[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('civil disobedience') results in 24 hits


 
1. Puoskari, Paula ; Sipilä, Katri : Kansalaistottelemattomuuden juridisesta oikeutuksesta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaistottelemattomuuden juridisesta oikeutuksesta / Puoskari, Paula ; Sipilä, Katri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 247-257. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Koijärven suojelukiista vuosina 1979 ja 1980 lienee tunnetuin esimerkki kansalaistottelemattomuudesta Suomessa. Koijärvi-liikkeen kansalaistottelemattomuus sai ennakkoluonteen useassakin merkityksessä; kyseessä oli ensimmäinen laajempi kansalaistottelemattomuusliikehdintä Suomessa ja lisäksi kansanliikkeen toiminnan oikeutusta pohdittiin aina KKO:ta myöten.Muut ns. yhden asian ympäristöliikkeiden protestin kohteena ovat olleet m.m. puiston muuttaminen rakennusalueeksi (Turun Vartovuori), ydinjätteiden kalliosäiliöihin varastointi (Naiset ydinvoimaa vastaan-liike)ja Kessin metsäalueen hakkuun estäminen. Artikkeli käsittelee kansalaistottelemattomuuden eri määritelmiä (Smartin määritelmä, Erikssonin perustelutapa) ja eri tulkintavaihtoehtoja. The Koijärvi protection dispute (1979-80) probably is the most famous example of civil disobedience in Finland.The civil disobedience performed by the Koijärvi movement became a precedent in several respects: it was the first instance of broad civil disobedience in Finland and, moreover, the case was taken as far as the to the Supreme Court. Other examples of targets for single-matter environment movements are the changing of a park into a building site (Turku, Vartiovuori), the storage of nuclear waste in rock (Women Against Nuclear Power) and the prevention of the felling of Kessi forest area. The author discusses the various definitions of civil disobedience (Smart's definition, Eriksson's way of argumentation) and different ways of interpretati on.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikkeli perustuu Helsingin Yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa toukokuussa 1987 hyväksyttyihin tutkielmiin "Kivijärvioikeudenkäynnit" ja "kansalaistottelemattomuus ympäristönsuojelussa oikeudellisena ilmiönä

 
2. Wiberg, Matti : Väkivaltainenkin kansalaistottelemattomuus voi olla oikeutettua, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Väkivaltainenkin kansalaistottelemattomuus voi olla oikeutettua / Wiberg, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 187-192. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja esittelee Brian Smartin (1978) teorian kelvollisena määritelmänä kansalaistottelemattomuudesta.Smartin mukaan kansalaistottelemattomuus on ymmärrettävä tyypillisesti kommunikatiivisena tekona, joka on tarkoituksellinen, julkinen, laiton ja symbolinen.Sen avulla voidaan kansalaistottele- mattomuus erottaa tavallisista rikoksista sekä esim. terrorismista.Kirj. haluaa artikelillaan osoittaa, että joissakin tapauksissa tietyissä oloissa ja tietyin ehdoin, kansalaistottelemattomuus voi myös muun ohessa sisältää väki- valtaa ja olla silti oikeutettuna. The author presents Brian Smart's theory (1987) as a plausible definition of civil disobedience.According to Smart, civil disobedience should be seen as a typical action of communication; it has a purpose, it is public and, furthermore, it is symbolic.The definition can be used when distinguishing civil disobedience from ordinary crimes and e.g. terrorism.The author wants to demonstrate that in some cases, under certain circumstances and on certain conditions, civil disobedience may be violent and still justifiable.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

 
3. Wiberg, Matti : Kansalaistottelemattomuuden määrittely ja oikeutus, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaistottelemattomuuden määrittely ja oikeutus : kommentti Erikssonille / Wiberg, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 1., p. 65-67. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa arvostellaan Lars D.Erikssonin käsityksiä kan- salaistottelemattomuudesta.Eriksson luonnehtii kansalais- tottelemattomuutta sanomalla sen olevan julkista, ei-väkivltaista, tarkoituksellista, lainvastaista.Kirj. esittää omasta mielestään kelvollisen luonnehdinnan kansalaistottelemattomuudesta, joka on sama kuin Smartin määritelmä. The article criticizes Lars D.Eriksson's opinions on civil disobedience, Eriksson has characterized civil disobedience by saying that it is public, non-violent, international and criminal.The author presents, according to himself, a proper characterization of civil disobedience.The author shares Smart's view on civil disobedience.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

