[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='besöksförbud' results in 1 hits


 
1. Niemi-Kiesiläinen, Johanna : Rikos-prosessi ja parisuhdeväkivalta, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rikos-prosessi ja parisuhdeväkivalta / Niemi-Kiesiläinen, Johanna, 439 p.. - Helsinki : WSOY, 2004.

ISBN 951-0-30002-0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:. * Milloin voidaan käyttää lähestymiskieltoa, mitä muutoksia tulee uuden lainsäädännön myötä?. * Mitä oikeuksia parisuhdeväkivallan uhrilla tai asianomistajalla on?. * Miten uhria, asianomistajaa tai todistajaa voidaan suojella?.

INDEX WORDS:
* feminism = feminism = naisasialiike
* besöksförbud = restraining order = lähestymiskielto
* kvinnor = women = naiset
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* polis = police = poliisi
* våldtäkt = rape = raiskaus
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* offer = victims = uhrit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / USA

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR;

URL http://www.wsoy.fi/pro/index.jsp?c=product&isbn=951-0-30002-0


24.11.1999