[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('etnisen syrjinnän valtuutettu') results in 18 hits


 
1. The gypsies of Sweden, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The gypsies of Sweden /, 13 p.. - Wien : International Helsinki Federation for human Rights, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* romer = Roma = romanit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rasism = racism = rasismi
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CERD

LIBRARY LOCATION: IMR

 
2. Mångfald mot enfald , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, del 1 / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 13), 153 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10289 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* information = information = tiedotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rasism = racism = rasismi
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CERD;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
3. DO och Nämnden mot etnisk diskriminering , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

DO och Nämnden mot etnisk diskriminering : de tre första åren : en utvärdering av DO-utredningen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 57), 91 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10385 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rasism = racism = rasismi
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Weerts, MarLous : The Swedish ombudsmen, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Swedish ombudsmen : a unique institution / Weerts, MarLous ; van der Wolf, Willem-Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tilburg foreign law review : journal on foreign and comparative law : v. 2(2)., p. 165-177. - Tilburg : Tilburg University, 1992. - ISSN 0926-874X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EG = EC = EY
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* press ombudsman = press ombudsman = lehdistövaltuutettu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
5. Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet : slutbetänkande av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering / ; Kulturdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 96), 276 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1992. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13171-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* EES = EEA = ETA
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries / Western Europe : 8246 / 8002 / 8200

NOTE (GENERAL): ICESCR; CERD;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
6. van Boven, Theo : Combating racial discrimination in the world and in Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Combating racial discrimination in the world and in Europe / van Boven, Theo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights : vol. 11; no. 2., p. 163-172. - Deventer : Kluwer, 1993. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ICRC = ICRC = ICRC
* tortyr = torture = kidutus
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CERD; UN charter; Declaration on race and racial prejudice; ECHR; Charter of Paris;

 
7. Nobel, Peter : The first year in office, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The first year in office : a report from Sweden's ombudsman against ethnic discrimination covering the periood from 1 July 1986 to July 1987 / Nobel, Peter - (DO meddelanden ; 7), 12 p.. - Stockholm : Ombudsman Against Ethnic Discrimination, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* rasism = racism = rasismi
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

NOTE (GENERAL): CERD

 
8. Ermacora, Felix : Volksgruppenschutz in Europa, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Volksgruppenschutz in Europa = Protection of ethnic groups in Europe = Protection des groupes ethniques en Europe / Ermacora, Felix ; Pan, Christoph, vi, 407 p.. - Wien : Braumüller, 1995.

ISBN 3-7003-1074-9

LANGUAGE: GER, ENG, FRE, ITA

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* rapporter = state reports = raportit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* autonomi = autonomy = autonomia
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus

NOTE (GENERAL): Draft for an additional protocol to the ECHR "fundamental rights of persons belonging to ethnic groups in Europe"

 
9. Winsa, Birger : Från Tornedalens finska till meän kieli, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Från Tornedalens finska till meän kieli / Winsa, Birger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige / Horn, F. (ed.) - (Publikationer från Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet : Juridica Lapponia ; no. 14), p. 138-158. - Rovaniemi : Lapplands Universitet, 1996. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-526-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (MEETINGS): Seminarium, Rovaniemi, [199403]

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; European charter for regional or minority languages;

 
10. Nobel, Peter : En ombudsman för mänskliga rättigheter eller hur många offentligrättsliga ombudsmän skall vi ha i Sverige?, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

En ombudsman för mänskliga rättigheter eller hur många offentligrättsliga ombudsmän skall vi ha i Sverige? / Nobel, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De lege : skrifter av fakultetens hedersdoktorer / Jareborg, N. (red.) - (Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok : 1992 ; årg. 2), p. 251-264. - Uppsala : Iustus, 1992. - ISSN 1102-3317

ISBN 91-7678-224-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* ombudsman för mänskliga rättigheter = human rights ombudsman = ihmisoikeusvaltuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
11. Rasismin ja etnisen syrjinnän seuranta Suomessa, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rasismin ja etnisen syrjinnän seuranta Suomessa : ehdotus seurantajärjestelmäksi 16.12.1997 / - (Työhallinnon julkaisu ; 193), 46 p.. - Helsinki : Työministeriö, 1998. - ISSN 0787-9393

ISBN 951-735-293-X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* invandring = immigration = maahanmuutto
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Denmark / Belgium / United Kingdom / Netherlands

 
12. Nordmark, Christer : Strategier mot rasism och främlingsfientlighet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Strategier mot rasism och främlingsfientlighet / Nordmark, Christer, 127 p.. - Stockholm : Statens invandrarverk, 1995.

