[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='black-listing' results in 1 hits


 
1. von Kreitor, Nikolaj-Klaus : Yrkesförbud och svartlistning i Sverige, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yrkesförbud och svartlistning i Sverige / von Kreitor, Nikolaj-Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 1., p. 44-48. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Föreliggande avhandling om yrkesförbud i Sverige är den första i sitt slag.I avhandlingen skiljs mellan yrkesförbud och svartlistning.I artikeln redogörs för grundlagens bestämmelser och åsiktsregistrerande myndigheter.En intressant del av avhandlingen utgör den bristande rättssäkerheten vid tillämpningen av "personalkontrollen".Till detta föreslår T. några lagändringar. The research to hand on professional interdiction is the first of its kind in Sweden.In the research a distinction is made between professional interdiction and blacklisting.The article describes the provisions of the constitution and opinion registering authorities.An interesting point in the research is the insufficient legal security of the application of "staff control".T. suggests some alterations of the law.

INDEX WORDS:
* yrkesförbud = professional interdiction = virkakielto
* svartlistning = black-listing = musta lista

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Artikeln är en recension av juristen Dennis Töllborgs avhandling i arbetsrätt "Svartlistning och yrkesförbud i Sverige"


24.11.1999