 
4. Joenniemi, Pertti : Civil resistance and the law of military occupations, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Civil resistance and the law of military occupations / Joenniemi, Pertti ; Roberts, Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Instant research on peace and violence : No. 4(1)., p.38-46. - Tampere : TAPRI (D), 1974.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article is relating the practice of civil resistance to that part of international law which deals with the question of foreign military occupation of a country, and whether international law in its present form implies a general duty of obedience to an occupying power, and to what extent civilians are able to resist the arms of the occupier without explicitly breaking the rules of international law.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* militär ockupation = military occupation = sotilaallinen miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Klami, Hannu Tapani : Om civil ohörsamhet, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om civil ohörsamhet / Klami, Hannu Tapani

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 119., p.269-284. - Helsinki, 1983.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Först bör man ta ställning till följande frågor : Vad innebär det att säga, att en norm förpliktar oss att handla på ett visst sätt, att det finns en uppsättning normer som man kallar för rättsordningen som tillika är förpliktande.Man bör sklija mellan en norm och rättsordningen som helhet. Fråga är om två skilda saker, justifiering och legitimitet.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
6. Gewirth, Alan : Human rights , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : essays on justification and applications / Gewirth, Alan, 366 p.. - Chicago : University of Chicago Press(D), 1982.

ISBN 0 226 28878 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* hunger = famine = nälkiintyminen

 
7. Official documents , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Official documents : ruling pertaining to the differences between France and New Zeeland araising from the Rainbow Warrior affair /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 325-328. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* NGO = NGO = NGO

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
8. Haugen, Geir : Nyere Norsk rettspraksis i relasjon til samene ; te sammenedrag, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nyere Norsk rettspraksis i relasjon til samene ; te sammenedrag / Haugen, Geir

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolkret i Norden: en rapport fra et nordisk forskningsseminar: urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested; J.(ed.). - p. 20-23 - (Institut for eskimologis skriftraekke ; No. 10) - Köbenhavn : Institut för eskimologi, 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori, Hornboekhus, Hornboek, (1982012), (C)

 
9. Suksi,Markku : Rawls och civil olydnad , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rawls och civil olydnad : en konstitutionalistisk tolkning / Suksi,Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): politiikka : No. 3., p.177-186. - Helsinki : Statsvetenskapliga föreningen r.f., 1990. - ISSN 0032-3365

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

 
10. Campbell, Tom (ed.) : Human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : from rhetoric to reality / Campbell, Tom (ed.), 262 p.. - Oxford : Brasil Blackwell, 1986.

ISBN 0 631 14362 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UN charter;Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW); ICCPR; UDHR.

 
11. Baker, C. Edwin : Human liberty and freedom of speech., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human liberty and freedom of speech. / Baker, C. Edwin, viii, 385 p.. - Oxford : Oxford U.P., 1989.

ISBN 019 505 777 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* censur = censorship = sensuuri
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* feminism = feminism = naisasialiike
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
12. Janis, Mark W.(ed.) : The influence of religion on the development of international law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The influence of religion on the development of international law / Janis, Mark W.(ed.), 12, 268 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1991.

ISBN 0 7923 0939 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* islam = islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; Hague conventions; Geneva conventions; Genocide convention; ECHR; CEDAW; ICCPR;

 
13. Handbook , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbook /, 147 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* hungerstrejk = hunger strike = nälkälakko
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tortyr = torture = kidutus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; CAT; ECHR; ICCPR-2OP; ICESCR; UN charter; UDHR

 
14. Eriksson, Lars D. : Kritik, moral och rätt , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kritik, moral och rätt : artiklar och diskussionsinlägg / Eriksson, Lars D. - (Julkaisuoikeuden laitoksen julkaisuja : D : Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" = Institutionens för offentlig rätt publikationer : D : Forskningsprojektet rättens gränser, Finlands Akademi ; No. 11), vii, 342 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1992. - ISSN 0785-4129

ISBN 352 45 6278 x

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* moral = morality = moraali
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

 
15. Bedau, Hugo Adam (ed.) : Civil disobedience in focus, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Civil disobedience in focus / Bedau, Hugo Adam (ed.), 6, 217 p.. - London : Routledge, 1991.

