[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='databases' results in 40 hits


 
1. Integritetsskyddet i informationssamhället 5, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhället 5 : offentlighetsprincipens tillämpning på upptagningar för automatisk databehandling / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 271 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10258 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I detta femte och sista betänkande behandlas offentlighetsprincipen och informationsteknologin.I arbetet har Institutet för rättsinformatik vid (IRI) Stockholms universitet varit engagerat.Undersökningar inriktades på att med praktiska exempel kartlägga hur grundbegreppen i 2 kap. tryckfrihets- förordningen fungerar i den praktiska tillämpningen samt att formulera och analysera lösningar.I publikationen ingår förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och förslag till lag om ändring i sekretesslager. Dessutom ingår IRI:s rapport "ADB-upptagningars offentlighet" i sin helhet. Dessutom ingår en kort redogörelse över de nordiska ländernas lagstiftning på området.

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
2. Ginger, Ann Fagan : An international database on human rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

An international database on human rights / Ginger, Ann Fagan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International review of contemporary law : No. 1., p. 136-144. - Brussels : International Association of Democratic Lawyers, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat

 
3. Datorer, sårbarhet, säkerhet, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Datorer, sårbarhet, säkerhet : en slutrapport från SÅRB / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 12), 100 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09198 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* databaser = databases = tietokannat
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Dueck, Judith : HURIDOCS standard formats as a tool in the documentation of human rights violations, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

HURIDOCS standard formats as a tool in the documentation of human rights violations / Dueck, Judith

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and statistics : getting the record straight / Jabine, T.B.; Claude, R.P. (eds.), p. 127-158. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 3108 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat

 
5. Cain, Michael : A guide of human rights data sources, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A guide of human rights data sources / Cain, Michael ; Jabine, Thomas B. ; Claude, Richard P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and statistics : getting the record straight / Jabine, T.B.; Claude, R.P. (eds.), p. 392-442. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 3108 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* databaser = databases = tietokannat

 
6. Banks, David L. : Patterns of oppression, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Patterns of oppression : an exploratory analysis of human rights data / Banks, David L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of the American statistical association : 84(407). : American Statistical Association, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* databaser = databases = tietokannat

LIBRARY LOCATION: ÅAB

SHELF CODE: ASA Statistik

 
7. Accessing European Parliament documentation, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Accessing European Parliament documentation / ; Directorate General for Research - (working papers: documentary databases and indexes of debate series ; E-1), 51 p.. - Brussels : ECSC-EEC-EACC, 1993.

ISBN 92-823-0533-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* databaser = databases = tietokannat

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
8. Thoolen, Hans : The development of legal databases in refugee work, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The development of legal databases in refugee work / Thoolen, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 1; no. 1., p. 89-100. - Oxford : Oxford U. P., 1989. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* databaser = databases = tietokannat

 
9. Koponen, Jonas : Rättskällor i Norden, EES och EG, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rättskällor i Norden, EES och EG : en handledning / Koponen, Jonas, 55 p.. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-50409-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* databaser = databases = tietokannat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
10. Häkli, Gunilla (red.) : Central- och Östeuropas juridiska informationskällor , 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Central- och Östeuropas juridiska informationskällor : rapport från "Det tredje nordiska juridiska biblioteksmötet i Helsingfors, 8-11 juni 1994" / Häkli, Gunilla (red.) ; Puttonen, Kaarina (red.) - (Publikationer utgivna av Institutet för internationell ekonomisk rätt : [KATTI] : B ; 5), 101 p.. - Helsingfors : Helsingfors Universitet, 1995. - ISSN 1236-6552

ISBN 951-45-6913-X

LANGUAGE: SWE, ENG

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Eastern Euope / Hungary / Poland / Czech Republic / Slovak Republic / Romania

 
11. Seipel, Peter : Juristen och datorn, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Juristen och datorn : introduktion till rättsinformatiken / Seipel, Peter. - 5th ed.., 230 p.. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-50388-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
12. Koivumaa, Ari (red.) : Rättslig informationssökning i databaser, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rättslig informationssökning i databaser : juristens nya verktyg / Koivumaa, Ari (red.) - (Nordisk årsbok i rättsinformatik 1994), 285 p.. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-50408-1

LANGUAGE: SWE, DAN, NOR

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Denmark / Norway

 
13. Blume, Peter ... [et al.] : Nordic studies in information technology and law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Nordic studies in information technology and law / Blume, Peter ... [et al.] - (Computer law series ; 7), xii, 223 p.. - Deventer : Kluwer, 1991.

