[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='defamation' results in 4 hits


 
1. Tiilikka, Päivi : Journalistin sananvapaus, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Journalistin sananvapaus / Tiilikka, Päivi, 398 p.. - Helsinki : WSOYpro, 2008 .

ISBN 978-951-0-33177-4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. JOHDANTO: 1. Sananvapus. 2 Sananvapaus ja yksilön suoja. 3. Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen merkitys. 4. Journalistin itsesääntely. II. TOMITUSTYÖN VASTUUNJAKO:. 1. Lähtökohdat. 2. Rikosoikeudellinen vastuu. III. SANANVAPAUS JA YKSITYISELÄMÄN SUOJA:. 1. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen. 2. Suostumus yksityiselämää koskevien tietojen levittämiseen. 3. Asiakirjojen julkisuus ja yksityiselämän suoja. 4. Henkilön aseman merkitys yksityiselämän suojan arvioinnissa. 5. Oikeudenkäyntiuutisointi ja yksityiselämän suoja. 6. Valokuvaaminen ja tietojen hankkiminen. IV. SANANVAPAUS JA KUNNIAN SUOJA:. 1. Kunnianloukkauksen sääntely. 2. Kunnianloukkauksen kohde ja tunnistettavuus. 3. Valheellinen tieto tai vihjaus. 4. Muunlainen halventaminen. 5. Arvostelunvapaus. 6. Yleisönosastokirjoitukset. V. VAHINGONKORVAUSVASTUU. 1. Korvausvastuun lähtökohdat. 2. Taloudellinen vahingon korvaaminen. 3. Kärsimyksen korvaaminen. 4. Korvausvastuun jakaantuminen. VI. PROSESSUAALISET LÄHTÖKOHDAT, VANHENTUMINEN JA SYYTETOIMIVALTA.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* journalister = journalists = lehtimiehet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* ärekränkning = defamation = kunnianloukkaus
* polis = police = poliisi
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (THESIS): (Dr.iur.), University of Helsinki, 2008,[T]

NOTE (GENERAL): ECHR-10; ICCPR-19;

URL http://www.wsoypro.fi/wsoypro.aspx?navi=Sisaltoratkaisut.Kirjat-ja-verkkokirjat&bookid=5301&sub=2333

 
2. Ruotsalainen, Jani : Mitä saa sanoa?, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mitä saa sanoa? : sananvapauden oikeudelliset rajat yksityistä ihmistä käsittelevissä joukkoviestimissä / Ruotsalainen, Jani - (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : Sarja C ; 46), xxix, 166 p.. - Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2006. - ISSN 0788-7671

ISBN 952-484-058-8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Median ja sen sääntelyn historiaa. 2. Oikeudet median pelikentällä. 3. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sananvapauden tulkitsijana. 4. Yksilöa suojaavat normit. 5. Johtopäätökset sananavapauden rajoista.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ärekränkning = defamation = kunnianloukkaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

URL http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=15262

 
3. Oikeutta ja politiikka, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeutta ja politiikka : viestintäoikeuden vuosikirja 2009 /, v, 236 p.. - Helsinki : Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunnan julkaisut: KATTI-instituutti, 2010. - ISSN 1456-842X

ISBN 978-952-10-5540-9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYSLUETTELO:. 1. Demokraattis-korporatistinen malli muutoksessa?, Juha Herkman. 2. Journalismin itsesääntelyn jäänyt ajastaan jälkeen, Sakari Huovinen. 3. Kärsimyskorvauksen määrästä sananvapausjutussa, Päivi Tiilikka. 4. TVkaista ja kultturinen demokratia, Hannu Nieminen. 5. Väitteitä internetistä ja viestinnän moniarvoisuudesta, Kari Karppinen. 6. Tutkimusmatkoja monimutkaistuvaan mediaympäristöön, Anette Alén. 7. Sananvapaus, doping ja lähdesuoja, Päivi Tiilikka.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* källskydd = source protection = lähdesuoja
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* Internet = Internet = Internet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* ärekränkning = defamation = kunnianloukkaus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
4. Hammarberg, Thomas ... [et al.] : Human rights and a changing media landscape, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and a changing media landscape / Hammarberg, Thomas ... [et al.], 208 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2011.

ISBN 978-92-871-7198-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Foreword: Media freedom in Europe, by Thomas Hammarberg. Chapter 1: Protection of journalists from violence. Chapter 2: Ethical journalism and human rights. Chapter 3: Access to official documents. Chapter 4: Media pluralism and human rights. Chapter 5: Public service media and human rights. Chapter 6: Social media and human rights.

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* journalister = journalists = lehtimiehet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* EU = EU = EU
* våld = violence = väkivalta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ärekränkning = defamation = kunnianloukkaus
* hatpropaganda = hate speech = vihapropaganda

NOTE (GENERAL): ECHR-10; EU charter of fundamental rights; ICCPR;

LIBRARY LOCATION: CoE-2011

URL http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2662


24.11.1999