[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('foreign policy') results in 508 hits


 
1. Oikeus ja politiikka kansainvälisissä suhteissa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus ja politiikka kansainvälisissä suhteissa /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamme kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p.94-109 . - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pyritään valottamaan oikeuden ja politiikan välistä suhdetta kansainvälisessä kanssakäymisessä ottamalla tarkastelun kohteeksi se toimivallan jako, joka useissa kansainvälisissä yleissopimuksissa perustetaan "oikeudellisten" ja "poliittisten" kysymysten erottelulle.Lopuksi esitetään näkökohtia kansainvälisoikeudellisten normien relevanssista valtioiden välisessä kanssakäymisessä, ottaen huomioon myös oikeudellisten aspektien asemaa Suomen ulkopolitiikassa.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Rosas, Allan : De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nordiska ländernas politik i fråga om mänskliga rättigheter : några jämförande iakttagelser / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.38-44. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1986. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln jämförs de nordiska ländernas utrikespolitik rörande mänskliga rättigheter.Man ser på de olika kategorierna av mänskliga rättigheter; likheterna mellan länderna ifråga om att ratificera internationella konventioner, en viss tveksamhet inför nya mänskliga rättigheter och önskan om starkare kontrollsystem.Dessutom analyseras de nordiska ländernas beteende i fråga om omröstningar, initiativ och debatter i FN.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
3. Rosas, Allan : De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1986. - ISSN 0501-0659 ; 0501-0659

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: De uppgifter artikeln bygger på är insamlade inom ramen för ett projekt vid institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.I artikeln belyses mänskliga rättigheters roll i Finlands utrikespolitik genom att se till olika FN-konventioner, omröstningar i FN, initiativ och inlägg i FN.Utöver sådana mer allmänna uppgifter han man i artikeln även analyserat Finlands agerande i två specifika frågor (nordisk jämförelse) -dels nya mänskliga rättigheter, dels frågan om kontroll, klander och sanktioner.Europakonventionen behandlas i korthet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
4. Törnuddd, Klaus : Ord och handling, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ord och handling / Törnuddd, Klaus, 136 p.. - Helsinki : Schildts (D), 1982.

ISBN 951 50 0264 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Uppsatserna i boken baserar sig på författarens egna erfarenheter i arbetet inom Finlands utrikesförvaltning och behandlar till en del frågor av långsiktig betydelse i Finlands utrikespolitik såsom den nordiska kärnvapenfriheten, vsb-fördraget och neutralitetspolitikens innehåll.Andra uppsatser redogör för det vardagliga arbetet med verkställande av utrikespolitiken.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Finger ... (et al.) : The United Nations and U.S. political and security objectives, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United Nations and U.S. political and security objectives / Finger ... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, S.M.; Harbert, J.R.. - p. 5-84 - (Westview special studies in international relations) - Boulder, Colorado; Westview press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the first part of the book the following subjects are brought up to discussion: arms control and disarmament, U.N Peacekeaping, America and Southern Africa, U.S. policy toward Africa and the work of the Commission on Human Rights.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
6. Goodrich, Leland ... (et al.) : The U.S.Role in a changing United Nations, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The U.S.Role in a changing United Nations / Goodrich, Leland ... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, S.M.; Harbert, J.R.. - p. 159-192 - (Westview special studies in international relations) - Boulder, Colorado; Westview press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In the last part of the book the U.S. role in a changing United Nations is discussed.The main subjects of interest being U.S. policy toward international institutions and U.S. foreign policy and the United Nations.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
7. Harbert (ed.) : Global Resources and U.S.Interests, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Global Resources and U.S.Interests / Harbert (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, S. M.; Harbert, J. R. - (Westview special studies in international relations), p.127-157. - Boulder, Colorado; Westview press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The third part of the book is dealing with global resources and U.S. interests. The first essay examines issues of human survival and the implications of a more just international economic order.The next article examines U.S. goals and policies during the law of the sea negotiations which have produced the proposed treaty.The final essay explores the international political context of the world oil market.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
8. Cohen (ed.) : The United States in a changing International Economic Order., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States in a changing International Economic Order. / Cohen (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, S. M.; Harbert, J. R. - (Westview special studies in international relations), p.83-126. - Boulder, Colorado; Westview press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Subjects examined in the second part of this book are the different views of the New International Economic Order : potential implications and the program of it, a monetary regime for the 1980s and economics, politics and the Multinational Corporation.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* NIEO = NIEO = UKTJ

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
9. Stoltenberg, Thorvald : Norsk utriks- og sikkerhetspolitikk, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Norsk utriks- og sikkerhetspolitikk / Stoltenberg, Thorvald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 65-85. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: I dette Norges bidrag om dess utrikes- och säkerhetspolitik behandlar Thorvald Stoltenberg målsättningarna i den norska utrikes- och säkerhetspoltiken, förhållandet till Sovjetunionen och Norden, avspänning och nedrustning, kärnvapenfri zon, Norden FN-systemet, Afrika och mänskliga rättigheter samt Europa och den europeiska gemenskapen.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
10. Johansson, K. : Islands utrikes- och säkerhetspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Islands utrikes- och säkerhetspolitik / Johansson, K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 47-64. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I Islands bidrag om dess utrikes- och säkerhetspolitik behandlar Kjartan Johansson målen och förutsättningarna för Islands utrikes- och säkerhetspolitik.Till närmare behandling tar han upp självbestämmande över havets resurser och närmare bestämt de fem isländska torskkrigen, som utspelats alltsedan 1950-talet.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Iceland : 8230

 
11. Andersson, Sten : Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik / Andersson, Sten

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 87-102. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I Sveriges bidrag om socialdemokraternas utrikes- och säkerhetspolitik, behandlar Sten Andersson Sveriges neutralitetspolitik, Sveriges syn på FN-systemet, mänskliga rättigheter, Sydafrika, ESK-processen, bistånds- och handelspolitiken samt försvaret.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
12. Newsom, David D. (ed.) : The diplomacy of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The diplomacy of human rights / Newsom, David D. (ed.), 240 p.. - Lanham : University U.P. of America (D), 1986.

