[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('erkännande av kompetens') results in 3 hits


 
1. A - Case of Kokkinakis v. Greece : judgment of 25 May 1993. B - Case of Papamichalopoulos and others v. Greece : judgment of 24 June 1993, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

A - Case of Kokkinakis v. Greece : judgment of 25 May 1993. B - Case of Papamichalopoulos and others v. Greece : judgment of 24 June 1993 / - ( Publications of the European Court of Human Rights. Series A : judgments and decisions ; vol. 260), 82 p.. - Köln : Carl Heymann, 1993.

ISBN 3-452-22751-0

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* förbud mot retroaktiv lagstiftning = freedom from retroactive legislation = takautuvan lainsäädännön kielto
* erkännande av kompetens = recognition of competence = toimivallan tunnustaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (GENERAL): ECHR-7-9-10-14-50; ECHR-25(1)-26; ECHRP-1-1

 
2. Cases of:. A - Funke;. B - Cremieux;. C - Miailhe; D - Dobbertin v. France : judgments of 25 February 1993, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cases of:. A - Funke;. B - Cremieux;. C - Miailhe; D - Dobbertin v. France : judgments of 25 February 1993 / - (Publications of the European Court of Human Rights. Series A : judgments and decisions ; vol. 256), 125 p.. - Köln : Carl Heymann, 1993.

ISBN 3-452-22681-6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* skälig tid = reasonable time = kohtuullinen aika
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* erkännande av kompetens = recognition of competence = toimivallan tunnustaminen

NOTE (GENERAL): ECHR-6(1)-6(2)-6(3)-8-10-13-25(1)-26-50

 
3. Göthe, Erik (red.) : Folkrätt och stormaktspolitik, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätt och stormaktspolitik / Göthe, Erik (red.), 143 p.. - Malmö : Hägglunds förlag, 1992.

ISBN 91-7123-031-9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduktion till folkrätten, av Ingemar Folke. 2. Säkerhetsrådet, Sverige och kriget vid Gulfen, av Rolf Andersson. 3. Humanitär intervention i FN-regi, av Rolf Andersson. 4. USA:s högsta domstol och folkrätten, av Per Boström. 5. FN-sanktionerna mot Libyen, av Per Boström. 6. Palestina och Israel - en folkrättslig bakgrund, av Ingemar Folke. 7. Sveriges erkännande av Kroatien, av Ingemar Folke. 8. Den svenska sanktionspolitiken, av Lars-Gunnar Liljestrand. 9. Maastrichtfördraget och svensk utrikespolitik, av Rolf Andersson. 10. Svensk neutralitet inom EG? av Mats Björkenfeldt. 11. Svensk försvarspolitik och alliansfriheten, av Lars-Gunnar Liljestrand. 12. Straff för vissa folkrättsbrott, av Erik Göthe. 13. Några aktuella folkrättsböcker, av Mats Björkenfeldt. 14. Det nya Ossietzky-fallet och folkrätten, av Erik Göthe.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* erkännande av kompetens = recognition of competence = toimivallan tunnustaminen
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* EG = EC = EY
* GATT = GATT = GATT
* EU = EU = EU
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

NOTE (GENERAL): UN charter; TEU;


24.11.1999