[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('erkännande av stat') results in 66 hits


 
1. Sulkunen, Olavi : PLO:n kansainoikeudellisesta asemasta ja Suomen tunnustamispolitiikasta, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

PLO:n kansainoikeudellisesta asemasta ja Suomen tunnustamispolitiikasta / Sulkunen, Olavi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 162-176. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämän artikkelin näkökulmana on tunnustaminen, kansainvälisen oikeuden tärkeä, mutta edelleen riitainen instituutio.PLO-keskustelu osoittaa havainnollisesti, kuinka tunnustamiseen liittyy usein samoja kansainvälisiä ja kansallisia poliittisia intohimoja kuin itse riidan varsinaiseen aiheeseen.Tunnustaminen kollektivisointia, es.YK:n jäsenyyden kautta ei eräistä pyrkimyksistä huolimatta ole saatu aikaiseksi.Artikkelissa selostetaan "PLO:n kansainvälinen asema" ja "Suomi ja PLO". The approach of this article is recognition of rights - an important but controversial institution of international law.The PLO debate demonstrates how the same international and national passions apply for both the recognition of rights and the actual matter of dispute.The collectivization of the recognition of rights, e.g. through membership of the UN, has not been achieved despite some efforts.The article covers "The International Position of PLO" and "Finland and PLO".

INDEX WORDS:
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7354

 
2. Tomuschat, Christian : Turkey's declaration under Article 25 of the European Convention on Human Rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Turkey's declaration under Article 25 of the European Convention on Human Rights / Tomuschat, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.) - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

NOTE (GENERAL): ECHR; ECHR-25

 
3. Brownlie, Ian : Principles of the public international law., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Principles of the public international law. / Brownlie, Ian. - 4th ed.., xlviii, 748 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 82 56396

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
4. Schindler, Dietrich : State of war, belligerency, armed conflict, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

State of war, belligerency, armed conflict / Schindler, Dietrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 3-20 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigstillstånd = belligerency = sotatila

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / Pakistan / North Africa : 5325 / 7441

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions

 
5. Fleischer, Carl : Hovedpunkter i folkretten, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hovedpunkter i folkretten / Fleischer, Carl. - 4th ed., 258 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1978.

ISBN 82 00 02441 5

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* tortyr = torture = kidutus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Vienna convention on the law of treaties

 
6. Kuismin, Heikki : Baltian maiden tunnustaminen , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Baltian maiden tunnustaminen = Anerkennung von den Baltischen Staaten / Kuismin, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 6., p. 767-771. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Baltic Republics / Finland / Estonia / Latvia / Lithuania : 8222

 
7. Sörensen, Max (ed.) : Manual of public international law, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Manual of public international law / Sörensen, Max (ed.), lxv, 930 p.. - London : MacMillan, 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* terrorism = terrorism = terrorismi
* reservationer = reservations = varaumat
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* slaveri = slavery = orjuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European convention on extradition; Geneva conventions; Hague conventions;Refugee convention; Slavery-convention

 
8. Lowe, A. V. (ed.) : Recognition of states, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Recognition of states / Lowe, A. V. (ed.) ; Warbrick, Colin (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 41(2)., p. 473-482. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1992. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Lithuania / Latvia / Yugoslavia / USSR / Serbia / Croatia

 
9. Harris, David J. : Cases and materials on international law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cases and materials on international law / Harris, David J.. - 4th ed.., xlviii, 1040 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1991.

ISBN 0 421 37480 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* FN = UN = YK
* rapporter = state reports = raportit
* utträde = withdrawal = vetäytyminen

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ICCPR; ICCPR-OP; ACHPR; Vienna convention on the law of the treaties

 
10. Klein, Eckart : Die Nichtanerkennungspolitik der Vereinten Nationen gegenueber den in die Unabhängigkeit entlassenen suedafrikanischen homelands, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Nichtanerkennungspolitik der Vereinten Nationen gegenueber den in die Unabhängigkeit entlassenen suedafrikanischen homelands / Klein, Eckart

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht : 39., p. 469-495. - Heidelberg : W. Kohlhammer GmbH, 1979.

LANGUAGE: ger

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Southern Africa : 5458 / 5400

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Peterson, M.J. : Recognition of governments should not be abolished, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Recognition of governments should not be abolished / Peterson, M.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 77., p. 31-50. - New York : The American Society of International Law, 1983. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
12. Dinstein, Yoram : War, aggression and self-defence, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War, aggression and self-defence / Dinstein, Yoram. - 2nd ed.., xxxi, 325 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1994.

