[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('compulsory institutional care') results in 24 hits


 
1. Lehtonen, Lasse : KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

KHO otti kantaa mielisairaslain mukaisen pakkohoidon edellytyksiin. / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p.249-253. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mielisairaslain mukaan pakkohoito on yksi useimmin käytetyistä hallinto-oikeudellisen vapaudenriiston muodoista Suomessa. Artikkeli käsittelee n.s.Pieksämäki-jupakan yhteydessä tapahtuneesta naislääkärin toimittamisesta pakkohoitoon.KHO:n päätös (annettu 28.3.1986) herätti arvostelua varsinkin psykiatrien piirissä ja synnytti vilkasta keskustelua tahdonvastaisen hoidon arviointipersuteista. According to the Law of Mental Illness, administrative detention is one of the most frequently used forms of detention in Finland.The author discusses the so-called "Pieksamäki squabble" where a femal doctor was taken in for mental treatment by force.The decision of the Supreme Administrative Court (March 3, 1986) arouse criticism, especially among psychiatrists, and gave cause to lively discussion about the criteria for treatment against ones own free will

INDEX WORDS:
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Pihlajamäki, Heikki : Pakkolaitokseen eristäminen 1971 - 1986, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakkolaitokseen eristäminen 1971 - 1986 / Pihlajamäki, Heikki - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 85), 68 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1987. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 112 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study deals with those who have been incarcerated as dangerous recidivists since 1971 in Finland, and with the decisions that have been made in their cases.The study thus deals in part with the selection of dangerous recidivists and in part with the decisionmaking process.

INDEX WORDS:
* isolering = isolation = eristäminen
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: Indeterminate incarceration of dangerous recidivists, 1971-1986

 
3. Mäkinen, Tuija : Suljettujen laitosten laitospopulaatioiden kehitys, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suljettujen laitosten laitospopulaatioiden kehitys = The population of closed institutions / Mäkinen, Tuija - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 31), 105 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1979. - ISSN 0357-0126

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The report deals with the people confined in: reform schools, workhouses, mental hospitals and homes for alcoholics.The main focus is on how many people have been placed in an institution against their will.

INDEX WORDS:
* institutioner = institutions = laitokset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
4. Lehtonen, Lasse : Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Potilaan hoitaminen hänen suostumuksestaan riippumatta / Lehtonen, Lasse, 213 p.. - Turku : Turun yliopisto ; Julkisoikeudellinen laitos, 1984.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tytkielman tarkoituksena oli selvittää, milloin lainsäännökset oikeuttavat hoitamaan potilasta ilman tämän suostumusta ja milloin tämä on mahdollista ilman erikoissäännöstä, missä määrin potilasta voidaan hoitaa ilman tämän suostumusta sekä millainen oikeusturva potilaalla on erilaisissa tilanteissa, joissa hoito on tapahtunut suostumuksesta riippumatta. Potilaan suostumukseen (itsemääräämisoikeuteen) liittyvien ongelmien selvittämistä on pidetty tärkeänä mm. terveydenhuollon oikeusturvajärjestelyjä tutkineiden komiteoiden ja oikeusasiamiehen kannanotoissa.

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (THESIS): Master's thesis, University of Turku, 1984

 
5. Modeen, Tore : Socialrättslig myndighetsutövning och tvångsmässig socialomsorg i kommun., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Socialrättslig myndighetsutövning och tvångsmässig socialomsorg i kommun. / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 2-3., p. 165-187. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Heginbotham, Christopher : Mental health and civil rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Mental health and civil rights. / Heginbotham, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 29-39. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR

 
7. Lehtimaja, Lauri : International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights and domestic legality : experiences of the Finnish parliamentary ombudsman. / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law : Finnish and Polish perspectives / Rosas, A. (ed.). - p. 93-108 - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* polis = police = poliisi
* fångar = prisoners = vangit
* militär = military = sotaväki
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
8. Pellonpää, Matti : The implementation of the European Convention on human rights in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of the European Convention on human rights in Finland. / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 44-67. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
9. Adam, Antal : The right to live, to personal freedom and security., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to live, to personal freedom and security. / Adam, Antal

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in today's Hungary / Katona Soltesz, M. (ed.). - p. 66-86 - Budapest : Mezon, 1990.