ISBN 90-6544-5064

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book covers a number of important aspects of computer law and information technology: 1. The right to access in connection with computerised information systems in the public sector. 2. Adjustment of law to technological developments. 3. The development of the legal information system. 4. The legal knowledge based systems in connection with the general theory of what legal rules are. 5. General problems of describing legal and factual questions in computer law.

INDEX WORDS:
* databaser = databases = tietokannat

 
14. Galtung, Andreas (red.) : Medierätten - nya utvecklingslinjer, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Medierätten - nya utvecklingslinjer : nordisk årsbok i rättsinformatik 1995 / Galtung, Andreas (red.), 269 p.. - Stockholm : Fritzes, 1995.

ISBN 91-38-50542-8

LANGUAGE: SWE, NOR, DAN

ABSTRACT: The articles are:. 1. Jon Bing : Videreformidling av utenlandske pornografiske fjernsynsprogrammer i Norge. 2. Peter Blume : Massmediers informationsdatabaser. 3. Martin Brinnen : Ansvar och yttrandefrihet i BBS:er och andra nya telemedier. 4. Kyrre Eggen : Politisk reklame i kringkastingsmediene og ytringsfriheten. 5. Knud Aage Frobert : Massmediernas ansvar. 6. Liv Daae Gabrielsen : Statens medieforvaltning - regelgrunnlag og oppgaver. 7. Andreas Galtung : Adgangen til å blokkere telefonlinjer til utlandet. 8. Mikko Huuskonen : Principiella synpunkter om ansvarighet i kabeldistribution. 9. Johs Chr. Johansen : Jura og elektroniske medier i en brydningstid. 10. Asko Lehtonen: Om sanktionssystem för upphovsrättsbrott av datorprogram enligt Finlands lagstfiftning. 11. Krista Oinonen : Om polislagens stadgande av inhämtande av information i Finland. 12. Jan Rosén : Radiorättens internationalisering. 13.Marjut Salokannel : Author's rights and information superhighways. 14. Anne Louise Schelin : Ansattes ophavsret i de nordiske massemedier. 15. Peter Seipel : Informationsfriheten främst. 16. Johan Schlüter : Mediet og ophavsretten.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* databaser = databases = tietokannat

NOTE (GENERAL): ECHR-10;

 
15. Ciampi, Constantino : La documentazione giuridica e le nuove technologie dell'informazione, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La documentazione giuridica e le nuove technologie dell'informazione : le basi di dati consultabili in Italia / Ciampi, Constantino

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Revue Europeenne de droit public = European review of public law : vol. 3; no. 2., p. 435-465. - London : ESPERIA , 1991. - ISSN 1105-1590

LANGUAGE: ITA

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy

 
16. Thoolen, Hans : Information technology for human rights and refugee protection, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Information technology for human rights and refugee protection / Thoolen, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The living law of nations : essays on refugees, minorities, indigenous peoples and the human rights of other vulnerable groups in memory of Atle Grahl-Madsen / Alfredsson, G.; Macalister-Smith, P. (eds.), p. 441-464. - Kehl am Rhein : N. P. Engel, 1996.

ISBN 3-88357-114-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* databaser = databases = tietokannat

 
17. Metzl, Jamie F. : Information technology and human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Information technology and human rights / Metzl, Jamie F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : vol. 18; no. 4., p. 705-746. - Baltimore, MD : Johns Hopkins U. P., 1996. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* databaser = databases = tietokannat
* NGO = NGO = NGO
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* verifikation = verification = verifikaatio

 
18. Ball, Patrick : Information technology, information management and human rights, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Information technology, information management and human rights : a response to Metzl / Ball, Patrick ; Girouard, Mark ; Chapman, Audrey

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : vol. 19; no. 4., p. 835-859. - Baltimore, MD : Johns Hopkins U. P., 1997 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* databaser = databases = tietokannat

 
19. Wahlgren, Peter (red.) : Rättsfallssamling i IT-rätt, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rättsfallssamling i IT-rätt / Wahlgren, Peter (red.) - (Skrifter från institutet för rättsinformatik ; 5), 169 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1996.

