[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='compensation' results in 356 hits


 
1. Lee, Luke T. : The UN group of governmental experts on international co-operation to avert new flows of refugees , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The UN group of governmental experts on international co-operation to avert new flows of refugees : part II / Lee, Luke T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 442-444. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* religion = religion = uskonto
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
2. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
3. Official documents , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Official documents : ruling pertaining to the differences between France and New Zeeland araising from the Rainbow Warrior affair /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 325-328. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* NGO = NGO = NGO

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
4. Humphrey, John P. : The international law of human rights in the middle twentieth century, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international law of human rights in the middle twentieth century / Humphrey, John P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The present state of international law / Bos, M. (ed.), 75-105. - Dewent : Kluwer, 1973.

ISBN 90 268 0693 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

 
5. Länsineva, Pekka : Perustuslaki, lunastuslaki ja täysi korvaus , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perustuslaki, lunastuslaki ja täysi korvaus = Constitutional law, redemption law and full compensation / Länsineva, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 42-45. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet ; oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys., 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus

 
6. Gehring, Thomas; Jachtenfuchs, Markus : Haftung und Umfelt : Interessenkonflikte im internationalen Weltraum-, Atom- und Seerecht, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haftung und Umfelt : Interessenkonflikte im internationalen Weltraum-, Atom- und Seerecht / Gehring, Thomas; Jachtenfuchs, Markus - (Völkerrecht und Internationale Politik ; No. 7), 296 p.. - Frankfurt am Main : Lang, 1988.

ISBN 3 631 40341 0

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* naturkatastrofer = environmental disasters = ympäristötuhot
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* förorening = pollution = saastuminen
* oljeförorening = oil pollution = öljysaaste
* kärnkraft = nuclear power = ydinvoima
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

LIBRARY LOCATION: IRIS

BIBLIOGRAPHY: Literaturliste

 
7. De Wilde, Ooms and Versyp cases , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De Wilde, Ooms and Versyp cases : ("Vagrancy" cases) : judgment of 10 March 1972 (question of the application of article) / - (Publications from the European Court of Human Rights.Serie A : Judgments and Series A : Judgments and decisions. ; No. 14), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1972.

ISBN 3 452 17478 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* sociala problem = social problems = sosiaaliset ongelmat
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-26-50

 
8. Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50)., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winterwerp case : judgment of 27th November 1981 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 47), 8 p.. - Köln : Carl Heymann, 1982.

ISBN 3 452 19121 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Airey case : judgment of 6th February 1981 (Article 50)., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Airey case : judgment of 6th February 1981 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 41 ), 9 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18919 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Ireland : 8231

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. The Sunday Times case : judgment of 6th November 1980 (Article 50)., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Sunday Times case : judgment of 6th November 1980 (Article 50). / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 38), 21 p.. - Köln : Carl Heymann, 1981.

ISBN 3 452 18916 3

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 10th March 1980 (Article 50) ; König case : judgment of 10th March 1980 (Article 50)., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 10th March 1980 (Article 50) ; König case : judgment of 10th March 1980 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 36 ), 20 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18808 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Case of Young, James et Webster; Case of X v. the United Kingdom: judgment of 18th October 1982 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Young, James et Webster; Case of X v. the United Kingdom: judgment of 18th October 1982 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 55), 20 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19361 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. Case of le Compte, van Leuven and de Mayere: judgment of 18th October 1982 (Article 50)., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of le Compte, van Leuven and de Mayere: judgment of 18th October 1982 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 54), 11 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19360 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Van der Mussele case: decision of 29th September 1982; judgment of 23th November 1983., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Van der Mussele case: decision of 29th September 1982; judgment of 23th November 1983. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 70), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1983.

ISBN 3 452 19875 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* ILO = ILO = ILO
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-4(2,3)-14ECHR-P1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Digest of Strasbourg , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Digest of Strasbourg : case-law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 5 (Articles 26-66, Protocols to the Convention) / ; Council of Europe, xxvi, 899 p.. - Köln : Carl Heymann, 1985.

ISBN 3 452 19526 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

 
16. 1.Disciplinary proceedings and the right to a fair trial / case of Albert and Le Compte v.Belgium 2.Just satisfaction / case of Albert and Le Compte 3.Just satisfaction / case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Disciplinary proceedings and the right to a fair trial / case of Albert and Le Compte v.Belgium 2.Just satisfaction / case of Albert and Le Compte 3.Just satisfaction / case of Le Compte, Van Leuven and De Meyere / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5(2-4)., p. 219-241. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

ISBN 951 47 1237 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-6-10-11-50

 
17. Just satisfaction United Kingdom, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Just satisfaction United Kingdom / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11 (3-4)., p. 335. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / West Germany : 8251 / 6357

