[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='barnavård' results in 103 hits


 
1. Heinonen, Kaarina : Väkivalta ja lapset, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Väkivalta ja lapset / Heinonen, Kaarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 121-123. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja edustaa kunnallista lasten suojelua ja tarkastaa esityksessään teemoja kunnallisen lastenhuollon kannalta, lasten suojelulain säännöstön valossa

INDEX WORDS:
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Fraser, Arvonne S. : The U.N. decade for women : documents and dialogue, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The U.N. decade for women : documents and dialogue / Fraser, Arvonne S. - ( Westwiew special studies on women in contemporary society), xi, 235 p.. - Boulder : Westwiew Press, 1987.

ISBN 0 8133 7249 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination againstwomen (CEDAW);

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
3. Eriksson case : judgment of 22nd June 1989., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eriksson case : judgment of 22nd June 1989. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 156), 61 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21634 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* barnavård = child care = lastenhoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-8-13-50; ECHRP-1-2

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. prep. by Smyke, Patricia : Women and health, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women and health / prep. by Smyke, Patricia, ix, 182 p.. - London : Zed Books Ltd, 1991.

ISBN 0 86232 983 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* änkor = widows = lesket
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* kvinnor = women = naiset

 
5. Ketscher, Kirsten : Offentlig barnepasning i retlig belysning, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Offentlig barnepasning i retlig belysning / Ketscher, Kirsten, 504 p.. - Köbenhavn : Jurist- og Ökonomforbundets Forlag, 1990.

ISBN 87 574 5130 3

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barnavård = child care = lastenhoito
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* föräldrar = parents = vanhemmat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Copenhagen, (19900504) (T)

 
6. Surrogate motherhood, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Surrogate motherhood / - (Artifical conception.Discussion paper ; No. 3), 18, 143 p.. - s.l. : New South Wales.Law Reform Commision, 1988. - ISSN 0818-7924

ISBN 07305 5539 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

 
7. Decision of the Commission, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Decision of the Commission : as to the admissibility of application No. 19823/92 by T and S H against Finland / ; European Commission of Human Rights, 17 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* inbördes likställdhet = equality of spouses = yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet
* barnavård = child care = lastenhoito
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-13

 
8. Proposal for a council recommendation on child care, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Proposal for a council recommendation on child care / ; pres. by the Commision , 17 p.. - Brussels : Commission of the European Communities, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnavård = child care = lastenhoito
* EG = EC = EY
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
9. Freestone, David (ed.) : Children and the law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Children and the law : essays in honour of professor H.K. Bevan / Freestone, David (ed.), xxxx, 332 p.. - Hull : Hull University Press, 1990.

ISBN 0-85958-496-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are :. 1. The contractual position of minors and the prohibition of employment by J. R. Carby-Hall and I. Boruta. 3. Defining the limits of state intervention : the child and the courts by S. M. Cretney. 4. The European Convention on Human Rights and the "illegimate" child by J. S. Davidson. 5. Children's education and the European Court of Justice by Mark Gould. Children and Divorce by J. C. Hall. 6. Controversy about children's rights by W. N. R. Lucy. 7. The United Nations convention on the rights of the child by David Freestone.

INDEX WORDS:
* adoption = adoption = adoptio
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* EG = EC = EY
* barnavård = child care = lastenhoito
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; ESC; CRC;.The text of the CRC

 
10. Kufeldt, Kathleen : Listening to children, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Listening to children : an essential for justice / Kufeldt, Kathleen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of children's rights : 1 (2)., p. 155-164. - Dordrecht : Kluwer Academic publ., 1993. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnavård = child care = lastenhoito
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): CRC

 
11. Application No. 19823/92 T. H. against Finland, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Application No. 19823/92 T. H. against Finland : report of the Commission / ; European Commission of Human Rights, ii, 55 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* inbördes likställdhet = equality of spouses = yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet
* barnavård = child care = lastenhoito
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-6-8-13-P7-5