ISBN 0-521-46526-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ICJ = ICJ = ICJ
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Bosnia-Herzegovina / Ethiopia / Israel / Japan / Jordan / East Africa

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands Entebbe

NOTE (GENERAL): UN charter-51; Hague conventions

 
13. Shaw, Malcolm N. : International law, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law / Shaw, Malcolm N.. - 3rd ed.., xlvii, 790 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1995.

ISBN 0-521-46316-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* ICJ = ICJ = ICJ
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus

NOTE (GENERAL): UN charter

 
14. Part II, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part II : the problems at hand : case studies /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minorities : the new Europe's old issue / Cuthbertson, I. M.; Leibowitz. J. (eds.), p. 53-208. - New York : Institute for East West Studies, 1993.

ISBN 0-913449-37-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Success in the Balkans? A case study of ethnic relations in the Republic of Macedonia, by Robert W. Mickey and Adam Smith Albion. 2. Paradox of freedom : the "Jewish Question" in postcommunist East Central Europe, by André W. M. Gerrits. 3. Democracy building in ethnically diverse societies : the cases of Bulgaria and Romania, by Ivanka Nedeva. 4. The problem of ethnic minority rights protection in the newly independent states, by Alexander A. Konovalov and Dmitri Evastafiev. 5. Can decentralization solve Russia's ethnic problems, by Nicolai N. Petro.

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* EG = EC = EY
* albaner = Albanians = albaanit
* turkar = Turks = turkkilaiset
* HCNM = HCNM = HCNM
* judar = Jews = juutalaiset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ryssar = Russians = venäläiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / Kazakhstan / Macedonia / Romania / Albania / Russian Federation / Ukraine / Poland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

 
15. O'Connell, D. P. : International law, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

International law : vol. I-II / O'Connell, D. P., xxxii, 1309 p.. - London : Stevens & Sons, 1970.

ISBN 0-420-42890-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ECJ = ECJ = ECJ
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* migration = migration = siirtolaisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kollektivt självförsvar = self-defence = kollektiivinen itsepuolustus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ICJ = ICJ = ICJ
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kärnvapenprov = nuclear test = ydinkoe
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* reservationer = reservations = varaumat
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* slaveri = slavery = orjuus
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kvinnor = women = naiset

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ECHR; Geneva conventions;

 
16. Cotran, Eugene (ed.) : The Arab-Israeli accords, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The Arab-Israeli accords : legal perspectives / Cotran, Eugene (ed.) ; Mallat, Chibli (ed.) - (CIMEL book series ; no. 1), xxiv, 303 p.. - London : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0902-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The weight of legal history : constraints and hopes in the search for a sovereign legal language by Raja Shehadeh. 2. Legal systems and public attitudes during negotiations towards transition from conflict to reconciliation : the Middle east, 1992-1994, by Ruth Gavison. 3. The status of the Palestinian authority, by Eyal Benvenisti. 4. Some legal aspects of the declaration of principles : a Palestinian view, by Eugene Cotran. 5. Domestic politics, law and the peace process : a view from Israel, by David Kretzmer. 6. The draft basic law for the Palestinian national authority during the transitional period, by Anis Al-Qasem. 7. Legal aspects of Israeli-Palestinian economic relations, by Celia Wasserstein Fassberg. 8. Power and trade : the Israeli-Palestinian economic protocol, by Sharif S. Elmusa and Mahmud El-Jaafari. 9. The Jordan-Israel water agreement : a model or an exception?, by Sharif S. Elmusa. 10. Joint management of groundwater resources : its need and implications, by Eran Feitelson. 11. Creating legal institutions : the effectiveness of the Israeli legal system, by Ruth Levush. 12. Judicial independence under Palestinian rule, by Mona Rishmawi.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* PLO = PLO = PLO
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* demokrati = democracy = demokratia
* ockupation = occupation = miehitys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* judar = Jews = juutalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine)

NOTE (GENERAL): Israeli-Palestinian interim agreement on the West Bank and the Gaza strip, 1995 (full text)

 
17. State practice 1995, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

State practice 1995 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 65; no. 2., p. 257-297. - Hague : Kluwer, 1996. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: . 1. Denmark, by Laurids Mikaelsen. 2. Finland, by Päivi Kaukoranta. 3. Norway, by jan Helgesen. 4. Sweden, by Lars Magnuson

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* reservationer = reservations = varaumat
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* ICJ = ICJ = ICJ
* OSSE = OSCE = ETYJ
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Sweden / Finland / Greenland / Faroe Islands