ISBN 0 415 05054 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* slaveri = slavery = orjuus
* revolution = revolution = vallankumous
* beskattning = taxation = verotus

 
16. Pollack, Ervin H. : Human rights, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights / Pollack, Ervin H., 17,419 p.. - Buffalo, N.Y : Jay Stewart publ., 1971.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ESC;

 
17. Barker, Rodney : Political legitimacy and the state, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political legitimacy and the state / Barker, Rodney, 216 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 827495 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* feminism = feminism = naisasialiike
* narkotikamissbruk = drug abuse = huumausaineiden väärinkäyttö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* röstande = voting = äänestäminen

 
18. Raz, Joseph (ed.) : Authority, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Authority / Raz, Joseph (ed.), 330 p.. - Oxford : Basil Blackwell, 1990.

ISBN 0 631 15728 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* filosofi = philosophy = filosofia

 
19. Földesi, Tamas : Civil disobedience, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Civil disobedience : the "step-brother" of civil rights / Földesi, Tamas

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : 32., p. 21-37. - Budapest : University of Budapest, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

LIBRARY LOCATION: ÅAB, HeinOnline Law Journal Library

 
20. George, Robert P. (ed.) : The autonomy of law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The autonomy of law : essays on legal positivism / George, Robert P. (ed.), viii, 339 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1996.

ISBN 0-19-825786-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Too thin and too rich : distinguishing features of legal positivism, by Kent Greenawalt. 2. Positivism as parish, by Frederick Schauer. 3. Does positivism matter, by R. George Wright. 4. Law's autonomy and public practical reason, by Gerald J. Postema. 5. Farewell to "legal positivism" : the separation thesis unravelling, by Klaus Füsser. 6. The concept of law and the concept of law, by Neil MacCormick. 7. The truth in legal positivism, by John Finnis. 8. Law's normative claims, by Philip Soper. 9. Intention in interpretation, by Joseph Raz. 10. Authority and reason, by Jules Coleman. 11. Natural law and positive law, by Robert P. George.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* tolkning = interpretation = tulkinta
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus

 
21. Dworkin, Ronald : Taking rights seriously, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Taking rights seriously / Dworkin, Ronald. - 16th pr.., xv, 371 p.. - Cambridge, MA : Harvard U. P., 1978.

ISBN 0-674-86711-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* pornografi = pornography = pornografia
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaisvastarinta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
22. Ghandhi, P.R. : The Human Rights Committee and the right of individual communication, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Human Rights Committee and the right of individual communication : law and practice / Ghandhi, P.R., xxiv, 522 p.. - Ashgate : Dartmouth, 1998.

ISBN 1-85521-768-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. Introduction 2. The Human Rights Committee. 3. The operation of the individual communication procedure. 4. Inadmissibility ratione personae. 5. Inadmissibility ratione loci. 6. Inadmissibility ratione temporis. 7. Inadmissibility ratione materiae. 8. Non-substantiation and no claim under article 2 of the Optional Protocol. 9. Anonymity, abuse of the right of submission and no 'fourth instance'. 10. Inadmissibility under article 5(2)(a) of the Optional Protocol. 11. Inadmissibility under article 5(2)(b) of the Optional Protocol. 12. Fundamental procedural issues. 13. Final views of the Committee. 14. Reservations. 15. Final remarks.

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* allmän talerätt = actio popularis = actio popularis
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* kommissionen för de mänskliga rättigheterna (fn) = Commission on Human Rights (UN) = ihmisoikeustoimikunta (YK)
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* dödskö = death row = kuolemanjono
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* ICRC = ICRC = ICRC
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt att förutsättas vara oskyldig = presumption of innocence = oikeus tulla pidetyksi syyttömänä
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* censur = censorship = sensuuri
* samer = Sami = saamelaiset
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Netherlands / Finland / Germany / France / Italy / Norway / Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR (full text); ICCPR-OP (full text); ICCPR-2OP; CERD; ICESCR; CAT; Canadian charter of rights and freedoms; CDE; IMT charter; Vienna convention on the law of treaties; UDHR;

URL http://www.ashgate.com/index2.cfm?visitingfrom=RestOfWorld

 
23. Arthur, John : Readings in the philosophy of law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Readings in the philosophy of law / Arthur, John ; Shaw, William H., x, 668 p. . - Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2001.