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Drzemczewski, Andrew E. : The European convention on human rights, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The European convention on human rights / Drzemczewski, Andrew E. ; Warbrick, Coln

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law : vol. 8 : 1988 / Barav, A.; Wyatt, D. A.; Wyatt, J. (eds.). - repr., p. 305-350. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-825263-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* barnavård = child care = lastenhoito
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* reservationer = reservations = varaumat

NOTE (GENERAL): ECHR-5-7-8-10-13

 
13. Burrows, Noreen : Maternity rights in Europe - an embryonic legal regime, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Maternity rights in Europe - an embryonic legal regime / Burrows, Noreen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1991; vol. 11 / Barav, A.; Wyatt, D. A. (eds.), p. 273-294. - Oxford : Clarendon Press, 1992.

ISBN 0-19-825779-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* ECJ = ECJ = ECJ
* barnavård = child care = lastenhoito
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): EEC-119; Social charter

 
14. Kinley, David : The European convention on human rights, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights : compliance without incorporation / Kinley, David, ix, 202 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1993.

ISBN 1-85521-298-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* barnavård = child care = lastenhoito
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* invandring = immigration = maahanmuutto
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Northern Ireland / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR

 
15. Darcy, R. : Women, elections and representation, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Women, elections and representation / Darcy, R. ; Welch, Susan ; Clark, Janet. - 2nd rev. ed.. - (Women and politics ; vol. 1), xiv, 276 p.. - Lincoln : Univ. of Nebraska Press, 1994.

ISBN 0-8032-6597-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* kvinnor = women = naiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* barnavård = child care = lastenhoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / USA / Finland / Germany

 
16. Section III, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section III : aspects of the convention's place in the law of the United Kingdom /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Aspects of incorporation of the European convention of human rights into domestic law / Gardner, J. P. (ed.), p. 65-113 . - London : British Institute of Human Rights, 1993.

ISBN 0-903067-38-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The treatment and interpretation of the European convention on human rights by the English courts, by Nicolas Bratza QC. 2. Children in care and the European convention on human rights, by Francoise J. Hampson. 3. Procedural incorporation : the right to remedies, by J. P. Gardner. 4. Aspects of compliance with findings of the Committee of Ministers and judgments of the Court with reference to the United Kingdom, by R. R. Churchill.

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tolkning = interpretation = tulkinta
* barn = children = lapset
* barnavård = child care = lastenhoito
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR

 
17. Part 1, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 1 : political theory and legal discourse /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Equality politics and gender / Meehan, E.; Sevenhuijsen, S. (eds.), p. 1-103. - London : SAGE, 1991.

ISBN 0-8039-8483-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Problems in principles and policies, by Elizabeth Meehan and Selma Sevenhuijsen. 2. Equal opportunity : radical, liberal and conservative critiques, by Ian Forbes. 3. Conceptions of gender equality : similarity and difference, by Tuija Parvikko. 4. Equality, autonomy and feminist politics, by Jet Bussemaker. 5. Pregnancy, the law and the meaning of equality, by Carol Bacchi. 6. Justice, moral reasoning and the politics of child custody, by Selma Sevenhuijsen

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* abort = abortion = abortti
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* feminism = feminism = naisasialiike
* barnavård = child care = lastenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* graviditet = pregnancy = raskaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
18. Equality between women and men in the European social charter, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Equality between women and men in the European social charter : study compiled on the basis of the case law of the Committee of Independent Experts / - ( Human rights social charter monographs ; no. 2), 144 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1999.

