[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('ennaltaehkäisevä diplomatia') results in 37 hits


 
1. Peck, Connie : The United Nations as a dispute settlement system, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations as a dispute settlement system : improving mechanisms for the prevention and resolution of conflict / Peck, Connie - (UNITAR), xii, 301 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0248-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* demokrati = democracy = demokratia
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* EU = EU = EU
* fact finding missions = fact finding missions = fact finding missions
* folkmord = genocide = kansanmurha
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* HCNM = HCNM = HCNM
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalism = nationalism = nationalismi
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* förtryck = repression = sortotoimet
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen

 
2. Auvinen, Juha : Towards more effective preventive diplomacy, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Towards more effective preventive diplomacy : lessons from conflict transformation in South Africa / Auvinen, Juha ; Kivimäki, Timo - ( kansainvälisten suhteiden julkaisuja : C. työpapereita ; 4), 23 p.. - Roavniemi : lapin Yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 1997. - ISSN 1236-9349

ISBN 951-634-535-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta

 
3. The role of the High Commissioner on National Minorities in OSCE conflict prevention, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of the High Commissioner on National Minorities in OSCE conflict prevention : an introduction /, 92 p.. - Hague : Foundation on Inter-Ethnic Relations, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* HCNM = HCNM = HCNM
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* rapporter = state reports = raportit
* romer = Roma = romanit
* EU = EU = EU
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Croatia / Estonia / Former Yugoslavia / Macedonia / Hunagry / Kazakhstan / Kyrgyzstan / Latvia / Lithuania / Moldova / Romania / Slovakia / Ukraine

 
4. ed. for the UNPO by Simmons, Mary Kate : Unrepresented Nations and Peoples Organization yearbook 1995, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Unrepresented Nations and Peoples Organization yearbook 1995 / ed. for the UNPO by Simmons, Mary Kate, xvi, 544 p.. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 1385-3546

ISBN 90-411-0223-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* albaner = Albanians = albaanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kvinnor = women = naiset
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* totalitarism = totalitarianism = totalitarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Sumatra / Macedonia / Rwanda / East Timor / Romania / Iraq / Taiwan / Tibet / Tatarstan / Armenia / Estonia / Georgia / Latvia / Belau

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): Covenant of UNPO Used For Covenant of the Unrepresented Nations and Peoples Organization (full text) ;

 
5. Bothe, Michael (ed.) : The OSCE in the maintenance of peace and security, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The OSCE in the maintenance of peace and security : conflict prevention, crisis management and peaceful settlement of disputes / Bothe, Michael (ed.) ; Ronzitti, Natalino (ed.) ; Rosas, Allan (ed.), xix, 557 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0446-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The artcles are:. 1. The OSCE : institutioal and functional developments in an evolving European security order, by Kari Möttölä. 2. The OSCE main political bodies and their role in conflict prevention and crisis management, by Arie Bloed. 3. Dispute settlement procedures and crisis management, by Berthold Meyer. 4. The role of the human dimension of the OSCE in conflict prevention and crisis management, by Merja Pentikäinen. 5. The High Commissioner on National Minorities : development of the mandate, by Maria Amor Martin Estébanez. 6. OSCE long-term missions, by Allan Rosas and Timo Lahelma. 7. The United Nations and regional organizations in the maintenance of peace and security, by Andrea Gioia. 8. OSCE peace-keeping, by Natalino Ronzitti. 9. Relations between the oSCE and NATO with particular regard to crisis management and peace-keeping, by Lamberto Zannier. 10. Third party peace-keeping and the interaction between Russia and the OSCE in the CIS area, by Ettore Greco. 11. Division of labour between the UN and the OSCE in connection with peace-keeping, by Gianluca Burci. 12. Financing peace-keeping and peace-related operations, the UN and OSCE practice, by Fabrizio Pagani. 13. Dispute settlement procedures in the OSCE - genesis and overview, by Torsten Lohmann. 14. The various dispute settlement procedures - general international law and OSCE practice, by Michael Bothe. 15. The OSCE court of conciliation and arbitration : some facts ans issues, by Lucius Caflisch. 16. The role of conciliation and similar proceedings and similar proceedings in international dispute settlement and the OSCE procedures, by Torsten Lohmann. 17. Subsidiarity and other obstacles to the use of the OSCE dispute settlement procedures, by Susanne Jacobi. 18. Nagorno-Karabakh : a case-study of OSCE conflict settlement, by Rexane Dehdashti. 19. The role of the OSCE inthe Former Yugoslavia after the Dayton peace agreement, by Mario Sica. 20. The OSCE Mediterranean dimension : conflict prevention and management, by Roberto Aliboni. 21. Conclusions and perspectives, by Michael Bothe, Natalino Ronzitti and Allan Rosas

