[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='folkomröstning' results in 279 hits


 
1. Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 91-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Chilen juntan rikoksia tutkiva kansainvälinen komissio kokoontui ns. laajennettuun sihteeristökokoukseen Roomassa 28-30.11.1980.Kokoukseen osallistui n. 25 komission jäsentä sekä lisäksi chileläinen valtuuskunta ja italialaisia isäntiä.Istunnossa kuultiin asiantuntijoiden raportteja ja chileläisiä todistajia.Aiheina olivat Chilen yleistilanne sekä uusi perustuslaki ja sen hyväksymiseksi järjestetty kansanäänestys. The international commission investigating crimes of the military junta in Chile was summoned for a so-called extended secretary meeting in Rome, October 28-30, 1980.Twenty-five members of the commission met with a Chilean delegation and Italian hosts.During the sessions reports by experts were read and statements were given by Chilean wintesses.The topics discussed were the general state of matters in Chile, the new constitution and the referendum held for approval of the constitution.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
2. Kansanäänestyskomitean mietintö , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansanäänestyskomitean mietintö = Betänlande avgivet av folkomröstningskommitten / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.25), 167 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1983. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5815 9

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Komitea on tarkastellut mietinnössään ensin kansanäänestyksen asemaa suhteessa kansalaisten muihin vaikuttamisjärjestelmiin, kansanäänestyksen historiallista taustaa sekä menettelyn sääntelyä ja käyttöä eri maissa.Komitean toimeksiannon toinen kohta koskee sitovaa kansanäänestystä nimenomaan osana lainsäädäntömenettelyä.

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Hidén, Mikael : Statsförfattningsrätten i huvuddrag (T), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Statsförfattningsrätten i huvuddrag (T) / Hidén, Mikael ; Saraviita, Ilkka - ( Finlands Juristförbunds skriftserie ; No. 101), 12, 320 p.. - Helsingfors : Juristförbundets lag, 1989. - ISSN 0585-9530

ISBN 951 640 433 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* riksdagen = parliament = eduskunta
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
4. Taylor, John G. : Indonesia's forgotten war, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indonesia's forgotten war : the hidden history of East Timor / Taylor, John G. , xiii, 230 p.. - London : Zed Books ltd., 1991.

ISBN 1 85649 014 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självständighet = independence = itsenäisyys
* ockupation = occupation = miehitys
* massaker = massacre = verilöyly
* tortyr = torture = kidutus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: East Timor / Indonesia : 7523 / 7526

 
5. Kedzia, Zdzislaw : Interpretation and protection of the constitutional rights and freedoms in Poland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Interpretation and protection of the constitutional rights and freedoms in Poland / Kedzia, Zdzislaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 1., p. 38-53. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / USSR : 8141 / 8150

 
6. Goodwin-Gill, Guy S. : Free and fair elections, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Free and fair elections : international law and practice / Goodwin-Gill, Guy S., xv, 123 p.. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 1994.

ISBN 92-9142-000-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ADRD; AMR; ACHPR; ICCPR-1-8; Copenhagen document; CRC; ECHR; TEU

 
7. Mångfald mot enfald , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mångfald mot enfald : slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, del 1 / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 13), 153 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989 . - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10289 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ombudsman mot etnisk diskriminering = ombudsman against ethnic discrimination = etnisen syrjinnän valtuutettu
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* information = information = tiedotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rasism = racism = rasismi
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CERD;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
8. Challenging impunity, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Challenging impunity : the ley de caducidad and the referendum camapign in Uruguay / ; Americas Watch, 73 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1989 .

ISBN 0-929692-17-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: "Challenging impunity" focuses on the legal and moral issues raised by Uruguay's amnesty law and by the citizens' movement ahich succeeded in gathering sufficient validated signatures for an April 1989 referendum on that law.Americas Watch considers the referendum itself to be and internal Uruguayan issue, but this report raises a series of points regarding the issues and the process relating to the referendum.

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Uruguay / South America / Latin America : 6459 / 6400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
9. Suksi, Markku : Referendum and national decision-making, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Referendum and national decision-making : a study of constitutional form and practice / Suksi, Markku, v, 579 p.. - Ann Arbor, Michigan : University of Michigan, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Denmark / Ireland / Switzerland / Sweden / Hungary / USA : 8222 / 8220 / 8231 / 8247 / 8246 / 8129 / 6357

NOTE (THESIS): (Dr.iur.), The University of Michigan, Ann Arbor, (19920606), (T)

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UN charter

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
10. Bugiel, Karsten : Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Volkswille und repräsentative Entscheidung : Zulassigkeit und Zweckmä / Bugiel, Karsten, 532 p.. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1991.

ISBN 3 7890 2241 1

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (THESIS): Dr.iur. (Thesis), University of Kiel, 1991 (T)

 
11. Bugiel, Karsten : Volkswille und repräsentative Entscheidung, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Volkswille und repräsentative Entscheidung : zulässigkeit und Zweckmässigkeit von Voksabstimmungen nach dem Grundgesetz / Bugiel, Karsten, 532 p.. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1991.

