[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('family taxation') results in 1 hits


 
1. Manner, Arja; Rehbinder, Maria : Yksilö vai perhekokonaisuus verotuksen lähtökohtana, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yksilö vai perhekokonaisuus verotuksen lähtökohtana / Manner, Arja; Rehbinder, Maria

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 27-40. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vero-oikeudelle on omistettu suhteellisen vähän huomiota naisoikeudellisessa tutkimuksessa.Tämän voisi ajatella johtuvan siitä, että verolainsäädäntö on sekä muodollisesti että tosiallisten vaikutusten osalta sukupuolineutraali. Muodollisesti ehkä - kyllä, mutta jotta naisoikeudellisesti mielenkiintoisimmat kysymykset tulisivat esille, tarvitaan muodollisesti sukupuolineutraalien säännösten tarkempaa analyysia.Kun verolainsäädäntöä tarkastellaan tästä näkökulmasta on helppo löytää useita käsitteitä ja määritelmiä, jotka käytännössä yleensä koskevat eri tavalla miehiä ja naisia. In research on women's rights relatively little attention has been paid to tax law.This could be due to the fact that tax legislation is both in form and actual effect sex neutral.Formally maybe, - yes, but in order to reveal the most interesting questions in women's law, the provisions need a thorough analysis.When tax legislation is regarded from this point of view, it is easy to find several concepts and definitions which usually apply to women differently than men.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* familjebeskattning = family taxation = perheverotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222


24.11.1999