[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='children' results in 2460 hits


 
1. Harris, David : The European Social Charter, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Social Charter / Harris, David, xv, 345 p.. - Charlottesville : U.P. of Virginia, 1984.

ISBN 0 8139 1004 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Ireland / United Kingdom / Denmark / Sweden / West Germany / The Netherlands / France / Italy / Spain : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
2. Kosonen, Arto : The special protection of children and child soldiers , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The special protection of children and child soldiers : a principle and its application / Kosonen, Arto - (Public law ; No. 22), 135 p.. - Helsinki : University of Helsinki (D), 1987. - ISSN 0357-0355

ISBN 951 45 4187 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The text is a partly shortened, partly revised and updated version of the article "Lapsisotilaat, lasten oikeudet ja kansainvälinen oikeus" (Child Soldiers, the Rights of Children and International Law).It deals with the question of military use of children and their rights in general from the point of view of international law.

INDEX WORDS:
* barnsoldater = child soldiers = lapsisotilaat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
3. Justander, Kalle : Lasten oikeudet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten oikeudet / Justander, Kalle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 232-248. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 249 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään "lapsuuden" historiaa, lapsen oikeuksien julistuksia, yleissopimushanketta, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, adoptioita ja kidnappauksia.Lisäksi käsitellään kysymystä lapsista sotien ja selkkausten uhrina sekä kansainvälisen lapsiasiamiehen tarvetta. The following topics are dealt with: the history of "childhood", the various declarations of children's rights, the convention project, the use of child labour, adoption and abduction.The question of children as victims of war and conflicts, and the need for an international children's ombudsman are also discussed.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Jokinen, Pirkko (ed.) : Lapsen asema, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen asema / Jokinen, Pirkko (ed.) - (Lakikokoelma ; No. 15), 302 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1986. - ISSN 0359-6664

ISBN 951 860 097 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos sisältää lapsen asemaa koskevat säädökset kokonaisuutena, se koostuu kahdesta osasta - lapsen ja vanhemman välistä oikeudellista suhdetta käsittelevästä lainsäädännöstä ja lapsen asemaan muuten liittyvistä säädöksistä. The work contains the complete regulations on the status of the child.It is divided into two parts.The first part deals with the legal relationship child - parent, and the second discusses other regulations connected to the status of the child.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 641 / 28.8.1986 saakka.

 
5. Nieminen, Kevät : Pakkohuostaanotot ja oikeusturva, selvitys pakkohuostaanotoista suojelukasvatus tarpeen vuoksi, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakkohuostaanotot ja oikeusturva, selvitys pakkohuostaanotoista suojelukasvatus tarpeen vuoksi = A review of the process by which norm-breaking children are taken as wards of the social welfare boards / Nieminen, Kevät - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No.1), 116 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1974. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 017 2

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Theoretically the legal security is unsatisfactory, when the parents and the Welfare Board make an agreement by which the minor is made a ward of the Board. The study deals with cases in which the parents have refused agreement.The intention is to find out, how well the requirements of legal security are met when a central government office controls the decisions of local authorities.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
6. Marin, Marjatta : Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sen vaikutus lasten ja nuorten aseman muotoutumiseen nyky-yhteiskunnassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja sen vaikutus lasten ja nuorten aseman muotoutumiseen nyky-yhteiskunnassa / Marin, Marjatta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 9-19. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ungdomar = juveniles = nuoriso

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Jaakkola, Risto : Lapsen asema lainsäädännössä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema lainsäädännössä / Jaakkola, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 21-30. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksen tarkoitus on lähteä lapsesta ja kuvailla niitä oikeussääntöjä, jotka rajoittavat lapsen itsenäistä toimintaa.Lopussa tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen, politiikan ja lapsilainsäädännön välisiä yhteyksiä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Laine, Reino : Lapsen oikeudet ja velvollisuudet koululaitoksen piirissä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen oikeudet ja velvollisuudet koululaitoksen piirissä / Laine, Reino

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 209-211. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään lyhyesti lasten oikeuksia ja velvollisuuksia koululaitoksen piirissä.Lasten oikeuksista mainitaan oikeudet itse koulun- käyntiin ja sosiaalisiin etuihin, toimintaoikeudet, oikeus tarvittavaan oikeus- turvaan.Lasten velvollisuudet ovat mm. osallistuminen koulutyöhön ja koulun järjestyssääntöjen noudattaminen.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Toikka, Marja-Riitta : Katsaus lasten tapaturmakuolleisuuteen, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Katsaus lasten tapaturmakuolleisuuteen / Toikka, Marja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 103-110. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esitys käsittelee 1-14-vuotiaiden lasten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, kirjoittaja toteaa että lasten tapaturmakuolleisuus on suomalaisen yhteiskunnan rakenteellinen väkivallan ilmentymä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Jokinen, Osmo : Lapset ja joukkoviihde : kouluhallituksen joukkoviihdeprojektin yhteydessä saatuja tuloksia, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapset ja joukkoviihde : kouluhallituksen joukkoviihdeprojektin yhteydessä saatuja tuloksia / Jokinen, Osmo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 89-94. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa kerrotaan kouluhallituksen joukkoviihdeprojektista joka käynnistettiin 1977 ja keskustelusta joukkoviihteen asemasta opetuksessa.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* underhållning = entertainment = viihde

