[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('family law') results in 19 hits


 
1. Jodlowski, Jerzy : Puolan perheoikeus ja sen kehitys vuosina 1945-1974 (T), 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Puolan perheoikeus ja sen kehitys vuosina 1945-1974 (T) / Jodlowski, Jerzy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 10-16. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1974. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sotien välisenä aikana oli Puolassa voimassa neljä erilaista oikeusjärjestystä, joka johtui Puolan valtion kehityshistoriasta ja oli perintöä 1700-luvun lopulla tapahtuneista Puolan jaoista. Vasta toisen maailmansodan jälkeen muutokset kävivät mahdollisiksi.Artikkeli käsittelee uuden perheoikeuden neljää uutta säännöstä, jotka astuivat voimaan 1.1.1946. During the time between the wars there were 4 different legal systems in force in Poland.This was due to the history of the development of Poland as a state and can be seen as a heritage from the divisions of Poland in the late 1700. Only after World War II changes were possible.The article reviews the 4 new regulations on family rights which came into force on 1 January 1946.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
2. Sarnio, Aulis : Perhekäsityksen muuttuminen ja perhelainsäädännön uudistus : näköaloja Suomessa käytyyn keskusteluun, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perhekäsityksen muuttuminen ja perhelainsäädännön uudistus : näköaloja Suomessa käytyyn keskusteluun / Sarnio, Aulis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 135-154. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksen tavoite on teoreettinen.Pyrkimys on valaista eräitä lainsäädäntöä ja sen uudistamista selittäviä tekijöitä sekä niitä teoreettisia ehtoja, joita lainsäädäntöhankkeiden selittämiseen ja ymmärettäväksi tekemiseen liittyy. Lähtökohtana on että Suomessa koko 1970-luvun ajan ollut käynnissä vilkas perhelainsäädännön uudistamiseen tähtäävä toiminta.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Mattila, Heikki E.S. : Ajatuksia Suomen kansainvälisen lapsioikeuden uudistamisesta , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ajatuksia Suomen kansainvälisen lapsioikeuden uudistamisesta = Thoughts about the reformation of the Finnish international rights of the child / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 2., p. 761.771. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
4. Mattila, Heikki E.S. : Lapsioikeuden pääpiirteet, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsioikeuden pääpiirteet / Mattila, Heikki E.S.. - 2nd ed.., 358 p.. - Helsinki : Juridica, 1984.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Schiratzki, Johanna : Muslimsk familjerätt, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muslimsk familjerätt : lagar, seder och attityder / Schiratzki, Johanna, 128 p.. - Stockholm : Norstedts Juridik, 1993.

ISBN 91-38-50166-X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* barn = children = lapset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* familjerätt = family law = perheoikeus
* skilsmässa = divorce = avioero
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

GEOGRAPHICAL TERMS: Iran / Sweden

URL http://www.njab.se/

 
6. Part one : International law at global and regional level, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part one : International law at global and regional level /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 9-90. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The Council of Europe's contribution to family law, by Margaret Killerby. 2. Case law and co-operation as the building blocks for protection of international families, by Adair Dyer. 3. Family law across frontiers : facts, conflicts, trends, by Dieter Henrich. 4. Connecting factors in international family law, by Helge Thue. 5. Transnational litigation in family matters, by Don MacDougall. 6. International marriage recognition : a world dilemma, by Lynn D. Wardle.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* inbördes likställdhet = equality of spouses = yhdenvertaiset yksityisoikeudelliset oikeudet
* skilsmässa = divorce = avioero
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* barn = children = lapset
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

NOTE (GENERAL): Convention on the exercise of children's rights; ECHR-8-12-14; ECHRP-1-1; ECHRP7-5; CRC; Hague marriage convention; Hague convention on guardianship; Convention on international child abduction;

