[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='disarmament' results in 279 hits


 
1. Rontu, Helge : Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aseistariisunta- ja yhteistyökongressi / Rontu, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 4., p. 237-238. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli selvittää Suomen Demokraattisten Lakimiesten kokousta, joka pidettiin 13.-15.10.1978, jonka aiheena oli aseistariisunta ja valtioiden yhteistyö.Kongressissa käsiteltiin joukkotuhoaseiden valmistusta, levittämistä ja käytön kieltoa, SALT-sopimusta ja ETYK:n päätösasiakirjaa ja kansainvälisen oikeuden kantaa aseistariisuntaan sekä kiistojen rauhanomaista ratkaisua. The article reports on the meeting of the Finnish Democratic Lawyers, October 13-15, 1978.The topic of the meeting was Disarmament and State Co-operation. The congress discussed the production of weapons of mass destruction, their distribution, prohibition of use, the SALT agreement and the CSCE Final Act, and finally, the standpoint of international law in the solving of conflicts by peaceful means.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (MEETINGS): Suomen Demokraattinen Lakimiesten kokous Espoon Hanasaaressa (19781013), (C)

 
2. Mazov, V. : Aseidenriisuntaan liittyvä vastuu kansainvälisessä oikeudessa, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aseidenriisuntaan liittyvä vastuu kansainvälisessä oikeudessa / Mazov, V.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 8., p. 33-36. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1979. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Koska voimassaolevissa kansainvälisissä sopimuksissa ja YK:n asiakirjoissa on huomattava osuus ydinenergian rauhanomaista käyttöä sekä ydinaseiden määrääistä rajoittamista ja laadullisen kehittämisen rajoittamista koskevilla kysymyksillä käsitellään ensimmäiseksi ydinenergian käyttöön liittyvää vastuuta.Seuraavia kysymyksiä selvitetään: valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden subjektien vastuuta laillisesta teosta aiheutuvasta vahingosta; kysymystä "liikkuvasta rajasta" laillisen ja laittomien tekojen välillä, aseidenriisuntaan liitttyvien kansainvälisen oikeuden vastaisten toimenpiteiden määrittelemistä.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

NOTE (MEETINGS): Esitelmä Demokraattisten Lakimiesten Maailmnanliiton koolle kutsumassa kongressissa, jonka Suomen Demokraattiset Lakimiehet järjesti 13-15.10.1978 Espoon Hanasaaressa (C)

 
3. Rosas, Allan : Todentaminen ja luottamus aseidenriisunnassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Todentaminen ja luottamus aseidenriisunnassa / Rosas, Allan ; Vesa, Unto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus: aikamme kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p. 110-126. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielmassa pyritään lyhyesti tarkastelemaan todentamiseen ja luottamukseen liittyviä ongelmia aseidenriisunnassa ja näiden ongelmien esiinnousua kansain- välisessä politiikassa.Lisäksi kirjoittajat erittelevät ja vertailevat ratkaisuja joita sisältyy tähänastisiin (1980) sopimuksiin ja ennakoivat siltä pohjalta ongelman ratkaisumahdollisuuksia. The authors briefly discuss disarmament problems in connection to verification a nd liability, and the arising of these problems in international politics. Furthermore, the authors analyze and compare solutions which are included in conventions to this date (1980), and they anticipate the chances of solving the problem within the conventions.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Finland och nedrustningen 1982-1987, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland och nedrustningen 1982-1987 / - (Utrikesministeriets publikationer ; 1 ), 48 pp.., 1988.

ISBN 951 47 1396 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Skriftens syfte är att beskriva det aktuella nedrustningsläget och dess centrala problem, Finlands inställning till olika nedrustningsfrågor och särskilt Finlands egen verksamhet på och inställning till de viktigaste områdena inom rustningskontroll och nedrustning.Skriften har utarbetats på utrikesministeriets politiska avdelning. The purpose of the study is to describe the present state of disarmament, the most essential problems, the Finnish approach to questions concerning disarmament and especially Finland's activities in and approach to the most important fields of arms control and disarmament.The study has been prepared at the political department of the Finnish Ministry of Foreign Affairs.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Seppä, Tarja (ed.) : Aseidenriisuntakasvatuksen käsikirja , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseidenriisuntakasvatuksen käsikirja / Seppä, Tarja (ed.) ; Vesa, Unto - ( Rauhan- ja konfliktin tutkimuslaitos.Tutkimustiedotteita. ; No. 22), 204 p.. - Tampere : Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos (D), 1982. - ISSN 0355-5577

ISBN 951 706 055 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen kouluhallitus on laatinut peruskartoituksen siitä, millaista opetusta aseidenriisunnasta peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien ja oppikirjojen mukaan annetaan ja mitä tulisi tehdä opetuksen tehostamiseksi ja syventämiseksi.Ensimmäiseen osaan on koottu Unescon konferenssin suositusasia kirja, eräitä konferenssin valmisteluasiakirjoja sekä puheenvuoroja.Toisessa osassa on valikoima YK:n aseiden riisunta keskuksen tietovihkoja.Kolmannessa osassa syvennytään Suomen tilanteeseen.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
6. Möttölä, Kari : Euroopan aseidenriisuntakonferenssi, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan aseidenriisuntakonferenssi / Möttölä, Kari - (ARNEK ; No. 2), 66 p.. - Helsinki : Aseidenriisunnan neuvottelukunta (ARNEK) (D), 1984.