ISBN 91-39-20025-6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
20. Allridge, Peter ... [et al.] : DNA profiling and the use of expert scientific witnesses in criminal proceedings, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

DNA profiling and the use of expert scientific witnesses in criminal proceedings / Allridge, Peter ... [et al.]

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Criminal justice in Europe : a comparative study / Fennell, P. ... [et al.], p. 265-282. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825807-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* genetik = genetics = genetiikka
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU = EU = EU
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Wales

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
21. IV. Community-based and nonformal human rights education, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IV. Community-based and nonformal human rights education /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights education for the twenty-first century / Andreopoulos, G.; Claude, R. C. (eds.); foreword by Shulamith Koenig - (Pennsylvania studies in human rights), p. 387-540. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1997.

ISBN 0-8122-1607-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 24. Global human rights education : the challenge for nongovernmental organizations, by Richard Pierre Claude. 25. Community education for law, democracy and human rights, by Edward L. O'Brien. 26. Promoting human rights education in a marganalized Africa, by J. Paul Martin, Cosmas Gitta and Tokunbo Ige. 27. Looking at women's empowerment inititives from a grassroots level, by Unity Dow, Sheryl Stumbras and Sue Tatten. 28. Problems in planning human rights education for reemerging Latin American democracies, by Abraham K. Magendzo. 29. Implementing human rights education in three transitional democracies : Romania, Slovakia and Albania, by Ligia Neacsu-Hnedry, Ivan Turek, Jana Kviecinska, Kozara Kati, Theodore S. Orlin. 30. Labor union human rights education on foreign labor issues in Germany, by Alexander von Cube.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* NGO = NGO = NGO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* val = elections = vaalit
* kvinnor = women = naiset
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* EU = EU = EU
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* invandring = immigration = maahanmuutto
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / South Africa / Mozambique / Botswana / Argentina / Germany / Romania / Slovakia / Albania / Uruguay / Ethiopia / Chile / Costa Rica

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; CEDAW; Charter 77;

 
22. V. Resources and funding, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

V. Resources and funding /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights education for the twenty-first century / Andreopoulos, G.; Claude, R. C. (eds.); foreword by Shulamith Koenig - (Pennsylvania studies in human rights), p. 541-610. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1997.

ISBN 0-8122-1607-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 31. Human rights education and the new telecommunications technology, by Lloyd S. Etheredge. 32. Setting up a human rights education resource center, by Judith Dueck. 33. Fund-raising for human rights education : enduring principles, emerging techniques, by Magda J. Seydegart and Edward T. Jackson.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* databaser = databases = tietokannat
* NGO = NGO = NGO
* ICRC = ICRC = ICRC
* IT = IT = IT

 
23. International orgnaizations, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International orgnaizations : a primer /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Introduction to international organizations / Louis-Jacques, L.; Korman, J. S. (eds.); sponsored by the American Association of Law Libraries, p. 1-206. - New York : Oceana publ., 1996.

ISBN 0-379-21351-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The literature of international organizations : nature, current issues, problems and trends, by Peter I. Hajnal. 2. International organizations : selected reference tools, by Suzanne Thorpe. 3. Tapping federal government sources for information by and about international government organizations, by Mary Fetzer. 4. International documentation as a source for national legislation, by Thomas H. Reynolds. 5. How to do more with noting, by Marilyn Gahm. 6. Global information : electronic access to documents and information from the United nations and other IGO's, by Marilyn Raisch.

INDEX WORDS:
* IGO = IGO = IGO
* EG = EC = EY
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* IT = IT = IT
* databaser = databases = tietokannat
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

NOTE (GENERAL): UN charter-15;

 
24. United Nations, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

United Nations /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Introduction to international organizations / Louis-Jacques, L.; Korman, J. S. (eds.); sponsored by the American Association of Law Libraries, p. 207-394. - New York : Oceana publ., 1996.

