[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('civilian crisis management') results in 4 hits


 
1. Kiljunen, Kimmo : Europeiska unionens grundlag, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Europeiska unionens grundlag / Kiljunen, Kimmo - (Europakunskap ; 184b), 251 p.. - Helsingfors : Utrikesministeriet, 2005.

ISBN 951-724-476-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* civil krishantering = civilian crisis management = siviilikriisinhallinta
* CFSP = CFSP = CFSP
* handel = trade = kauppa
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

NOTE (GENERAL): Laeken declaration;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

 
2. Caplan, Richard : International governance of war-torn territories, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International governance of war-torn territories : rule and reconstruction / Caplan, Richard, x, 291 p.. - New York : Oxford university press, 2005.

ISBN 0-19-926345-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Forms of International Administration:. Part 1: International Administration in Practice. 2. Public Order and Internal Security. 3. Refugees and Internally Displaced Persons. 4. Civil Administration. 5. Political Institution-Building. 6. Economic Reconstruction and Development. Part 2: Critical Issues for International Administration. 7- Planning Operations. 8. The Exercise of Executive Authority. 9. Accountability. 10. Exit Strategies. 11. Enhancing Effectiveness.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* civil krishantering = civilian crisis management = siviilikriisinhallinta
* konflikter = conflicts = selkkaukset
* administration = administration = hallinto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan, Angola, Australia, Bosnia and Herzegovina, Congo, Croatia, Cyprus, East Timor, Iraq, Kosovo, Yugoslavia

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-926345-0

 
3. Korhonen, Senja (toim.) : Konflikteista kehitykseen, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konflikteista kehitykseen : johdatus Euroopan Unionin siviilikriisinhallintaan / Korhonen, Senja (toim.) ; Sumuvuori, Johanna, 207 p.. - Helsinki : Suomen Sadankomitealiitto ry; KATU, 2005.

ISBN 951-9372-23-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. Alkusanat, Erkki Tuomioja. Siviilikriisinhallintaa, kyllä kiitos, Kalle Kallio ja Anne Palm. Johdanto, Senja Korhonen ja Johanna Sumuvuori. Euroopan unionin siviilikriisinhallinnan historia ja käsitteistö:. 1. Kuusi vuotta siviilikriisinhallinnan historiaa, Anna Halonen. 2. Painopistealueiden suppea ja laaja tulkinta, Antti Häikiö. 3. Siviilikriisinhallinta-käsitteen monet tulkinnat, Mikaeli Langinvainio. Euroopan unionin siviilikriisinhallinnan nykytila:. 1. Operaatioita pienellä budjetilla, Senja Korhonen ja Markus Peltola. 2. Koulutuksella laatua siviilikriisinhallintaan, Antti Häikiö. 3. Koulutus hyödyllistä vai hyödytöntä?, Leena Schmidt. 4. Konfliktinratkaisun keskeiset työkalut, Kalle Sysikaski. 5. Siviilikriisinhallinnan vahvuudet ja heikkoudet, Mika-Markus Leinonen. Euroopan unionin siviilikriisinhallinnan tulevaisuus ja kehittäminen:. 1. Siviilikriisinhallintaa multilateraalisessa toimintaympäristössä, Kalevi Suomela. 2. Euroopan unioni oikeushallinnon tukena Georgiassa, Tiina Jortikka-Laitinen. 3. Parlamentaarikot kriisejä ehkäisemässä, Laura Lodenius. 4. Nonviolent Peaceforce paikallisten apuna kriiseissä, Alessandro Rossi. 5. Kansalaisjärjestöjen tietotaito kriisinhallinnassa, Anne Palm. 6. Kehityspolitiikalla kohti rauhaa, Johanna Sumuvuori. 7. Kunnanjohtajana Kosovossa, Helinä Kokkarinen. 8. Euroopan unionin siviilikriisinhallinnan tulevaisuuden haasteet, Kristiina Rinkineva. Loppusanat 187 Senja Korhonen ja Johanna Sumuvuori

INDEX WORDS:
* civil krishantering = civilian crisis management = siviilikriisinhallinta
* EU = EU = EU
* CFSP = CFSP = CFSP

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.siviilikriisinhallinta.org/konflikteista_kehitykseen.pdf (full text)

 
4. Kinnunen, Kuisma : The extraterritorial reach of the European convention in flux, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The extraterritorial reach of the European convention in flux : the attribution of conduct and the extraterritorial application of the European Convention in the European Union civilian CSDP missions / Kinnunen, Kuisma, 115 p.. - Åbo : Åbo Akademi University. Department of Law. Institute for Human Rights, 2014.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* CSDP = CSDP = CSDP
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* civil krishantering = civilian crisis management = siviilikriisinhallinta
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, ÅAU, Institute for Human Rights, 2014.

NOTE (GENERAL): ECHR; ILC articles on the responsibility of states for internationally wrongful acts

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999