[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('development aid') results in 371 hits


 
1. Sundström, G.O.Zacharias : Om juridik och u-landshjälp , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om juridik och u-landshjälp = Law and assistance to underdeveloped / Sundström, G.O.Zacharias

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 106., p. 199-203. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland; Juridiska Föreningen i Finland (D), 1972. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från Isi Foighels påvisade samband mellan utvecklingshjälp och juridiska problemställningar.En av de svåraste konfliktkällorna mellan mottagar- och givarländer härrör från rädslan att bilateralt bistånd skall användas som påtryckningsmedel i något avseende. The article proceeds from the connection between development aid and legal problems pointed out by Isi Foighel.One of the most difficult sources of conflicts between receiving and giving countries is the fear that bilateral aid will be used as means of pressure.

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

NOTE (MEETINGS): The article is a lecture delivered at the CODEX seminar on the law of Privacy (C)

 
2. Rosas, Allan : Finnish Development Policies, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Finnish Development Policies / Rosas, Allan, 5 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article is an introduction to the finnish development policies. Describing for instance the division of bilateral grants, the fora and methods that have been used to formulate official development policies, FINNIDA, human rights concerns in development co-operation.

INDEX WORDS:
* utvecklingspolitik = development policy = kehityspolitiikka
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Rosas, Allan : Kehitysyhteistyö ja ihmisoikeudet : piloottitutkimus, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Kehitysyhteistyö ja ihmisoikeudet : piloottitutkimus / Rosas, Allan ; Krause, Catarina ; Vainio, Kristiina - (Meddelanden från Ekonomisk-Statvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi : Serie A ; No. 286), 37 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 597 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimus pyrkii kartoittamaan kehitysyhteistyön ja ihmisoikeuksien välisten suhteiden problematiikkaa ja alan kansainvälistä ja kansallista materiaalia sekä esittämään alustavia arvioita ja ehdotuksia eri lähestymistavoista ja kriteereistä, joita voitaisiin hyödyntää Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan suunnittelussa.Liitteenä "Peru och det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna".

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* utvecklingspolitik = development policy = kehityspolitiikka
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Peru / South America / Latin America : 6448 / 6400

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; UDHR; AMR; ACHPR;

 
4. Krause, Catarina : Peru och det internationella skyddet av mänskliga rättigheter, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Peru och det internationella skyddet av mänskliga rättigheter / Krause, Catarina ; Vainio, Kristiina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kehitysyhteistyö ja ihmisoikeudet : piloottitutkimus / Rosas, A.; Krause, C.; Vainio, K. - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 286), 23 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 597 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I bilagan behandlas Perus officiella människorättspolitik i första hand genom att redogöra för landets internationella och nationella människorättsförpliktelser.Dessutom behandlas vissa aspekter på den nuvarande regeringens inställning till människorättskränkningar.Den faktiska människorättssituationen berörs i huvuddrag.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Peru / South America / Latin America : 6448 / 6400

NOTE (GENERAL): Bilaga till pilotundersökningen "Utvecklingssamarbete och de mänskliga rättigheterna"

 
5. Kourula, Pirkko : Finnida's view on the relationship between development aid and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Finnida's view on the relationship between development aid and human rights / Kourula, Pirkko ; The Danish Centre for Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights (ISHR) ; No.12), p.35-39. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the article the Finnish development policy and its realtion to human rights is discussed.The Finnish policy is based principally on the 1966 Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
6. Wilkens, Ann : Katastrofbiståndsutredningen, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Katastrofbiståndsutredningen : fallstudie Etiopien : svältkatastrofen i Etiopen 1984/85, en dokumentation av nödhjälpsoperationen / Wilkens, Ann - (UD ; No.3), var.pag.. - Stockholm : Liber; SIDA, 1986. - ISSN 0346-5659

ISBN 91 586 0045 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med studien är att försöka dokumentera svälten i Etiopien; att ge den ett historiskt perspektiv och beskriva dess orsaker.Nödhjälpsoperationen 1984 / 85 behandlas, likaså problemområden, principfrågor, massmedias roll, samt det svenska och det internationella katastrof- och utvecklingsbiståndet.

