[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('dual criminality') results in 1 hits


 
1. Påle, Karin : Villkor för utlämning, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Villkor för utlämning / Påle, Karin, 442 p.. - Uppsala : Iustus förlag, 2003. - ISSN 0282-2040

ISBN 91-7678-529-7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: . INLEDNING. 1. Utlämningsinstitutet. 2. Villkor för utlämning. 3. Utlämningsvillkorens samverkan. 4. Utlämningsvillkorens framtid - så vitt avser kravet på dubbel straffbarhet, utlämning av egna medborgare och specialitetsprincipen

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* amnesti = amnesty = armahdus
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* europeiska arresteringsordern = European arrest warrant (EAW) = eurooppalainen pidätysmääräys
* amnesti = amnesty = armahdus
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* dubbel straffbarhet = dual criminality = kaksoisrangaistus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* förföljelse = persecution = vaino
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* politiska brott = political crimes = poliittiset rikokset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* narkotika = drugs = huumeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ToA; EC-treaty; ECHR; EU convention on extradition;

URL http://www.jure.se/ie/default.asp?url=visatitel.asp?tuid=4056


24.11.1999