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen
* HCNM = HCNM = HCNM
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ECJ = ECJ = ECJ
* demokrati = democracy = demokratia
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* valobservation = election observation = vaalitarkkailu
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* kurder = Kurds = kurdit
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* fredsframtvingande åtgärder = peace enforcement = rauhaan pakottaminen
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* romer = Roma = romanit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* FN = UN = YK
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* GATT = GATT = GATT
* ICJ = ICJ = ICJ
* reservationer = reservations = varaumat
* soft law = soft law = soft law
* WEU = WEU = WEU
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Albania / Arhgentina / Armenia / Austria / Azerbaijan / Estonia / Lithuania / Latvia / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Cambodia / Canada / Central European States / Eastern European states / Chad / Chechnya / Chile / China / Congo / Corsica / Crimea / Croatia / Cuba / Cyprus / Czech Republic / Denmark / Dominican Republic / Egypt / Ecuador / El Salvador / Eritrea / Ethiopia / Germany / Former Yugoslavia / Falklands Islands / Finland / France / Georgia / Ghana / Gibraltar / United Kingdom / Greece / Grenada / Guatemala / Guyana / Haiti / Hungary / Iceland / India / Iran / Iraq / Ireland / ireland / Israel / Italy / Jamaica / Japan / Jordan / Kosovo / Kuwait / Kyrgyzstan / Liberia / Liechtenstein / Luxembourg / Malaysia / Malta / Mauritania / Mexico / Middle east / Monaco / Nagorno-karabakh / Netherlands / Nordic countries / Northern Ireland / Panama / Poland / Portugal / Quebec / Rhodesia / Romania / Russian Federation / Rwanda / Slovenia / Somalia / Spain / USSR / Sweden / Switzerland / Tajikistan / Turkey / Turkmenistan / Uganda / Ukraine / Uruguay / Uzbekistan / Venezuela / Zaire / Zambia

NOTE (GENERAL): Chemical weapons convention Charter of Paris; Charter of local self-government; Dayton peace agreement; Declaration on the rights of minorities; Manila declaration; Framework convention for the protection of national minorities; Geneva convention on the laws of armed conflicts; Hague conventions; Helsinki final act; Moscow document; UN charter; An agenda for peace; UDHR; Vienna convention on the law of treaties; ECHR; European convention for the peaceful settlement of disputes; Charter on European security;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0446-1

 
6. Bloed, Arie (ed.) : The conference on security and co-operation in Europe, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The conference on security and co-operation in Europe : basic documents, 1993-1995 / Bloed, Arie (ed.), xxi, 901 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1997.

ISBN 90-411-0372-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* val = elections = vaalit
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* romer = Roma = romanit
* HCNM = HCNM = HCNM
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* journalister = journalists = lehtimiehet
* kurder = Kurds = kurdit
* migration = migration = siirtolaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* NGO = NGO = NGO
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* rasism = racism = rasismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* barn = children = lapset
* demokrati = democracy = demokratia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* tatarer = Tatars = tataarit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Estonia / Hungary / Kazakhstan / Kyrgyzstan / Latvia / Macedonia / Romania / Slovak Republic / Ukraine / Former Yugoslavia / Russian Federation / Moldova / Ukraine / Estonia / Georgia / Greeve / Chechnya / Hungary / Israel / Japan / Kosovo / Macedonia / Morocco / Nagorno-Karabakh / Romania / Tajikistan

NOTE (GENERAL): Vienna document; Framework convention for the protection of national minorities (full text); Charter of Paris; Dayton peace agreement;

 
7. The evolving African constitutionalism special issue, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The evolving African constitutionalism special issue /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : no. 60., 269 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1998.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Elements of constitutionalism, by Louis Henkin. 2. Constitutionalism in Africa : emerging trends, by Mpazi Sinjela. 3. The rule of law and political liberalisation in Africa, by Amedou Ould-Abdullah. 4. Africa and the universal declaration of human rights, by Kofi Kumado. 5. The Ghanaian constitutionalism of liberty, by Bertrand de Rossanet. 6. Innovations in the Interim and 1996 South African constitutions, by jeremy Sarkin. 7. The "no party" or "movement" democracy in Uganda, by George B. Kirya. 8. Ethiopia : constitution for a nation of nations, by Fasil Nahum. 9. The Algerian constitution : a constitution based on the separation of powers and the protection of individual and collective freedoms, by Abdallah Baali. 10. The Supreme constitutional court and its role in the Egyptian judicial system, by Awad Mohammad El-Morr, Abd El-Rahman Nossier, Adel Omar Sherif. 11. Human rights and the structure of security forces in constitutional orders : the case of Ethiopia, by James C. N. Paul. 12. Election and electoral systems in Africa : purposes, problems and prospects, by Amare Tekle. 13. African conflict prevention mechanisms : the evolving doctrine of democratic legitimacy, by Bertrand G. Ramcaharan. 14. Victims of abuse of power with special reference to Africa, by Daniel D. Ntanda Nsereko. 15. The question of the impunity of perpetrators of human rights violations.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* val = elections = vaalit
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* OAU = OAU = OAU
* ICJ = ICJ = ICJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Ghana / South Africa / Uganda / Ethiopia / Algeria / Egypt

NOTE (GENERAL): ACHPR (full text); Protocol to the ACHPR on the establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights (full text); Harare declaration of human rights (full text); Harare Commonwealth declaration (full text); Bloemfontein statement (full text); Windhoek declaration on democratic institutions and the transition to democracy in Africa (full text);

 
8. Birckenbach, Hanne-Margret : Preventive diplomacy through fact-finding, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Preventive diplomacy through fact-finding : how international organisations review the conflict over citizenship in Estonia and Latvia / Birckenbach, Hanne-Margret - (Kieler Schriften zur Friedenswissenschaft ; 6), 421 p.. - Hamburg : LIT, 1997.

