[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='bibliography' results in 30 hits


 
1. Taipale, Ilkka : Rauhankirjallisuuden bibliografia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauhankirjallisuuden bibliografia / Taipale, Ilkka - (Aseidenriisuntavihkot ; No.26), 79 p.. - Helsinki : Suomen rauhanliitto (D), 1987.

ISBN 951 9193 06 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä suomalaisen rauhankirjallisuuden bibliografiassa näkökulma on sodan ja varustelun vastainen, rauhanjärjestöjen näkökulma.Mukan ovat rauhanliikettä,- tutkimusta, -kasvatusta, aseriisuntaa ja -valvontaa sekä väkivallatonta toimintaa koskevia teoksia.Lasten ja nuorten kirjoja on otettu mukaan vain muutamia.Sama on kaunokirjallisuuden kohdalla.Luetteloon on otettu vuoden 1986 loppuun mennessä ilmestyneet kirjat, kirjaset ja muut erillisjulkaisut, opinnäytteet ja joukko julkisessa levityksessä olleita monistejulkaisuja.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
2. Wiseberg, Laurie (ed.) : Human rights directory and bibliography, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights directory and bibliography / Wiseberg, Laurie (ed.) ; Reiner, Laura - (Human Rights Internet Reporter ; No. 12 (4)), 308 p.. - Cambridge, USA : Harvard Law School, 1989. - ISSN 0275-049 X

ISBN 09 39 338041

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This Special issue comprises a directory of African organizations concerned with human rights and social justice and of organizations elsewhere focused on Africa, together with an annotated bibliography of 1000 entries on human rights in Africa.

INDEX WORDS:
* organisationer = organizations = järjestöt
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* bibliografi = bibliography = bibliografia

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
3. The death penalty , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The death penalty : a bibliographical research / ; United Nations Social Defence Institute - (Revue Internationale de Droit Penal ; No.32), var.pag.. - Rome : UNSDRI, 1988.

ISBN 92 90778 006 1

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.88.III.N.3

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* bibliografi = bibliography = bibliografia

NOTE (GENERAL): Särtryck = off-print

 
4. Leth-Möller, Helle : Litteratur om Latinamerika , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Litteratur om Latinamerika : et udvalg fra MS-biblioteket / Leth-Möller, Helle , 118 p.. - Köbenhavn : Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek, 1987.

ISBN 87 7028 530 6

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America : 6400

 
5. Stokke, Hugo : Menneskerettsideen som filosofisk, juridisk og samfunnsvitenskaplig tema. Et bibliogafisk essay, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettsideen som filosofisk, juridisk og samfunnsvitenskaplig tema. Et bibliogafisk essay / Stokke, Hugo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene som forskningstema og politisk utfordring ; internasjonale perspektiver / Hagtvet B. (ed.). - Hagtvet, Bernt.. - p. 256-299 - Oslo : Ad Notam Forlag AS, 1988.

ISBN 82 417 0000 8

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* bibliografi = bibliography = bibliografia

 
6. Osmanczyk : The encyclopedia of the United Nations and international agreements, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The encyclopedia of the United Nations and international agreements / Osmanczyk, 1059 p.. - Philadelphia : Taylor and Francis, 1985.

ISBN 0 85066 31 21

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* encyklopedi = encyclopedia = ensyklopedia
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* FN = UN = YK

 
7. IRIRC (International Refugee Integration Resource Center) : IRIRC international bibliography of refugee literature ; working edition, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

IRIRC international bibliography of refugee literature ; working edition / IRIRC (International Refugee Integration Resource Center), 152 p.. - Geneva : IRIRC, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* flyktingar = refugees = pakolaiset

 
8. Subject guide to publications of the International Labour Office, 1980-85, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Subject guide to publications of the International Labour Office, 1980-85 / - (International Labour Bibliography ; No. 1), x, 614 p.. - Geneva : ILO, 1987. - ISSN 1010-8106

ISBN 92 2 106076 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ILO = ILO = ILO
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* arbete = labour = työ
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus

 
9. Verstappen, Berth (ed.) : Human rights reports , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights reports : an annotated bibliography of fact-finding missions / Verstappen, Berth (ed.), 393 p.. - London : Hans Zell Publ. ; SIM), 1987.

