation in South African common law, by Martin Chanock.

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* muslimer = Muslims = muslimit
* islam = islaminusko = muslimit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / South Africa / France

NOTE (GENERAL): Declaration of the rights of indigenous peoples; ECHR-9;

 
12. Tamale, Sylvia : Law reform and women's rights in Uganda, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Law reform and women's rights in Uganda / Tamale, Sylvia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East African journal of peace & human rights : vol. 1; no. 2., p. 164-194. - Kampala : Mekere University. Human Rights and Paece Center, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äktenskap = marriage = avioliitto
* äganderätt = right to property = oikeus solmia avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* AIDS = AIDS = AIDS
* våldtäkt = rape = raiskaus
* prostitution = prostitution = prostituutio

NOTE (GENERAL): CEDAW; UDHR;

 
13. van Wyk, Dawid ... [et al.] : Rights and constitutionalism, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and constitutionalism : the New South African legal order / van Wyk, Dawid ... [et al.]. - repr.., liv, 720 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* demokrati = democracy = demokratia
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* feminism = feminism = naisasialiike
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ILO = ILO = ILO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* moral = morality = moraali
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): ACHPR; CEDAW; Convention on the nationality of married women; Convention on the political rights of women; CRC; CAT; ECHR; ESC; EC-treaty; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; CERD; Convention against apartheid; ICCPR; ICESCR; OAS charter;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826225-6

 
14. Brandl, Ulrike : Austrian nationality law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Austrian nationality law / Brandl, Ulrike

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 61-94. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* äktenskap = marriage = avioliitto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria

NOTE (GENERAL): Convention on reduction of cases of multiple nationality and military obligations in cases of multiple nationality; European agreement on the adoption of children; Vienna convention on the law of treaties; Convention on nationality of married women; Convention on ther reduction of cases of multiple nationality; ICCPR-24(3); Nationality act (full text);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
15. Zahle, Henrik : Danish nationality law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Danish nationality law / Zahle, Henrik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 183-206. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* adoption = adoption = adoptio

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): Refugee convention-34; Convention on the nationality of married women; Convention on thereduction of statelessness; CRC; Convention on thereduction of cases of multiple nationality and military obligations in cases of multiple nationality; TEU; Nordic agreement on theimplementation of certain regulations on citizenship; Statutory notice of act on the acquisition of Danish citizenship (full text);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
16. Lagarde, Paul : Le droit francais de la nationalité, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le droit francais de la nationalité / Lagarde, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 309-356. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: France

NOTE (GENERAL): Code civil (extracts);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
17. Krajewski, Markus : German nationality law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

German nationality law / Krajewski, Markus ; Rittstieg, Helmut

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 357-386. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (GENERAL): Convention on reduction of cases of multiple nationality; Nationality act (extracts in full text);

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
18. Nascimene, Bruno (ed.) : Nationality laws in the European Union, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimene, Bruno (ed.), x, 771 p.. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* EU = EU = EU
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto

NOTE (GENERAL): Convention on the reduction of statelessness; Convention on the nationality of married women; Convention on the reduction of cases of multiple nationality and military obligations in cases of multiple nationality; Protocol on military services in cases of multiple nationality; ICCPR-24(3); CRC-7; Vienna convention on the law of treaties; UDHR-15; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
19. Shenje-Peyton, Angeline : Balancing gender, equality and cultural identity, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Balancing gender, equality and cultural identity : marriage payments in Post-colonial Zimbabwe / Shenje-Peyton, Angeline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights journal : vol. 9., p. 105-144. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* kvinnor = women = naiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äktenskap = marriage = avioliitto
* barn = children = lapset

 
20. Noonan, John T. : Human rights and canon law, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and canon law / Noonan, John T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: René Cassin amicorum discipulorumque liber : IV : methodologie des droits de l' homme, p. 105-110. - Paris : Pedone, 1972.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äktenskap = marriage = avioliitto