ISBN 3-8258-2864-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The reports on Estonia/Latvia are:. 1. Asbjörn Eide : Human rights aspects of the citizenship issues in Estonia and Latvia. 2. Allegations of discriminatory practices against minorities in Estonia, by Ibrahima Fall. 3. Raimo pekkanen and Hans Danelius : Report on human rights in the Republic of Estonia. 4. Mr Bratinka : Report on the application of the Republic of Estonia for membeship of the Council of Europe. 5. Rudolf Binding : Opinion on the application of the Republic of Estonia for membership of the Council of Europe. 6. Mr Bratinka : Information report on the honouring of commitments entered into by new member states - Estonia. 7. Rudolf Binding : Honouring of obligations and commitments by member states of the Council of Europe - Estonia. 8. Christian Tomuschat, Klaus Törnudd et al. : Report of the CSCE ODIHR mission on the study of Estonian legislation. 9. Max van der Stoel : The CSCE High Commissioner on National Minorities (letters). 10. helen Krag and Nikolai Vakhtin : Report on the political situation in the Republic of Estonia concerning the status of ethnic groups. 11. G. Nagler, H. Romander, P. Puide and K. Johanson : Human rights in Estonia. 12. Ibrahim Fall : Summary of the report on a fact-finding mission to Latvia. 13. Brian Burkdekin et al. : Final report of the high-level mission for the formulation of a national programme for the protection and promotion of human rights in Latvia. 14. Jan de meyer and Christos Rozakis : Report on human rights in the Republic of Latvia. 15. Max van der Stoel : The CSCE High Commissioner on National minorities (letters). 16. Bill Bowring : Report of a mission tom the Republic of Latvia. 17. Christopher Panico on behalf of Helsinki watch : Violations by the Latvian Department of Citizenship and Immigration.

INDEX WORDS:
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* ryssar = Russians = venäläiset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; UDHR; Copenhagen document; Charter of Paris; CAT; ECHRP-6;

 
9. Annan, Kofi A. : Renewal amid transition, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Renewal amid transition : annual report on the work of the Organization / Annan, Kofi A., 77 p.. - New York : United Nations. Department of Public Information, 1997.

ISBN 92-1-100643-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot

NOTE (GENERAL): UN charter;

LIBRARY LOCATION: UN library

SHELF CODE: E.97.I.23

 
10. Boutros-Ghali, Boutros : The 50th anniversary annual report on the work of the organization 1996, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The 50th anniversary annual report on the work of the organization 1996 / Boutros-Ghali, Boutros, xi, 359 p.. - New York : United Nations, 1996.

ISBN 92-1-100615-5-

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.96.I.19

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* implementering = implementation = toteuttaminen
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu

NOTE (GENERAL): Agenda for peace; Lusaka protocol; Declaration and platform of action; CRC; Convention on the law of the sea; Convention on biological diversity; Migrant workers convention; Dayton peace agreement;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
11. van Walraven, Klaas (ed.) : Early warning and conflict prevention, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Early warning and conflict prevention : limitations and possibilities / van Walraven, Klaas (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 39), xii, 204 p.. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-1064-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Preface. Abbreviations. 1. Introduction. 2. Inter-governmental Organizations and Preventing Conflicts: Political Practice Since the End of the Cold War; K. van Walraven. 3. Humanitarian and Conflict-Oriented Early Warning: A Historical Background Sketch; H. Adelman. 4. Difficulties in Early Warning: Networking and Conflict Management; H. Adelman. 5. Acting Early: Detection, Receptivity, Prevention and Sustainability. Reflecting on the First Post-Cold War Period; P. Wallensteen. 6. From Information to Political Action: Some Political Prerequisites; R. Doom. 7. Early Warning and Conflict Prevention: The Role of the United Nations; J.S. Sutterlin. 8. Prospects for a Division of Labour: African Regional Organizations in Conflict Prevention; G.M. Khadiagala. 9. Peace-Building and African Organizations: Towards Subcontracting or a New and Sustainable Division of Labour? T.M. Shaw, et al. 10. Conclusion. Appendix: Debating Early Warning and Conflict Prevention. Bibliography. Index. About the Authors.

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EU = EU = EU
* EG = EC = EY
* ICJ = ICJ = ICJ
* FAO = FAO = FAO
* ICRC = ICRC = ICRC
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* WHO = WHO = WHO
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = NGO = NGO
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* HCNM = HCNM = HCNM

NOTE (GENERAL): An agenda for peace;

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1064-X

 
12. de Rossanet, Bertrand : War and peace in the Former Yugoslavia, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

War and peace in the Former Yugoslavia / de Rossanet, Bertrand - (Nijhoff law specials ; vol. 33), v, 189 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0499-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. The international conference on the Former Yugoslavia. II. Mediators and combatants' determination to fight : Bosnia. III. NATO : helping to bring peace or waiting for war? IV. Humanitarian assistance for war-making? V. Peace-making and peace observation : mission on the Drina. VI. Governmental versus international mediators : Dayton. VII. Mediators in the face of bloody-mindedness: Croatia. VIII. Lawyers in the peace-making process. IX. Human rights and peace-making.