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Gronow, Pekka : Lasten kulttuuritoimintakomitean keskeiset ongelmat, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten kulttuuritoimintakomitean keskeiset ongelmat / Gronow, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 87-88. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Mitchell, Ritva (ed.) : Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä 18.-19.1979 / Mitchell, Ritva (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), 213 p.; ill.. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Unesco-toimikunta ja sen yhteiskuntatieteiden jaosto pyrkii asiantuntijaseminaarillaan omalta osaltaan toteuttamaan YK:n lapsen vuoden tavoitteita.Seminaari liittyi kiinteästi mm. ihmisoikeuskysymykseen ja lapsen asemaa koskeviin yhteiskuntstieteellisiin selvityksiin.Kirja sisältää 25 artikkelia.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Raportti seminaarista, Matinkylä, (19791018), (C)

 
13. Cantell, Ilkka : Lapsen asema perheessä ja perheen hajotessa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema perheessä ja perheen hajotessa / Cantell, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 155-166. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään alaikäisen holhousta ja huoltoa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeuksia koskevia täytääntöönpanoasioita sekä lapsen oikeusturvaa perheessä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Lahikainen, Anja-Riitta : Lapsen asema päivähoitolaitoksessa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema päivähoitolaitoksessa / Lahikainen, Anja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 201-201. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Käsitellään tutkimuksia päivähoidon merkityksestä lapsen kannalta. Tutkimuksia jaetaan kolmeen ryhmään jotka kysymyksenasettelultaan ja johtopäätöksiltään poikkeavat toisistaan: kasvatustieteellinen, kehityspsykologinen- ja sosiaali- psykologinen tutkimusote.Myöskin kahta mallia lasten kehityksestä esitetään.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Hautamäki, Airi : Kasvuympäristön aiheuttamat kehityserot lapsissa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kasvuympäristön aiheuttamat kehityserot lapsissa / Hautamäki, Airi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 191-199. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa pohditaan mahdollisuuksia vähentää lapsen kasvuympäristön eriarvoisuutta, erojen kasantuvaa luonnetta sekä eri yhteiskuntaluokkien mahdollisuuksia sosiaalistaa lapsiaan markkinataloudellisen yhteiskunnan tavotteiden mukaan.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Keltikangas-Järvinen, Liisa : Kulttuurissa vaikuttavia tekijöitä, jotka heijastuvat väkivaltaisuutena lapsissa., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kulttuurissa vaikuttavia tekijöitä, jotka heijastuvat väkivaltaisuutena lapsissa. / Keltikangas-Järvinen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 95-102. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan psykodynaamista taai oppimispsykologista lähestymis- tapaa väkivaltaisen käyttäytymisen syitä selvittäessä.Kirjoittaja toteaa että väkivaltaisuus on aina osoitus jonkinasteisesta persoonallisuuden tasapainottomuudesta ja kontrollin pettämisestä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* våld = violence = väkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Heinänen, Liisa : Turvakotikokeilu, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Turvakotikokeilu / Heinänen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 125-127. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan Ensi Kotien Liiton ja sen jäsenyhdistyksien 1979-1981 toteutettua turvakotikokeilua Helsingissä, Kotkassa, Oulussa ja Turussa sekä pyritään antamaan alustava arviointi turvakodissa olleiden lasten tilanteista.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* skyddshem = shelter home = turvakoti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Virtanen, Leea : Lasten perinnekulttuurin tehtävät, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lasten perinnekulttuurin tehtävät / Virtanen, Leea

