[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='bilingualism' results in 47 hits


 
1. Califa, Antonia : Declaring English the official language, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Declaring English the official language : prejudice spoken here / Califa, Antonia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 24(2)., p. 293-348. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
2. Annual report 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annual report 1990 = Rapport annuel 1990 / ; Commissioner of Official Languages = Commissaire aux Langues Officielles, 290 p.. - Ottawa : Ministry of Supply and Services Canada, 1991.

ISBN 0 662 58028 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
3. Olika ursprung, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Olika ursprung : gemenskap i Sverige : utbildning för språklig och kulturell mångfald : huvudbetänkande av språk- och kulturarvsutredningen / ; Utbildningsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 57), 296 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07907 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

 
4. Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet : seminaari Kulttuuritalo 10-11.3.1992 : seminaariraportti / - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 62), 49 p.. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1992.

ISBN 951 47 6899 x

LANGUAGE: FIN / SWE / LAP

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samer = Sami = saamelaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

NOTE (MEETINGS): Conference, Helsinki (19920310-19920311), (C)

 
5. Part V, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part V : problem of language and communication : relationship between minority and majority it case Slovak - Hungarian relationships /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minorities in politics : cultural and languages rights / Plichtova, J. (ed.), p. 155-190. - Bratislava : Czechoslovak Comitee of the European Cultural Foundation, 1992.

ISBN 80 85681 01 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are : . 1. The integration of the Hungarian minority in Slovakia - the language problem by Alena Zel'ova. 2. Bilingualism - yes or not? by Jana Plichtova. 3. Schools in the Slovak Republic with instruction in the Hungarian language - Present status, by Sona Gabzdilova. 4. Slovaks and Hungarians in Slovakia, by Tatiana Rosova and Zora Butorova. 5. Changes of national identity in historical development, by Stefan Sutaj. 4. Slovaks and Hungarians in Slovakia

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary / Slovak Republic : 8129

NOTE (MEETINGS): International symposium on national minorities in Central Europe : minorities in politics : cultural and languages rights, org. by Czechoslovak Committee of the European Cultural Foundation and Ministry of Culture, Slovak Republic. Sponsored by European Cultural Foundation, Amsterdam, Netherlands, Ministry of Culture of Slovak Republic, The Austrian Federal Ministry of Science and Research, Know How Fund, United Kingdom, held in Bratislava, (19911113-19911116), (C)

 
6. Modeen, Tore : Officiell svenska i Finland, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Officiell svenska i Finland / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : no. 7., p. 565-573. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1992. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Jansson, Jan-Magnus (ordf.) : Språklagen i korsdrag, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Språklagen i korsdrag / Jansson, Jan-Magnus (ordf.), 27 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1994. - ISSN 0358-4542

ISBN 952-9700-10-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
8. Tandefelt, Marika : Finlands svenskar i det 20e seklet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Finlands svenskar i det 20e seklet / Tandefelt, Marika - (Finlandssvensk rapport ; no. 30), 47 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - ISSN 0358-4542

ISBN 952-9700-14-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* emigration = emigration = maastamuutto
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

LIBRARY LOCATION: s Finlandssvensk ...

 
9. Invandrare och minoriteter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare och minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-35. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1991. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. David Schwarz : Det låga valdeltagandet. 2. Björn Gustafsson : Utlänningarnas försörjning. 3. Sioma Zubicky : Ärr för hela livet. 4. Mieczyslaw Gorski : (Den tyska minoriteten - en chock för polackerna) : Bilden av en fiende. 5. Judit Horvath-Lindberg intervjuar Judit Toth : Ungersk flyktingpolitik. 6. Henrik Persson : Stamfolk i Indien. 7. Birger Winsa : Tornedalsk tvåspråkighet.

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kommunalval = municipal elections = kunnallisvaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: India / Sweden / Poland / Hungary

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
10. Invandrare & minoriteter, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Invandrare & minoriteter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Invandrare & minoriteter : tidskrift för kultur, politik, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review : no. 3., p. 2-32. - Stockholm : Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, 1995. - ISSN 0346-6566

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Ali Najib : Invandrarföretag : inte bara pizzerior och kiosker. 2. Annick Sjögren : Integration förutsätter maktdelning. 3. Ulf Tjäder : Sju av tio av utländsk härkomst. 4. Maria Leissner intervjuas av David Schwarz : Diskrimineringen på arbetsmarknaden vårt största invandrarpolitiska problem. 5. Jonas Alwall : En oundviklig skilsmässa. 6. Jarmo Lainio : Språkets mångfald. 7. Mehmet Eskin : Självmordsbeteende i två kulturer.