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* verifikation = verification = verifikaatio
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU = EU = EU
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Croatia

NOTE (GENERAL): Agenda for peace; UN charter;

 
13. Anderson, Norman : OSCE preventive diplomacy in the former Yugoslav Republic of Macedonia, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OSCE preventive diplomacy in the former Yugoslav Republic of Macedonia / Anderson, Norman

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : vol. 10; no. 2., p. 49-64. - Hague : Netherlands Helsinki and International Helsinki Federation for Human Rights, 1999. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* OSSE = OSCE = ETYJ
* intervention = intervention = interventio
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia / Serbia / Greece / Bulgaria / Albania

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

 
14. Bothe, Michael (ed.) : UN peacekeeping, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

UN peacekeeping : a documentary introduction / Bothe, Michael (ed.) ; Dörschel, Thomas (ed.), xviii, 319 p.. - Hague : Kluwer Law, 1999.

ISBN 90-411-9774-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: . Preface B. Introduction C. An Agenda for Peace. Preventive Diplomacy, Peace-making and Peacekeeping. D. Supplement to an Agenda for Peace E. Model Status-of-Forces Agreement for Peacekeeping Operations F. Model Agreement Between the United Nations and Member States Contributing Personnel and Equipment to United Nations Peace-keeping Operations G. Model of Memorandum of Understanding (MOU) - Memorandum of Understanding Between the United Nations and Governments Contributing to the United Nations Standby Arrangements System H. Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations J. Uniting for Peace - Resolutions ; K. Observance by United Nations Forces of International Humanitarian Law L. Authorization Resolutions of All Completed and Present Peacekeeping Operations 1. UNSCOB United Nations Special Committee on the Balkans 2. - UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan 3. UNTSO United Nations Truce Supervision Organization 4. UNEF I United Nations Emergency Force 5. UNOGIL United Nations Observation Group in Lebanon 6. ONUC United Nations Operation in the Congo 7. UNSF United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian) 8. UNYOM United Nations Yemen Observation Mission 9. UNFICYP United Nations Peace-keeping Force in Cyprus 10. DOMREP:Mission of the Representative of the Secretary- General in the Dominican Republic . 11. UNIPOM: United Nations India-Pakistan Observation Mission . 12. UNEF II : United Nations Emergency Force II . 13. UNDOF: United Nations Disengagement Observer Force . 14. UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon . 15. UNIIMOG: United Nations Iran-Iraq Military Observer Group . 16. UNGOMAP: United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan . 17. UNAVEM I :United Nations Angola Verification Mission 1 . 18. UNTAG: United Nations Transition Assistance Group in Namibia . 19. ONUCA: United Nations Observer Group in Central America . 20. UNIKOM : United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission . 21. MINURSO : United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara . 22. ONUSAL : United Nations Observer Mission in El Salvador . 23. UNAVEM II :United Nations Angola Verification Mission II . 24. UNAMIC : United Nations Advance Mission in Cambodia . 25. UNPROFOR : United Nations Protection Force. 26. UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia . 27. UNOSOM_: United Nations Operation in Somalia. 28. ONUMOZ : United Nations Operation in Mozambique . 29. UNOSOM II : United Nations Operation in Somalia II . 30. UNOMUR: United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda . 31. UNOMIG : United Nations Observer Mission in Georgia . 32. UNOMIL : United Nations Observer Mission in Liberia. 33. UNMIH : United Nations mission in Haiti. 34. UNAMIR :United Nations Assistance Mission for Rwanda . 35. UNASOG : United Nations Aouzou Strip Observer Group . 36. UNMOT : United Nations Mission of Observers in Tajikistan . 37. UNAVEM III : United Nations Angola Verification Mission III . 38. UNCRO : United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia. 39. UNPREDEP : United Nations Preventive Deployment Force. 40. UNMIBH : United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina. 41. UNTAES : United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium. 42. UNMOP : United Nations Mission of Observers in Previaka. 43. UNSMIH : United Nations Support Mission in Haiti. 44. MINUGUA : United Nations Verification Mission in Guatemala. 45. MONUA : United Nations Observer Mission in Angola. 46. UNTMIH : United Nations Transition Mission in Haiti. 47. MIPONUH : United Nations Civilian Police Mission in Haiti. 48. MINURCA: United Nations Mission in the Central African Republic. 49. UNOMSIL : United Nations Observer Mission in Sierra Leone. 50. UNMIK : United Nations Interim Administration Mission in the Kosovo. 51. UNAMET : United Nations Mission in East Timor.

INDEX WORDS:
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* FN = UN = YK
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* verifikation = verification = verifikaatio
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* ICJ = ICJ = ICJ
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* fredsframtvingande åtgärder = peace enforcement = rauhaan pakottaminen
* FN-personal = UN-personnel = YK-henkilökunta
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

NOTE (GENERAL): UN charter-40-42-43-47; An agenda for peace;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-9774-5

 
15. Preventing deadly conflict, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Preventing deadly conflict : final act /, xlvi, 256 p.. - New York : Carnegie Corporation of New York, 1997.