ISBN 0905450 35 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Asia / Europe / America / Australia / Oceania : 5000 / 7000

 
10. Dembinski, Ludvik (ed.) : International Geneva yearbook 1990 , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International Geneva yearbook 1990 : organization and activities of international institutions in Geneva / Dembinski, Ludvik (ed.) - ( ; No. 4), 330 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 90 247 3649 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* FN = UN = YK
* information = information = tiedotus
* ICRC = ICRC = ICRC
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* ILO = ILO = ILO
* WHO = WHO = WHO
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* bibliografi = bibliography = bibliografia

NOTE (GENERAL): A publication of the International Geneva yearbook association, Geneva.

 
11. Remo Bissio, Roberto(ed.) : Third world guide 91/92, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Third world guide 91/92 / Remo Bissio, Roberto(ed.), 612 p.. - Montevideo : Instituto del Tercer Mundo, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* ekonomi = economy = talous
* fattigdom = poverty = köyhyys
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: REF

 
12. Greenfield, Richard : The human rights literature of Latin America, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The human rights literature of Latin America / Greenfield, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 4., p. 275-298. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1982. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* litteratur = literature = kirjallisuus
* bibliografi = bibliography = bibliografia

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Central America / Latin America : 6400 / 6200

 
13. Wiseberg, Laurie S. : Women's rights and international human rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Women's rights and international human rights : a bibliographic note / Wiseberg, Laurie S. ; Scoble, Harry M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 127-135. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19800714), (C)

 
14. Cobbah, Josiah : The human rights literature on Africa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The human rights literature on Africa : a bibliography / Cobbah, Josiah ; Hamalengwa, Munyonzwe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 8(1)., p. 115-124. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1986. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
15. Human rights documents, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights documents / - (International documents: Polish bibliography ; No.1), 200 p.. - Ossolinskich : Polish Academy of Sciences; Institute of State and Law; Human Rights Scientific Documentation and Information Centre, 1989.

ISBN 83 04 02934 0

LANGUAGE: POL, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICESCR; ICCPR; ICCPR-OP; Genocide convention

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
16. Hoffman, Frank : Intellectual freedom and censorship, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Intellectual freedom and censorship : an annotated bibliography / Hoffman, Frank, 10, 244 p.. - London : Metuchen, 1989.

ISBN 0 8108 21451

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* censur = censorship = sensuuri
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys

 
17. Domander, Minna : Siirtolaisuus- ja pakolaistutkimus Suomessa 1980-1993, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisuus- ja pakolaistutkimus Suomessa 1980-1993 / Domander, Minna - Turku : Siirtolaisinstituutti - Migrationsinstitutet, 1993.

ISBN 951-9266-46-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
18. Bibliography on arms control verification, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bibliography on arms control verification : second update /, x, 81 p.., 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* verifikation = verification = verifikaatio

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: *

 
19. European legal literature information service, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European legal literature information service : a master guide to commentary on European Community law / - (ELLIS ; vol. 5), 500 p.. - Deventer : Kluwer, 1994.

ISBN 90-6544-851-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* bibliografi = bibliography = bibliografia

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
20. Mulamba Mbuyi, Benjamin : Les refugies et le droit international, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les refugies et le droit international = Refugees and international law : documents collected by / Mulamba Mbuyi, Benjamin, xxii, 677 p.. - Scarborough, Ontario : Carswell, 1993.

ISBN 0-459-54101-3

LANGUAGE: FRE, ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; CRC; Genocide convention; ICCPR; ICESCR; CERD;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. comp. by United Nations Library, Geneva : Human rights bibliography, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights bibliography : United Nations documents and publications 1980-1990 / comp. by United Nations Library, Geneva ; in coop. with the Centre for Human Rights. - 5 vol.., var. pag.. - New York : United Nations, 1993.

ISBN 92-1-100377-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

LIBRARY LOCATION: Ref.