ISBN 3 7890 2241 1

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

NOTE (THESIS): Thesis

 
12. Suksi, Markku : Bringing in the people, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bringing in the people : a comparison of constitutional forms and practices of the referendum / Suksi, Markku, xii, 312 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0 7923 2208 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* FN = UN = YK
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* EG = EC = EY
* slaveri = slavery = orjuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys

GEOGRAPHICAL TERMS: France / USA / Denmark / Ireland / Finland / Sweden / Lithuania / Estonia / Greenland / Slovenia / Hungary : 8223 / 6357 / 8220 / 8231 / 8222 / 8246 / 8228 / 8129

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Reviewed in Ulkopolitiikka (=Finnish journal of foreign affairs), 1993:3/4, p. 67

URL http://www.wkap.nl/book.htm/0-7923-2208-8

 
13. Pufflerova, Sarlota : National minorities in Slovakia, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

National minorities in Slovakia / Pufflerova, Sarlota, 20 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institute for Human Rights, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* romer = Roma = romanit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ukrainare = Ukrainians = ukrainalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Slovak Republic / Czech Republic

NOTE (MEETINGS): Citizens, minorities, foreigners : human rights perspectives, workshop in Espoo, Finland, Hanasaari, (19930510-19930511), (C)

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. McColm, R. Bruce (ed.) : Freedom in the world, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Freedom in the world : the annual aurvey of political rights & civil liberties 1992-1993 / McColm, R. Bruce (ed.), 637 p.. - New York : Freedom House, 1993. - ISSN 0732-6610

ISBN 0 932088 79 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The comparative survey of freedom 1992-1993 : our crowded hour, by R. Bruce McColm. 2. Regional essays : The United States, Latin America and the Caribbean, Africa, the Middle East, Asia, Western Europe, Russia, East Central Europe.

INDEX WORDS:
* rasism = racism = rasismi
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* demokrati = democracy = demokratia
* val = elections = vaalit
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät

LIBRARY LOCATION: s Freedom in the world

 
15. Bonde, Jens-Peter : Unionen efter Maastricht och Edinburgh, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unionen efter Maastricht och Edinburgh / Bonde, Jens-Peter, 112 p.. - Copenhagen : Notat og Regnbuegruppen, 1993.

ISBN 87-87692-597

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / France / Greenland : 8220 / 8223 / 8228

 
16. Suksi, Markku : Vad säger folket, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vad säger folket : om minoriteter och frågeställningar i folkomröstningssammanhang / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Politiikka : no. 3., p. 218-221. - Helsingfors : Statsvetenskapliga föreningen, 1993. - ISSN 0032-3365

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* EG = EC = EY
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Constitution watch, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Constitution watch : country-by-country updates on constitutional politics in Central and Eastern Europe /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): East European constitutional review : vol. 2 (1)., p. 2-20. - Chicago : University of Chicago Law School. Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Other articles are:. 1. Special reports : a stormy congress session yields few answers to the separation of powers problem in Russia; new draft constitutions are a sign of progress in Ukraine and Belarus. 2. From the center : conferences upcoming in Budapest and Paris; acknowledgment of support.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania / Poland / Albania / Bulgaria / Croatia / Czech Republic / Hungary / Estonia / Latvia / Lithuania / Russian Federation / Slovak Republic / Slovenia / Ukraine : 8143 / 8141 / 8111 / 8115

 
18. Guendling, Lothar : Direkte Demokratie und Aussenpolitik, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Direkte Demokratie und Aussenpolitik / Guendling, Lothar

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht : 38., p. 217-241. - Heidelberg : W. Kohlhammer GmbH, 1978.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland / Western Europe : 8247 / 8200

 
19. EG och våra grundlagar, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EG och våra grundlagar : betänkande av grundlagsutredningen inför EG / ; Justitiedepartementet - (SOU ; No. 14) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13289-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* institutioner = institutions = laitokset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: Main library

 
20. A collection of human rights documents concerning Estonia,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

A collection of human rights documents concerning Estonia /, 390 p in var.pag. . - Tallinn : S.n.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* elections = val = vaalit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* HCNM = HCNM = HCNM
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ryssar = Russians = venäläiset
* barn = children = lapset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

TIME PERIOD: 1992-93

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia

NOTE (GENERAL): The collection contains official documents of CSCE, Council of Europe etc. CERD; ICCPR; ECHR; Charter of Paris; ICESCR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
21. Ahlin, Per : Folkrätten i svensk säkerhetspolitik, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätten i svensk säkerhetspolitik / Ahlin, Per, xiv, 389 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1993.

ISBN 91-7598-565-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* FN = UN = YK
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Iraq / USA / Kuwait

NOTE (GENERAL): Charter of Paris; Un-charter;

 
22. Gjortler : Ratifying the Treaty on European Union, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ratifying the Treaty on European Union : an interim report / Gjortler

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : v. 18(4)., P. 356-360. - London : Sweet & Maxwell, 1993. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* ratificering = ratification = ratifiointi
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
23. Lijphart, Arend : Democracies, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracies : patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries / Lijphart, Arend, xv, 229 p.. - New Haven : Yale U. P., 1984.