ISBN 92-871-3777-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The parts are:. 1. Equality between women and men in a changing economy. 2. Developments in protection for women : equality and the sharing of responsibilities. 3. Equality between women and men in civil law.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* barnavård = child care = lastenhoito
* föräldraledighet = parental leave = vanhempainloma

NOTE (GENERAL): Excerpts from the ESC , Additional protocol to the ESC, revised ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
19. Implementation of the Nairobi strategies, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Implementation of the Nairobi strategies : the national report by Finland to the fourth UN conference on women in Beijing 1995 / - (UM publications of Ministry for Foreign Affairs ; 1), x, 114 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs, 1995. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-724-023-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* NGO = NGO = NGO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* barnavård = child care = lastenhoito
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): UN fourth world conference on women, [19950904-19950915], [C]

NOTE (GENERAL): CEDAW;

 
20. Himes, James R. : Implementing the convention on the rights of the child, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing the convention on the rights of the child : resource mobilization in low-income countries / Himes, James R., xv, 262 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 90-411-0090-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Resources and child rights : an economic perspective, by David Parker. 2. Realizing rights through national programmes of action for children, by Robert J. Ledogar. 3. Children's right to survival and healthy development,by David Parker and Claudio Sepulveda. 4. Children's right to nutrition : food, care and a healthy environment, by Urban Jonsson. 5. Children's right to education : reaching the unreached, by Frank P. Dall. 6. Children's right to protection from economic exploitation, by Jo Boyden and Victoria Rialp. 7.

INDEX WORDS:
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnavård = child care = lastenhoito
* barnarbete = child labour = lapsityö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* fattigdom = poverty = köyhyys
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* ILO = ILO = ILO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnombudsman = childrenīs ombudsman = lapsioikeusasiamies
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* hunger = famine = nälkiintyminen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

NOTE (GENERAL): CRC;

 
21. Wildhaber, Luzius : The right to respect for private and family life, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to respect for private and family life : new case-law on art. 8 of the European convention on human rights / Wildhaber, Luzius

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The modern world of human rights : essays in honour of Thomas Buergenthal / Nikken, P.; Cancado Trindade, A. A. (eds.), p. 103-134. - San José, Costa Rica : Inter-American Institute of Human Rights, 1996.

ISBN 9977-962-71-5

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* rätt till namn = right to name = oikeus nimeen
* barnavård = child care = lastenhoito
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR-8;

 
22. Hälften vore nog - om kvinnor och män på 90-talets arbetsmarknad : slutbetänkande, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hälften vore nog - om kvinnor och män på 90-talets arbetsmarknad : slutbetänkande / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU ; 56), 220 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20242-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* EU = EU = EU
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK
* OECD = OECD = OECD
* barnavård = child care = lastenhoito

LIBRARY LOCATION: ÅBO

 
23. Fox Harding, Lorraine : Family, state and social policy, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Family, state and social policy / Fox Harding, Lorraine, xiv, 262 p.. - Hampshire : Macmillan Press LTD, 1996.

ISBN 0-333-57482-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnavård = child care = lastenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* skilsmässa = divorce = avioero
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* feminism = feminism = naisasialiike
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* hemlösa = homeless persons = kodittomat
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* våldtäkt = rape = raiskaus
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* kvinnor = women = naiset

 
24. Kempees, Peter : A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A systematic guide to the case-law of the European Court of Human Rights 1960-1994 : volume I-III / Kempees, Peter, xlix, 1420 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1996.

ISBN 0-7923-3281-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* barnavård = child care = lastenhoito
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* barn = children = lapset
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* invandring = immigration = maahanmuutto
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rasism = racism = rasismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* tortyr = torture = kidutus
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

NOTE (GENERAL): ECHR and its protocols (full text); Vienna convention on the law of treaties; CRC; Geneva conventions;

 
25. Part IV : Refugee and migrant families, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part IV : Refugee and migrant families /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 417-560. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Recognition of the family in refugee status determination, by E. Diane Pask. 2. The treatment by the European Union of unaccompanied minors, by David Pearl. 3. Refugee law and the rights of the child, by Dallal Stevens. 4. The current status of migrant and refugee children in the Republic of Slovenia, by Miroslava Gec-Korosec. 5. Family migration in the Netherlands, by M. J. C. Koens. 6. Child care and protection measures and minor foreigners : the legal position of minors, by Paul Vlaardingerbroek. 7. Marriages between japanese and non-Japanese in rural areas : recent trends and issues, by Satoshi Minamikata. 8. Between two worlds : the education of migrants' children, by Hollen Cullen 9. The chief glory : the export of children from the United Kingdom, by John Eekelaar.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EU = EU = EU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* migration = migration = siirtolaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* barnavård = child care = lastenhoito
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* ILO = ILO = ILO
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECJ = ECJ = ECJ
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* serber = Serbs = serbit
* kroater = Croats = kroaatit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Australia / New Zealand / South Africa / Rhodesia / United Kingdom

