[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='elections' results in 1039 hits


 
1. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VI : ulkosuomalaisten osallistuminen valtiollisiin vaaleihin = Betänkande VI avgivet av delegationen för emigrantärenden : utlandsfinländarnas deltagande i statliga val / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.60), 85 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1981. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4267 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastetaan ulkosuomalaisten valtiollisen vaalijärjestelmän kehittämistä.Ensin lyhyt selostus vaalijärjestelmän kehityksestä.Seuraavana tarkastellaan siirtolaisasiain neuvottelukunnan toimintaa ulkosuomalaisten valtiollisen äänioikeuden toteumiseksi käytännössä.Viimeisessä osassa käsitellään ulkosuomalaisten vaalijärjestelmän kehittämistä.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222

 
2. Hidén, Mikael : Äänioikeus, yhdenvertaisuus ja äänikysymys, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Äänioikeus, yhdenvertaisuus ja äänikysymys : näkökohtia vaalimenettelyn säätelyn peruslaillisista puitteista / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 75., p. 1-15. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1977.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan tärkeimpiä vaaleja koskevia perustuslain säännöksiä ja näiden säännösten tarkempaa merkitystä eräiden sellaisten osakysymysten valossa, jotka viime aikana ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa taikka vaalijärjestelmän kehittämistä koskevissa suunnitelmissa tai selvityksissä. Näissä kysymyksissä muodostuu keskeiseksi kaikkeen vaalimenettelyn säätelyyn vaikuttavaksi seikaksi vaatimus yhdenvertaisuuden ja vaalioikeuden yhtäläisyyden toteuttamisesta vaaleissa.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Annuaire de legislation francaise et etrangere, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annuaire de legislation francaise et etrangere : contenant des notices sur l'evolution du droit dans les different pays : 1966 / ; publie par le Centre Francais de Droit Compare - (Nouvelle Serie ; No.15), 597 p.. - Paris : Centre national de la recherche scientique, 1966.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Un livre contenant des notices sur léevolution du droit dans les differents pays.Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne de léOuest, Allemagne de léEst, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Republique Centroafricaine, Chili, Congo Brazzaville, Cote déIvoire, Dahomey, Danemark, Eire, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Guinee, Haute-Volta, Hongrie, Italie, Japan, Liban, Madagascar, Mexique, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Republique Arab Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchad, Tchecoslovaqui, Togo, Tunisie, Union Sovietique, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Central Africa / Southern Africa : 0

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
4. Beetham, David ... [et al.] : International IDEA handbook on democracy assessment, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International IDEA handbook on democracy assessment / Beetham, David ... [et al.], 144 p.. - Hague : Kluwer Law, 2002.

ISBN 90-411-1727-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* polis = police = poliisi
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* kvinnor = women = naiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset

 
5. Evans, Peter (ed.) : Bringing the state back in, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bringing the state back in / Evans, Peter (ed.) ; Rueschemeyer, Dietrich ; Skocpol, Theda, 390 p.. - Cambridge : Cambridge U.P.(D), 1987.

ISBN 0 521 31313 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book examines states as actors and as institutional structures.It examines mostly analytical issues about modern states, so as state strategies in newly industrializing countries, especially Latin-American nations and Taiwan.Moreover the book examines an analysis of war making and state making in early modern Europe and discussions of states in relation to the post-World War 2 international economy for both developing and industrial nations.Social conflicts and how states influence political cleaveges and collective action is also examined.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

 
6. Nowak, John : Constitutional law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional law / Nowak, John ; Rotunda, D. ; Young, J. Nelson. - 3rd ed. repr.. - (American casebook series : hornbook series and basic legal texts), xxxvii, 1191 s.. - St. Paul, Minnesota : West Publishing co.(D), 1987.

ISBN 0 314 24875 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book focuses on selected areas of constitutional adjudication and decision-making.Most issues relate to jurisdiction, conflicts of laws and criminal prodcedure.The book tries to give a picture of what the Supreme Court has done.The cut-off date for cases covered in this book is July, 1985.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
7. Hidén, Mikael : The constitution, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The constitution / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed.., p.39-59. - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this chapter the constitutional documents are examined, i.e. the Parliamentary Acts of constitutional status.These acts are the Constitution Act of 1919, the 1928 Parliament Act, the Ministerial Liability Act and the Acts on the Special Position of the Province of Åland. The functions of Parliament, parliamentary procedures, the electoral system, political parties, parliamentarism, the Government, the election and status of the President, the Council of State, the highest jurisdiction and the independence of the Courts of Law are examined. The legality control through ministerial responsibility, the chancellor of justice of the council of State, and the Parliamentary Ombudsman are also examined.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Rösträtt och medborgarskap , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rösträtt och medborgarskap : invandrares och utlandssvenskars rösträtt : huvudbetänkande : betänkande av 1983 års rösträttskommitte / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 11), 244 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1984. - ISSN 0375-250X