ISBN 0-379-21351-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Researching legal issues inthe United Nations, by Jose E. Alvarez. 2. Using United Nations documents to find treaties, resolutions and decisional material, by Paul Zarins. 3. United Nations regional commissions : an overview of activities and documentation, by Robert W. Schaaf. 4. U. N. bibliographic and background tools in hardcopy and on-line : how to use the best tools for current legal research, by Wiltrud Harms. 5. Electronic sources of United Nations information, by Lilia Vazquez.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* databaser = databases = tietokannat
* ICJ = ICJ = ICJ
* ECJ = ECJ = ECJ
* NGO = NGO = NGO
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions;

 
25. Hanski, Raija : En översikt över informationskällorna för de mänskliga rättigheterna, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En översikt över informationskällorna för de mänskliga rättigheterna / Hanski, Raija, v, 36 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1998.

ISBN 952-12-0166-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* databaser = databases = tietokannat
* INTERNET = INTERNET = INTERNET

 
26. Bernitz, Ulf ... [et al.] : Finna rätt, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Bernitz, Ulf ... [et al.]. - 5. uppl.., 255 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1998.

ISBN 91-39-20141-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* databaser = databases = tietokannat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
27. E-plikt att säkra det elektroniska kulturarvet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

E-plikt att säkra det elektroniska kulturarvet / ; Utbildningsdepartementet - (Statens offentliga utredningar [=SOU] ; 111), 252 p.. - Stockholm : Fritzes, 1998. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-211003-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* EU = EU = EU
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* upphovsrätt = copyright = tietosuoja
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Norway / France / United Kingdom / Australia / Canada / USA

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
28. Mersky, Roy M. : The Inter-American human rights system, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Inter-American human rights system : documents, publications and Internet resources / Mersky, Roy M. ; Pratter, Jonathan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of legal information : symposium issue : human rights : global issues and information sources : vol. 25; nos. 1-3., p. 112-144. - Washington, DC : International Association of Law Libraries, 1997. - ISSN 0731-1265

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* databaser = databases = tietokannat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* OAS = OAS = OAS

NOTE (MEETINGS): IALL 16th course on international law librarianship, Lund University, Sweden, [19970824-19970828], [C]

NOTE (GENERAL): AMR;

 
29. Truth and Reconciliation Commission of South Africa report, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Truth and Reconciliation Commission of South Africa report : volume one /, 508 p.. - Cape Town : Truth and Reconciliation Commission, 1998.

ISBN 0-620-23085-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Chairperson's foreword. 2. Historical context. 3. Setting up the Commission. 4. The mandate. 5. Concepts and principles. 6. Methodology and process. 7. Legal challenges. 8. The destruction of records. 9. Report of the Chief Executive and Accounting Officer. 10. Administrative Reports of Statutory Committees. 11. Management and operational reports. 12. Regional reports. 13. Addenda.

INDEX WORDS:
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* rapporter = state reports = raportit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* apartheid = apartheid = rotusorto
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rasism = racism = rasismi
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* förföljelse = persecution = vaino
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* amnesti = amnesty = armahdus
* databaser = databases = tietokannat
* fattigdom = poverty = köyhyys

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Apartheid convention; Convention on the non-applicability of statutory to war crimes and crimes against humanity; ILC Draft code of crimes against the peace and security of mankind; ACHPR;

URL http://www.truth.org.za/

 
30. Schmidt, Markus G. : The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / Schmidt, Markus G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: An introduction to the international protection of human rights : a textbook : Part III : Other United Nations action in the field of human rights / Hanski, R.; Suksi, M. (eds.). - 2. rev. ed.., p. 169-184. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1999.

ISBN 952-12-0247-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* NGO = NGO = NGO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* databaser = databases = tietokannat

NOTE (GENERAL): Vienna declaration and programme of action; ICCPR-OP; Declaration on the right to development;

[Next]


24.11.1999