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ECHR

 
18. Hakapää, Kari : Uusi kansainvälinen oikeus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Uusi kansainvälinen oikeus / Hakapää, Kari - (Lapin Yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : Sarja B ; no. 24), xvi, 458 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1995. - ISSN 0788-7590

ISBN 951-640-796-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* EFTA = EFTA = EFTA
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* EMU = EMU = EMU
* GATT = GATT = GATT
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* dubbelt medborgarskap = dual citizenship = kaksoiskansalaisuus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* PLO = PLO = PLO
* soft law = soft law = soft law
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ICJ = ICJ = ICJ
* WTO = WTO = WTO

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Falkland Islands

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
19. Akweenda, S. : International law and the protection of Namibia's territorial integrity, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and the protection of Namibia's territorial integrity : boundaries and territorial claims / Akweenda, S., xv, 370 p.. - Hague : Kluwer , 1997.

ISBN 90-411-0412-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Preliminary Issues Respecting the Boundary Regime and Territorial Integrity of Namibia. II. State Succession, Uti Possidetis and the Boundaries of Namibia. III. The Southern Boundary of Namibia: Orange River. IV. The Eastern Boundaries of Namibia. V. The North-Eastern Boundary of Namibia: The Zambezi River. VI. Quadripoint Theory. VII. The Northern Boundaries of Namibia. VIII. Legal Issues of Special Importance to the Penguin Islands and Walvis Bay. IX. The Legal Status of the Penguin Islands. X. The Legal Status of Walvis Bay and Further Consideration of the Penguin Islands. XI. The Maritime Boundaries of Namibia. Abbreviations.

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* OAU = OAU = OAU
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* ratificering = ratification = ratifiointi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0412-7

 
20. Mikaelsen, Laurids : Nordic and international practice 1996, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic and international practice 1996 : Denmark / Mikaelsen, Laurids

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 66; nos. 2-3., p. 319-329. - Hague : Kluwer, 1997. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* ratificering = ratification = ratifiointi
* tolkning = interpretation = tulkinta
* reservationer = reservations = varaumat
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Greenland / Faroe Islands

NOTE (GENERAL): ECHR; UN charter; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries; Vienna convention on the law of treaties; Un charter; CRC;

 
21. Kaukoranta, Päivi : Nordic and international practice 1996, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic and international practice 1996 : Finland / Kaukoranta, Päivi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 66; nos. 2-3., p. 331-347. - Hague : Kluwer, 1997. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* reservationer = reservations = varaumat
* ratificering = ratification = ratifiointi
* EU = EU = EU

NOTE (GENERAL): ECHR; CEDAW; CAT;

 
22. Mahmoudi, Said : Recognition of states , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Recognition of states : the case of Former Yugoslav Republics / Mahmoudi, Said

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Current international law issues : Nordic perspectives : essays in honour of Jerzy Sztucki / Bring, O.; Mahmoudi, S. (eds.), p. 135-160. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-50266-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UN charter; Helsinki final act; Montevideo convention;

 
23. Bring, Ove (ed.) : Current international law issues , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Current international law issues : Nordic perspectives : essays in honour of Jerzy Sztucki / Bring, Ove (ed.) ; Mahmoudi, Said (ed.), 217 p.. - Stockholm : Fritzes, 1994.

ISBN 91-38-50266-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ILO = ILO = ILO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* GATT = GATT = GATT
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa

 
24. Marston, Geoffrey (ed.) : United Kingdom materials on international law 1996, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

United Kingdom materials on international law 1996 / Marston, Geoffrey (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The British year book of international law 1996 : no. 67 / Brownlie, I.; Crawford, J. (eds.), p. 683-858. - Oxford : Oxford U. P., 1997.

ISBN 0-19-825883-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättfärdighet = equity = oikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* asyl = asylum = turvapaikka
* emigration = emigration = maastamuutto
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* ICJ = ICJ = ICJ
* FN = UN = YK
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* utlämning = extradition = luovuttaminen

 
25. Bailey, Sydney : The procedure of the UN Security Council, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The procedure of the UN Security Council / Bailey, Sydney ; Daws, Sam. - 3. ed.., xix, 689 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-828073-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* vapenbegränsning = arms limitation = aseiden rajoittaminen
* apartheid = apartheid = rotusorto
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* val = elections = vaalit
* fact-finding missions = fact-finding missions = fact-finding missions
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* ICJ = ICJ = ICJ
* tolkning = interpretation = tulkinta
* NF = LN = KL
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* muslimer = Muslims = muslimit
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* terrorism = terrorism = terrorismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): Dayton peace agreement; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; TEU;

 
26. Talmon, Stefan : Recognition of governments in international law, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Recognition of governments in international law : with particular reference to governments in exile / Talmon, Stefan - (Oxford monographs in international law), lxxii, 393 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1998.