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 45-64. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Hurme, Helena : Kulttuuria kehdossa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kulttuuria kehdossa / Hurme, Helena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 65-75. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Eräsaari, Leena : Lastenkirjallisuus ja sosialisaatio, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lastenkirjallisuus ja sosialisaatio / Eräsaari, Leena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 77-85. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Runsas, Reijo : Yhteiskunta ja poikkeava lapsi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yhteiskunta ja poikkeava lapsi / Runsas, Reijo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 167-179. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan poikkeavuuden eräitä tarkastuskulmia, poikkeavan käyttäytymisen erilaisia tarkastelttapoja sekä poikkeavuuden määrittelyä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Savolainen, Matti : Förslag till revision av lagstiftningen om barns ställning, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förslag till revision av lagstiftningen om barns ställning : reviderat förslag / Savolainen, Matti ; Halme-Kauranen, Ritva ; Mötter, Gustaf - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 4), 37 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1972. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 0034 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Av utkastet till regeringens proposition med förslag till revisison av lagstiftningen om barns ställning har kapitlet om propositionens syften och huvudsakliga innehåll upptagits i sin ursprungliga form i denna publikation. Dessutom har de reviderade lagförslagen upptagits i publikationen.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Revision av lagstiftningen om barns ställning, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revision av lagstiftningen om barns ställning : särtryck = Lapsen asema koskevan lainsäädännön uudistaminen / - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 23) - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1975. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 1848 3

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Julkaisun tarkoituksen on tiedottaa uudesta lapsen asemaa koskevasta lainsäädännöstä, joka tuli voimaan 1 pnä lokakuuta 1976.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Julkaisuun on koottu hallituksen esitykset lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta (hall.es. n:90 / 1974 vp) sekä laeiksi sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain sekä oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (hall.es. n:o235 / 1974 vp) Särtryck = Off-print

 
24. Kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitea , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitea = Finlands kommitte för barnets internationella år 1979 / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande), 218 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4129 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastellaan kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitean toimintaa lapsen vuoden toteutumisesta Suomessa ja lapsen vuosi kansainvälisesti sekä komitean toimenpide-esityksiä lapsi- ja perhepolitiikan kehittämisestä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
25. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
26. Oliveira e sousa, Eeva de : L'enfant et le conflit, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'enfant et le conflit : contribution a l'etude de la resolution pacifique des conflits vecus par l'enfant / Oliveira e sousa, Eeva de - (Collection etudes et perspectives) - Geneve : Institut Henry-Dunant (D), 1981.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce travail etudie les conflits interpersonnels et en particulier les conflits ou l'enfant en devient l'aucteur principal. Dans la premiere partie du travail l'auteur s'efforce a determiner quels sont les facteurs principaux qui cause des conflits. Dans la deuxieme partie les relations interpersonnelles entre l'enfant et la societe sont analysees.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
27. Torrelli, Maurice : La protection internationale des droits de l'enfant , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection internationale des droits de l'enfant : travaux du Centre d'etude et de recherche de droit international et de relations internationales de l'Academie de droit international, la Haye 1979 / Torrelli, Maurice, 218 p. . - Paris : UNESCO (D), 1983.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'etude cherche a donner un caractere obligatoire aux droits de l'enfant, proclames par des textes néayant pour le moment que valeur declatoire. Les essaies de l'etude analysent les questions suivantes : recherches sur les sources internationales des droits de l'enfant, sur le statut des parties en relation et recherches sur l'enfant et les systemes de valeurs.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR-14; AMR; CERD; Declaration on the rights of the child;

 
28. Mahkonen, Sami : Lapsilainsäädäntö ja tasa-arvo, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lapsilainsäädäntö ja tasa-arvo / Mahkonen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 75., p. 242-274. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1977.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan lapsilainsäädännön muutoksia.Ensinnä pyritään hahmottamaan vallinneita yhteiskunnallisia oloja, seuraavaksi selvitetään lainsäätäjämme omaksumia periaateratkaisuja ja vasta tämän jälkeen siirrytään käsittelemään sekä arvioimaan lapsen asemaa koskeneita säännöstöjä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Savolainen, Matti : Kihlalapsen asema ennen, nyt ja korkeimman oikeuden mukaan, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kihlalapsen asema ennen, nyt ja korkeimman oikeuden mukaan / Savolainen, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 61., p. 435-462 . - Helsinki : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja = Organ för Finlands advokatförbund (D), 1980. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään isyyslain voimaanpanoa; kihlalapsen asemaa ja sen vahvistamista ennen 1.10.1976; isyyslain säännöksiä isyyden vahvistamismenettelystä; erästä oikeustapausta, sen tilannetta, sovellettavia säännöksiä ja ratkaisua ja voimassa olevan oikeuden mukainen lopputulos.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
30. Hiidensalo, Tuula : Kihlalapsen asema korkeimman oikeuden viimeaikaisessa käytännössä, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kihlalapsen asema korkeimman oikeuden viimeaikaisessa käytännössä / Hiidensalo, Tuula

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.549-558. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa selostetaan korkeimman oikeuden viimeaikaista käytäntöä kihlalapsen asemaa koskevissa ratkaisuissa.Ensin aloitetaan katsauksella kihlalapsen oikeudellisen aseman aikaisemmista tämän päivän oikeussuojan tarpeeseen ja sen toteuttamiseen.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Next]


24.11.1999