ISBN 963 027 782 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

 
10. Modeen, Tore : Hälso- och sjukvårdsförhållandet, särskilt beträffande myndighetsutövning, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hälso- och sjukvårdsförhållandet, särskilt beträffande myndighetsutövning / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, p. 181-195. - Helsingfors / Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1991.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
11. Brazier, Margaret : Prison doctors and their involuntary patients, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Prison doctors and their involuntary patients / Brazier, Margaret

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 282-300. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
12. Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten : betänkande av socialberedningen / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 548 p.. - Stockholm : Liber, 1984. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08441 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary

LIBRARY LOCATION: Main library

 
13. Ny utlänningslag , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ny utlänningslag : utlänningslagskommitténs betänkande 2. / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 240 p.. - Stockholm : Liber, 1979. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 05007 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

 
14. Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården : betänkande av utredningen om isolering inom kriminalvården / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 4), 308 p.. - Stockholm : Liber, 1979. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 04551 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
15. Villkorlig frigivning samt nämnder och lekmannamedverkan inom kriminalvården : delbetänkande av fängelsestraffkommitten., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Villkorlig frigivning samt nämnder och lekmannamedverkan inom kriminalvården : delbetänkande av fängelsestraffkommitten. / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 92), 218 p.. - Stockholm : Liber, 1981. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 06553 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Sweden : 8002 / 8246

 
16. Van der Leer case : judgment of 21 February 1990 ; Kostovski case : judgment of 29 March 1990 (Article 50)., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Van der Leer case : judgment of 21 February 1990 ; Kostovski case : judgment of 29 March 1990 (Article 50). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions. ; No. 170), 30 p.. - Köln : Carl Heymann, 1990.

ISBN 3 452 21854 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: The Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5 (1,2,4)-6 (1)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Takala, Jukka-Pekka : Mielisairaat, kriminaalipotilaat, oikeusturva , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mielisairaat, kriminaalipotilaat, oikeusturva : pakkohoidon oikeudellisia oikeuspoliittisia ongelmia / Takala, Jukka-Pekka - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. ; No. 92), 82 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1989. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 1209

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary : Mental patients, criminal patients and due process : problems of law and legal policy in involuntary treatment.

 
18. Modeen, Tore : Skyddet av patientens personliga integritet i hälso- och sjukvården, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Skyddet av patientens personliga integritet i hälso- och sjukvården = Protection of the personal integrity pf the patient in medical care / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 128., p. 197-215. - Helsingfors / Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1992. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Modeen, Tore : Patienten i hälso- och sjukvården, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Patienten i hälso- och sjukvården / Modeen, Tore - (Finlands Juristförbunds skriftserie ; no. 112), xvii, 107 p.. - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 1994.

ISBN 951-640-718-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR-5; ECHR-3

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
20. Gunn, Michael : Mental health care, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Mental health care / Gunn, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international covenant on civil and political rights and the United Kingdom law / Harris, D.; Joseph, S. (eds.), p. 242-368. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825933-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): ECHR-5; ICCPR-9

 
21. Syse, Aslak : Tvang og tilsyn i private hjem, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tvang og tilsyn i private hjem / Syse, Aslak

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lov og ret : 41. årg. ; no. 2., p. 82-102. - Oslo : Scandinavian U. P., 2002. - ISSN 0024-6980

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

LIBRARY LOCATION: Privatätt II vån.

 
22. Kanter, Arlene S. : The development of disability rights under international law, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The development of disability rights under international law : from charity to human rights / Kanter, Arlene S., vii, 351 pp.. - London : Routledge, 2015.

ISBN 978-0-415-52451-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The development and adoption of the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities. 2. The right to live in the community for people with disabilities under Article 19. 3. The right to liberty and security under Article 14. 4. The right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment and punishment under Article 15. 5. Protecting the physical and mental integrity of the person and the right to health under Articles 17 and 25. 6. Access to justice for people with disabilities under Article 13. 7. The right to legal capacity and supported decision-making under Article 12. 8. Moving beyond the CRPD: will it make a difference?

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* förmyndarskap = guardianship = holhous

NOTE (GENERAL): CRPD

 
23. O'Mahony, Charles (ed.) : Disability law and policy, 2017
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Disability law and policy : an analysis of the UN Convention / O'Mahony, Charles (ed.) ; Quinn, Gerard (ed.), 500 p. - Dublin : Clarus Press, 2017.

