[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='familj' results in 38 hits


 
1. Lahti, Pirkko : Perheväkivallan muodot, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perheväkivallan muodot / Lahti, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 54-56. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Arviointi ja keskustelu kolmesta perheväkivaltaa ja turvakoteja käsittelevästä tutkimuksesta.Seuraavat tutkimukset on referoitu: - Peltoniemi, Teuvo: Perheväkivallan ilmitulo.Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 51, 1982, Helsinki. - Peltoniemi, Teuvo: Perheväkivalta Suomessa ja Ruotsissa - yleisyys ja asenteet.Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 54, 1982, Helsinki. - Leskinen, Riitta - Mäkinen, Tuija - Peltoniemi, Teuvo: Täällä ei tarvitse pelätä - tutkimus turvakodista.Ensi Kotien Liiton julkaisuja 1. 1982 Helsinki. The author evaluates and discusses reports on domestic violence and shelter homes.The following studies are summarized: - Peltoniemi, Teuvo: Perheväkivallan ilmitulo (Detection of domestic violence) - Peltoniemi, Teuvo: Perheväkivalta Suomessa ja Ruotsissa - yleisyys ja asenteet.(Family violence in Finland and Sweden - frequency and attitudes. ) - Leskinen, Riitta - Mäkinen, Tuija - Peltoniemi, Teuvo: Täällä ei tarvitse pelätä - tutkimus tuvakodista.(There is no need to be afraid here - a research on shelter homes.)

INDEX WORDS:
* våld = violence = väkivalta
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
2. Peltoniemi, Teuvo : Perheväkivalta Suomessa ja Ruotsissa, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perheväkivalta Suomessa ja Ruotsissa : yleisyys ja asenteet = Family violence in Finland and Sweden : prevalence and attitude / Peltoniemi, Teuvo - ( ; No. 54), 37 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1982.

ISBN 951 704 080 6

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: The report deals with the prevalence of and attitude towards family violence in Finland and Sweden.The data was gathered through interviews, during the autumn of 1981, 475 Finnish respondens and 494 Swedish.

INDEX WORDS:
* våld = violence = väkivalta
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): English summary

 
3. Kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitea , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitea = Finlands kommitte för barnets internationella år 1979 / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande), 218 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4129 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietinnössä tarkastellaan kansainvälisen lapsen vuoden 1979 Suomen komitean toimintaa lapsen vuoden toteutumisesta Suomessa ja lapsen vuosi kansainvälisesti sekä komitean toimenpide-esityksiä lapsi- ja perhepolitiikan kehittämisestä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Nordgren, Nina : Kvinnan gör karriär ; kvinnan som chef, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kvinnan gör karriär ; kvinnan som chef / Nordgren, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbets liv = Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä / Anttalainen, M-L. (eds.), p. 56-63. - Helsingfors : Yrkesutbildningsstyrelsen (D), 1986.

ISBN 951 860 170 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Pettman, Ralph : Teaching for human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Teaching for human rights : activities for schools / Pettman, Ralph - Richmond : Hodja Educational Resources Co-operative Ltd., 1984.

ISBN 0 949575 20 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rasism = racism = rasismi
* familj = family = perhe
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barn = children = lapset

 
6. Mattila, Heikki E.S. : Lapsioikeuden pääpiirteet, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsioikeuden pääpiirteet / Mattila, Heikki E.S.. - 2nd ed.., 358 p.. - Helsinki : Juridica, 1984.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Stang Dahl, Tove : Kvinnerett II, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnerett II / Stang Dahl, Tove, 263 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1985.

ISBN 82 00 07468 4

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* skatterätt = fiscal legislation = vero-oikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familj = family = perhe
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
8. Jacobs, Francis G. : The European convention on human rights., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European convention on human rights. / Jacobs, Francis G., xi, 286 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1975.