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: The 1984 Voting Rights Committee has been commissioned to investigate for different matters: 1.Our chief task was to consider whether voting rights for immigrants who are not Swedish citizens can be extended to be in force as regards Parliamentary elections as well. 2.In addition, we have evaluated the experiences gained from local government voting rights for those who are not Swedish citizens. 3.We have also carried out the work of examining the regulations governing the voting rights for Swedes living abroad, with a wiew revising them. 4.Finally, we have assessed experinces gained in trials with voting by post in the 1982 years elections in the Federal Republic of Germany.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: prof. Suksis rum

 
9. Rösträtt och medborgarskap ; invandrares och utlandssvenskars rösträtt ; bilaga ; betänkande av 1983 års rösträttskommitte., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rösträtt och medborgarskap ; invandrares och utlandssvenskars rösträtt ; bilaga ; betänkande av 1983 års rösträttskommitte. / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 12), 134 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1984. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 08161 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Publikationen upptar bilagor till huvudbetänkandet "Rösträtt och Medborgarskap" SOU: 1984:11

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utlandssvenskar = Swedes living abroad = ulkoruotsalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: prof. Suksis rum

 
10. Nowak, Manfred : Artikel 3 1. 2P, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 3 1. 2P / Nowak, Manfred

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 649-658. - Wien : Wilhelm Braumüller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-1-3

 
11. Welch, Claude E. : Protecting human rights in Africa, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Protecting human rights in Africa : roles and strategies of non-governmental organizations / Welch, Claude E. - (Pennsylvania studies in human rights), xiii, 356 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995.

ISBN 0-8122-3330-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The context of human rights in Africa : issues in four countries. 2. Civil society and human rights NGOs : themes for the 1990s in Africa. 3. Education and long-term change : the Inter-African Committee ontraditional pratices. 4. Empowerment and group rights : Ogoni, Oromo and Casamancais claims for autonomy. 5. Enforcement by reports and complaints : the African Commission and the ICJ. 6. Building the ruleof law :legal aid and enforcement in Namibia and Nigeria. 7. Documenting human rights problems : Ethiopian, Namibian and Nigerian examples. 8. Democratization and the saerch for civil society : political pressures in Nigeria. 9. Development and the Quest for social equity. 10. The "NGO revolution".

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* NGO = NGO = NGO
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* val = elections = vaalit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* ICRC = ICRC = ICRC
* NIEO = NIEO = UKTJ
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* WHO = WHO = WHO
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): ACHPR; Arusha charter; AMR; CERD; Charter of economic rights and duties of states; ICCPR; CEDAW; CRC; CAT; Declaration on race and racial prejudice; ECHR; ICESCR; UDHR; CDE; Apartheid convention; UN charter; Transitional period charter of Ethiopia;

 
12. Moya, Jose : Proxima estacion: elecciones del 90, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Proxima estacion: elecciones del 90 / Moya, Jose

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 61., p. 38-40. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
13. Saballos, Edwin : Las urnas decidiran el triunfador, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Las urnas decidiran el triunfador / Saballos, Edwin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 63., p. 17-20. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
14. Moya, Jose : Disidente del sandinismo, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Disidente del sandinismo / Moya, Jose

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 63., p. 41-43. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
15. Kuan, Elia Maria; O'Kane, Trish : Las opciones de Bush, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Las opciones de Bush / Kuan, Elia Maria; O'Kane, Trish

