[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('canon law') results in 1 hits


 
1. Scheinin, Martin : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 11), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 11) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 353-386. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* EU = EU = EU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* soldater = soldiers = sotilaat
* fångar = prisoners = vangit
* barn = children = lapset
* kyrkolag = canon law = kirkkolaki
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* kvinnor = women = naiset
* kyrka och stat = church and state = kirkko ja valtio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Sweden / Germany

NOTE (GENERAL): ICCPR-4-18-27; ICESCR-13; ECHR-9; ECHRP-1-2; CDE; CERD-5; CRC-14; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;


24.11.1999