 
18. 1. Just satisfaction Sweden;. 2.Failure to exhaust domestic remedies in criminal procedure / Cardot v. France;. 3. 15 cases v.Italy concerning length of criminal proceedings / a systematic survey;. 4.just satisfaction Italy;., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1. Just satisfaction Sweden;. 2.Failure to exhaust domestic remedies in criminal procedure / Cardot v. France;. 3. 15 cases v.Italy concerning length of criminal proceedings / a systematic survey;. 4.just satisfaction Italy;. / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(4)., p. 142-170. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / France / Italy / Chile : 8246

 
19. A-Ferraro; B-Triggiani; C-Mori; D-Colacioppo; E-Adiletta et autres, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A-Ferraro; B-Triggiani; C-Mori; D-Colacioppo; E-Adiletta et autres / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A. ; No. 197), 74 p. . - Köln : C.Heymanns Verlag, 1991.

ISBN 3 452 22135 0

LANGUAGE: FRE, ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Muller-Rappard, Ekkehart : Perspectives on the Council of Europe's approach to the issue of basic principles of justice of victims of crime, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perspectives on the Council of Europe's approach to the issue of basic principles of justice of victims of crime / Muller-Rappard, Ekkehart

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(2)., p. 231-245. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = korvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-50

 
21. Ersättning för miljöskador , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ersättning för miljöskador : betänkande av miljöskadeutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 7), 306 p. . - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07361 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

 
22. Weber case : judgment of 22 May 1990., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Weber case : judgment of 22 May 1990. / - (Publication of the European Court of Human Rights.Series A. ; No. 177), 76 p.. - Köln : Carl Heymanns Verlag, 1990.

ISBN 3 452 21920 8

LANGUAGE: FRE, ENG

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6 (1)-10-50

 
23. Velasques Rodriques case compensation damages , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Velasques Rodriques case compensation damages : judgment of July 21, 1989 (Article 63(1) American convention on human rights / ; Inter-American Court of Human Rights - (Series C: Decisions and judgments ; No. 7), 60 p.. - San Jose : Secretariat of the Court, 1990.

ISBN 0 8270 2968 3

LANGUAGE: SPA, ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

NOTE (GENERAL): Titel and text in English and Spanish.AMR-63

 
24. Godinez Cruz case compensatory damages , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Godinez Cruz case compensatory damages : judgment of July 21, 1989 (Article 63 (1) American convention on human rights / ; Inter-American Court of Human Rights - (Series C: Decisions and judgments ; No. 8), 53 p.. - San Jose : Secretariat of the Court, 1990.

ISBN 0 8270 2842 3

LANGUAGE: SPA, ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

NOTE (GENERAL): Titel and text in English and Spanish.AMR-63

 
25. Mats Jacobsson case, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mats Jacobsson case : judgment of 28 June 1990; Skärby case : judgment of 28 June 1990 / - (Publications of the European Court of Human Rights. ; No. 180), 50 p.. - Köln : Carl Heymann, 1990.

ISBN 3 452 21937 2

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ECHR-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. World directory of minorities, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World directory of minorities : (Longman international reference) / ; Minority Rights Group [=MRG], xvi, 427 p.. - Westgate House : Longman, 1991.

ISBN 0 582 03619 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* judar = Jews = juutalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR (full text); ICCPR; ADRD; AMR; Genocide convention; The Canadian charter of rights and freedoms, Convention on indigenous populations; CERD; ACHPR; UN draft declaration of principles for indigenous rights (full text);

SHELF CODE: REF

 
27. Strömholm, Stig : Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7 / Strömholm, Stig. - 22 p. - Kobenhavn; J.H.Schultz A / S (pr.), 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): (Nordiska jurismöten).Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmode i Kobenhavn, (19780823), (c).

 
28. Munzer, Stephen R. : A theory of property, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A theory of property / Munzer, Stephen R. - (Cambridge Studies in Philosophy and law), 10, 491 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991.

ISBN 0 521 37284 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* beskattning = taxation = verotus
* fattigdom = poverty = köyhyys
* jordreform = land reform = maareformi
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

 
29. Kaufman, Natalie Hevener : Human rights treaties and the state, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights treaties and the state : a history of opposition / Kaufman, Natalie Hevener, x, 256 p.. - Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1990.

ISBN 0 8078 1922 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* fångar = prisoners = vangit
* reservationer = reservations = varaumat
* FN = UN = YK
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): CERD; Convention on the political rights of women; Genocide convention; ICCPR-2OP; ICESCR; UDHR

 
30. Caron, David D. : Iraq and the force of law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Iraq and the force of law / Caron, David D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 85(1)., p. 89-92. - New York : The American Society of International Law, 1991. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait : 7328 / 7332

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

[Next]


24.11.1999