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* hunger = famine = nälkiintyminen
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / East Africa : 5227

 
7. The Pentagon-CIA Archipelago, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Pentagon-CIA Archipelago /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Washington connection and third world fascism / Chomsky, N.; Herman, E.S. - (The political economy of human rights ; No. 1), p.41-83. - Boston : South End Press, 1979.

ISBN 0 89608 090 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The second chapter deals with the Washington connection and neo-colonialism, the forces that have shaped the U.S.-sponsored neo-colonial world, U.S. military aid and spreading of fascism, the economic role of terror and brainwashing under freedom in media

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
8. Sweden in the development co-operation, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sweden in the development co-operation / ; SIDA, 41 p.. - Stockholm : SIDA, 1986.

ISBN 91 586 7061 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This paper is a report of Sweden's policy of co-operation with developing countries.It consists of a vide area of aspects, for example, bilateral development through SIDA and other forms of bilateral co-operation, multilateral development co-operation, women and development, a presentation of SIDA, economic independence in Southern Africa, emergency aid and humanitarian assistance and useful addresses.

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

 
9. Introduction : summary of major findings and conclusions, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction : summary of major findings and conclusions /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Washington connection and third world fascism / Chomsky, N.; Herman, E.S. - (The political economy of human rights ; No.1), p.1-40. - Boston : Suoth End Press (D), 1979.

ISBN 0 89608 090 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the introduction the main findings and conclusions about the United States and third world fascism is discussed.Such topics as freedom, aggression and human rights, terror, media and the impact of client terror, racism in U.S. policy and the new human rights movement.

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
10. The state of the world's children 1989, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The state of the world's children 1989 / ; UNICEF, 116 p.. - New York : Oxford u. p., 1989.

ISBN 019261827X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1989 is the tenth anniversary of the international year of the child, which as UNICEF noted at the time was intended to mark an infection point in the graph of the world's concern for children. This year's report integrates these concern with an examination of the prospects for the world's children for the decade ahead.On summary, it argues that in most nations the reacceleration of progress for children is contigent upon international action not only to resolve the dept crises but also to allow a return to economic growth.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

NOTE (GENERAL): Also publ. in Finnish " Maailman lasten tila 1989", ISBN: 951-95964-8-8

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s UNICEF

 
11. Tomasevski, Katarina : Development aid and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Development aid and human rights / Tomasevski, Katarina, XVI, 208 p.. - London : Printed publ.(D), 1989.

ISBN 0861877365

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book tries to raise human rights issues from the margins of development aid to its mainstream.Hence the book discusses the human rights imlications of the economic and social politics which promoted and supported through aid. Ultimately, it suggests that a human rights impact assessment should be applied to the entire development aid. The book consists of the following parts: Part I: The promise: human rights in donors' politics. Part II: The practice: sanctions versus promotion. Part III: Components of the linkage. The message of this book is that human rights should be applied throughout development aid, not only used to evaluate yhe performance of the recipient governments.It argues that all the governments -donors included- are bowed by international human rights law.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* NGO = NGO = NGO
* kvinnor = women = naiset

 
12. Bistånd genom internationella organisationen, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bistånd genom internationella organisationen / ; Utrikesdepartementet - (UD informerar ; No. 2), 30 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1978. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Det multilaterala biståndet fördelas på huvudsakligen två grupper av organisationer: de som tillhör FN (UNDP, fackorganen, UNICEF, UNFPA m.fl.).Det finns viktiga skillnader mellan dessa två grupper.FN-organen ägnar sig huvudsagligen åt tekniskt bistånd, bankerna koncentrerar sig på långivning.I FN-organen har varje medlem en röst, i bankerna avgörs söststyrken av kapitalinsatsens storlek. I publikationen diskuteras Sveriges roll i det multilaterala biståndet, FN organs bistånd och bankernas bistånd diskuteras.

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

 
13. U.S. electoral assistance and democratic development Chile, Nicaragua and Panama, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

U.S. electoral assistance and democratic development Chile, Nicaragua and Panama : proceedings of a conference January 19, 1990 /, 33 p.. - Washington : Wola (D), 1990.