INDEX WORDS:
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* självmord = suicide = itsemurha

 
11. Frost, Lynda : The bilingual of indigenous children in Nicaragua under the 1987 autonomy statute, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The bilingual of indigenous children in Nicaragua under the 1987 autonomy statute : the effective limits of legal charge / Frost, Lynda

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : special issue : multiculturalism and the rights of the child : vol. 3; no. 1., p. 51-68. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* OAS = OAS = OAS
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ADRD; AMR; CRC; ECHRP-1-2; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries, (ILO convention no. 169);

 
12. Helander, Mika : De finländska ministeriernas internationella kontakter, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

De finländska ministeriernas internationella kontakter / Helander, Mika - ( Språkgrupp och mobilitet : forskningsrapporter - ethnicity and mobility : research reports ; no. 24), 180 p.. - Helsingfors : Svenska social- och kommunalhögskola, 1993.

ISBN 951-9018-97-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
13. Tremblay, André : Les droits linguistiques (articles 16 a 22), 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les droits linguistiques (articles 16 a 22) / Tremblay, André

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Canadian charter of rights and freedoms / Beaudoin, G.A.; Mendes, E. (eds.). - 3rd ed.., p. 1-38. - Toronto : Carswell, 1996.

ISBN 0-459-56014-X

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms

 
14. Foucher, Pierre : Les droits scolaires des minorités linguistiques, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Les droits scolaires des minorités linguistiques / Foucher, Pierre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Canadian charter of rights and freedoms / Beaudoin, G.A.; Mendes, E. (eds.). - 3rd ed.., p. 1-48. - Toronto : Carswell, 1996.

ISBN 0-459-56014-X

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms

 
15. Magnet, Joseph Eliot : Multiculturalism in the Canadian charter of rights and freedoms, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Multiculturalism in the Canadian charter of rights and freedoms / Magnet, Joseph Eliot

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Canadian charter of rights and freedoms / Beaudoin, G.A.; Mendes, E. (eds.). - 3rd ed.., p. 1-50. - Toronto : Carswell, 1996.

ISBN 0-459-56014-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ICCPR-27; Declaration on the rights of minorities;

 
16. Suksi, Markku : Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland : general features of public law / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europea public law [=EPL] : vol. 2: issue 2., p. 182-193. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 1354-3725

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitiekansler = Chancellor of Justice = oikeuskansleri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EU = EU = EU
* romer = Roma = romanit
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
17. Sandlund, Tom : Territorium, etnicitet och identitet, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Territorium, etnicitet och identitet / Sandlund, Tom

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige / Horn, F. (ed.) - (Publikationer från Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet : Juridica Lapponia ; no. 14), p. 1-24. - Rovaniemi : Lapplands Universitet, 1996. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-526-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* NGO = NGO = NGO
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (MEETINGS): Seminarium, Rovaniemi, [199403]

 
18. Herberts, Kjell : Språkklimatet i Finland - några empiriska iakttagelser, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Språkklimatet i Finland - några empiriska iakttagelser / Herberts, Kjell

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige / Horn, F. (ed.) - (Publikationer från Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet : Juridica Lapponia ; no. 14), p. 25-40. - Rovaniemi : Lapplands Universitet, 1996. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-526-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Seminarium, Rovaniemi, [199403]

 
19. Lax, Henrik (ordf.) : Vårt land, vårt språk, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Vårt land, vårt språk : en attitydundersökning om det svenska i Finland = Kahden kielen kansa : suomalaisia asenteita Ruotsin kieleen Suomessa / Lax, Henrik (ordf.) - (Finlandssvensk rapport ; no. 35), 112 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1997.

ISBN 952-9700-30-X

LANGUAGE: SWE, FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport...

 
20. Peacock, Anthony A. (ed.) : Rethinking the constitution, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rethinking the constitution : perspectives on Canadian constitutional reform, interpretation and theory / Peacock, Anthony A. (ed.), xxix, 286 p.. - Toronto : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-541178-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. Part I: Constitutional reform. 1. Robert Martin : A larment for British North America. 2. H. D. Forbes : Trudeau's moral vision. 3. Christopher P. Manfredi : On the virtues of a limited constitution : why Canadians were right to reject the Charlottetown accord. PART II: Constitutional interpretation. 4. Rainer Knopff and F. L. Morton : Canada's court party. 5. Bradley C. S. Watson : The language of rights and the crisis of the liberal imagination. 6. Karen Selick : RIghts and wrongs in the Canadian charter. 7. Anthony A. Peacock : Strange brew : Tocqueville, rights and technology of equality. 8. John T. Pepall : What's the evidence? The use the Supreme Court of Canada. Makes of evidence in charter cases. 9. Gerald Owen : Disclosure after Stinchombe. 10. Scott Reid : Penumbrus for the people : placing judicial supremacy under popular control. PART III: Constitutional theory. 11. Barry Cooper : Theoretical perspectives on constitutional reform in Canada. 12. Tom Darby and Peter C. Emerley : Political correctness and the constitution : nature and convention re-examined. 13. Robert Martin : Reconstituting democracy : orthodoxy and research in law and social science.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* indianer = Indians = intiaanit
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnliga flyktingar = refugee women = naispakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; American declaration of independence;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-541178-1

