[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='företag' results in 3 hits


 
1. Pentikäinen, Merja : Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet / Pentikäinen, Merja - (The Erik Castrén research reports 2009 ; 26), ii, 163 p.. - Helsinki : University of Helsinki. Faculty of Law, 2009.

ISBN 978-952-10-5254-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* OAU = OAU = OAU
* UNDP = UNDP = UNDP
* OECD = OECD = OECD
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* företag = company = yhtiö
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CEDAW;

 
2. Spång, Mikael (ed.) : Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag / Spång, Mikael (ed.), 334 p.. - Malmö : Liber förlag, 2009.

ISBN 978-91-47-08957-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Inledning: Det politiska studiet av mänskliga rättigheter, Mikael Spång. DEL I: FN OCH DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA:. 1. FN-stadgan och mänskliga rättigheterna, Katarina Månsson. 2. Förintelsen och den allmänna förklaringen. 3. Debatter i samband med utarbetandet av den allmänna förklaringen, Anna Lundberg. DEL II: STAT OCH MAKT:. 4. Mänskliga rättigheter och internationella relationer, Magdalena Bexell. 5. FN-systemet mellan statssuveränitet och mänskliga rättigheter, Tonnie Sjöberg. 6. Demokrati och mänskliga rättigheter, Mikael Spång. 7. Staters kapacitet och mänskliga rättigheter, Doglas Brommesson. 8. Kollektivt handlande och mänskliga rättigheter, Dimosthenis Chatzoglakis. DEL III : REGIONALA ÖVERSIKTER:. 9. Mänskliga rättigheter i Sverige, Elisabeth Abiri. 10. Mänskliga rättigheter i Europa, Pernilla Berlin. 11. Mänskliga rättigheter i Afrika, Annika Rudman. 12. Mänskliga rättigheter i Latinamerika, Johanna Sjöwall. 13. Mänskliga rättigheter i Asien, Marina Svensson. DEL IV: TEMAN I DEBATTEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:. 14. Rättighetsbaserade ansatser till utveckling, Anna Wendegård. 15. Företags samhällsansvar och mänskliga rättigheter, Magdalena Bexell. 16. Mänskliga rättigheter och ideeella organisationer - folkets röst i arbetet med mänskliga rättigheter, Hanna Roberts. 17. Mänskliga rättigheter och förvaltning, Anna Wendegård och Mikael Spång. AVSLUTNING, Mikael Spång.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* judeförintelsen = holocaust = juutalaisvaino
* demokrati = democracy = demokratia
* statssuveränitet = state sovereignty = valtion suvereniteetti
* NGO = NGO = NGO
* humanitär kris = humanitarian crisis = humanitaarinen kriisi
* företag = company = yhtiö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Europe / Africa / Latin America / Asien

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
3. Koivurova, Timo (toim.) : Ihmisoikeuksien käsikirja, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeuksien käsikirja / Koivurova, Timo (toim.) ; Pirjatanniemi, Elina, 600 p.. - Helsinki : Tietosanoma, 2013.

ISBN 978-951-885-363-6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: I : IHMISOIKEUKSIEN HISTORIALLINEN KEHITYS:. 1. Ihmisoikeuksien lyhyt historia. 2. Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa, Tuomas Ojanen. 3. Ihmisoikeudet sodissa ja kriiseissä, Lauri Hannikainen. - Kokemuksia ihmisoikeuksista tutkijana, virkamiehenä ja tuomarina, Matti Pellonpää. II: ERI IHMISRYHMIEN IHMISOIKEUDET:. 4. Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet, Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. 5. Naisten ihmisoikeudet, Liisa Nieminen. 6. Lasten oikeudet lapsen oikeuksien sopimuksessa, Suvianna Hakalehto-Wainio. 7. Työntekijöiden ihmisoikeudet, Kari Tapiola. 8. Pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten ihmisoikeudet, Eeva Nykänen. 9. Vähemmistöjen ihmisoikeudet, Merja Pentikäinen. 10. Alkuperäiskansojen ihmisoikeudet, Timo Koivurova. 11. Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet, Elina Pirjatanniemi. - Ihmisoikeustyöta Suomessa ja maailmalla, Martin Scheinin. III: IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA JA VALVONTA KANSAINVÄLISESTI:. 12. Kansainväliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät, by Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. 13. YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu, Erik Lundberg ja Krista Oinonen. 14. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, Päivi Hirvelä. 15. CEDAW-komitea, Niklas Bruun. - Ihmisoikeudet asianajajan näkökulmasta, Markku Fredman. IV : IHMISOIKEUKSIEN SEURANTA JA VALVONTA SUOMESSA:. 16. Kansalliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät, Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. 17. Ihmisoikeuskeskus, Sirpa Rautio. 18. Ylimmät laillisuusvalvojat, Pasi Pölönen. 19. Kotimaiset tuomioistuimet, Juha Lavapuro. - Ihmisoikeusjärjestön arki Frank Johansson. V : IHMISOIKEUKSIEN TULEVAISUUDEN HAASTEITA:. 20. Ihmisoikeuksien haasteita, Timo Koivurova ja Elina Pirjatanniemi. 21. Ihmisoikeudet yritystoiminnassa, Kristiina Kouros ja Kristiina Vainio. 22. Ihmisoikeudet ympäristönsuojelussa, Leena Heinämäki.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* EU = EU = EU
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* ILO = ILO = ILO
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* övervakning av mänskliga rättigheter = human rights monitoring = ihmisoikeuksien valvonta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* företag = company = yhtiö
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR; EU charter of fundamental rights; ESC; Istanbul convention; TFEU; CAT; Treaty of Lisbon; CEDAW; Aarhus convention; CERD; ECPT;

URL http://kauppa.tietosanoma.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Tietosanoma/Products/9789518853636


24.11.1999