[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='ensaksrörelse' results in 3 hits


 
1. Puoskari, Paula ; Sipilä, Katri : Kansalaistottelemattomuuden juridisesta oikeutuksesta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaistottelemattomuuden juridisesta oikeutuksesta / Puoskari, Paula ; Sipilä, Katri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 247-257. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Koijärven suojelukiista vuosina 1979 ja 1980 lienee tunnetuin esimerkki kansalaistottelemattomuudesta Suomessa. Koijärvi-liikkeen kansalaistottelemattomuus sai ennakkoluonteen useassakin merkityksessä; kyseessä oli ensimmäinen laajempi kansalaistottelemattomuusliikehdintä Suomessa ja lisäksi kansanliikkeen toiminnan oikeutusta pohdittiin aina KKO:ta myöten.Muut ns. yhden asian ympäristöliikkeiden protestin kohteena ovat olleet m.m. puiston muuttaminen rakennusalueeksi (Turun Vartovuori), ydinjätteiden kalliosäiliöihin varastointi (Naiset ydinvoimaa vastaan-liike)ja Kessin metsäalueen hakkuun estäminen. Artikkeli käsittelee kansalaistottelemattomuuden eri määritelmiä (Smartin määritelmä, Erikssonin perustelutapa) ja eri tulkintavaihtoehtoja. The Koijärvi protection dispute (1979-80) probably is the most famous example of civil disobedience in Finland.The civil disobedience performed by the Koijärvi movement became a precedent in several respects: it was the first instance of broad civil disobedience in Finland and, moreover, the case was taken as far as the to the Supreme Court. Other examples of targets for single-matter environment movements are the changing of a park into a building site (Turku, Vartiovuori), the storage of nuclear waste in rock (Women Against Nuclear Power) and the prevention of the felling of Kessi forest area. The author discusses the various definitions of civil disobedience (Smart's definition, Eriksson's way of argumentation) and different ways of interpretati on.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikkeli perustuu Helsingin Yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa toukokuussa 1987 hyväksyttyihin tutkielmiin "Kivijärvioikeudenkäynnit" ja "kansalaistottelemattomuus ympäristönsuojelussa oikeudellisena ilmiönä

 
2. Koijärvitoimikunnan mietintö , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Koijärvitoimikunnan mietintö = Koijärvikommissionens betänkande / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.56), 135 p.;ill.. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4171 X

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Toimikunta on mietinnössä selvitellyt Koijärven linnustoa, kasvillisuutta, vesialuetta, veden korkeutta ja laatua, maaperää sekä kalastoa.Selvitysten perusteella toimikunta on tehnyt ehdotuksensa Koijärven kuivatuksen toteuttamiseksi siten, että kuivatushyöty mahdollisuuksien mukaan voidaan turvata samalla kun järven linnustollinen merkitys ainakin pääpiirteissään säilytetään.

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Smith, Carsten : Norsk rett og folkretten, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Norsk rett og folkretten / Smith, Carsten ; Smith, Lucy, 238 p.. - Oslo : Universitetsforlaget (D), 1982.

ISBN 8200062422

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Boken redogör för bruket av folkrätt vid norska domstolar og analyserar norsk domstolspraxis efter 1945.Boken försöker visa att frågan om bruket av folkrätten är mer sammansatt än man hittills vanligen trott.Bl.a. kan det vara fråga om att välja mellan flera internrättsliga lösningar som alla är folkrättsliga, men som likväl i olika grad ger folkrätten verkning som rättskälla. Framställningen försöker pröva den nyare skandinaviska rättskälloläran med dess realistiska og relatiniserade grundhållning.Detta betyder bl.a. att frågan om transformation blir reducerad.Frågan gäller om folkrättsliga källor skall beaktas av norska domstolar, utan med vilken styrka folkrättsliga källor skall samverka med de internrättsliga källorna.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240


24.11.1999