[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='finskspråkiga' results in 2 hits


 
1. Hannikainen, Lauri : De folkrättsliga grunderna för Ålands självstyrelse och svenskskpråkighet, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De folkrättsliga grunderna för Ålands självstyrelse och svenskskpråkighet / Hannikainen, Lauri, viii, 106 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2004.

ISBN 952-12-1228-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella avtal = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* NATO = NATO = NATO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one´s own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finskspråkiga = Finnish-speaking = suomenkieliset
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Framework convention on the protection of national minorities;

 
2. Hofmann, Rainer : The work of the Advisory Committee under the framework convention for the protection of national minorities, with particular emphasis on the case of Germany, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The work of the Advisory Committee under the framework convention for the protection of national minorities, with particular emphasis on the case of Germany / Hofmann, Rainer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rethinking non-discrimination and minority rights / Scheinin, M. ; Toivanen, R. (eds.), p. 51-96. - Turku/Åbo; Berlin : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights; German Institute for Human Rights, 2004.

ISBN 952-12-1306-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* finskspråkiga = Finnish-speaking = suomenkieliset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / Finland / Russian Federation / Czech Republic / Armenia / Albania / Norway / Lithuania / Sweden / Switzerland / Estonia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities;


24.11.1999