ISBN 0-19-826573-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ICJ = ICJ = ICJ
* Permanent Court of Arbitration = Permanent Court of Arbitration = Pysyvä välitystuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* demokrati = democracy = demokratia
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* landsflykt = exile = maanpako
* OAS = OAS = OAS
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Belgium / Canada / Czechoslovakia / Egypt / Eire / France / Germany / Greece / Hong Kong / Italy / Japan / Netherlands / New Zealand / Norway / palestine / Philippines / Poland / Singapore / South Africa / Sweden / Switzerland / United Kingdom / USA / Zambia / Russian Federation

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ACHPR; OAU charter; ICCPR; Vienna Convention on the law of treaties; CEDAW; TEU;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826573-5

 
27. Evans, Malcolm : Religious liberty and international law in Europe, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Religious liberty and international law in Europe / Evans, Malcolm ; ~ - ( Cambridge studies in international and comparative law ; 6), xxxi, 394 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 1997.

ISBN 0-521-55021-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* apartheid = apartheid = rotusorto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* reservationer = reservations = varaumat
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* judar = Jews = juutalaiset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* katolicismen = Catholicism = katolilaisuus
* OSSE = OSCE = ETYJ
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föräldrar = parents = vanhemmat
* barn = children = lapset
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Argentina / Australia / Austria / Bolivia / Bulgaria / Canada / China / Sweden / Costa Rica / Crete / Cyprus / Czechoslovakia / Denmark / Estonia / Egypt / France / Germany / Iraq / Ireland / Israel / Italy / Japan / Korea / Lithuania / Moldova / Morocco / Netherlands / New Zealand / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Romania / Switzerland / Sudan / Tibet / Transylvania / Ukraine / Turkey / Tyrol / USA / USSR / Viet Nam / Yugoslavia / Zaire

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ECHR-9; ECHRP-1-2-9; ICCPR-18; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; UDHR;

 
28. Heintze, Hans-Joachim : On the legal understanding of autonomy, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

On the legal understanding of autonomy / Heintze, Hans-Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy : applications and implications / Suksi, M.: (ed.), p. 7-32. - Hague : Kluwer, 1998.

ISBN 90-411-0563-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* autonomi = autonomy = autonomia
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* PLO = PLO = PLO
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Croatia / China / Bosnia-Herzegovina / Russian Federation

NOTE (GENERAL): UN charter; Copenhagen document;

 
29. Långström, Tarja : Russia in transition , 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Russia in transition : reflections on international law doctrines / Långström, Tarja

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 66; no. 4., p. 475-504. - Hague : Kluwer, 1997. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; ICESCR;

 
30. Duursma, Jorri : Fragmentation and the international relations of micro-states, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Fragmentation and the international relations of micro-states : self-determination and statehood / Duursma, Jorri - (Cambridge studies in international and comparative law), xxv, 461 p.. - Cambridge : Cambridge U. P. , 1996.

ISBN 0-521-56360-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* OSSE = OSCE = ETYJ
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* EES = EEA = ETA
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* intervention = intervention = interventio
* NF = LN = KL
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* statssuccession = state succession = valtioseuraanto
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* WTO = WTO = WTO
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* val = elections = vaalit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ICJ = ICJ = ICJ
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* kurder = Kurds = kurdit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* OAS = OAS = OAS
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Andorra / Argentina / Austria / Bangladesh / Bermuda / Azerbaijan / Bosnia-Herzegovina / Burma / Cayman Islands / China / Chechnya / Andorra / Italy / Spain / Croatia / Liechtenstein / Czech Republic / Monaco / San Marino / Vatican City / USSR / Yugoslavia / East Timor / East Pakistan / Estonia / Falkland Islands / France / Germany / Guatemala / Holy See / Hong Kong / India / Kuwait / Liberia / Lithuania / Macedonia / Montenegro / Norway / Portugal / Slovak Republic / Slovenia / South West Africa / USSR / Sri Lanka / Sweden / Taiwan / Tunisia / United Kingdom / USA / Yemen

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Vienna declaration and programme of action; Declaration on the rights of indigenous peoples; UDHR; UN charter; ECHR; Declaration on the rights of minorities; Declaration on the granting of independence;

URL http://www.cup.org/ObjectBuilder/ObjectBuilder.iwx?ProcessName=ProductPage&Merchant_Id=1&product_id=0-521-56360-7&origin=search&searchField=&searchString=

[Next]


24.11.1999