 
7. Part II : Basic human rights and protecting family rights and the rights of children, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part II : Basic human rights and protecting family rights and the rights of children /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 91-254. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Family rights under the United Nations convention on the rights of the child, by Sharon Detrick. 2. Qualifications of signatories to the United Nations conventions on the rights of the child - what did state parties really agree to, by Alastair Bissett-Johnson. 3. Parent-child relationships within the European convention, by Katherine O'Donnell. 4. The Un convention on the rights of the child and controversial issues in Japanese family law and child affairs, by Yukiko Matsushima. 5. Children's right to be heard about family life and privacy - when the family falls apart, by Lis Frost. 6. Nea Zealand and the 1989 United Nations convention on the rights of the child, by Mark Henaghan. 7. Les conventions internationales et leur accueil par les Tribunaux en droit francais de la famille, by Jacqueline Rubellin-Devichi. 8. Which law? Which family? Which women? Problems of enforcing CEDAW in Southern Africa, by Puleng Letuka and Alice Armstrong. 9. Some remarks on the constitution of the Republic of South Africa concerning the protection of families and children, by J. A. Robinson. 10. Cultural diversity, human rights and the family in contemporary Africa : lessons from the South African constitutional debate, by Thandabantu Nhlapo.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* föräldrar = parents = vanhemmat
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* NGO = NGO = NGO
* adoption = adoption = adoptio
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* reservationer = reservations = varaumat
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* rapporter = state reports = raportit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* val = elections = vaalit
* narkotika = drugs = huumeet

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / North Africa / Columbia / Tunisia / Belgium / China / France / Poland / Thailand / Czech Republic / Kuwait / Iceland / Holy See / Korea / Slovenia / Yugoslavia / Germany / Croatia / Bangladesh / Jordan / Maldives / Myanmar / Turkey / Egypt / Argentina / Malta / Ecuador / Norway / Denmark / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR-23; ACHPR-17; AMR-17; ECHR-8; ECHRP7-5; CEDAW-5-16; ESC; Helsinki final act; Declaration on the rights of the child; ECHR-8-12-14;

 
8. Part III : Culture, race and religion, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part III : Culture, race and religion /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 255-416. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Protecting children's rights of identity across frontiers of culture, political community and time, by Barbara Bennett. 2. Identity : mapping the frontiers by Judith Masson and Christine Harrison. 3. Family law in a pluralistic society : a view from England and Wales, by Andrew Bainham. 4. Multiculturalism and the regulation of marital status in Australia, by Patrick Parkinson. 5. Cross-cultural challenges to family law in Aotearoa/New Zealand, by Bill Atkin. 6. Transcending frontiers : Indian child welfare in the United States, by P. Kunesh. 7. Law, religion and the state : the Get revisited, by Michael Freeman. 8. protecting minority cultures and religions in matters of personal status both within state boundaries and beyond state frontiers - the Israeli system, by Michael Corinaldi. 9. Religious schools and religious schooling, by Carolyn Hamilton. 10. The protection of minority cultures and religions within state boundaries, by Christine Davies.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barn = children = lapset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ras = race = rotu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* adoption = adoption = adoptio
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* maorer = Maori people = maorit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* indianer = Indians = intiaanit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Australia / USA / Canada / South Africa / Israel / Germany / France

NOTE (GENERAL): CRC; Indian child welfare act; Declaration of independence; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and discrimination; Canadian charter of rights and freedoms; ICCPR; ECHR;

 
9. Part IV : Refugee and migrant families, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part IV : Refugee and migrant families /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 417-560. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Recognition of the family in refugee status determination, by E. Diane Pask. 2. The treatment by the European Union of unaccompanied minors, by David Pearl. 3. Refugee law and the rights of the child, by Dallal Stevens. 4. The current status of migrant and refugee children in the Republic of Slovenia, by Miroslava Gec-Korosec. 5. Family migration in the Netherlands, by M. J. C. Koens. 6. Child care and protection measures and minor foreigners : the legal position of minors, by Paul Vlaardingerbroek. 7. Marriages between japanese and non-Japanese in rural areas : recent trends and issues, by Satoshi Minamikata. 8. Between two worlds : the education of migrants' children, by Hollen Cullen 9. The chief glory : the export of children from the United Kingdom, by John Eekelaar.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EU = EU = EU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* invandring = immigration = maahanmuutto
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* migration = migration = siirtolaisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* barnavård = child care = lastenhoito
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* ILO = ILO = ILO
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECJ = ECJ = ECJ
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* serber = Serbs = serbit
* kroater = Croats = kroaatit

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Australia / New Zealand / South Africa / Rhodesia / United Kingdom

