[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('economic co-operation') results in 19 hits


 
1. Bognar, Jozsef : Idän ja lännen talousvaikeudet, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Idän ja lännen talousvaikeudet : rahajärjestelmien uudistamisella tuloksiin = Economic difficulties in East and West / Bognar, Jozsef

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.73-77. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1986. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin tavoitteena on lähtökohtien etsiminen idän ja lännen taloudelliselle yhteistyölle.Artikkelissa käsitellään Euroopan muuttunutta roolia maailman- taloudessa, yhteistyön merkitystä kansantalouksien ongelmien ratkaisemiseen. Lyhyesti mainitaan unkarilais-itävaltalainen yhteistyö-malli ja syitä rahajärjestelmien yhdenmukaistamiseen.

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
2. Möttölä, Kari : Muuttuva Eurooppa ja Suomi , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Muuttuva Eurooppa ja Suomi = A changing Europe and Finland / Möttölä, Kari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.13-14. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1986. - ISSN 0501-0659

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* säkerhet = security = turvallisuus
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

 
3. Ett starkare Norden : ekonomisk handlingsplan 1989-1992, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett starkare Norden : ekonomisk handlingsplan 1989-1992 / - (NU ; No. 4), 151 p. ; ill.. - Stockholm : Nordiska rådet (D), 1989.

ISBN 91 7996 132 0

LANGUAGE: SWE, FIN, NOR

ABSTRACT: Nordiska ministerrådets ekonomiska handlingsplan behandlar åtgärder för att utveckla den nordiska arbetsmarknaden och för att bekämpa arbetslösheten.Även frågor som berör energisamarbete, industriell utveckling och forskningssamarbete samt miljöpolitik behanlas.

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Hummer ; Schweitzer : Österreich und die EWG , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Österreich und die EWG : neutralitätsrechtliche Beurteilung der Möglichkeiten der Dynamisierung des Verhältnisses zur EWG / Hummer ; Schweitzer, 319 p.. - Wien : Signum Verlag, 1987.

ISBN 3854360517

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* integration = integration = yhdentyminen
* ekonomi = economy = talous
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Europe : 8213 / 8000

 
5. Snyder, Francis : Economic power., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Economic power. / Snyder, Francis ; Weiss, F.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 202-247. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* ekonomi = economy = talous
* fattigdom = poverty = köyhyys
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): The 3rd Lomé convention.

 
6. Fields, A.Belden : Human rights and world resources., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and world resources. / Fields, A.Belden

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 126-135. - New Brunswick : Transaction Books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* världsekonomi = world economy = maailmantalous
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* filosofi = philosophy = filosofia
* etik = ethics = etiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / France / USSR : 6357 / 8223

 
7. Sacerdoti, Giorgio : Barcelona traction revisited , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Barcelona traction revisited : foreign owned and controlled companies in international law / Sacerdoti, Giorgio

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.)Dinstein, Y. (ed.), p. 699-716. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomi = economy = talous
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* OECD = OECD = OECD
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

 
8. Theodoropoulos, Chistos : The legal framework of trade and economic co-operation between socialist and african states, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal framework of trade and economic co-operation between socialist and african states / Theodoropoulos, Chistos

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 3., p. 260-300. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1989. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

 
9. Dassu, Marta : The future of Europe, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The future of Europe : the view from Rome / Dassu, Marta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No. 66(3)., p. 299-311. - London : Butterworths, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* integration = integration = yhdentyminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy / Eastern Europe : 8233 / 8100

 
10. Berrios, Ruben : Peru and the Soviet Union (1969-1989), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Peru and the Soviet Union (1969-1989) : distant partners / Berrios, Ruben ; Blasier, Cole

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : No. 23(2)., p. 365-384. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* perestrojka = perestroika = perestroika
* handel = trade = kauppa
* fiske = fishing = kalastus

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Peru / USSR / Latin America : 6400 / 6448

 
11. Roth, Stephen J. : The CSCE "charter of Paris for a new Europe", 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The CSCE "charter of Paris for a new Europe" : a new chapter in the Helsinki process / Roth, Stephen J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 11 (3-4)., p. 373-389. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1990. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Charter of Paris - including the full text of the Charter of Paris

 
12. Gartoft, Roger : Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK): Konferensen om ekonomiskt samarbete i Bonn 1990, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK): Konferensen om ekonomiskt samarbete i Bonn 1990 / Gartoft, Roger - (UD informerar ; No. 4), 32 p.. - Stockholm : Utrikesdepartement, 1990. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
13. CSCE : Helsinki document 1992 : the challenges of change, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

CSCE : Helsinki document 1992 : the challenges of change /, 76 p.. - Helsinki : s.n., 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Charter of Paris for a new Europe; CERD

 
14. CSCE : Helsinki document 1992 : the challanges of change, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

CSCE : Helsinki document 1992 : the challanges of change /, 76 p.. - Helsinki : s. n., 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Charter of Paris for a new Europe; CERD

 
15. Huomo, Ahti : EY ja Suomi, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EY ja Suomi : talous- ja rahaliitto / Huomo, Ahti ; Lehmussaari, Olli-Pekka - (Ulkoasiaianministeriön julkaisuja ; 13), 33 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö , 1992. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-47-6442-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* integration = integration = yhdentyminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): European Monetary Union

 
16. Zaagman, Rob : Helsinki II and the second basket, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Helsinki II and the second basket / Zaagman, Rob

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor: quarterly on security and cooperation in Europe : vol. 3(4)., p. 38-51. - Utrecht : Netherlands Helsinki Committee, 1992. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
17. Part III, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part III : institutional and regional perspectives /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and international relations in the Asia Pacific / Tang, J. T. (ed.), p. 139-184. - London : Pinter, 1995.

ISBN 1-85567-216-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are;. 1. The role of the United Nations in the provision of humanitarian assistance : new problems and new responses, by Paul Taylor. 2. Economic cooperation and human rights in the Asia-Pacific region : the role of regional institutions, by Lawrence T. Woods. 3. Human rights and regional order : ASEAN and human rights management in post-cold war Southeast Asia, by Amitav Acharya

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* ICRC = ICRC = ICRC
* NGO = NGO = NGO
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* barn = children = lapset
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): UN charter

 
18. Linné Eriksen, Tore : EU, Lomé och Afrika, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

EU, Lomé och Afrika : en översikt / Linné Eriksen, Tore - (Afrikafakta ; 4), 25 p.. - Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet, 1996. - ISSN 1104-7771

ISBN 91-7106-396-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* EU = EU = EU
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* handel = trade = kauppa

NOTE (GENERAL): Lomé conventions;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
19. Kakuli, Geoffrey M. : Judicial co-operation in East Africa, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial co-operation in East Africa : its history and its future / Kakuli, Geoffrey M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East African journal of peace & human rights : vol. 10; no. 1., p. 34-52. - Kampala : Mekerere University. Human Rights and Peace Center, 2004. - ISSN 1021-8858

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* juridiskt samarbete = judicial co-operation = oikeudellinen yhteistyö

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / Uganda / Tanganyika / East Africa

NOTE (GENERAL): Treaty for the establishment of the East African Community;


24.11.1999