[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='civilförsvar' results in 7 hits


 
1. Protocols additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protocols additional to the Geneva conventions of 12 August 1949 : resolutions of the diplomatic conference : extraxts from the final act of the diplomatic conference /, x, 124 p.. - Geneva : International Committee of the Red Cross, 1977.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
2. Jakovljevic, Bosko : New international status of civil defence , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New international status of civil defence : as an instrument for strengthening : the protection of human rights / Jakovljevic, Bosko - (Ten eat lex gladium ; No. 5), 142 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2567 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* ockupation = occupation = miehitys

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
3. Levie, Howard : Protection of war victims , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protection of war victims : protocol 1 to the 1949 Geneva conventions : vol.1-4 / Levie, Howard, var. pag.. - New York : Oceana Publications, 1979.

ISBN 0 379 00786 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* vapen = weapons = aseet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ICRC = ICRC = ICRC
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* kommunikation = communication = viestintä
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
4. Kalshoven, Frits : Constraints on the waging of war., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constraints on the waging of war. / Kalshoven, Frits, xiii. 175 p.. : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 0 89838 924 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* vapen = weapons = aseet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Hague conventions

 
5. Scheinin, Martin (ed.) : Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä / Scheinin, Martin (ed.) ; Tarvainen, Kirsi , 8, 150 p.. - Helsinki : Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry; Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry, 1991.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* beväringar = conscripts = varusmiehet
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* soldater = soldiers = sotilaat
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom / Romania / Uruguay / USA

NOTE (GENERAL): Contents: 1.Gunnar Rosen: Geneven yleissopimukset ja oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä 2.Jukka Lindstedt: Suomi, toinen maailmansota ja oikeus kieltäytyä sotilaspalveluksesta ja sotilaallisista käskyistä 3.Hans Göran Franck: Kysymyksiä yksilön vastuusta Vietnamin sodassa 4.Meindert J.F.Stelling: Ilmoittaminen kieltäytymisestä täyttää ydinaseiden käyttöön liittyviä käskyjä 5. Edison Arrarte: Kieltäytyminen osallistumasta kidutukseen 6.Victor Stanculescu: Armeijan kieltäytyminen ampumasta omia kansalaisia - Romanian tapahtumat joulukuussa 1989 7.Matjev Shaposnikov: Kieltäytyminen ampumasta lakkolaisia 8. Doron Vilner: Kieltäytyminen palvelemasta miehitetyillä alueilla 9.Iain Cameron: Tapaus Arrowsmith 10.Martin Stengel: Kieltäytyminen ehdottomasta sotilasvalasta 11.Jussi Hautamäki: Sodan oikeussääntöjen opettaminen Suomen puolustusvoimissa 12.Francis A.Boyle: Nurnbergin periaatteiden käyttö syytetyn puolustuksessa 13. Martin Scheinin: Omatunto ja kieltäytyminen 14.Allan Rosas: Humanitaarinen oikeus nyt ja tulevaisuudessa

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
6. Bothe, Michael (ed.) : National implementation of international humanitarian law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

National implementation of international humanitarian law. / Bothe, Michael (ed.) ; Kurzidem, Thomas ; Macalister-Smith, Peter, xx, 286 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0 840 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* medicinsk personal = medical personnel = lääkintähenkilökunta
* ICRC = ICRC = ICRC
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (MEETINGS): Proceedings of an International Colloquium held at Bad Homburg, (19880617), (c)

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
7. Civil patrols of Guatemala, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Civil patrols of Guatemala / ; Americas Watch, 105 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1986.

ISBN 0-938579-24-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: For more than thirty years, Guatemala's human rights conditions have been among the worst in the hemisphere.Peasants' attempts to improve their economic situation, students' calls for democracy, labor unions' efforts to achieve a decent wage, new political parties' initiatives and old parties dissent, have all met with a remarkable level ovf repression even in the absence of an active guerrilla threat.In the early 1980s, a resurgence of both peaceful protest and guerrilla activity led the army to reorganize and intensify its counterinsurgency effort.Today the Guatemalan civil patrol system, called PAC, is the most extensive counterinsurgency model of its kind in the world. PAC is designed for two purposes: to augment the army's military strength and intelligence in areas of conflict, and more important, to provide vigilance and control of the local population, preventing any form of local organization.

INDEX WORDS:
* antisubversiv verksamhet = counterinsurgency = kumouksen vastainen strategia
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* paramilitära styrkor = paramilitary forces = puolisotilaalliset joukot
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat

GEOGRAPHICAL TERMS: Guatemala / Central America / Latin America : 6236 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR


24.11.1999