ISBN 0-13-027741-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. LAW IN ACTION. 1. The Practice of Law. Lawyers' Ethics in an Adversary System, Monroe H. Freedman. Building Power and Breaking Images: Critical Legal Theory and the Practice of Law, Peter Gabel and Paul Harris.The Lawyer as Friend, Charles Fried. The Lost Lawyer, Anthony Kronman. 2. The Rule of Law. Magnitude and Importance of Legal Science, David Dudley Field. Eight Ways to Fail to Make Law, Lon Fuller. The Problem of the Grudge Informer, Lon Fuller. Grudge Informers and the Rule of Law, H.L.A. Hart. The Rule of Law and Its Virtue, Joseph Raz. 3. The Moral Force of Law. Crito, Plato. The Justification of Civil Disobedience, John Rawls. On Not Prosecuting Civil Disobedience, Ronald Dworkin. 4. Elements of Legal Reasoning. On Interpretation: The Adultery Clause of the Ten Commandments, Sanford Levinson. Stare Decisis: The Use of Precedent, C. Gordon Post. Rules of Interpretation, William Blackstone. A Case Study in Interpretation: The Mann Act, Edward H. Levi. Cases Interpreting The Mann Act: Caminetti v. U.S.; Mortensen v. U.S.; and Cleveland v. U.S. Can a Murderer Inherit? Riggs v. Palmer. II. THE NATURE OF LAW 5. Natural Law and Legal Positivism: Classical Perspectives. Summa Theologica, Thomas Aquinas. The Province of Jurisprudence Determined, John Austin. 6. Formalism and Legal Realism. Preface to Cases on the Law of Contract, Christopher Columbus Langdell. A Treatise on the Conflict of Laws, Joseph H. Beale. The Path of the Law, Oliver Wendell Holmes. Realism and the Law, Jerome Frank. Interpretation as Formal, Tony Honore. 7. The Contemporary Debate: Hart versus Dworkin. Positivism and Separation of Law and Morals, H. L.A.Hart. Law as the Union of Primary and Secondary Rules, H.L.A. Hart. The Model of Rules, Ronald Dworkin. “ Natural” Law Revisited, Ronald Dworkin. 8. Law and Economics. The Economic Approach to Law, Richard A. Posner. Law and Economics: An Analysis and Critique, Andrew Altman. 9. Critical Legal Theory and Feminist Jurisprudence. Critical Legal Studies, Robert W. Gordon. Toward a Theory of Law and Patriarchy, Janet Rifkin. Jurisprudence and Gender, Robin West. Legal Realism, Critical Legal Studies, and Dworkin, Andrew Altman. Skepticism, Objectivity and Democracy, Ronald Dworkin. III. PHILOSOPHICAL ISSUES IN CRIMINAL LAW. 10. Punishment: Theory and Practice. Who Should Be Punished? The Case of the Dog Provetie. Capital Punishment: Gregg v. Georgia. The Utilitarian Theory of Criminal Punishment, Richard B. Brandt. Persons and Punishment, Herbert Morris. Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice, Randy E. Barnett. Legal Cases In Criminal Law: Racial Bias in Sentencing: McClesky v. Kemp. Cruel and Unusual Punishment: Rummel v. Estelle. 11. Problems of Criminal Liability. Survival on a Lifeboat: The Queen v. Dudley and Stephens. The Principles of Criminal Law, Richard B. Brandt. Intention, H.L.A. Hart. Attempting the Impossible: United States v. Ovieda and People v. Dlugash. Rape, Susan Estrich. The Battered Woman's Defense, Catharyn Jo Rosen. Is the Insanity Test Insane?, R.J. Gerber. What Is So Special about Mental Illness?, Joel Feinberg. The Cultural Defense in the Criminal Law, Editors, Harvard Law Review. 12. The Rights of Defendants. Convicting the Innocent, James McCloskey. A Debate on the Exclusionary Rule, Malcolm Richard Wilkey and Stephen H. Sachs. Interrogation and the Right to Counsel: Miranda v. Arizona, Brewer v. Williams, and Rhode Island v. Innis. Criminal Justice and the Negotiated Plea, Kenneth Kipnis. The Race Card and Jury Nullification, Randall Kennedy. IV. PHILOSOPHICAL ISSUES IN CIVIL LAW. 13. Compensating for Private Harms: The Law of Torts. Negligence, William Prosser. Foreseeable Risk: Stone v. Bolton. Negligence and Due Care: Palsgraf v. Long Island Railroad Co. Tort Liability and Corrective Justice, Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman. Legal Cases in Tort Law: Efficiency and the Law: United States v. Carroll Towing Company. Liability without Causation? Summers v. Tice. A Duty to Rescue? Yania v. Bigan, Farwell v. Keaton, and McFall v. Shimp. Wrongful Life and Wrongful Birth: Berman v. Allan. 