[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='diskrimineringsombudsman' results in 7 hits


 
1. Bengtsson, Anders : Roma in Sweden - the right to education, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Roma in Sweden - the right to education / Bengtsson, Anders, 49 p.. - Lund : University of Lund. Faculty of Law. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): CEDAW; CERD; CRC; ECHR; ICESCR; ICCPR; UDHR;

 
2. Orton, Frank : The Swedish ombudsman against ethnic discrimination, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Swedish ombudsman against ethnic discrimination / Orton, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Writings in human and minority rights / Horn, F. (ed.) - (Publication of the Northern Institute for Environmental and Minority Law at the University of Lapland: Juridica Lapponica ; No. 8), p.1-12. - Rovaniemi : The University of Lapland, 1994. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-364-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
3. Turunen, Vesa (toim.) : Se vaan on näin, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Se vaan on näin : syrjintä-asenteet-lainsäädäntö / Turunen, Vesa (toim.) - ( SETA-julkaisuja ; 10), 90 p.. - Helsinki : SETA, 1996. - ISSN 1236-8636

ISBN 952-9862-09-1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The articles are:. 1. Hannele Lehtikuusi : Vuoden kansalaiskeskustelu. 2. Kirsti Simonsuuri : Kansalainen paratiisin käytävillä. 3. Kari Huotari & Jukka Lehtonen : Positiivista elämää - HIV-tartunnan saaneiden syrjintä ja mahdollisuudet täysipainoiseen elämään. 4. Vesa Turunen : Lapsen silmin. 5. Juhani Kortteinen : Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän ehkäiseminen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valossa. 6. Martin Scheinin : Syrjinnän kielto perusoikeusuudistuksessa. 7. Henrik Åström : Tarvitseeko Suomi syrjintäasiamihen?. 8. Ulf Månsson : Sukupuolisen suuntautumiseen perustuva syrjintä käytännössä. 9. Vesa Turunen ja Kari Koivumäki : SETA:n kysely europarlamentin ehdokkaille : neljä viidestä tukee parisuhteen virallistamista. 1

INDEX WORDS:
* registrerat partnerskap = registered partnership = parisuhteen virallistaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* AIDS = AIDS = AIDS

NOTE (GENERAL): UN charter; ADRD; AMR; ECHR-14; ACHPR-2-3-19; ICCPR-27; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries;

 
4. Lång, K. J. : Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojan institutionaaliset rakenteet, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojan institutionaaliset rakenteet / Lång, K. J. ; Mohell, Ulla

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa / Dahlgren, T. ... [et al.] - (Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja ; no. 4), p. 20-31. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 1996.

ISBN 951-570-299-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* barnombudsman = children's ombudsman = lapsioikeusasiamies
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* romer = Roma = romanit
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR-26-27;

 
5. Kortteinen, Juhani : Oikeutta rasismin ja syrjinnän uhreille, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Oikeutta rasismin ja syrjinnän uhreille : etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen käsikirja / Kortteinen, Juhani ; Makkonen, Timo, 102 p.. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 2000.

ISBN 951-95590-4-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* barn = children = lapset
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* EU = EU = EU
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; CRC; ICCPR; CERD;

 
6. Human rights in the OSCE region, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the OSCE region : the Balkans, the Caucasus, Europe, Central Asia and North America : report 2001 (events of 2000) / - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), 2001.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* massmedia = massmedia = joukkotiedotusvälineet
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* intolerans = intolerance = suvaitsemattomuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasdiskriminering = racial discrimination = syrjintäkielto
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* ECRI Commission = ECRI Commission = ECRI Commission
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* romer = Roma = romanit
* integritet = integrity = koskemattomuus
* terrorism = terrorism = terrorismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Armenia / Austria / Azerbaijan / belarus / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Canada / Croatia / Czech Republic / Denmark / Estonia / Finland / France / Georgia / Germany / Hungary / Italy / Kazakhstan / Kyrgyzstan / Latvia / Lithuania / Macedonia / Moldova / Netherlands / Norway / Poland / Portugal / Romania / Russian Federation / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / Tajikistan / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / United Kingdom / USA / Uzbekistan / Yugoslavia / Serbia / Montenegro

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): CAT; CRC; ECHR; CEDAW-OP; Convention concering the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s IHF

URL http://www.ihf-hr.org/

 
7. Chakma, Suhas (ed.) : Racism against indigenous peoples, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Racism against indigenous peoples / Chakma, Suhas (ed.) ; Jensen, Marianne (ed.) - (IWGIA document ; no. 105), 336 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2001. - ISSN 0105-4503

ISBN 87-90730-46-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Setting the record straight, by Suhas Chakma. 2. The fight against racism : principles of non-discrimination and equality, by William Jonas. 3. Indigenous people and racism in Australia : issues and international commentary, by William Jonas. 4. Indigenous peoples in the PAcific and the World conference against racism, by Nic Maclellan. 5. Racism and racial discrimination against the indigenous people in Scandinavia and Russia - the Saami people, by Mattias Åhren. 6. The gap between legality and reality : the case of indigenous women and children in South America, by CArlos Romero Bonifaz. 7. Racism against indigenous peoples in the United States and Canada, by ANdrew Huff. 8. Racism against the indigenous peoples of Central America and the Caribbean, by Atencio Lopez Martinez. 9. Discrimination against the forest people ("Pygmies") of Central America, by Justin kenrick and Jerome Lewis. 10. Recommendations : why affirmative action?, by Suhas Chakma.

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rasism = racism = rasismi
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* kvinnor = women = naiset
* offer = victims = uhrit
* barn = children = lapset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* diskrimineringsombudsman = discrimination ombudsman = syrjintäasiamies
* samer = Sami = saamelaiset
* EU = EU = EU
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Canada / Central America / Caribbean Countries / South America / Australia / Norway / Sweden / Russian Federation / Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR-2-26-27; CERD-2; CRC-2; ICESCR-2; Convention on the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s IWGIA

URL http://www.iwgia.org/index2.phtml?sprog=en


24.11.1999