[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='databrott' results in 6 hits


 
1. Lehtimaja, lasse : Tietokonerikollisuuteen liittyviä oikeudellisia ongelmia , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tietokonerikollisuuteen liittyviä oikeudellisia ongelmia = Rechtsprobleme in Anschluss an der Computer-kriminalität / Lehtimaja, lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : v. 64., p. 54-71. - Helsinki : Suomen Asianajajaliiton Äänenkannattaja - Organ för Finlands Advokatförbund (D), 1983. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee: 1) tietokonerikosten tyypit (tietokonepetos, tietoväärennys ja -sabotaasi 2) tietovakoilu 3) tietokoneajan varkaus 4) tietokonesabotaasi ja 5)tietosuojaloukkaukset. The article discusses different types of computer crimes: 1) computer fraud, forgery of information and sabotage 2) information espionage 3) computer theft 4) computer sabotage 5) violation of data security

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Artikkeli perustuu Suomen Kriminalistiyhdistyksen vuosikoukouksessa pidettyyn esitelmään (19820510), (C)

 
2. Lehtimaja, Lasse : Om databrott ur finländsk synvinkel , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om databrott ur finländsk synvinkel = On computer crime from a Finnish point of view / Lehtimaja, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 115., p. 668-677. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1979. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: År 1975 tillsatte statsrådet en kommission för ADB-området med uppdrag att som samarbets- och sakkunnigorgan råda finansministeriet i ärenden som hänför sig till ADB.I mars 1979 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp med uppdrag att utreda aktuella lagstiftningsbehov, som framkallats av ADB. Artikeln diskuterar definitionen på databrott och den finländska strafflagstiftningen.Jämförelser görs med Sverige och Tyskland. In 1975 the Council of State appointed a commission for ADP.As a co-operation and experts' organ the task was of the commission was to advice the Ministry of Finance in questions relating to ADP.In March 1979 the Ministry of justice appointed a working group that was supposed to outline topical legislative needs brought about by ADP.The author discusses definitions of computer crimes and Finnish legislation.Comparisons are made to Sweden and Germany.

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Artikeln är ett debattinlägg i ett symposium om förmögenhetsbrott i mars 1979, Stockholm (C)

 
3. Oesch, Rainer : ADB-rättsskyddet i Finland från säkerhetssynpunkt, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

ADB-rättsskyddet i Finland från säkerhetssynpunkt / Oesch, Rainer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.317-335. - Helsinki, 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar immaterialrättsliga skyddsmedel och ADB-säkerhet, ADB-säkerhet och avtalsskydd samt försäkringarnas betydelse som skyddsmedel för ADB-säkerhet.

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Reed, Chris (ed.) : Computer law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Computer law / Reed, Chris (ed.). - 3. ed.., xxx, 396 p.. - London : Blackstone Press, 1996.

ISBN 1-85431-448-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* databrott = computer crime = tietokonerikos
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / United Kingdom

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Scotland

NOTE (GENERAL): European convention on data protection;

 
5. Godoy, Joao : Computers and international criminal law, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Computers and international criminal law : high tech crimes and criminals / Godoy, Joao

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New England international & comparative law annual : vol. 6., p. 95-116. - Boston, MA : New England School of Law, 2000.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki valtiosääntö
* barnpornografi = child pornography = lapsipornografia
* sexturism = sex tourism = seksiturismi

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): European convention on extradition; CRC;

URL http://www.nesl.edu/annual/vol6/godoy.pdf

 
6. Nicholson, Keith : International computer crime, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

International computer crime : a global village under siege / Nicholson, Keith

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New England international & comparative law annual : vol. 2., 18 p.. - Boston, MA : New England School of Law, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos

URL http://www.nesl.edu/annual/vol2/computer.htm


24.11.1999