ISBN 0 19 822524 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* slaveri = slavery = orjuus
* arbete = labour = työ
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* förbrytelser = offences = rikkomukset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* fångar = prisoners = vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
9. Himmelstrand, Karin : Head of the family, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Head of the family / Himmelstrand, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - Himmelstrand, Karin ; Bickham, Noella.. - p. 154-171 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* familj = family = perhe
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

 
10. Schirmer, Jennifer G. : "Those who die for life cannot be called dead", 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

"Those who die for life cannot be called dead" : women and human rights protest in Latin America / Schirmer, Jennifer G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Harward Human Rights Yearbook / Panner, Morris; O'Farrel, William J. (eds.) - (Harward Human Rights Yearbook ; No. 1), p. 41-77. - Cambridge : Harward Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* förtryck = repression = sortotoimet
* habeas corpus = habeas corpus = habeas corpus
* kvinnor = women = naiset
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Central America / South America / Latin America : 6200 / 6400

NOTE (GENERAL): The Argentinian plaza de Mayo mothers ("MADRES") ; the Guatemalan mutual support group ("GAM") ; the Chilean group of the relatives of the detained-disappeared ("AGRUPATION").

 
11. Danelius, Hans : Mänskliga rättigheter., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter. / Danelius, Hans. - 4th ed.., 352 p.. - Stockholm : Nordstedt, 1989.

ISBN 91 1 887431 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* implementering = implementation = toteuttaminen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* familj = family = perhe
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Sweden : 8000 / 8246

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; CERD; ECHR; ESC

 
12. Oksaar, Els : Språkpolitiken och minoriteterna., 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Språkpolitiken och minoriteterna. / Oksaar, Els

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Identitet och minoritet : teori och politik i dagens Sverige / Schwartz, D. (ed.), p. 164-175. - Uppsala : Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1976.

ISBN 91 20 02945 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* språk = language = kieli
* familj = family = perhe
* socialt beteende = social behaviour = sosiaalinen käyttäytyminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
13. Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium"., 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium". / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 6), 109 p.. - Köln : Carl Heymann, 1968.

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föräldrar = parents = vanhemmat
* barn = children = lapset
* familj = family = perhe
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-8-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Berrehab case : judgment of 21st June 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Berrehab case : judgment of 21st June 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 138), 28 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21333 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* familj = family = perhe
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-3-8-50;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
15. Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden : Betänkande av löneskillnadsutredningen / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 7 ) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13272-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* EES = EEA = ETA
* familj = family = perhe
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR

LIBRARY LOCATION: Main library

 
16. Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande av kommissionen för revidering av jämställdhetslagen = Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietintö / ; Social- och hälsovårdministeriet = Sosiaali- ja terveysministeriö - (Komittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 35) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 6745 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain työsyrjintää koskevia säännöksiä esitetään täydennettäväksi siten, että kiellettyä syrjintää olisi myös työtekijän työolosuhteiden tai palvelusuhteen ehtojen heikentäminen sen johdosta, että työntekijä on vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuksiinsa tai syrjintäkieltoihin. Työnantajat velvoitettaisiin toimimaan niin, ettei kukaan työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

INDEX WORDS:
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* familj = family = perhe
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland

LIBRARY LOCATION: Main library

 
17. Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perheet ja laki: Perhetoimikunnan mietintö = Betänkande av familjekommissionen / ; Oikeusministeriö = Justitieministeriet - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 12) - Helsinki; Valtion painatuskeskus, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5275 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Toimikunnan lähtökohtana on ollut eri perhemuotojen neutraali kohtelu. Toimikunta on ymmärtänyt tämän niin, että mitään perhemuotoa ei aseteta perusteettomasti toisista poikkeavaan asemaan.

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot
* familj = family = perhe
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* barn = children = lapset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* skilsmässa = divorce = avioero : 0356-9470

LIBRARY LOCATION: Main library

 
18. Vilas, Carlos M. : Family affairs, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Family affairs : class, lineage and politics in contemporary Nicaragua / Vilas, Carlos M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : 24(2)., p. 309-342. - London : Cambridge UP, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politik = politics = politiikka
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

 
19. Al-Batrawi, Khaled : Break up of families, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Break up of families : a case study in creeping transfer / Al-Batrawi, Khaled ; Rabbani, Mouin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Race & Class : 32; 4., p. 35-44. - London : Institute of Race Relations, 1991. - ISSN 0306-3965