 
21. Part II : Law and culture, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part II : Law and culture /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Law in motion : recent developments in civil procedure, constitutional, contract, criminal, environmental, family & succession, intellectual property, labour, medical, social security, transport law / Blanpain, R. (ed.), p. 27-174. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0386-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Law across cultures : an overview, by Fons Trompenaars. 2. Cultures and legal systems : a Canadian perspective, by Harry Arthurs. 3. In support of an informed symbiosis of Islam and the law, by Abdellah Boudahrain. 4. English law, by Bob A. Hepple. 5. Law and culture in South Africa : towards an understanding of a pluralistic legal system, by Chuma N. Himonga. 6. Culture, industrial relations and labour law, by Jean-Claude Javillier. 7. La and culture in Japan : east is east and west is west and sometimes the twain shall meet, by Tasuku Matsuo. 8. Law and culture : a Latin-American perspective, by Americo Pla Rodriquez. 9. The experience in India, by Ajay Verma. 10. A German viewpoint, by Manfred Weiss. 11. Chinese law and oriental culture, by Zhou Mi and Zong Lianwen.

INDEX WORDS:
* försoning = reconciliation = sovinto
* kultur = culture = kulttuuri
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* sekularisering = secularization = maallistuminen
* EG = EC = EY
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* äktenskap = marriage = avioliitto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* skilsmässa = divorce = avioero
* ILO = ILO = ILO
* kaster = castes = kastit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* hinduism = Hinduism = hinduismi
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: China / Canada / South Africa

NOTE (MEETINGS): International encyclopaedia of laws, world law conference, Brussels, [19960909-19960912], [C]

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; UDHR; ECHR;

 
22. Berthoud, Richard : People, families and households, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

People, families and households / Berthoud, Richard ; Beishon, Sharon

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ethnic minorities in Britain : diveristy and disadvantage : the fourth national survey of ethnic minorities / Modood, T. ...[et al.] - (PSI report ; 843), p. 18-59. - London : Policy Studies Institute, 1997.

ISBN 0-85374-670-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* barn = children = lapset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* skilsmässa = divorce = avioero
* äktenskap = marriage = avioliitto
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

 
23. Modood, Tariq : Culture and identity, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Culture and identity / Modood, Tariq

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ethnic minorities in Britain : diveristy and disadvantage : the fourth national survey of ethnic minorities / Modood, T. ...[et al.] - (PSI report ; 843), p. 290-338. - London : Policy Studies Institute, 1997.

ISBN 0-85374-670-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

 
24. Dahl, Borge ... [et al.] : Danish law in a European perspective, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Danish law in a European perspective / Dahl, Borge ... [et al.], 542 p.. - Copenhagen : GadJura, 1996.

ISBN 87-607-0355-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are a.o.:. 1. Danish law in a European context, by Ole Due. 2. The Danes, their constitution and the International Community, by Lars Adam Rehof. 3. Law studies in Denmark, by Borge Denmark. 4. The Danish judiciary, by Torben Melchior. 5. Law practicing in Denmark, by Henrik Bitsch. 6. Equality and care in Danish family law and law of inheritance, by Linda Nielsen. 7. Danish property law, by Bo von Eyben. 8. The Danish social system, by Kirsten Ketscher. 9. Environmental protection in Denmark, by Ellen Magrethe Basse. 10. Danish intellectual property law, by Mogens Koktvedgaard. 11. new technologies and Danish law, by Mads Bryde Andersen. 12. Criminal law and justice in Denmark, by Vagn Greve.

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* skilsmässa = divorce = avioero
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äktenskap = marriage = avioliitto
* NATO = NATO = NATO
* OECD = OECD = OECD
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* pension = pension = eläke
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
25. Gottberg, Eva : Perhesuhteet ja lainsäädäntö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perhesuhteet ja lainsäädäntö / Gottberg, Eva. - 2. uudistettu p.. - (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja : yksityisoikeuden julkaisusarja A ; 91), xviii, 265 p.. - Turku : Turun Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 1997. - ISSN 0783-2001

ISBN 951-29-1033-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* skilsmässa = divorce = avioero
* barnavård = child care = lastenhoito
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
26. Dickenson, Donna : Property, women and politics, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Property, women and politics : subjects or objects? / Dickenson, Donna, vi, 231 p.. - Cambridge : Polity Press, 1997.