ISBN 1-885039-01-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Conflict prevention in the twenty-first century. 2. Against complacency. 3. When prevention fails. 4. Operational prevention. 5. Structural prevention. 6. Preventing deadly conflict. 7. Toward a culture of prevention.

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* apartheid = apartheid = rotusorto
* asyl = asylum = turvapaikka
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* NGO = NGO = NGO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* fattigdom = poverty = köyhyys
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* slaveri = slavery = orjuus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* terrorism = terrorism = terrorismi
* verifikation = verification = verifikaatio
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTy and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* kvinnor = women = naiset

 
16. Abadjian, Vahram : OSCE long-term missions, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OSCE long-term missions : exit strategy and related problems / Abadjian, Vahram

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Helsinki monitor : quarterly on security and cooperation in Europe : vol. 11; no.1., p. 22-36. - Hague : Netherlands Helsinki Committee, 2000. - ISSN 0925-0972

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Croatia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

 
17. Coomans, Fons ... [et al.] : Human rights from exclusion to inclusion, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights from exclusion to inclusion : principles and practices : an anthology from the work of Theo van Boven / Coomans, Fons ... [et al.], xiv, 503 p.. - Hague : Kluwer Law, 2000.

ISBN 90-411-1377-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: GENERAL OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS :. 1. Chartering New Ground in Human Rights [1968]. 2. In Order that People be Given Their Due [1984]. 3. Fundamental Rights and Nuclear Arms [1990]. 4. The Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen of 1789 and its Influence on the Constitutions [1990]. 5. "Political" and "Legal" Control Mechanisms; Their Competition and Coexistence [1992]. The UN SYSTEM IN GENERAL: 6. The United Nations and Human Rights; Innovation and Stagnation [1985]. 7. Creative and Dynamic Strategies for Using United Nations Institutions and Procedures: The Frank Newman File [1989]. 8. The United Nations Human Rights Agenda [1989] UN Commission and the UN Secretariat. 9. The United Nations Commission on Human Rights and Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms [1968]. 10. Some Reflections on the Principle of Neutrality [1984]. 11. The Role of the United Nations Secretariat [ 1992] RACIAL DISCRIMINATION AND FREEDOM OF RELIGION:. 12. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [1966]. 13. Combating Racial Discrimination in the World and in Europe [1993]. 14. Prevention, Early-Warning and Urgent Procedures; a New Approach by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination [1998]. 15. Religious Freedom in International Perspective: Existing and Future Standards [1989]. THE RIGHT TO REHABILITATION AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS: 16. The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation. [1993]. 17. The Yugoslavia Tribunal [1994]. 18. Autonomy and Independence of United Nations Judicial Institutions; a Comparative Note [1998] Peoples' Rights and Development. 19. The Relations Between Peoples' Rights and Human Rights in the African Charter [1986]. 20. Human Rights and Rights of Peoples [1995]. 21. Memorandum on the Issue Whether there Exists an Obligation on the Part of the Competent German Authorities to Conclude Public Law Agreements (Vertrage) in Order to Guarantee the Special Rights and Interests of the German Sinti and Roma [1998]. 22. Some Remarks on Special Problems Relating to Human Rights in Developing Countries [1970]. 23. Human Rights and Development: Rhetorics and Realities [1988]. 24. Is There an Emerging Right to Good Governance? [1995] NGOs AND N 25. Statement [on] the Occasion of the Presentation of the Right Livelihood Honorary Award [1985]. 26. The Role of Non-Governmental Organizations in International Human Rights Standard-Setting: a Prerequisite of Democracy [1990]. 27. Non-State Actors; Introductory Comments [1997]. TOLERANCE AND HUMAN RIGHTS:. 28. The European Context for Intercultural Education [1993]. 29. The Limits of Tolerance: When Cultural Differences and Human Rights Clash [1994]. 30. Meeting the Other [1996]. EUROPEAN SYSTEM:. 31. The Preamble of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms [1995]. 32. The International Legal Context for the EU's Evolving Policy [1996] Miscellaneous. 33. Boycott and Human Rights [1977]. 34. Prevention of the Disappearance of Children [1988]. 35. Reliance on Norms of Humanitarian Law by United Nations' Organs [1991]. 36. The Helms-Burton Act; Some Considerations [1996].