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 64., p. 37-40. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: The document Santa Fe II points out that "in Nicaragua the policy of democratization demands the very sophisticated development of the low intensity conflict doctrine". The Bush administration has its own favorite for the elections in Nicaragua: Violeta Chamorro, internationally a good symbol, and a friend of many Latin American politics. What Reagan called the Nicaraguan "virus", is for Bush a political fight. Reagan created, after the two failed contra-offensives, the strategy of low intensity conflict as oficial policy which included apart of the military actions the political economic destabilization. The elections of 1990 shall show the results of the US policy in Nicaragua during the last five years.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
16. Saballos, Edwin : Trasfondo electoral, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Trasfondo electoral / Saballos, Edwin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 65., p. 14-16. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: Before the elections to be held in 1990 the Nicaraguan people seem to be confused for the many parties acting in the campaigns. "Before there were only two parties, the liberals and the conservatives, and one knew which one to vote", like one taxi-driver comments. The article explains the factors, which maintained the two-party system for such a long time in the political life, including the US military presence controlling the Nicaraguan elections during almost a hundred years before the Sandinista revolution. The socialist movement was repressed during the years of the Somoza-family, supported by the US till the presidency of Carter. The Sandinista revolution faced the Reagan's military proyct and the country maintained in political polarization. Yet through the Esquipulas peace process and the more liberal political situation have created 21 political parties willing to participate in the elections.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
17. Pensamiento Propio : El peligro de manequeismo, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

El peligro de manequeismo / Pensamiento Propio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 67., p. 25-27. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
18. Carrion, Carlos : Debemos redefinir el modelo economico, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Debemos redefinir el modelo economico / Carrion, Carlos

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 67., p. 23-24. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: The elections in 1990 in Nicaragua are going to be celebrated in a new economic and political situation. The youth presents 36 % of the votes due to the open policy. Carlos Carrion, the leader of the Sandinista Front in Managua talks about the new factors affecting the election process.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
19. Young, Nicholas Yamales : Oscar Sobalvarro: "Convencimos a la gente para que vote", 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oscar Sobalvarro: "Convencimos a la gente para que vote" / Young, Nicholas Yamales

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 67., p. 21-22. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: Oscar Sobalvarro is known as "Commander Ruben", and he is the secretary of the civil affairs of the contras. He claims that the Nicaraguan Resistance has been orientating the campesinos to vote and to support the UNO candidate, and that the resistance movement believes in a change in Nicaragua, only when the candidate of the opposition comes to power.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
20. Solis, Rafael : Habra negociacion y reconciliacion nacional, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Habra negociacion y reconciliacion nacional / Solis, Rafael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 67., p. 18-20. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
21. Sanchez, Luis : En la reta final, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

En la reta final / Sanchez, Luis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 67., p. 14-17. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: The Nicaraguan election campaign has reached the final period, in the shadow of the US invasion in Panama in December 1989. Nicaragua having it's military forces alarmed, the country prepares itself to celebrate the elections. 29 international organizations shall controll the results of the elections with the participation of ten political parties.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
22. O'Kane, Trish : El laberinto de las comisiones, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

El laberinto de las comisiones / O'Kane, Trish

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 69., p. 26-27. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
23. Perez, Carlo Andres : CAP: "Estoy plenamente satisfecho", 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

CAP: "Estoy plenamente satisfecho" / Perez, Carlo Andres

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 12., p. 12-17. - Managua : INVIES, CRIES, 1984.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
24. Pensamiento Popular : Nicaragua: sorpresa electoral - Elecciones y participacion popular, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nicaragua: sorpresa electoral - Elecciones y participacion popular / Pensamiento Popular

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 12., p. 20-24. - Managua : INVIES, CRIES, 1984.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
25. Rodriguez, Zinaida : Mujer y elecciones, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mujer y elecciones / Rodriguez, Zinaida

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 71., p. 11. - Managua, 1990.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Dominican Republic / Caribbean Countries / Latin America : 6129 / 6100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
26. Pensamiento Propio : Aquellos viejos tiempos, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aquellos viejos tiempos / Pensamiento Propio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 64., p. 5. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Belize / Central America / Latin America : 6217 / 6200

 
27. Lima, Carlos : Elecciones "estilo Honduras", 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Elecciones "estilo Honduras" / Lima, Carlos

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 63., p. 21. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
28. Marin, Raul : Entre el rojo y azul, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Entre el rojo y azul / Marin, Raul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 64., p. 8-10. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
29. Marin, Raul : Fallo el acarreo a las urnas, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fallo el acarreo a las urnas / Marin, Raul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 66., p. 2-5. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
30. Ohlberg, Kai-Owe : Die Perteigründungsfreiheit -eine vergessene Verfassungsnorm., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Perteigründungsfreiheit -eine vergessene Verfassungsnorm. / Ohlberg, Kai-Owe, xxiv, 191 p.. - Saarbrücken : Universität des Saarlands, 1987.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - Universität des Saarlandes, 19870721 (T)

[Next]


24.11.1999