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Protocol relating to the status of refugees; CRC; Migrant workers convention; Declaration on the rights of minorities; UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR-8; TEU; Vienna convention on the law of treaties; Dublin conventio n; Copenhagen resolutions; Hague convention on protection of minors; Canadian charter on rights and freedoms; Art. 177 (EC);

 
10. Part V : Adoption and abduction across frontiers, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part V : Adoption and abduction across frontiers /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 561-712. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. An overview of the 1993 Hague inter-country adoption convention, by Gonzalo Parra-Aranguren. 2. Conflict and co-operation. The approach to conflicts of law in the 1993 Hague convention on intercountry adoption, by William Duncan. 3. The recognition of intercountry adoptions in the light of the 1993 Hague convention on intercountry adoptions, by Rainer Frank. 4. Trans-racial adoption in the United states and the impact of considerations relating to minority population groups on international adoptions into the United States, by David S. Rosettenstein. 5. Intercountry adoption and child welfare in Japan, by Yukiko Terado. 6. La reglementation des adoptions internationales selon le droit Hellenique, by Penelope Agallopoulou. 7. Difference of religion and the adoption of minors in Greek law, by Efie Kounougeri-Manoledaki. 8. Australian judicial attitudes to the convention on the civil aspects of international child abduction, by Justice Alastair. 9. L'application de la convention de la Haye de 1980 sur l'enlevement d'enfants par les Tribunaux espagnols, by Gabriel Garcia Cantero. 10. Trans-border abductions of children : Swedish report, by Michael Bogdan. 11. Les enlevements internationaux d'enfants et le droits francais, by Oliver Matocq.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* adoption = adoption = adoptio
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Japan / Greece / Sweden / France

NOTE (GENERAL): Hague convention on inter-country adoptions; European convention on international child abduction; Hague convention on international child abduction; Hague convention on internationa child abduction;CRC; European convention on the adoption of children

 
11. Part VI : Money and property, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part VI : Money and property /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 713-808. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The United States and the international enforcement of family support : a review of the United Nations and Hague conventions on family support and of the prospects for United States participation in them, by Marygold S. Melli. 2. Family support across frontiers : new ideas from the Americas, by Carol S. Bruch. 3. Maintenance in Russia : conflicts of laws, by Maria Antokolskaya. 4. Support obligations of stepparents and persons "In loco parentis" in a comparative and international context, by Barabara Graham-Siegenthaler. 5. Rights of property upon divorce in Swedish conflict of laws, by Maarit Jänterä-Jareborg

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barn = children = lapset
* OAS = OAS = OAS
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* skilsmässa = divorce = avioero
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: CIS states / Russian Federation / Canada / Switzerland / USA

NOTE (GENERAL): Convention on recognition of maintenance abroad; Inter-American convention on support obligations; Hague convention on the law applicable to maintenance obligations; Convention on family support

 
12. Conclusion : the future, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conclusion : the future /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Families across frontiers / Lowe, N.; Douglas, G. (eds.), p. 809-868. - Hague : Martinus Nijhoff publ.; International Society of Family Law, 1996.

ISBN 90-411-0239-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Crossing the frontier - the international protection of family life in the 21st century, by geraldine van Bueren. 2. Procreative tourism, genetic testing and the law, by Linda Nielsen. 3. The influense of Strasbourg on English family life, by Sir Mathew Thorpe. 4. What new conventions there may be : a perspective from the Hague, by Hans van Loon.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* genetik = genetics = genetiikka
* barn = children = lapset
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): ICCPR; CRC; ACHPR; UDHR; ESC; European convention on the adoption of children; European convention on the legal status of children born out of wedlock; European custody convention; European convention on the rights of the child;

 
13. Antokolskaya, Maria V. : Place of Russian family law in the system of branches of law and correlation between family and civil law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Place of Russian family law in the system of branches of law and correlation between family and civil law / Antokolskaya, Maria V.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tilburg foreign law review : vol. 5; no. 1., p. 53-68. - Tilburg : Tilburg University, 1996. - ISSN 0926-874X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

 
14. Boele-Woelki, K. : The road towards a European family law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The road towards a European family law / Boele-Woelki, K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Electronic journal of comparative law [=EJCL] : vol. 1; no. 1., p. 1-15. - Utrecht : Utrecht University, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* EU = EU = EU
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* barn = children = lapset
* familjerätt = family law = perheoikeus

NOTE (GENERAL): ECHR-5-8; European convention on nationality; CRC;

 
15. Vranken, Martin : Fundamentals of European civil law and impact of the European Community, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Fundamentals of European civil law and impact of the European Community / Vranken, Martin, xiii, 290 p.. - London : Blackstone Press, 1997.