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* adoption = adoption = adoptio
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECJ = ECJ = ECJ
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU = EU = EU
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* ILO = ILO = ILO
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* judar = Jews = juutalaiset
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* övervakning av mänskliga rättigheter = human rights monitoring = ihmisoikeuksien valvonta
* nationalism = nationalism = nationalismi
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OAU = OAU = OAU
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* slaveri = slavery = orjuus
* socialism = socialism = sosialismi
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ICJ = ICJ = ICJ
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* WHO = WHO = WHO
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD; ACHPR; CERD; Charter of economic rights and duties of states; ICCPR; Charter of Paris; OAU charter; CDE; CAT; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); CEDAW; Convention on the elimination of all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief; Refugee convention; UN charter; ECHR; Framework convention for the protection of national minorities; Covenant of the League of Nations; Declaration of principles of international law of mass expulsion: Declaration of firendly relations; Declaration of the rights of man and of the citizen; Declaration on the rights of minorities; ICCPR; ICESCR: Declaration on the right to development; UDHR; Vienna convention on the law of treaties;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1377-0

 
18. Annual report of the Secretary-General on the work of the organization, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Annual report of the Secretary-General on the work of the organization /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International peacekeeping 1999 : vol. 5; no.6., p. 212-223. - Hague : Kluwer Law, 2000. - ISSN 1380-748X

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: A/54/1

INDEX WORDS:
* fattigdom = poverty = köyhyys
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* globalisering = globalization = globalisaatio
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia

 
19. Trifunovska, Snezana : Preventive peacekeeping and the case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Preventive peacekeeping and the case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia / Trifunovska, Snezana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International peacekeeping 1998 : vol. 4; no. 3-4., p. 101-106. - Hague : Kluwer Law, 1998.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot

GEOGRAPHICAL TERMS: Macedonia / Former Yugoslavia

 
20. Trifunovska, Snezana : Preventive peacekeeping and the case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Preventive peacekeeping and the case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia / Trifunovska, Snezana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International peacekeeping 1998 : vol. 4; no. 1-2., p. 2-7. - Hague : Kluwer Law, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia

 
21. Johansen, Robert C. : Reformimg the United Nations to eliminate war, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reformimg the United Nations to eliminate war / Johansen, Robert C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Transnational law & contemporary problems : symposium : preferred futures for the United Nations : vol. 4; no. 2 (Fall 1994)., p. 455-502. - Iowa : University of Iowa College of Law, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia

 
22. Trifunovska, Snezana : The issue(s) of minorities in the European peace and security context, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The issue(s) of minorities in the European peace and security context / Trifunovska, Snezana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal on group rights : vol. 3; no. 4., p. 283-299. - Hague : Kluwer Law, 1995. - ISSN 0927-5908

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EU = EU = EU
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* OSSE = OSCE = ETYJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* CFSP = CFSP = YUTP

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; ECHR;

 
23. Kemp, Walter A. (ed.) : Quiet diplomacy in action, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Quiet diplomacy in action : the OSCE High Commissioner on National Minorities / Kemp, Walter A. (ed.), xvii, 396 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1651-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Foreword by Michael Ignatieff. PART ONE: 1. Background and Origins. 2. The High Commissioner's Approach to Conflict Prevention. 3. The High Commissioner in Practice. 4. Co-operation and Support. 5. Recurrent Themes and Issues. PART TWO: 6. Situations: Estonia; Latvia; Lituania; Croatia; Albania; the former Yugoslav Republic of Macedonia; the Federal Republic of Yugoslavia including Kosovo; Turkey; Ukraine; Moldova; Romania; Hungary; Slovakia; Roma; Georgia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Uzbekistan; and Tajikistan.

INDEX WORDS:
* HCNM = HCNM = HCNM
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* OSSE = OSCE = ETYJ
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* romer = Roma = romanit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

NOTE (GENERAL): Copenhagen document; Helsinki document; Hague recommendations regarding the education rights of national minorities; Oslo recommendations regarding the linguistic rights of national minorities; Lund recommendations on the effective participation of national minorities in public life; ICCPR-2; European charter of local self-government; CERD; Vienna declaration and programmeof action; UDHR ; ECHR; Framework convention for the protection of national minorities; CEDAW; Declaration on the rights of minorities; ICESCR; Framework convention for the protection of national minorities; Helsinki final act; Madrid document; Lisbon document; Charter of Paris for a new Europe;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1651-6

 
24. Birckenbach, Hanne-Margret : Half full or half empty?, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Half full or half empty? : The OSCE mission to Estonia and its balance sheet 1993-1999 / Birckenbach, Hanne-Margret - (ECMI working paper ; 6), iii, 86 p.. - Flensburg : European Centre for Minority Issues, 2000. - ISSN 1435-9812

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: (in full text on www)

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* EU = EU = EU
* HCNM = HCNM = HCNM
* OSSE = OSCE = ETYJ
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia

LIBRARY LOCATION: s ECMI

URL http://www.ecmi.de/doc/download/working_paper_6.pdf
URL (also in full text)

 
25. West, Katarina : Agents of altruism , 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Agents of altruism : the expansion of humanitarian NGOs in Rwanda and Afghanistan / West, Katarina - (Non-state actors in international law, politics and governance), xiii, 253 p.. - Aldershot : Ashgate, 2001.

ISBN 0-7546-1839-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Introduction. 2. Humanitarian action and NGOs. 3. Theoretical explanations and case selection. 4. The Soviet invasion of Afghanistan. 5. Afghanistan 19921998. 6. Rwanda in the 1960s and the 1990s. 7. Conclusions.