 
21. Aikio, Marjut : Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä : kielisosiologinen tutkimus viiden saamelaiskylän kielenvaihdosta 1910-1980 / Aikio, Marjut, xii, 374 p.. - Helsinki : Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 1988. - ISSN 0355-1768

ISBN 951-717-476-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
22. Anderson, Gavin W. (ed.) : Rights and democracy , 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and democracy : essays in UK-Canadian constitutionalism / Anderson, Gavin W. (ed.) - (Law in its social setting), xxvi, 276 p.. - London : Blackstone, 1999.

ISBN 1-85431-705-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I : The impact of the charter of rights and freedoms on Canadian constitutional thought and practice:. 1. The Canadian charter of rights : lessons and laments, by David Beatty. 2. Supreme Court Inc : The business of democracy and rights, by Allan C. Hutchinson. PART II : Rights and freedoms before the Supreme Court of Canada: 3. Understanding constitutional speech : two theories of expression, by Gavin W. Anderson. 4. The charter and labour : the limits of constitutional rights, by K. D. Ewing. 5. Charter equality : has it delivered?, by Kathleen E. Mahoney. PART III: The charter in the political process:. 6. The impact of the Canadian charter of rights and freedoms on executive and judicial behaviour, by Hon. Justice J. C. Macpherson. 7. The charter and Quebec : exploring the limits of constitutional authority, by Ines Molinaro. PART IV: Bringing rights home : the implications for public law in the UK. 8. The human rights act 1998 and the role of the Strasbourg organs : some preliminary reflections, by Conor A. Gearty. 9. Rights discourse and public law thought in the United Kingdom, by Martin Loughlin

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* församlingsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* asyl = asylum = turvapaikka
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* graviditet = pregnancy = raskaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* abort = abortion = abortti
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Canada

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms (full text); ECHR; ESC; UDHR;

 
23. Varennes, Fernand de : Ethnic conflicts and language in eastern Europe and Central Asian states, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ethnic conflicts and language in eastern Europe and Central Asian states : can human rights help prevent them? / Varennes, Fernand de

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on minority and groups rights : vol. 5; no. 2., p. 135-174. - Hague : Kluwer, 1997. - ISSN 1385-4879

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; European charter for regional or minority languages;

URL http://www.wkap.nl/oasis.htm/169053

 
24. Dufholm, Kristina : Finlands tvåspråkighet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands tvåspråkighet : lag och övervakning / Dufholm, Kristina - ( Finlandssvensk rapport ; no. 38), 32 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1998. - ISSN 0359-4542

ISBN 952-9700-38-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EU = EU = EU
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport

 
25. Mitä laki sanoo kielellisistä oikeuksista, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Mitä laki sanoo kielellisistä oikeuksista /, 24 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1998. - ISSN 0359-4542

ISBN 952-9700-36-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport

 
26. Haarmann, Harald (preface) : Europäische Identität und Sprachenvielfalt, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Europäische Identität und Sprachenvielfalt = European identity and language diversity = L'identité européenne et la diversité linguistique / Haarmann, Harald (preface)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik = International yearbook of European Sociolinguistics = Annuaire international de la Sociolinguistique Européenne : 9 / Ammon, U.; Mattheier, K. J.; Nelde, P. H. (eds.), x, 146 p.. - Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1995. - ISSN 0933-1883

ISBN 3-484-60339-9

LANGUAGE: GER, FRE, ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Harald Haarmann : Europanness, European identity and the role of language - giving profile to an anthropological infrastructure. 2. Konrad Schröder : Zur Problematik von Sprache und Identität in Westeuropa, eine Analyse aus sprachenpolitischer Perspektive. 3. Georg Kremnitz : Dimensionen und Dynamik kollektiver Identitäten (Beispiele aus dem okzitanischen und katalaischen Sprachgebiet). 4. Peter H. Nelde, Peter J. Weber : Les trois identités linguistiques en Belgique - des particularismes culturels?. 5. Peter Broeder, Guus Extra : Ethnic identity and community languages in the Netherlands. 6. Sirkku Latomaa : Finland as a multilingual society yesterday, today - and tomorrow?. 7. Eugene Holman : MUltilingualism and national identity in post-Soviet Estonia.

