[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ekonomiska zoner') results in 2 hits


 
1. Fleischer, Carl : Petroleumsrett, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Petroleumsrett / Fleischer, Carl, 20, 601 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983.

ISBN 82 000 6173 6

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* beskattning = taxation = verotus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
2. Fleischer, Carl : Hovedpunkter i folkretten, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hovedpunkter i folkretten / Fleischer, Carl. - 4th ed., 258 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1978.

ISBN 82 00 02441 5

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties


24.11.1999