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* familj = family = perhe
* intifada = intifada = kansannousu
* ockupation = occupation = miehitys

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories / Middle East : 7354 / 7300

 
20. Bennett, John : Supporting family responsibility for the rights of the child, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Supporting family responsibility for the rights of the child : an educational viewpoint / Bennett, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : vol. 4; no. 1., p. 45-56. - Dordrecht : Kluwer, 1996. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* familj = family = perhe
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* NGO = NGO = NGO

NOTE (GENERAL): CRC

 
21. Mahkonen, Sami : Perhesalaisuudet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perhesalaisuudet : salassapitovelvollisuus ammattiauttajan työssä / Mahkonen, Sami, 199 p.. - Juva : WSOY, 1995.

ISBN 951-0-20895-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Yksityinen ja perheen salaisuus. 2. Epävarmuus. 3. Oikeudellistaminen. 4. Salassapitovelvollisuus. 5. Lupa salaisuuden paljastamiseen. 6. Itseään ja muita perheenjäseniä koskevat tiedot. 7. Todistaminen oikeudessa. 8. Poliisin tiedonsaantioikeus. 9. Media. 10. Perusasennoituminen salassapitovelvollisuuteen.

INDEX WORDS:
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* familj = family = perhe
* polis = police = poliisi
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
22. Westendorp, Ingrid (ed.) : Violence in the domestic sphere, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Violence in the domestic sphere / Westendorp, Ingrid (ed.) ; Wolleswinkel, Ria , vii, 201 p.. - Antwerpen : Intersentia, 2005.

ISBN 90-5095-526-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Its in our hands. Stop violence against women - Ingrid Vledder. Domestic violence against women in international law - Ineke Boerefijn. Domestic violence against women and torture - Theo van Boven and Sabina Puig. In the shadow of no law. Navigating cultural legitimacy and legal protection of women against violence in Afghanistan - Renée Römkens. Female genital mutilation: a matter for criminal justice? - Renée Kool. If home is no haven: womens right to adequate housing in cases of domestic violence - Ingrid Westendorp. The legal arrangement of eviction - Katinka Lünnemann. Children's rights and the prevention of child abuse and neglect: the Quest for a trias pedagogica of children, parents and society - Jan C. M. Willems. Domestic homicide - an offence at the extreme end of a violent continuum - Frans Koenraadt and Marieke Liem.

INDEX WORDS:
* våld = violence = väkivalta
* familj = family = perhe
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* vräkning = eviction = häätö
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* föräldraskap = parenthood = vanhemmuus
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* rätt till bostad = right to housing = oikeus asuntoon
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* våldtäkt = rape = raiskaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan, Netherlands

NOTE (GENERAL): CEDAW, CRC, CAT

URL http://www.intersentia.be/zoekdetail.asp?pid=1249#

 
23. Eliminating corporal punishment: a human rights imperative for Europe's children, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eliminating corporal punishment: a human rights imperative for Europe's children /, 220 p.. - Strasbourg : Council of Europe Publ., 2005.

ISBN 92-871-5882-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Human rights obligations to end all corporal punishment of children. 2. Progress towards ending corporal punishment across the Council of Europe member states. 3. Making corporal punishment of children visible. 4. Eliminating corporal punishment of children: the process.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* familj = family = perhe
* våld = violence = väkivalta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* kommittén för barnets rättigheter = CRC-Committee = lapsen oikeuksien komitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

NOTE (GENERAL): CRC, ECHR, ESC, Revised social charter

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

URL http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1989

 
24. Family, unvalued, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Family, unvalued : discrimination, denial, and the fate of binational same-sex couples under U.S. law /, 181 p.. - New York, NY : Human Rights Watch/Immigration Equality, 2006.

ISBN 1-56432-336-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* familj = family = perhe
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* lesbo = lesbians = lesbot

GEOGRAPHICAL TERMS: United States

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s HRW

URL http://hrw.org/reports/2006/us0506/

 
25. Salonen, Annamari (ed.) : Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa 2005 / Salonen, Annamari (ed.) ; Villa, Susan, 158 p.. - Helsinki : Ihmisoikeusliitto, 2006.