INDEX WORDS:
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* ryssar = Russians = venäläiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* katalaner = Catalans = katalonialaiset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Estonia

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
27. Beijar, Kristina ... [et al.] : Ett land två språk - den finländska modellen, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett land två språk - den finländska modellen / Beijar, Kristina ... [et al.], 103 p.. - Esbo : Schildts förlag, 1998.

ISBN 951-50-0892-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
28. Opalski, Magda (ed.) : Ethnic minority rights in Central Eastern Europe, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Ethnic minority rights in Central Eastern Europe / Opalski, Magda (ed.) ; Dutkiewicz, Piotr (ed.), 161 p.. - Ottawa : Canadian Human Rights Foundation; Forum Eastern Europe, 1996.

ISBN 0-9680376-0-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Protection of national minorities in Central Eastern Europe : political and legal approaches in the light of international law, by Slawomir Lodzinski. 2. The situation of ethnic minorities in Estonia, by Vello Pettai. 3. The situation of ethnic minorities in Latvia, by Boris Tsilevich. 4. The rights of national minorities and their implementation in Lithuania, by Severinas Vaitiekus. 5. Legal and political status of minorities in the Former Czecholsovakia, by Silvia Mihalikova. 6. National minorities in Post-Ceausescu Romania, by Magda Opalski. 7. Ethnic minorities in Bulgaria, by Ilona Tomova. 8. Ethnic minorities and the Democratization process in Albania, by Piotr Dutkiewicz.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* romer = Roma = romanit
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* autonomi = autonomy = autonomia
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* antisemitism = Anti-Semitism = antisemitismi
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ester = Estonians = virolaiset
* nationalism = nationalism = nationalismi
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* OSSE = OSCE = ETYJ
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* svenskar = Swedes = ruotsalaiset
* tatarer = Tatars = tataarit
* turkar = Turks = turkkilaiset
* ukrainare = Ukrainians = ukrainalaiset
* förryskning = Russification = venäläistäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / Austria / Poland / Belarus / Ukraine / Hungary / Greece / Albania / Czech Republic / Slovak Republic

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities (full text); Genocide convention; ECHR; Copenhagen document; Charter of regional and minority languages; Cluj declaration; UN charter; Declarationon the rights of minorities; UDHR;

 
29. Skutnabb-Kangas, Tove : Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights?, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Linguistic genocide in education - or worldwide diversity and human rights? / Skutnabb-Kangas, Tove, xxxiii, 785 p.. - Mahwah, Nj : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

ISBN 0-8058-3467-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. SETTING THE SCENE:. 1. What is happening to the languages of the world. 2. Connections between biodiversity and linguistic and cultural diversity. 3. Mother tongue(s), culture, ethnicity and self-determination. 4. Linguistic diversity - curse or blessing? To be maintained or not? Why? II. LINGUISTIC GENOCIDE, STATE POLICIES and GLOBALISATION:. 5. State policies towards langugaes - linguistic genocide, language death or support for languages? 6. Globalisation, power and control. III. STRUGGLE AGAINST LINGUISTIC GENOCIDE AND FOR LINGUISTIC HUMAN RIGHTS IN EDUCATION:. 7. Linguistic human rights. 8. Linguistic human rights in education? 9. Alternatives to genocide and dystopia.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = sami = saamelaiset
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* EU = EU = EU
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* GATT = GATT = GATT
* globalisering = globalization = globalisaatio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* ILo = ILO = ILO
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* IMF = IMF = IMF
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* OAU = OAU = OAU
* HCNM = HCNM = HCNM
* fattigdom = poverty = köyhyys
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rasism = racism = rasismi
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* tortyr = torture = kidutus
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* WTo = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; CDE; UN charter; CRC; Copenhagen declaration; Declaration on the rights of minorities; Declaration on the right to development; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; ICCPR; Migrant workers convention; UDHR; Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries (ILO convention no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

 
30. Scheinin, Martin : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (PL 17), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (PL 17) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 533-560. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR-26-27; ECHR-6(3); ICESCR-2; ECHR-14; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority lan guages; Copenhagen document; CDE;

[Next]


24.11.1999