ISBN 951 46 8483 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielmassa käsitellään Euroopan luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia ja aseidenriisuntaa käsittelevän konferenssin (Euroopan aseidenriisunta konferenssi EAK) taustaa, neuvottelukysymyksiä ja roolia.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
7. Rosas, Allan : Nedrustningsförhandlingarna : en kortfattad översikt, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nedrustningsförhandlingarna : en kortfattad översikt / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Introduktion i fredskunskap. - p. 34-58 - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln är en översikt av nedrustningsförhandlingarna - en historisk introduktion ges, avtal på global nivå samt mellan USA och Sovjet relateras. Kärnvapenfria zoner, specifika vapen, ratifieringsbestämmelser, olika nedrustningsförhandlaingar samt Finlands nedrustningspolitik diskuteras.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR UF Union of Soviet Socialist Republics / USA : 8150 / 6357

 
8. Andersson, Jan Otto : Ekonomi och upprustning, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ekonomi och upprustning / Andersson, Jan Otto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Introduktion i fredskunskap. - p. 15-25 - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln ses upprustning mot bakgrunden av ekonomiska aspekter. Författaren redogör i detta sammanhang för nationalstatens internationella konkurrenskraft. Även fredens logik, maktbasteorin och maktbalansen på 1960- och 1970-talen diskuteras.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
9. Aseidenriisunta, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseidenriisunta : kansainvälinen oikeuden seminaari : Helsingin Yliopisto, kevätlukukausi / - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja.Osasto C. ; No. 5), 277 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1973.

ISBN 951 45 0216 7

LANGUAGE: ENG, FIN, SWE

ABSTRACT: Tämän monisteen sisältämät esitelmät on laadittu kevätlukukaudella 1973 järjestetyn kansainvälisen oikeuden seminaarin osanottajien toimesta. Seminaarissa käsiteltiin aseidenriisuntaan liittyviä ongelmia sekä teknisistä että poliittisista näkökulmista.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 8222

 
10. Rosas, Allan; Unto, Vesa : Todentaminen ja luottamus aseidenriisunnassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Todentaminen ja luottamus aseidenriisunnassa / Rosas, Allan; Unto, Vesa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamma kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K., Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p.110-126. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielmassa pyritään lyhyesti tarkastelemaan todentamiseen ja luottamukseen liittyviä ongelmia aseidenriisunnan suhteen - tarkastellaan ongelmien esiinnousua kansainvälisessä politiikassa sekä eritellään ja vertaillaan kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä ratkaisuja.Tältä pohjalta pyritään ennakoimaan ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
11. Furet, Marie-Francoise : Le desarmement nucleaire, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Le desarmement nucleaire / Furet, Marie-Francoise - (Publications de la revue générale de droit international public : nouvelle serie ; No.19), 303 p.. - Paris : Pedone (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Ce texte met en evidence le lien etroite existant entre desarmement et developpement de l'organisation internationale. Le desarmement nucleaire depend etroitement des facteurs politiques et economiques qui gouvernent les conflits. Ces facteurs ont exerce une influence decisive sur les negociations resultant aux consequences qui constituent la base de l'analyse de cet ouvrage.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
12. Rosas, Allan : Lakimiehet ja rauhantyö, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimiehet ja rauhantyö / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p.225-226. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet, 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Jännityksen lisääntymisen ja asevarustelun kiihtymisen vastareaktioksi ovat naisten rauhanmarssi Pariisiin, polkupyörämarssi Norjaan, jotka ovat osoitus rauhanliikkeen voimistumisesta.Pohjoismaisesta näkökulmasta on kiintoisaa panna merkille rauhan- ja aseidenriisuntatyön vilkastuminen Suomen lisäksi etenkin Norjassa.Kun keskustellaan mitä lakimiehinä voidaan tehdä rauhan ja aseidenriisunnan puolesta kiinnittyy huomio myös lainsäädäntöön ja lainvalmisteluun.Esim. perustuslaeista puuttuvat viittaukset YK:n peruskirjaan ja sen sisältämään väkivallan käytön kieltoon.Kirjoituksessa painostetaan ettei rauhantyötä voida erottaa yleisestä väkivaltakeskustelusta.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* jurister = lawyers = lakimiehet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): UN charter

 
13. Möttölä, Kari : Merelliset luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Merelliset luottamusta ja turvallisuutta lisäävät toimet / Möttölä, Kari ; Rukala, Kalevi - (ARNEK ; No. 2), var.pag.. - Helsinki : ARNEK (D), 1988. - ISSN 0781-9927

ISBN 951 47 2276 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tehtävänä on käsitellä merellisiä luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia (MLTL) globaalisella tasolla sekä laajemmasta aseidenriisunnallisesta näkökulmasta että käytännön toteuttamusmahdollisuuksien kannalta.Tutkimus on tehty Aseidenriisunnan neuvottelukunnan toimeksiannosta.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

 
14. Disarmament , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Disarmament : possibilities II : excerpts from the panel discussions organized by the NGO Committee, Inc. on the United Nations role in disarmament and interminal security New York, 10-12 May 1989 / ; Department for Disarmament Affairs, 167 p.. - New York : UN : Department for Disarmament Affairs, 1989.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This publication is an abbreviated record on the forum on the UN role in disarmament and international security, held by the NGO Committee on Disarmament Comission's annual session.

