[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='avtal' results in 10 hits


 
1. Buure-Hägglund, Kaarina : Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi / Buure-Hägglund, Kaarina - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 4), 66 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 8766 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti marraskuun 3. pnä 1980 työryghmän, jonka tehtävänä oli selvittää onko olemassa tarvetta saada aikaan lainsäädäntöä sopimuksiin sovellettavasta laista, sekä tarvittaessa valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus asiasta.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* avtal = agreements = sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983 : vuoden 1948 ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimus käytännössä : asiakirjoja ja aineistoa /, 532 p.. - Helsinki : Suomalais-neuvostoliittolainen toimituskunta; Valtion painatuskeskus, 1983.

ISBN 951 859 427 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos esittelee molempien maiden kansalaisille keskinäiseen luottamukseen perustuvien, ystävällisten naapuruussuhteiden kehitystä maiden välillä. Teokseen ototut asiakirjat ovat voimassaolevat Suomen ja Neuvostoliiton väliset sopimukset ja pöytäkirjat, korkean tason vierailujen tiedonannot sekä muita eri alojen yhteistyötä käsitteleviä asiakirjoja ajalta 1948-1983.

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Finland : 8222 / 8150

 
3. Broms, Bengt : Panaman kanavan oikeudellinen asema uusien sopimusten valossa, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Panaman kanavan oikeudellinen asema uusien sopimusten valossa / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 34-54 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Karibian meren ja Tyynen meren yhdistäminen keinotekoisen kanavan avulla oli ajatus, joka oli ensimmäisen kerran esitetty jo 1500-luvulla.Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Panamankanavaa koskevia sopimusjärjestelyjä ja niiden kehitys.

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Panama / Central America / Latin America : 6246 / 6200

 
4. Turack, Daniel, C. : Freedom of movement in Western Europe , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of movement in Western Europe : the contribution at the Council of Europe / Turack, Daniel, C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.781-797. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* avtal = agreements = sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-2; ESC

 
5. Kirgis, Frederic L. Jr. : Agora, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Agora : may the president violate customary international law : federal statutes, executive orders and "self-executing custom" / Kirgis, Frederic L. Jr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 371-375. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* avtal = agreements = sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
6. Carnahan, Burrus M. : Current developments , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current developments : treaty review conference / Carnahan, Burrus M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 226-230. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* krig = war = sota
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
7. Sofaer, Abraham D. : Agora, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Agora : the U. S. decision not to ratify protocol 1 to the Geneva conventions on the protection of war victims (cont'd) : the rationale for the United States decision / Sofaer, Abraham D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 784-787. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* krig = war = sota
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* avtal = agreements = sopimukset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* fred = peace = rauha
* PLO = PLO = PLO
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
8. Heinz, Wolfgang S. : Indigenous populations, ethnic minorities and human rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous populations, ethnic minorities and human rights. / Heinz, Wolfgang S. - (Berliner Studien zur internationalen Politik. ; No. 10), ix, 224 p.. - Berlin : Quorum Verlag, 1988.

ISBN 3 88726 204 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* förföljelse = persecution = vaino
* avtal = agreements = sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

 
9. Chart showing signatures and ratifications of conventions and agreements concluded within the Council of Europe , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chart showing signatures and ratifications of conventions and agreements concluded within the Council of Europe = Etat des signatures et des ratifications des conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe / ; Council of Europe, 170 p. in v.p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1988.

ISBN 92 871 1520 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* avtal = agreements = sopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHRP; ESC;

 
10. Lauterpacht, E. (ed.) : The Kuwait crisis , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Kuwait crisis : basic documents / Lauterpacht, E. (ed.) ; Greenwood, C. J. - (Cambridge international documents series ; No. 1), xvi, 330 p.. - Cambridge : Grotius publ., 1991.

ISBN 0 949009 86 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* FN = UN = YK
* rapporter = state reports = raportit
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Iraq / Iran : 7332 / 7328

NOTE (GENERAL): ICCPR; Geneva conventions; UN charter;


24.11.1999