ISBN 0-300-03182-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* val = elections = vaalit
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* EC = EG = EY

 
24. Part 7: common foreign and security policy, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 7: common foreign and security policy /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Legal issues of the Maastricht treaty / O'Keeffe, D.; Twoney. P.M. (eds.), p. 215-258. - London : Chancery, 1994.

ISBN 0-471-94199-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Common foreign and security policy, by M. R. Eaton. 2. Foreign and security policy and the implementation of the requirement of "Consistency" under the treaty on European Union, by Nanette Neuwahl. 3. The common foreign and security policy of the European Union and the external relations powers of the European Community, by Marise Cremona.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* EPC = EPC = EPC
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): TEU;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
25. Beigbeder, Yves : International monitoring of plebiscites, referenda and national elections, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International monitoring of plebiscites, referenda and national elections : self-determination and transition to democracy / Beigbeder, Yves - ( International studies in human rights ; Vol. 32), xiv, 329 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publications, 1994.

ISBN 0-7923-2563-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents Foreword by R. Dreyer. Introduction. 1. Self-Determination and Democracy. 2. The Rejection of Democracy. 3. The League of Nations, Democracy and Plebiscites. 4. Democracy, Self-Determination and the United Nations. 5. The First Generation of United Nations Monitoring Operations of Electoral Processes. 6. The Second Generation: Completed `Pro-Democracy' U.N. Operations. 7. On-Going U.N. Monitoring Operations. 8. Election Assistance and Monitoring by Other Intergovernmental Organizations. 9. Election Assistance and Monitoring by Non-Governmental Organizations.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* OAS = OAS = OAS
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* val = elections = vaalit
* fascism = fascism = fasismi
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* OAU = OAU = OAU
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): Abuja declaration; ACHPR; Charter of Paris; ECHR; ICCPR;

 
26. Articles, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Articles /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): CSCE bulletin : vol. 2; no. 1., 48 p.. - Warsaw : CSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights [=ODIHR], 1994.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Constitutions and constitutionalism in Central and Eastern Europe, by A. E. Dick Howard. 2. Media laws in Eastern Europe : the Meddler's Itch, by Ronald Kovern. 3. Key-note address to the human dimension seminar on free media, by Karol Jakubowicz. ODIHR reports:. 1. Elections : Russian Parliamentary elections and constitutional referendum; Azerbaijan presedential elections. 2. Human dimension seminars : free media. 3. Implementation meeting on human dimension issues. 4. High Commissioner on National Minorities. 5. Fact-finding mission : Ilascu group criminal case, Tiraspol and Chisinau, Moldova, 22-27 November 1993. 6. Citizenship workshop, Dagomys, Russian Federation 27-30 October 1993.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* HCNM = HCNM = HCNM
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* val = elections = vaalit
* implementering = implementation = toteuttaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

 
27. Frowein, Jochen Abr. : Study of civic rights of nationals of other member states in local public life, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Study of civic rights of nationals of other member states in local public life : draft report / Frowein, Jochen Abr. ; Wölker, U. (collab.) ; Steering Committee for Regional and Municipal Matters = CDRM - (RM-SL (82) ; 55), 152 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* kommunalval = municipal elections = kunnallisvaalit
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Cyprus / Spain / France / Norway / United Kingdom / Sweden / Portugal / Greece / Switzerland / Austria / Belgium / Luxembourg / Italy / Ireland / Turkey / Germany

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Urwin, Derek W. : The Community of Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Community of Europe : a history of European integration since 1945 / Urwin, Derek W. - London : Longman, 1991.

ISBN 0-582-04531-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Finland / Europe

NOTE (GENERAL): Social charter; ESC; ECHR; European cultural convention;

 
29. Annual report 1998, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Annual report 1998 : human rights developments in 1997 /, iv, 288 p.. - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights, 1998.

ISBN 3-85459-004-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* romer = Roma = romanit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* val = elections = vaalit
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tortyr = torture = kidutus
* intolerans = intolerance = suvaitsemattomuus
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* kvinnor = women = naiset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Armenia / Austria / Azerbaijan / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Canada / Croatia / Czech Republic / Estonia / Finland / France / Georgia / Greece / Hungary / Italy / Kazakhstan / Kyrkyzstan / Latvia / Lithuania / Macedonia / Moldova / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Russian Federation / Slovak Republic / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / Tajikistan / Turkey / Turkmenistan / United Kingdom / United States / Uzbekistan / Yugoslavia / Kosovo / Montenegro / Serbia

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s IHF

 
30. Suksi, Markku : Folkomröstning och självbestämmanderätt i Ryssland, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Folkomröstning och självbestämmanderätt i Ryssland / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu : Antero Jyränki 1933-9/8-1993 / Eriksson, L. D. ...(et. al.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. Juhlajulkaisut ; no. 5), p. 235-250. - Turku : Turun Yliopisto, 1993. - ISSN 0748-1752

ISBN 951-29-0013-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

[Next]


24.11.1999