ISBN 952-99667-1-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* etnisk diskriminering = ethnic discrimination = etninen syrjintä
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* våld = violence = väkivalta
* familj = family = perhe

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC, CERD, CAT, CEDAW, ICCPR, ICESCR

URL http://www.rasmus.fi/view_wysiwyg_attach/RS2005_FINAL.pdf?id=65 (full text)

 
26. Fudge, Judy (ed.) : Precarious work, women, and the new economy, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Precarious work, women, and the new economy : the challenge to legal norms / Fudge, Judy (ed.) ; Owens, Rosemary - (Oñati international series in law and society), xxx, 401 p.. - Oxford : Hart Publ., 2006.

ISBN 1-84113-616-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* EU = EU = EU
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* familj = family = perhe
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781841136165

 
27. Ruuska, Kirsti : Oma tupa, oma lupa, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oma tupa, oma lupa : kotirauha ja poliisin toimivalta / Ruuska, Kirsti, x, 222 p.. - Helsinki : Edita, 2007.

ISBN 978-951-37-4815-9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Johdanto. 2. Yksityisyys, yksityiselämä ja perhe-elämä. 3. Kotirauha. 4. Kotirauharikokset. 5. Kotirauhan henkilöllisen suojan ulottuvuus. 6. Oikeusvertailussa Ruotsin ja Saksan kotirauharikoksia koskeva lainsäädäntö. 7. Kotirauhan suojaan kohdistuva poliisin toimivalta Suomen lainsäädännössä. 8. Lopuksi.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* familj = family = perhe
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* respekt för hem = respect for home = kodin kunnioittaminen
* barn = children = lapset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Germany

NOTE (GENERAL): ECHR

URL http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-4815-4&RowNum=2

 
28. Bitensky, Susan H. : Corporal punishment of children, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Corporal punishment of children : a human rights violation / Bitensky, Susan H., xxvi, 398 p.. - Ardsley, NY : Transnational Publishers, 2006.

ISBN 1-57105-365-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Chapter I, Corporal Punishment of Children Inherently Has Attributes That Are Morally Objectionable. Chapter II, Corporal Punishment of Children Violates International Human Rights Laws. Chapter III, Binding Domestic Laws of Countries Prohibiting All Corporal Punishment of Children. Chapter IV, Nonbinding Domestic Laws of Countries Prohibiting All Corporal Punishment of Children: The Peculiar Situations of Italy and Portugal. Chapter V, Examples of Binding Domestic Laws of Countries Permitting Some Corporal Punishment of Children. Chapter VI, The Utility of Law in Ameliorating Adverse Outcomes Associated With Corporal Punishment of Children and in Ultimately Eliminating Such Punishment.

INDEX WORDS:
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* våld = violence = väkivalta
* familj = family = perhe
* tortyr = torture = kidutus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (GENERAL): CRC, CAT, ICCPR, ICESCR, ECHR

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=28113

 
29. Bragi Gudbrandsson : Rights of children at risk and in care, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights of children at risk and in care / Bragi Gudbrandsson, 78 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 2006.

ISBN 978-92-871-6039-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* familj = family = perhe
* våld = violence = väkivalta
* barnavård = child care = lastenhoito

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

SHELF CODE: CoE

URL http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2154

 
30. McGlynn, Clare : Families and the European Union, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Families and the European Union : law, politics and pluralism / McGlynn, Clare - (Law in context), xxxi, 230 p.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

ISBN 0-521-61335-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Pluralism and human rights: a legal foundation for the regulation of families and family law in the European Union. 2. Families, ideologies and value pluralism: towards an expanded concept of family. 3. Children and European Union law: Instrumentalism, protection and empowerment. 4. Parenthood and European Union law: old ideologies and new ideals. 5. European Union law and the regulation of intimate relationships: marriage, partnerships and human rights. 6. The emergence of a European Union family law. 7. Harmonisation, codification and the future of family law in the European Union.

INDEX WORDS:
* familj = family = perhe
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* äktenskap = marriage = avioliitto

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521613354

[Next]


24.11.1999