ISBN 1-85431-691-5

LANGUAGE: EC

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ECJ = ECJ = ECJ
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* familjerätt = family law = perheoikeus
* EMU = EMU = EMU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* NATO = NATO = NATO
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* islam = Islam = islaminusko
* EU = EU = EU

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
16. McEleavy, Peter : The Brussels II regulation, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Brussels II regulation : how the European Community has moved into family law / McEleavy, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 51; part 4., p. 883-908. - Oxford : Oxford U. P., 2002. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* familjerätt = family law = perheoikeus
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Hague convention on the civil aspects of international child abduction; ECHR-6; CRC;

URL http://www3.oup.co.uk/iclqaj/hdb/Volume_51/Issue_04/

 
17. Stark, Barbara : International family law, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International family law : an introduction / Stark, Barbara, 278 p.. - Burlington, VT : Ashgate, 2005.

ISBN 0-7546-2347-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Introduction: why study international family law?. Marriage. Partnerships other than marriage. Adoption. Divorce/marital status. Divorce/maintenance and support. Divorce/property distribution. Reproductive rights and abortion. Visitation. Child custody and abduction. Child support. Domestic violence. Human rights for the family and human rights of individuals within the family.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* adoption = adoption = adoptio
* barn = children = lapset
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* skilsmässa = divorce = avioero
* abort = abortion = abortti
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äktenskap = marriage = avioliitto
* NGO = NGO = NGO
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): African charter on the rights and welfare of the child, CEDAW, ECHR, CRC, ICCPR, ICESCR, Hague convention on the protection of children and cooperation in respect of intercountry adoption

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202341%206

 
18. McGlynn, Clare : Families and the European Union, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Families and the European Union : law, politics and pluralism / McGlynn, Clare - (Law in context), xxxi, 230 p.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

ISBN 0-521-61335-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Pluralism and human rights: a legal foundation for the regulation of families and family law in the European Union. 2. Families, ideologies and value pluralism: towards an expanded concept of family. 3. Children and European Union law: Instrumentalism, protection and empowerment. 4. Parenthood and European Union law: old ideologies and new ideals. 5. European Union law and the regulation of intimate relationships: marriage, partnerships and human rights. 6. The emergence of a European Union family law. 7. Harmonisation, codification and the future of family law in the European Union.

INDEX WORDS:
* familj = family = perhe
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* familjerätt = family law = perheoikeus
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* äktenskap = marriage = avioliitto

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521613354

 
19. Szeibert, Orsolya (ed.) : Developments in family law, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Developments in family law : Year by year I / Szeibert, Orsolya (ed.), 211 p. - Budapest : Elte University Press, 2018.

ISBN 9789634891161

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: 1. Elisabeth Alofs and Anne-Sophie Vandenbosch: Belgium. 2. Dimitar Topuzov: Bulgaria. 3. Branka Resetar: Croatia. 4. Lenka Westphalová: Czech Republic. 5. Orsolya Szeibert: Hungary. 6. Maria Donata Panforti: Italy. 7. Piotr Fiedorczyk: Poland. 8. Rute Teixeira Pedro: Portugal. 9. Marius Floare: Romania. 10. Suzana Kraljic: Slovenia. 11. Jordi Ribot: Spain.

INDEX WORDS:
* familjerätt = family law = perheoikeus
* familj = family = perhe
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* äktenskap = marriage = avioliitto
* föräldrarskap = parenthood = vanhemmuus
* adoption = adoption = adoptio
* barn = children = lapset
* registrerat partnerskap = registered partnership = parisuhteen virallistaminen
* underhållsbidrag = maintenance = elatustuki

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / Bulgaria / Croatia / Czech Republic / Hungary / Italy / Poland / Portugal / Slovenia / Spain


24.11.1999