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ICRC = ICRC = ICRC
* landminor = landmines = maamiinat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* OAU = OAU = OAU
* terrorism = terrorism = terrorismi
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* WHO = WHO = WHO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* NATO = NATO = NATO
* OAS = OAS = OAS
* OSSE = OSCE = ETYJ
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Burundi / Cambodia / Chechnya / Croatia / East Timor / El Salvador / Ethiopia / Germany / Guinea-Bissau / Iran / Iraq / Japan / Liberia / Namibia / Nigeria / North Korea / Rwanda / Saudi Arabia / Sudan / Switzerland / Tanzania / Uganda / USA / Former Yugoslavia / Sierra Leone

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

URL http://www.ashgate.com/index2.cfm

 
26. Maley, William (ed.) : From civil strife to civil society, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From civil strife to civil society : civil and military responsibilities in disrupted states / Maley, William (ed.) ; Sampford, Charles ; Thakur, Ramesh, x, 369 p.. - Tokyo : United Nations U. P., 2003.

ISBN 92-808-1070-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of Contents: INTRODUCTION: PART I : The Problem of Disrupted States. PART II : Challenges for the Military in Disrupted States. PART III: Ending Violence. PART IV : Reconstituting Political Order. PART V: : Reconstituting Legal Order. PART VI: : Reconstituting Social Order. PART VII : Transition to Civil Order.

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* NATO = NATO = NATO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO-bombning = NATO bombing = NATOn pommitus
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* WHO = WHO = WHo
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

 
27. Alagappa, Muthiah (ed.) : International security management and the United Nations, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International security management and the United Nations / Alagappa, Muthiah (ed.) ; Inoguchi, Takashi, vii, 489 p.. - Tokyo : United Nations U. P., 1999.

ISBN 9-280-81001-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* OAU = OAU = OAU
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* vapenhandel = arms trade = asekauppa
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* globalisering = globalization = globalisaatio
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* ICRC = ICRC = ICRC
* IMF = IMF = IMF
* nya världsordningen = new world order = uusi maailmanjärjestys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NGO = NGO = NGO
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OECD = OECD = OECD
* OAs = OAS = OAS
* fattigdom = poverty = köyhyys
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Albania / Angola / Asia / Australia / Congo / Bosnia-Herzegovina / Brundi / Burkina Faso / Cambodia / Cameroon / Canada / Chad / China / Colombia / Cuba / Cyprus / Latin-America / Iran / Iraq / Isarel / Italy / Indonesia / Japan / Kuwait / Korea / Lebanon / Lesotho / Liberia / Mexico / Morocco / Mozambique / Namibia / Nepal / New Zealand / Nicaragua / Northern Ireland / Paraguay / Peru / Philippines / Rhodesia / Russian Federation / Rwanda / Slovenia / Somalia / South africa / South Asia / Singapore / USSR / Sudan / Taiwan / Thailand / USA / Uruguay / Western Sahara / Zaire / Former Yugoslavia / Zimbabwe

LIBRARY LOCATION: Folkrätt/Lärarex

URL http://www.unu.edu/unupress/backlist/ab-security.html

 
28. Ghebali, Victor-Yves (ed.) : The OSCE and preventive diplomacy, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The OSCE and preventive diplomacy / Ghebali, Victor-Yves (ed.) ; Warner, Daniel - (PSIO occasional paper ; no. 1), 72 p.. - Geneva : The Program for the Study of Inetrnational Organizations [PSIO], 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* HCNM = HCNM = HCNM

NOTE (GENERAL): Charter of Paris;

 
29. Lekha Sriram, Chandra (ed.) : From promise to practice, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From promise to practice : strenghtening UN capacities for the prevention of violent conflict / Lekha Sriram, Chandra (ed.) ; Wermester, Karin, xii, 429 p. . - Boulder, CO : Lynne Rienner, 2003.

ISBN 1-58826-112-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: Foreword David M. Malone. Introduction C.L. Sriram. THEORETICAL CHALLENGES, OPERATIONAL OPPORTUNITIES. From Risk to Response: Phases of Conflict, Phases of Conflict Prevention C.L. Sriram, with K. Wermester. Third Party Incentives and the Phases of Conflict Prevention D. Rothchild. LESSONS FROM THE FIELD: MANAGING THE GESTATION OF CONFLICT. Quiet Diplomacy and Recurring "Ethnic Clashes" in Kenya S. Brown. Zanzibar: A Multilevel Analysis of Conflict Prevention P.J. Kaiser. Fiji: Peacemaking in a Multiethnic State R.R. Premdas. LESSONS FROM THE FIELD: ANTICIPATING THE TRIGGERS OF VIOLENCE. Javakheti, Georgia: Why Conflict Prevention? A. Matveeva. East Timor: The Path to Self Determination T. Samuel. LESSONS FROM THE FIELD: PREVENTING ESCALATION OR RESURGENCE. Colombia: International Involvement in Protracted Peacemaking M.W. Chernick. Tajikistan: Bad Peace Agreements and Prolonged Civil Conflict K. Collins. Liberia: Legacies and Leaders G.C. Kieh, Jr.. Preventing Conflict Escalation in Burundi M.O. Maundi. OPTIONS FOR THE FUTURE. Insights from the Cases: Opportunities and Challenges for Preventive Actors C.L. Sriram. From Promise to Practice? Conflict Prevention at the United Nations K. Wermester.