ISBN 0-7456-1322-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* autonomi = autonomy = autonomia
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* etik = ethics = etiikka
* feminism = feminism = naisasialiike
* skilsmässa = divorce = avioero
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* judar = Jews = juutalaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* lesbo = lesbians = lesbot
* äktenskap = marriage = avioliitto
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* prostitution = prostitution = prostituutio
* slaveri = slavery = orjuus

 
27. Freeman, Michael : The moral status of children, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The moral status of children : essays on the rights of the child / Freeman, Michael, xiii, 404 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0377-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: 1. The moral status of children. 2. Taking children's rights more seriously. 3. Laws, conventions and rights. 4. Beyond conventions - towards empowerment. 5. The limits of children's rights. 6. English law and the UN Convention on the Rights of the Child. 7. Children's rights and cultural pluralism. 8. Contact with absent parents: an emergent child right. 9. Do children have the right to be born? 10. The rights of the artific ially procreated child. 11. Can children divorce their parents?. 12. The James Bulger tragedy: childish innocence and the construction of guilt. 13. Cleveland, Butler-Sloss and beyond: how are we to react to the sexual abuse of children?. 14. In the child's best interests? Reading the Children Act critically. 15. Removing rights from adolescents. 16. Sterilizing the mentally handicapped.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barn = children = lapset
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* skilsmässa = divorce = avioero
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* feminism = feminism = naisasialiike
* ILO = ILO = ILO
* äktenskap = marriage = avioliitto
* muslimer = Muslims = muslimit
* föräldrar = parents = vanhemmat
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* AIDS = AIDS = AIDS
* sexturism = sex-tourism = seksimatkailu
* våldtäkt = rape = raskaus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* incest = incest = insesti
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Austria / Canada / Costa Rica / Cyprus / Czechoslovakia / Denmark / Ehiopia / France / Guatemala / India / Iraq / Israel / Italy / Malta / Netherlands / New Zealand / Nigeria / Philippines / Poland / Romania / South Africa / Thailand / Ukraine / United Kingdom / Venezuela / Viet Nam

NOTE (GENERAL): CRC;

 
28. Hamilton, Carolyn : Family, law and religion, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Family, law and religion / Hamilton, Carolyn, xxix, 366 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1995.

ISBN 0-421-60420-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* adoption = adoption = adoptio
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* barn = children = lapset
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* AIDS = AIDS = AIDS
* katoliker = Catholics = katoliset
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* incest = incest = insesti
* islam = Islam = islaminusko
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* judar = Jews = juutalaiset
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* muslimer = Muslims = muslimit
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriage; CDE; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; ECHR; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CRC; UDHR;

 
29. Casey, James : Constitutional law in Ireland, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law in Ireland / Casey, James. - 3.ed.., lxx, 733 p.. - Dublin : Round Hall Sweet & Maxwell, 2000.

ISBN 0-421-4405-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* censur = censorship = sensuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektivt ansvar = collective responsibility = kollektiivinen vastuu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till strejk = right to strike = lakko oikeus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EPC = EPC = EPC
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* äktenskap = marriage = avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* könsdiskriminering = gender discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): SEA; TEU; ECHR; ECHR-1-6-11; Refugee convention; CRC; ICCPR; Genocide convention; UN charter; UDHR;

 
30. Naffine, Ngaire (ed.) : Sexing the subject of law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sexing the subject of law / Naffine, Ngaire (ed.) ; Owens, Rosemary (ed.) ; with a foreword by Marcia neave, xxxii, 299 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1997.

ISBN 0-455-21469-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* feminism = feminism = naisasialiike
* barn = children = lapset
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* demokrati = democracy = demokratia
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* slaveri = slavery = orjuus
* kvinnor = women = naiset
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

[Next]


24.11.1999