14. Private Ownership: The Law of Property. Property, John Locke. Property and Sovereignty, Morris Raphael Cohen. Legal Cases in Property: Property Acquisition: Haslem v. Lockwood. Taking Without Compensation: Penn Central Transportation Co. v. New York City. 15. Private Agreements: the Law of Contract. The Basis of Contract, Morris Raphael Cohen. Contract as Promise, Charles Fried. Legal Cases in Contract Law: Surrogate Mother Contracts: In the Matter of Baby M. Employment Contracts: Lochner v. New York; Muller v . Oregon; Coppage v. Kansas; and West Coast Hotel Co. v. Parrish. V. PHILOSOPHICAL ISSUES IN CONSTITUTIONAL LAW. 16. Constitutional Government and the Problem of Interpretation. The Political Meaning of Constitutionalism: British, French and American Perspectives, Ulrich K. Preuss. Debating Ratification of the U.S. Constitution: Robert Yates, Thomas Jefferson, James Madison, and Alexander Hamilton. The Notion of a Living Constitution, William H. Rehnquist. Constitutional Cases, Ronald Dworkin. Precommitment and Disagreement, Jeremy Waldron. Democracy, Judicial Review, and the Special Competency of Judges, John Arthur. Precedent, Legitimacy and Judicial Review: Planned Parenthood v. Casey. 17. Freedom of Religion, Speech and Privacy. A Letter Concerning Religious Toleration, John Locke. Legal Cases on Religious Freedom: School Prayer: Engel v. Vitale. Religious Freedom and Public Education: Wisconsin v. Yoder. Secular Humanism and Religious Establishment: Smith v. Board of Education. On Liberty, John Stuart Mill. Legal Cases on Political Speech: Foundations of Political Speech: Schenck v. United States and Whitney v. California. Flag Burning: Texas v. Johnson. Nazi Marches: Village of Skokie v. National Socialist Party. Legal Cases on Obscenity and Pornography: Obscenity: Paris Adult Theatre v. Slaton. Pornography and Women: American Booksellers v. Hudnut. Privacy, Homosexuality and the Constitution, John Arthur. 18. Equality and the Constitution Justice Engendered, Martha Minow. Equality, Race and Gender, Peter Singer. Affirmative Action: An Exchange, Ronald Dworkin and Respondents. Wartime Internment of Japanese Americans: Korematsu v. United States. Gender Discrimination: Michael M. v. Sonoma County Superior Court. Legal Cases on Equality versus Free Speech: Speech Creating a “Hostile Environment” : Harris v. Forklift Systems. Campus Speech Codes: Doe v. University of Michigan. Appendix: The Bill of Rights and the Fourteenth Amendment.

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* filosofi = philosophy = filosofia
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* sysselsättning = employment = työllisyys
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* affirmative action = affirmative action = affirmative action
* ras = race = rotu
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

URL http://vig.prenhall.com/catalog/academic/product/1,4096,013027741X,00.html?type=PRE

 
24. Koskenniemi, Martti (Ed.-in-Chief) : Symposium : fundamental aspects of human rights, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Symposium : fundamental aspects of human rights / Koskenniemi, Martti (Ed.-in-Chief) ; Tuori, Taina ; Ius Gentium Association

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law (FYBIL) : 2002 : vol. XIII / Koskenniemi, M. (Ed.-in-Chief), viii, 390 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-14197-9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* demokrati = democracy = demokratia
* terrorism = terrorism = terrorismi

NOTE (GENERAL): ECHR-5; Refugee convention; UN charter-51;


24.11.1999