INDEX WORDS:
* affirmative action = affirmative action = affirmative action
* autonomi = autonomy = autonomia
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* kolonialism = colonialism = kolonialismi
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* narkotika = drugs = huumeet
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* val = elections = vaalit
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* EU = EU = EU
* folkmord = genocide = kansanmurha
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* HCNM = HCNM = HCNM
* IMF = IMF = IMF
* humanitär kris = humanitarian crisis = humanitaarinen kriisi
* ICRC = ICRC = ICRC
* ILO = ILO = ILO
* islam = Islam = islaminusko
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* militär intervention = military intervention = sotilaallinen interventio
* muslimer = Muslims = muslimit
* nationalism = nationalism = nationalismi
* NGO = NGO = NGO
* NATo = NATO = NATO
* OAU = OAU = OAU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* fattigdom = poverty = köyhyys
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Angola / Australia / Estonia / Latvia / Lithuania / Bosnia-Herzegovina / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Chechnya / Colombia / Congo / Cyprus / East Timor / El Salvador / Fiji / France / Gambia / Georgia / Germany / Ghana / Guinea-Bissau / Hungary / Indonesia / Iran / Kenya / Kyrgyzstan / Liberia / Macedonia / Malawi / Mauritius / Mexico / New Zealand / North korea / Pakistan / Portugal / Russian Federation / Rwanda / Senegal / Slovakia / South Africa / Somalia / USSR / Spain / Sweden / Tajikistan / Tanzania / Uganda / United Kingdom / Venezuela / Yugoslavia / Zimbabwe

URL http://www.rienner.com/viewbook.cfm?BOOKID=1358&search=ku

 
30. Pugh, Michael (ed.) : The United Nations and regional security, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations and regional security : Europe and beyond / Pugh, Michael (ed.) ; Sidhu, Waheguru Pal Singh, viii, 309 p.. - Boulder, CO : Lynne Rienner , 2003.

ISBN 1-58826-232-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introducation: The United Nations and Regional Actors, by the Editors. PART 1 : THE U.N. AND REGIONALIZATION: 1. The Evolving Architecture of Regionalization, by L. Fawcett. 2. The World Order Politics of Regionalization, by M. Pugh. 3. Is the Regionalization of Peace Operations Desirable?, by I. Martin. PART 2 : The U.N., NATO, AND EUROPEAN ORGANIZATIONS: 4. The U.N. and NATO: The Logic of Primacy, by D.A. Leurdijk. 5. The Role of the OSCE and the EU, by N. Graeger and A. Novosseloff. 6. Russia, the U.N., and NATO: Prospects for Cooperation, by E. Metzgar and A. Zagorski. PART 3 : PEACE OPERATIONS IN EUROPE: SECURITY SECTOR REFORM. 7. Joint Action on Security Challenges in the Balkans, by J.G. Cockell. 8. Military Forces and Public Security Challenges, by P.V. Jakobsen. 9. Reviving the Judicial and Penal System in Kosovo, by D. Marshall. 10. Strengthening Indigenous Police Capacity and the Rule of Law in the Balkans, by A.S. Hansen. PART 4 : COMPARATIVE REGIONAL PERSPECTIVES: 11. The Regionalization of Peace in Asia, by M. Caballero Anthony. 12. Managing Security in the Western Hemisphere: The OAS's New Activism, by M. Herz. 13. Africa and the Regionalization of Peace Operations: The U.N. and ECOWAS , by F. Olonisakin and C. Ero. PART 5 : CONCLUSION. 14. Strengthening Regional Approaches to Peace Operations, by C. Samii and W.P.S. Sidhu.

INDEX WORDS:
* OSSE = OSCE = ETYJ
* FN = UN = YK
* NATO = NATO = NATO
* Afrikanska Unionen = African Union = Afrikan unioni
* vapenhandel = arms trade = asekauppa
* CFSP = CFSP = YUTP
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* OAS = OAS = OAS
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* EU = EU = EU
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* folkmord = genocide = kansanmurha
* globalisering = globalization = globalisaatio
* HCNM = HCNM = HCNM
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* implementering = implementation = toteuttaminen
* intervention = intervention = interventio
* IMF = IMF = IMF
* intervention = intervention = interventio
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WEU = WEU = WEU

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Angola / Australia / Bosnia-Herzegovina / Burundi / Cambodia / Canada / East Timor / El Salvador / Ethiopia / Macedonia / Georgia / France / Grenada / Haiti / Honduras / Israel / Japan / Korea / Latin America / Lebanon / Liberia / Malaysia / Middle East / Mongolia / Mexico / Myanmar / Nigeria / North Korea / Panama / Peru / Philippines / Russian Federation / Rwanda / Serbia / Sierra Leone / Singapore / South Korea / SUdan / Tajikistan / Tanzania / Thailand / Turkey / United Kingdom / USA / Venezuela / Viet Nam / Yugoslavia / Zaire

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; Dayton peace agreement;

URL http://www.rienner.com/viewbook.cfm?BOOKID=1373&search=pugh

[Next]


24.11.1999