[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='beväringar' results in 12 hits


 
1. Aalto, Pekka : Varusmiehen oikeusturva sotilasoikeudenhoidossa, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Varusmiehen oikeusturva sotilasoikeudenhoidossa / Aalto, Pekka ; Lindstedt, Jukka - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 64), 189 p.. - Helsinki : Okeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1984. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 090 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study deals with how the legal safeguards protecting conscripts have been achieved.The subject is a topical one due to the reform of the system of military judicial procedure which came into force in Finland at the beginning of 1984.The study is limited to the situation during peacetime.

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* militär = military = sotaväki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary : legal safeguards protecting the conscript in military mudicial procedure

 
2. Pasanen, Jukka : Sotilasoikeuden hoidon kokonaisuusuudistus, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sotilasoikeuden hoidon kokonaisuusuudistus / Pasanen, Jukka ; Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 81., p.614-647. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1983.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan sotilaskurinpitorangaistuksen tulkintaa, menettelytapaa, seuraamusta ja valvontaa sekä sotilasoikeudenkäynnin yleistä järjestelyä.

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Kiljunen, Kimmo; Väänänen, Jouko (eds.) : Youth and conscription, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Youth and conscription / Kiljunen, Kimmo; Väänänen, Jouko (eds.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Youth and conscription / Kiljunen, K.; Väänänen, J. (eds.), 272 p.. - Jyväskylä : IPB; WRI; Peace Union of Finland (D), 1987.

ISBN 591 9193 014

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Conscription forms a mechanism via which youth meets the military system in society, in conditions of both war and peace.This book focuses on the historical origin and expansion of conscription as well as on the opposition to it.Furthermore it examines the social and cultural effects of conscription, in particular from the point of view of youth -both male and female.Special attention is given to campaigns against conscription to the right of conscentious objection and to the actual situation of conscentious objectors in different countries.

INDEX WORDS:
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Scheinin, Martin (ed.) : Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä / Scheinin, Martin (ed.) ; Tarvainen, Kirsi , 8, 150 p.. - Helsinki : Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry; Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* soldater = soldiers = sotilaat
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / Romania / Uruguay / USA

NOTE (GENERAL): Contents: 1.Gunnar Rosen: Geneven yleissopimukset ja oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä 2.Jukka Lindstedt: Suomi, toinen maailmansota ja oikeus kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja sotilaallisista käskyistä 3.Hans Göran Franck: Kysymyksiä yksilön vastuusta Vietnamin sodassa 4.Meindert J.F.Stelling: Ilmoittaminen kieltäytymisestä täyttää ydinaseiden käyttöön liittyviä käskyjä 5. Edison Arrarte: Kieltäytyminen osallistumasta kidutukseen 6.Victor Stanculescu: Armeijan kieltäytyminen ampumasta omia kansalaisia - Romanian tapahtumat joulukuussa 1989 7.Matjev Shaposnikov: Kieltäytyminen ampumasta lakkolaisia 8. Doron Vilner: Kieltäytyminen palvelemasta miehitetyillä alueilla 9.Iain Cameron: Tapaus Arrowsmith 10.Martin Stengel: Kieltäytyminen ehdottomasta sotilasvalasta 11.Jussi Hautamäki: Sodan oikeussääntöjen opettaminen Suomen puolustusvoimissa 12.Francis A.Boyle: Nurnbergin periaatteiden käyttö syytetyn puolustuksessa 13. Martin Scheinin: Omatunto ja kieltäytyminen 14.Allan Rosas: Humanitaarinen oikeus nyt ja tulevaisuudessa

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
5. Case of Koster v.The Netherlands : judgment of 28 November 1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Koster v.The Netherlands : judgment of 28 November 1991 / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions), 17 p.. - Köln : Carl Heymann, 1992.

ISBN 3 452 22344 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Raz, Joseph (ed.) : Authority, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Authority / Raz, Joseph (ed.), 330 p.. - Oxford : Basil Blackwell, 1990.

ISBN 0 631 15728 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* filosofi = philosophy = filosofia

 
7. Kvinnors frivilliga vapentjänst = Naisten vapaaehtoinen asepalvelu , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnors frivilliga vapentjänst = Naisten vapaaehtoinen asepalvelu : Betänkande av kommissionen Kvinnorna och det militära försvaret = Naiset ja sotilaallinen maanpuolustus-toimikunnan mietintö / ; Puolustusministeriö = Försvarsministeriet - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 9) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1993. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5037 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toimikunta ehdottaa että naisille avataan mahdollisuus hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuakseen maanpuolustukseen puolustusvoimien reserviin sijoitettuina tai sotilasammatissa. Kaikki koulutus ja kaikki tehtävät olisivat avoinna myös naisille.

INDEX WORDS:
* militär = military = sotaväki
* kvinnor = women = naiset
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Switzerland / United Kingdom / Belgium / Canada / USA / Germany

LIBRARY LOCATION: Main library

 
8. Brett, Rachel : Torture in the military?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Torture in the military? / Brett, Rachel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 20 ans consacrés a la réalisation d'une idée : recueil d'articles en l'honneur de Jean-Jacques Gautier, p. 231-238. - Geneve : Association for the Prevention of Torture [=APT], 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

 
9. Alavuotunki, Risto : Miksi Olli uuvutettiin hengiltä Suomen armeijassa?, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Miksi Olli uuvutettiin hengiltä Suomen armeijassa? / Alavuotunki, Risto ; Alavuotunki, Eila, 174 p.. - Hankasalmi; Havusalmen kirjapaino, 1995.

ISBN 952-90-6759-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* armé = army = armeija
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
10. Scheinin, Martin : Siviilipalvelus ja perusoikeudet, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siviilipalvelus ja perusoikeudet / Scheinin, Martin, 185 p.. - Helsinki : Suomen Siviilipalvelusmiesliitto, 1984.

ISBN 951-99612-9-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* vapenvägrare = conscientious objector = aseistakieltäytyjä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Spain / Netherlands / Italy / Austria / Germany / Norawy / France / Sweden / Denmark

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR-18; ICCPR-18; ECHR; Helsinki final act;

 
11. Väänänen, Jouko (toim.) : Nuoriso ja asevelvollisuus, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nuoriso ja asevelvollisuus / Väänänen, Jouko (toim.) ; Kiljunen, Kimmo (toim.) , 287 p.. - Helsinki : Suomen rauhanliitto; Aseistakieltäytyjäliitto, 1988.

ISBN 951-9193-11-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* kvinnor = women = naiset
* vapenvägrare = conscientious objector = aseistakieltäytyjä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fattigdom = poverty = köyhyys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Switzerland / Denmark / USA / Finland

NOTE (GENERAL): UDHR-3; ICCPR-18;

 
12. Möller, Jacob : Article 7, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 7 / Möller, Jacob

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 153-186. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kommissionen för de mänskliga rättigheterna (fn) = Commission on Human Rights (UN) = ihmisoikeustoimikunta (YK)
* ECOSOC = ECOSOc = ECOSOC
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Finland

NOTE (GENERAL): UDHR-7; ICCPR-26; CEDAW; ICESCR;


24.11.1999