[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('fiscal legislation') results in 3 hits


 
1. Wikström, Kauko : Yleisen tuloveron läpimurto, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yleisen tuloveron läpimurto / Wikström, Kauko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomalainen oikeusajattelu murroksessa (1905-1925) : suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP)-projektin päätösseminaarin (7-8.9.1989) alustukseet / Jyränki, A.; Manninen, S. (eds.) - (SOAP (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet) ; No. 7), p. 79.90. - Turku : Oikeustieteellinen tiedekunta ; Turun Yliopisto, 1990. - ISSN 0781-1411

ISBN 951 880 407 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* skatterätt = fiscal legislation = vero-oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Stang Dahl, Tove : Kvinnerett II, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnerett II / Stang Dahl, Tove, 263 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1985.

ISBN 82 00 07468 4

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* arbete = labour = työ
* skatterätt = fiscal legislation = vero-oikeus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familj = family = perhe
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
3. Koivurova, Timo (ed.) : Kansainvälistyvä oikeus, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Kansainvälistyvä oikeus : juhlakirja, Kari Hakapää / Koivurova, Timo (ed.) - ( Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja sarja c ; vol. 41), xviii, 582 p.. - Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, 2005.

ISBN 951-634-988-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* skatterätt = fiscal legislation = vero-oikeus
* samer = Sami = saamelaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* EU = EU = EU
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

URL http://www.ulapland.fi/?deptid=19963


24.11.1999