[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='elinympäristö' results in 1 hits


 
1. Tanner, Arno : Keski- ja Itä-Euroopan Romanit, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Keski- ja Itä-Euroopan Romanit : historia, yhteisöt ja nykyolot / Tanner, Arno - (Ulkomaalaisviraston julkaisuja ; 2), 185 p.. - Helsinki : Ulkomaalaisvirasto, 2000. - ISSN 1456-9388

ISBN 951-53-2138-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Johdanto. 2. Mistä romanit ovat lähtöisin. 3. Luoteeseen - miksi ja miten. 4. "Pyhiinvaeltajina" Euroopassa. 5. Historia Keski- ja Itä-Euroopassa. 6. Keski- ja Itä-Euroopan romaniväestö, yhteiskunta ja Eurooppa. 7. Keski- ja Itä-Euroopan romanien olot 1990-luvulla. 8. Päätelmiä ja tulevaisuudennäkymiä. 9. Lähdekritiikki ja lähteet.

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* OSSE = OSCE = ETYJ
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* autonomi = autonomy = autonomia
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EU = Eu = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* judar = Jews = juutalaiset
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* fattigdom = poverty = köyhyys
* nationalism = nationalism = nationalismi
* slaveri = slavery = orjuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rasism = racism = rasismi
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* migration = migration = siirtolaisuus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* social utslagning = social exclusion = sosiaalinen syrjäytyminen
* tatarer = Tatars = tataarit
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* arbetsförhållanden = living conditions = elinympäristö
* NATO = NATO = NATO

GEOGRAPHICAL TERMS: Macedonia / Croatia / Serbia / Bulgaria / Hungary / Czech Republic / Slovak Republic / Poland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): ECHR;


24.11.1999