ISBN 91-7016-606-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): CERD;

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

 
13. Dufholm, Kristina : Finlands tvåspråkighet, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands tvåspråkighet : lag och övervakning / Dufholm, Kristina - ( Finlandssvensk rapport ; no. 38), 32 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1998. - ISSN 0359-4542

ISBN 952-9700-38-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* EU = EU = EU
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport

 
14. Skogly, Sigrun : Article 2, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 2 / Skogly, Sigrun

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 75-88. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ECOSOC = ECOSOC = ECOSOC
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Sweden

NOTE (GENERAL): UDHR-2-7; UN charter; Covenant of the League of Nations; ICCPR; ICESCR; AMR; ACHPR; ECHR-14; CERD; DEDAW; Declaration on the discrimination of all forms of religious intolearnce and discrimination based on religious belief; ICCPR-26; CEDAW;

 
15. PART III : ENFORCEMENT, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

PART III : ENFORCEMENT /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Non-discrimination law : comparative perspectives / Loenen, T.; Rodrigues, P.R. (eds.), p. 295-426. - Hague : Kluwer, 1999.

ISBN 90-411-1063-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Regulating discrimination : advice to a legislator on problems regarding the enforcement of anti-discrimination law and strategies to overcome them, by Christopher McCrudden. 2. The social working of anti-discrimination law, by John Griffiths. 3. The Austrian Equal Treatment Commission as an instrument of equality law enforcement, by Anna Sporrer. 4. The effectiveness of Equal Treatment in employment : the human rights law of New York City, by Marta B. Varela. 5. Approaching its use-by date? National enforcement mechanisms : the case of Australia, by Sarah Pritchard. 6. Making mediation work, by Meredith Wilkie. 7. Cross-border discrimination : private international law, the denial of the holocaust and the internet, by Peter R. Rodrigues. 8. The use and abuse of statistical evidence in discrimination cases, by Kingsley R. Browne.

INDEX WORDS:
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* ILO = ILO = ILO
* IT = IT = IT
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* ombudsman för de handikappade = ombudsman for the disabled = vammaisten asiamies
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* kvinnor = women = naiset
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / USA

NOTE (GENERAL): Convention concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value (ILO convention no. 100); Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111); CEDAW; CERD; ECHR; ICCPR; Art. 220 (EC treaty);

 
16. Orton, Frank : Combatting racism and ethnic discrimination, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Combatting racism and ethnic discrimination / Orton, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT: New trends in discrimination law - international perspectives / Hannikainen, L.; Nykänen, E. (eds.) - (Publications of Turku Law School ; vol. 3; no. 1), p. 165-176. - Turku : Turku Law School, 1999. - ISSN 1237-5934

ISBN 951-29-1476-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* barn = children = lapset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* romer = Roma = romanit
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries

 
17. Eide, Asbjörn : Making human rights universal, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Making human rights universal : achievements and prospects / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing yearbook : the millennium edition : / Stokke, H.; Tostensen, A. (ed.), p. 1-50. - Hague : Kluwer Law, 2001.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* OAU = OAU = OAU
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* WTO = WTO = WTO
* OECD = OECD = OECD
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu

NOTE (GENERAL): UDHR-26-27-28; UN charter-1; ICCPR-27; ICESCR; ECHR; ECHRP-12; CDE; CAT; CEDAW; AMR; ESC; CRC; CERD; CRC-27; Migrant workers convention; Refugee convention; ILC draft articles on the nationality of natural persons in relation to the succession of states;

 
18. Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning / - (DS ; 2001:10), 141 p.. - Stockholm : Justitiedepartementet, 2001. - ISSN 0284-6012

ISBN 91-38-21421-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* handikappombudsman = ombudsman for the disabled = vammaisten asiamies
* FN = UN = YK
* ILO = ILO = ILO
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* barn = children = lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* OSSE = OSCE = ETYJ
* EU = EU = EU
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ILO convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities;

URL http://justitie.regeringen.se/propositionermm/ds/pdf/ds2001_10.pdf


24.11.1999