[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('civil obligations') results in 4 hits


 
1. Karapuu, Heikki : Kansalaisen velvollisuudet ja perustuslaki, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansalaisen velvollisuudet ja perustuslaki / Karapuu, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 127-140 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä kirjoituksessa tarkastellaan niitä perustuslain säännöksiä, jotka liittyvät kansalaisen velvollisuuksiin.Lähtökohdaksi sekä aiheen rajauksessa että ongelmien käsittelyssä on otettu Honfeldin oikeudellisten modaliteettien järjestelmä, jonka totuudellisuutta tai adekvaattisuutta ei kirjoituksen puitteissa aseteta kyseenalaiseksi.Kirjoitus pyrkii olemaa karkea hahmotelma -ei sen enempää.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Morrisson, Clovis C. Jr. : The dynamics of development in the European human rights convention system., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The dynamics of development in the European human rights convention system. / Morrisson, Clovis C. Jr., 176 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1981.

ISBN 90 247 2546 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex

 
3. Henkin, Louis (ed.) : The international bill of rights , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, Louis (ed.), 523 p.. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* implementering = implementation = toteuttaminen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP; UDHR; ECHR; CERD; ICESCR.

 
4. Schachter, Oscar : The obligation to implement the covenant in domestic law., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The obligation to implement the covenant in domestic law. / Schachter, Oscar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 311-331. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR


24.11.1999