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; CRC; Migrant workers convention; Declaration on the rights of minorities; UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR-8; TEU; Vienna convention on the law of treaties; Dublin conventio n; Copenhagen resolutions; Hague convention on protection of minors; Canadian charter on rights and freedoms; Art. 177 (EC);

 
26. Thornton, Margaret (ed.) : Public and private, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Public and private : feminist legal debates / Thornton, Margaret (ed.), xviii, 318 p.. - Melbourne : Oxford U. P., 1995.

ISBN 0-19-553662-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The cartography of public and private, by Margaret Thornton. 2. Sexing the subject (of law), by Ngaire Naffine. 3. Women and the legal regulation of outwork, by Rosemary J. Owens. 4. Laws : acts of proscription in the sexual order, by Gail Mason. 5. Sexual harassment and the public/private dichotomy : equality, morality and manners, by Jenny Morgan. 6. Women and enterprise bargaining : the legal and institutional framework, by Laura Bennett. 7. Private ordering in family law - will women benefit?, by Marcia Neave. 8. The weight of silence : talking about violence in family mediation, by Hilary Astor. 9. Embodying the citizen, by Margaret Thornton. 10. Reconceptualisations of civil society : third world and ethnic women, by Archana Parashar. 11. Worlds apart : public/private distinctions in international law, by Hilary Charlesworth. 12. The gender of judgments : an introduction, by Regina Graycar.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* barnavård = child care = lastenhoito
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* våldtäkt = rape = raiskaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* feminism = feminism = naisasialiike
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* lesbo = lesbians = lesbot
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* kvinnor = women = naiset
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

 
27. Hodgson, Douglas : The international human rights to education and education concerning human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The international human rights to education and education concerning human rights / Hodgson, Douglas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : vol. 4; no. 3., p. 237-262. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barnavård = child care = lastenhoito
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; CRC; CERD; CRC-13-14-28; Refugee convention; Declaration on the rights of the child; Declaration on the rights of mentally retarded persons; Declaration on the rights of disabled persons; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; Islamic declaration of human rights; Proclamation of Teheran; Charter of Addis Abeba; ECHRP-1-2; ESC; OAS charter; ADRD; Central American convention on the unification of the fundamental norms of education; Protocol of San Salvador; CSSP; European charter for regional and minority languages; AMR; ICCPR-27; ICESCR;

 
28. Zaal, Noel : Avoiding the best interests of the child, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Avoiding the best interests of the child : race-matching and the child care act / Zaal, Noel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 10; no. 3/4., p. 372-384. - Kenwyn : Juta & Co., 1994. - ISSN 0258-7293

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

 
29. Maduna, PM : The death penalty and human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The death penalty and human rights / Maduna, PM

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 12; no. 2., p. 193-213. - Kenwyn : Juta & Co., 1996. - ISSN 0258-7293

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnavård = child care = lastenhoito
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

 
30. Sloth Nielsen, Julia : Proposed amendments to the child care act and regulations in the context of constitutional and international law developments in South Africa, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Proposed amendments to the child care act and regulations in the context of constitutional and international law developments in South Africa / Sloth Nielsen, Julia ; van Heerden, Belinda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 12; no. 2., p. 247-264. - Kenwyn : Juta & Co., 1996. - ISSN 0258-7293

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnavård = child care = lastenhoito
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* barnarbete = child labour = lapsityö

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

[Next]


24.11.1999