 
22. Orgill, Andrew : The 1990-91 Gulf war , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The 1990-91 Gulf war : crisis, conflict, aftermath : an annotated bibliography / Orgill, Andrew, xvi, 224 p.. - London : Mansell publ., 1995.

ISBN 0-7201-2174-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* kärnkraft = nuclear power = ydinvoima
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Iraq / Usa / United Kingdom

LIBRARY LOCATION: Ref.

 
23. World-wide bibliography on parliaments vol. VI (1989-1991), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World-wide bibliography on parliaments vol. VI (1989-1991) = Bibliographie des institutions parlementaires dans le monde /. - 2 parts., 733 p.. - Geneve : Inter-Parliamentary Union, 1992.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia

 
24. Fermann, Gunnar : Bibliography on international peacekeeping, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bibliography on international peacekeeping / Fermann, Gunnar, xiii, 291 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995.

ISBN 0-7923-2011-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* bibliografi = bibliography = bibliografia

NOTE (GENERAL): UN charter

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: Ref.

 
25. Commentary, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Commentary /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Health and human rights : special focus : women's health and human rights : vol. 1; no. 4., p. 449-476. - Cambridge, MA : Harvard School of Public Health, 1995.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Beijing, backlash and the future of women's rights, by Charlotte Bunch. 2. From Mexico to Beijing: a new paradigm, by Jacqueline Pitanguy. 3. Women's right to health and the Beijing platform for action : the retreat from Cairo, by Marianne Haslegrave and John Havard. 4. Child beauty, child rights and the devaluation of women, by Paul H. Wise.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* barn = children = lapset
* bibliografi = bibliography = bibliografia

NOTE (GENERAL): CEDAW; UDHR; UN charter

BIBLIOGRAPHY: bibliography

 
26. Dobkowski, Michael N. : Genocide in our time, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Genocide in our time : an annotated bibliography with analytical introductions / Dobkowski, Michael N. ; Wallimann, Isidor - (Resources on contemporary issues), xvi, 183 p.. - Ann Arbor, Michigan : Pierian Press, 1992.

ISBN 1-800-678-2435

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ethnocide, by Alison Palmer. 2. The holocaust, by Michael Dobkowski. 3.The issue of the holocaust as a unique event, by Alan Rosenberg and Evelyn Silverman. 4. The victims who survived, by Sidney M. Bolkosky. 5. The Armenian genocide : revisionism and denial, by Rouben Adalian. 6. The Ukrainian famine, by Lyman H. Legters. 7. Genocide and modern war, by Eric Markusen. 8. Early warning, intervention and prevention of genocide, by Israel W. Charny.

INDEX WORDS:
* folkmord = genocide = kansanmurha
* judar = Jews = juutalaiset
* hunger = famine = nälkiintyminen
* armenier = Armenians = armenialaiset
* bibliografi = bibliography = bibliografia

NOTE (GENERAL): Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: REF.

 
27. Human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : a selected bibliography / ; comp. by Institute for Human Rights, Åbo Akademi University ; Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Vienna, 60 p.. - Turku/åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1996.

ISBN 951-650-734-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia

 
28. Bibliography on the OSCE High Commissioner on National Minorities, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bibliography on the OSCE High Commissioner on National Minorities : documents, speeches and related publications / ; comp. by Foundation on Inter-Ethnic Relations. - 2. ed.., 29 p.. - Hague : Foundation on Inter-Ethnic Relations, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* HCNM = HCNM = HCNM
* bibliografi = bibliography = bibliografia

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: OSCE

 
29. Human rights , 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : a selected bibliography / ; comp. by the Institute for Human Rights, Åbo Akademi University ; Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Vienna. - 2nd and rev. ed.., iv, 68 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1998.

ISBN 952-12-0140-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia

 
30. Macalister-Smith, Peter : Bibliography of the textbooks and comprehensive treatises on positive international law of the 19th century, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Bibliography of the textbooks and comprehensive treatises on positive international law of the 19th century / Macalister-Smith, Peter ; Schwietzke, Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of the history of international law = Revue d´histoire du droit international : vol. 3; no. 1., p. 75-142. - Hague : Kluwer Law, 2001. - ISSN 1388-199X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* bibliografi = bibliography = bibliografia


24.11.1999