ISBN 978-1-905536-90-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Eilionóir Flynn: Gender, disability and access to justice: an intersectional exploration of Article 13 of the CRPD. 2. Ignacio Campoy Cervera: Ideas for the construction of a human rights model for children, with or without disabilities. 3. Barbara Phillips, Nicole Emmenegger, Bruno Trezzini and Mary Keogh: Raising awareness about awareness: insights from the feminist movement on interpreting Article 8 of the CRPD. 4. Mary Keogh: Disability, gender and development. 5. Jukka Kumpuvuori and Riku Virtanen: Are we right or are we right? 'Right approach' in the advocacy work of organisations of persons with disabilities. 6. Anna Arstein-Kerslake: Legal capacity and supported decision-making: respecting rights and empowering people. 7. Mary Keys: Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Convention on Human Rights. 8. Tina Minkowitz: Legal capacity: alternatives to functional capacity. 9. Lana Kerzner: Supported decision-making innovations: the Canadian experience. 10. János Fiala-Butora: The CRPD and legal capacity reform in Hungary: compromise of what?. 11. Sándor Gurbai: Unfulfilled dream about moving from civil death to visible citizen: legal capacity law reform in Hungary. 12. Suzanne Doyle: Article 14 of the CRPD in light of Article 5 of the ECHR: the challenge for Council of Europe member states regarding the involuntary detention of persons with mental disabilities. 13. Tina Minkowitz: Mental health law: a paradigm for its dissolution. 14. Bernadette McSherry: 'New' rights for mental health laws? The right to the enjoyment of the highest attainable standard of health and the rights of carers. 15. Fiona Morrissey: Advance directives: supporting legal capacity in mental health care. 16. Liz Brosnan: The CRPD and human-rights based approaches: a magic wand for inclusion?. 17. Charles O'Mahony and Clara Hackett: The CRPD and the fusion of mental health and legal capacity legislation. 18. Charles O'Mahony: The implications of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities on criminal responsibility. 19. Noelin Fox: Independent living: the potential of the European Court of Human Rights. 20. Elizabeth Kamundia: Independent living for persons with disabilities in Kenya: charting the way forward. 21. Tabitha Collingbourne: Contradiction in terms? The UK, socio-economic rights and Article 19 CRPD. 22. Andrew Power: Self-determining options: comparative perspectives in independent living law & policy. 23. Sinead O'Donnell and Charles O'Mahony: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: exploring the synergy between Article 12 and Article 19. 24. Andrea Broderick and Shivaun Quinlivan: The right to education: Article 24 of the CRPD. 25. Joyce Mortimer: Inclusive education: moving beyond ideology and restrictive theoretical perspectives. 26. Bronagh Byrne: Reconciling sameness and difference in disability rights ideology: the case of student identity. 27. Tsitsi Chataika: African perspectives on Article 24 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 28. Joyce Mortimer: The European Court of Human Rights and the right to inclusive education. 29. Anna Lawson: Reasonable accommodation in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and non-discrimination in employment: rising to the challenges?. 30. Olivia Smith: The CRPD and the general occupational requirement in employment. 31. Aisling de Paor: Genetic discrimination in employment: the relevance of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 32. Claire Bruton and Shivaun Quinlivan: Disability, EU law and the CRPD: a new dawn?. 33. Charlotte May-Simera and Elizabeth Kamundia: Disability quota systems in public service employment, positive discrimination and Article 27 of the CRPD. 34. Francisco J. Bariffi: Human rights and disability: reinterpreting disability within the OAS in light of the CRPD. 35. David Hosking: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Union. 36. Omolara Funmilola Akinpelu: Human rights and persons with disabilities in Nigeria: beyond policy formulation. 37. Paula Campos Pinto: Of rights and wrongs: the national disability strategy in Portugal. 38. Meredith Raley: Article 33 of the CRPD: its potential for realising the human rights of persons with disabilities.

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* sysselsättning = employment = työllisyys
* kön = gender = sukupuoli
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* handikappade barn = disabled children = vammaiset lapset
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* förmyndarskap = guardianship = holhous
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* deltagande = participation = osallistuminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* gentest = genetic test = geenitesti
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* OAS = OAS = OAS

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Hungary / Kenya / Nigeria / Portugal / UK

NOTE (GENERAL): CRPD; ECHR

 
24. Litins'ka, Yana : Assessing capacity to decide on medical treatment, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Assessing capacity to decide on medical treatment : on human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden / Litins'ka, Yana, 701 p. - Uppsala : Uppsala University, 2018.

ISBN 978-91-506-2729-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: THEORETICAL FRAMEWORK. 1. Introduction. 2. Legal goal and medical knowledge in capacity assessment. 3. International and regional human rights law on capacity assessment. PART II: CAPACITY ASSESSMENT WITHIN THE NATIONAL LEGAL SYSTEMS. 4. Assessments of capacity to make healthcare decisions within English law. 5. Assessment of capacity to make healthcare decisions within Russian law. 6. Assessment of capacity to make healthcare decisions within Swedish law. PART III: COMPARISON AND CONCLUSIONS. 7. Capacity assessment in healthcare: when, how and what for? Sammanfattning (Summary in Swedish).

INDEX WORDS:
* medicinsk behandling = medical treatment = lääketieteellinen hoito
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Russia / Sweden / United Kingdom

NOTE (THESIS): Doctoral dissertation in law, Uppsala University

NOTE (GENERAL): CRPD; ECHR


24.11.1999