ISBN 0929513142

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This report contains a summary of the debate and major conclucios of a one-day conference sponsored by the WOLA. The repoort also contains a short introduction laying out the history of U.S. democratic development assistance to Latin America and a brief overwiew of the electoral assistance programs of the NED and the USAID.

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* demokrati = democracy = demokratia
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Nicaragua / South America / Central America / Latin America : 6424 / 6245

 
14. Tomasevski, Katarina : Measuring compliance with human rights obligations, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Measuring compliance with human rights obligations / Tomasevski, Katarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies ; Publications from the Danish Centre for Human Rights), p. 109-123. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

 
15. Plant, Roger : Human rights and rural development , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Human rights and rural development : problems and policy issues / Plant, Roger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies; Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12), p. 97-108. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107); United Nations Declaration on the right to development, ICESCR;

 
16. Andreassen, Bård-Anders : Development assistance and human rights monitoring , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development assistance and human rights monitoring : proposal for international co-operation / Andreassen, Bård-Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights), p.91-96. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
17. Alfredsson, Gudmundur : The right to development, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The right to development : perspectives from human rights law / Alfredsson, Gudmundur

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12), p. 83-90. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C)

NOTE (GENERAL): Declaration on the right to development (DRD); UDHR; ICESCR; ICCPR

 
18. Eide, Asbjörn : Developmentalism and human rights toward a merger, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Developmentalism and human rights toward a merger : some provisional reflections / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12), p. 69-82. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119),(C)

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration on the right todevelopment (DRD)

 
19. Berthelsen, Vagn : Human rights and development aid from a non-governmental organisazion's point of wiew., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Human rights and development aid from a non-governmental organisazion's point of wiew. / Berthelsen, Vagn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No 12 (2)), p. 47-52. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ. , 1989.

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119),(C)

 
20. Baehr, Peter : Dutch human rights policy, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Dutch human rights policy / Baehr, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 41-46. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119),(C)

 
21. Kourula, Pirkko : FINNIDA's wiew on the relationship between development aid and human rights., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

FINNIDA's wiew on the relationship between development aid and human rights. / Kourula, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L.A.; Gulmann, C. (eds.). - p. 35-39 - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights ; No. 12 (2)) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR;

 
22. Axell, Inger : SIDA's wiew on the relationship between development assistance and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

SIDA's wiew on the relationship between development assistance and human rights / Axell, Inger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L.A.; Gulmann, C. (eds.). - 31-34 - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)) - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

 
23. Kjekhus, Helge : Development aid and human rights , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development aid and human rights : some observations by the Norwegian Ministry of Development Co-operation / Kjekhus, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 25-30. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): CRC;

 
24. Rehof, Lars Adam : Development assistance from the point of wiew of human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Development assistance from the point of wiew of human rights / Rehof, Lars Adam

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. human rights. ; No. 12 (2)), p. 7-24. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; CAT;

 
25. Correll, Klaus : Incorporation of the European convention seen from a Swedish point of wiew, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Incorporation of the European convention seen from a Swedish point of wiew / Correll, Klaus

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p. 153-159. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR

 
26. Rehof, Lars Adam (ed.) : Human rights in domestic law and development assistance policies of the Nordic countries, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Human rights in domestic law and development assistance policies of the Nordic countries / Rehof, Lars Adam (ed.) ; Gulmann, C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), IX, 212 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
27. Viinikka, Katri : Euroopan yhteisön kehitysmaapolitiikka,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan yhteisön kehitysmaapolitiikka / Viinikka, Katri - ( Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; No. 7), 87 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö - ISSN 0358-1485

ISBN 951 47 3325 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Isaksson, Christer : Det svenska biståndet, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Det svenska biståndet / Isaksson, Christer - (UD informerar ; No. 1), 22 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1987. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
29. The state of the world's children 1986, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The state of the world's children 1986 /, 88 p.. - New York : Unicef, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* barn = children = lapset
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

 
30. The state of the worlds children 1984, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The state of the worlds children 1984 /, 126 p.. - New York : Unicef, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* barn = children = lapset
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barndödlighet = infant mortality = lapsikuolleisuus
* u-hjälp = development aid = kehitysapu

[Next]


24.11.1999