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

NOTE (MEETINGS): Panel discussions on disarmament, New York, (19900510), (C)

 
15. Carnahan, Burrus M. : Current developments , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current developments : treaty review conference / Carnahan, Burrus M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 226-230. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* krig = war = sota
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
16. Quigley, John : Perestroika and international law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perestroika and international law / Quigley, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 788-797. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* krig = war = sota
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* FN = UN = YK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
17. Theorin, Maj-Britt : Svensk nedrustningspolitik,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svensk nedrustningspolitik / Theorin, Maj-Britt - (UD informerar ; No. 4), 29 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
18. Wängbrig, Manne : Nedrustning och utveckling, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nedrustning och utveckling / Wängbrig, Manne - (UD informerar ; No. 5), 16 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1987. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

 
19. Hyltenius, Carl-Magnus : Sverige i det internationella nedrustningsarbetet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sverige i det internationella nedrustningsarbetet / Hyltenius, Carl-Magnus - ( UD informerar ; No. 2), 33 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1989. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

 
20. Pauling, Linus : World encyclopedia of peace , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World encyclopedia of peace : vol. 1-3 / Pauling, Linus ; Laszlo, Ervin ; Youl Yoo, Jong, var.pag.. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032685 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The encyclopedia has two predominant themes ; peace reseach and peace activism. In combining them, the editors have sought to demonstrate the inter-relationships between them and the ways in which they have fastened each other. Peace is discussed from a very broad spectrum of perspectives ; from the idealist to the realist ; from the global to the subnational ; from the cultural to the economic ; from the religious to the feminist ; from the historical to the contempory.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

 
21. McWhinney, Edward : United Nations law making , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Nations law making : cultural and ideological relativism and international law making for an era of transition / McWhinney, Edward, 274 p.. - New York : Holmes & Meier Publishers ; Unesco, 1984.

ISBN 0 8419 0948 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* FN = UN = YK
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* konflikter = conflicts = selkkaukset
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* marxism = marxism = marxismi
* NIEO = NIEO = UKTJ
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
22. Nazarow, Boris : Disarmament, the right to life and international responsibility, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Disarmament, the right to life and international responsibility / Nazarow, Boris

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 72-76 - (Arbeitskreis Europäische sicherkeit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* ansvar = responsibility = vastuu

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
23. Lindemans, Ignaas : Arguments in favour of peace economics, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Arguments in favour of peace economics / Lindemans, Ignaas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 76-84 - (Arbeitskreis Europäische sicherkeit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* ekonomi = economy = talous

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Western Europe : 6357 / 8200

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
24. Raskin, Marcus G.; Wilcox, Ann : The United States, international war and the preservation of human rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States, international war and the preservation of human rights : the control of arms / Raskin, Marcus G.; Wilcox, Ann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 135-154. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; Cenocide convention; Nuremberg Charter

 
25. The United Nations General Assembly and Disarmament., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations General Assembly and Disarmament. / ; United Nations Department for Disarmament Affairs, ix, 184 p.. - New York : United Nations, 1988.

ISBN 92 1 142 137 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* FN = UN = YK

 
26. Disarmament, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Disarmament : possibilities III : excerpts from the panel discussions organized by the NGO Committee on Disarmament, INc.; on the 1990s : new approaches to ensure global security, promote the environment New York, 9-11 and 15 May 1990 / ; UNITED NATIONS, 167 p.. - New York : Department for Disarmament Affairs., 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

NOTE (MEETINGS): Panel discussions on disarmament, New York, (19900509), (c).

 
27. Kuokkanen, Tuomas (ed.) : Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta = Essays in international environmental law / Kuokkanen, Tuomas (ed.) ; Parkkari, Juhani K. - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, C ; No. 24), 244 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1991. - ISSN 0357-0335

ISBN 951 95253 1 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
28. Nedrustning: inför FN:s andra särsklida generalförsamling om nedrustning, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nedrustning: inför FN:s andra särsklida generalförsamling om nedrustning / - ( UD informerar ; No. 2), 32 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1981. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
29. Dahlitz, Julie (ed.) : The international law of arms control and disarmament, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of arms control and disarmament / Dahlitz, Julie (ed.) ; Dicke, Detlev, 234 p.. - New York : United Nations, 1991.

ISBN 92 1 133342 3

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: GV.E.91.O.14

INDEX WORDS:
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* verifikation = verification = verifikaatio

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the Symposium, geneva, (19910228), (C)

 
30. Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja : Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi / - (Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; No. 5), 120 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 951 473085 2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

[Next]


24.11.1999