[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='avvisning' results in 202 hits


 
1. Airey case : judgment of 9th October 1979., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Airey case : judgment of 9th October 1979. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 32), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18719 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-14-26-27(2)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
2. Corigliano case: judgment of 10th December 1982., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Corigliano case: judgment of 10th December 1982. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Serie A: Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 57), 18 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19464 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-25(1)-26-27-50

 
3. Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 144), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21474 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* föräldrar = parents = vanhemmat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-5-27;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18508/91 by K against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18506/91 by Timo Vaulasvirta against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18427/91 by Martti Koho against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18388/91 by Oili Jalonen against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18316/91 by Väinö Pitkänen against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17451/90 by E G against Finland and Sweden / ; European Commission of Human Rights, 8 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-3-13-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17451/90 by Pekka Sola against Finland / ; European Commission of Human Rights , 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17436/90 by J against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17395/90 by Ö against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17364/90 by Esa Lohela against Finland / ; European Commission of Human Rights , 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17342/90 by T against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17249/90 by P against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Decision of the Commission, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17236/90 by T against Finland / ; European Commission of Human Rights, 2 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-2-3-8-15-17-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17230/90 by T against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Decision of the Commission, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17213/90 by Toimi Tiilikainen against Finland / ; European Commission of Human Rights, 2 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-3-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18315/91 by Risto Routti against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18283/91 by Oswald Laakso against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18237/91 by Unto Kalevi Rissanen against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17342/90 by T against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18508/91 by K against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18132/91 by Paasi Eteläaho against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 18069/91 by Paavo Rissanen against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 1789/91 by Marianne Lundqvist-Friberg against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
27. Decision of the Commission, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 17693/91 by ... against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Decision of the Commission, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 20768/92 by Esko Junnila against Finl and / ; European Commission of Human Rights, 2 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-6-14-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 20574/92 by Erkki Pihkala against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-26-27

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Decision of the Commission, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 20047/92 by Esko Junnila against Finland / ; European Commission of Human Rights, 1 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-27

LIBRARY LOCATION: IMR

[Next]


24.11.1999