[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='förhandsavgörande' results in 2 hits


 
1. IV. Yksilön pääsy oikeuksiinsa, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IV. Yksilön pääsy oikeuksiinsa = Individens möjlighet att utnyttja sina rättigheter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa = Individens rättsställning inom Europeiska unionen : juhlakirja Allan Rosas = festskrift Allan Rosas / Kaila, H.; Pirjatanniemi,E.; Suksi, M. (toim.=red.), p. 489-658. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2008.

ISBN 978-952-12-2051-7

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. Om framställningar till Europaparlamentet, Henrik Lax. 2. Oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehlle, Benita Broms. 3. Kanteleminen Euroopan komissiolle, Molla Mäkilaine, Antti Peltomäki. 4. Toimivallan- ja vastuunjaon perusteista toteuttaessa yksityisen oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan EY:n oikeuden alalla, Heikki Kanninen. 5. Yksilön oikeus nostaa kanne Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, Virpi Tiili, Nina Korjus. 6. Oikeudenkäyntikulut ja oikeuksiin pääsy EY:n tuomioistuimissa, Sari Haukka. 7. Direktiivien oikeusvaikutukset kansallisissa tuomioistuimissa - oireet, diagnoosi ja hoitokeinot, Antti Maunu. 8. Tuomarin ja asianajajan tehtävät ja vastuu EY-oikeuden huomioon ottamisessa kansalllisessa lainkäytössä, Pauliine Koskelo. 9. Förhandsavgörandena: en kronjuvel?, Leif Sevon. 10. Valtion korvausvastuu yksilölle unionin oikeuden rikkomisesta, Pekka Aalto.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* framställning = petition = vetoomus
* klagomål/besvär = complaints = kantelu
* förhandsavgörande = preliminary ruling = ennakkoratkaisu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB-hyllan

 
2. Bernitz, Ulf : Europarättens grunder, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europarättens grunder / Bernitz, Ulf ; Kjellgren, Anders. - 3. uppl.., xvi, 424 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007.

ISBN 978-91-39-20414-5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Europarätten. 2. Integrationens framväxt och utveckling. 3. EU:s mål och uppgifter, struktur och regelverk. 4. Institutionerna. 5. Europarättens förhållande till nationell rätt. 6. Grundläggande rättsprinciper. 7. Processordningen. 8. Förhandsavgöranden. 9. EU som global aktör. 10. Tredje pelaren:polis- och starffrättsligt samarbete. 11. Sverige i EU. 12. Den inre marknaden för varor. 13. Etableringsrätt och tjänster. 14. Fria kapitalrörelser och EMU. 15. Den enskilda personens ställning. 16. Konkurrensrätten. 17. Lagharmonisering och rättssamarbete. 18. Utblick. 19. Hur finna europarätten - dokumentation och litteratur.

INDEX WORDS:
* EU-rätt = EU-law = EU-oikeus
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EU-institutioner = EU-institutions = EU-laitokset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* förhandsavgörande = preliminary ruling = ennakkoratkaisu
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Sverige

LIBRARY LOCATION: Europarätt


24.11.1999