[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='elatustuki' results in 4 hits


 
1. Mattila, Heikki E.S. : Elatustuen myöntäminen kansainvälisluontoisissa tapauksissa, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Elatustuen myöntäminen kansainvälisluontoisissa tapauksissa / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 83 (4-5)., p.482-509. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1985.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään elatustuen myöntämistä kansainvälisluonteisissa tapauksissa.Mutta rajoitutaan sellaisiin ongelmiin, joihin käytännössä joudutaan varsin usein ottamaan kantaa.Tarkastellaan elatustuen myöntämisen lähtökohtaisia edellytyksiä, elossa olo- ja kansalaisuusedellytyksiä ja ulkomaisia elatussopimuksia ja -tuomioita elatustukiasioissa.

INDEX WORDS:
* underhållsbidrag = maintenance = elatustuki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Mattila, Heikki E. S. : Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana : eräitä lisänäkohtia / Mattila, Heikki E. S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84 (1)., p.21-37. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus liittyy Lakimies-lehden numerossa 4-5 / 1985 allekirjoittaneen artikkeliin sekä Matti Savolaisen Lakimies-lehden numerossa 8 / 1985 ilmestyneen puheenvuoroon.Aihe on ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana.Kirjoituksen ensimmäinen jakso muodostuu kansainvälisen prosessioikeuden yleisessä teoriassa esitetyistä ajatuksenkulkuista.Sen jälkeen tarkastellaan onko ko. teoriassa esitetystä laatutarkistusvaatimuksesta syytä pitää kiinni nimenomaan kansainvälisluontoisissa elatustukiasioissa. Lopuksi selvitetään, missä laajuudessa ja millaisia ulkomaisia elatustuomioita esiintyy käytännössä elatustukihakemuksen yhteydessä.

INDEX WORDS:
* underhållsbidrag = maintenance = elatustuki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Savolainen, Matti : Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ulkomainen tuomio elatustukiratkaisun perustana. / Savolainen, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84 (4-5)., p.540-460. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan ulkomaista tuomiota elatustukiratkaisun perustana. Tarkastelukohde on ne erilaiset tapaukset joissa eräs valtio on Haagissa 2 päivänä lokakuuta 1973 elatusapua koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen osapuoli ja päätös on Suomessa tunnustettava sanotun sopimuksen mukaisesti.

INDEX WORDS:
* underhållsbidrag = maintenance = elatustuki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Szeibert, Orsolya (ed.) : Developments in family law, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Developments in family law : Year by year I / Szeibert, Orsolya (ed.), 211 p. - Budapest : Elte University Press, 2018.

ISBN 9789634891161

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: 1. Elisabeth Alofs and Anne-Sophie Vandenbosch: Belgium. 2. Dimitar Topuzov: Bulgaria. 3. Branka Resetar: Croatia. 4. Lenka Westphalová: Czech Republic. 5. Orsolya Szeibert: Hungary. 6. Maria Donata Panforti: Italy. 7. Piotr Fiedorczyk: Poland. 8. Rute Teixeira Pedro: Portugal. 9. Marius Floare: Romania. 10. Suzana Kraljic: Slovenia. 11. Jordi Ribot: Spain.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* äktenskap = marriage = avioliitto
* föräldrarskap = parenthood = vanhemmuus
* adoption = adoption = adoptio
* barn = children = lapset
* registrerat partnerskap = registered partnership = parisuhteen virallistaminen
* underhållsbidrag = maintenance = elatustuki

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Bulgaria / Croatia / Czech Republic / Hungary / Italy / Poland / Portugal / Slovenia / Spain


24.11.1999