ISBN 0 8191 5441 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The issue is another in a seies of publications by the Institute for the Study of Diplomacy on the law of diplomacy.In both the Carter and Reagan adminisration, the consideration of human rights has been a significant element in the United state approach to international affairs.This collection of essays seeks to go beyond the continuing debate over whether human rights issues should be emphasized in foreign policy to assume that such issues will continue to be a part of the diplomatic agenda of United States and other democracies and to suggest, through actual cases the measures by which such policies can be carried out.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
13. Utrikespolitik i Norden , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / ; SAMAK, 104 p.. - Stockholm : SAMAK, 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
14. Meres-Wuori, Ora : Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus / Meres-Wuori, Ora, xxiv, 376 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1990.

ISBN 951 640 489 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* riksdagen = parliament = eduskunta
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (1990), (T)

NOTE (GENERAL): Vienna Convention

 
15. Feldbrugge, F.J.M. (ed.) : The distinctiveness of Soviet law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The distinctiveness of Soviet law / Feldbrugge, F.J.M. (ed.) - (Law in Eastern Europe ; No. 34), xv, 272 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3576 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* ekonomi = economy = talous
* rättsnormer = legal norms = oikeusnormit
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Selected papers of the third world congress for Soviet and East European studies, Washington, D.C., (19861030);(C)

 
16. Maggs, Peter B. : Direct contacts by Soviet organizations in international economic relations, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Direct contacts by Soviet organizations in international economic relations / Maggs, Peter B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The distinctiveness of Soviet law / Feldbrugge, F. J. M. (ed.) - (Law in Eastern Europe ; No. 34), p. 183-195. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3576 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* handel = trade = kauppa

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Selected papers from the third world congress for Soviet and East European studies, Washington,D.C.(19851030), (C)

 
17. Jonsson, Lena : Wht's in store for Northern Europe in the Gorbackhev era ?, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Wht's in store for Northern Europe in the Gorbackhev era ? / Jonsson, Lena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.), p. 130-152. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8002 / 8150

 
18. Karaganov, Sergei A. : Towards a new security system in Europe, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Towards a new security system in Europe / Karaganov, Sergei A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.), p. 40-50. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8200 / 8150

 
19. Norgaard, Ole : New political thinking East and West , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

New political thinking East and West : a comparative perspective / Norgaard, Ole

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.), p. 51-83. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8200 / 8150

 
20. Duncan, Peter J. S. : Soviet policy towards the main West European powers, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Soviet policy towards the main West European powers / Duncan, Peter J. S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.), p. 84-102. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8200 / 8150

 
21. Ruoho, Seppo : Soviet foreign trade and joint ventures, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Soviet foreign trade and joint ventures / Ruoho, Seppo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.), p. 169-186. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8000 / 8150

 
22. Harle, Vilho (ed.) : Gorbachev and Europe, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Gorbachev and Europe / Harle, Vilho (ed.) ; Iivonen, Jyrki - (TAPRI stydies in international relations), xi, 213 p.. - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* handel = trade = kauppa

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8200 / 8150

 
23. Csaba, Laszlo : New thinking in the CMEA, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

New thinking in the CMEA / Csaba, Laszlo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.). - p. 187-205 - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
24. Vihavainen, Timo : Russia and Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Russia and Europe : the historiographic aspect / Vihavainen, Timo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.). - p. 1-21 - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* revolution = revolution = vallankumous
* perestrojka = perestroika = perestroika

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8000 / 150

 
25. Iivonen, Jyrki : Soviet foreign policy doctrine in transition, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Soviet foreign policy doctrine in transition / Iivonen, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.). - p. 22-39 - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8000 / 150

 
26. Timmermann, Heinz : The Soviet Union and Western Europe , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Soviet Union and Western Europe : conceptual change and political reorientation / Timmermann, Heinz

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.). - p. 103-129 - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Western Europe : 8150 / 8250

 
27. Sutela, Pekka : Opening up the Soviet economy, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Opening up the Soviet economy / Sutela, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Gorbachev and Europe / Harle, V.; Iivonen, J. (eds.). - p.153-168 - London : Pinter publishers (D), 1990.

ISBN 0 86187 855 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8000 / 150

 
28. Finger, Seymour Maxwell : U.S. policy in international institutions , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

U.S. policy in international institutions : defining reasonable options in an unreasonable world / Finger, Seymour Maxwell ; Harbert, J. R., 217 p.. - Boulder, Colorado : Westwiew press, 1982.

ISBN 0 86531 106 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book analyzes the U.N. system as it functions today, stressing the economic issues that constitute most of the agenda the New International Economic Order, Transnational Corporations, energy, natural resources and the new monetary regimes replacing the Bretton Woods system -and the reasonable U.S. initiatives and responses in these areas. It also examines the U.N. role in peacekeepings and disarmament. The final section examines intitutional structure in the U.N. system and favors active U.S. participations.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
29. Elusive justice ,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Elusive justice : the U.S. administration of justice program in Latin America : report on a workshop / ; WOLA, iv, 52 p.. - Washington, D. C. : WOLA

ISBN 0929513 13 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* administration = förvaltning = hallinto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Central America / Latin America : 6357 / 6200

NOTE (MEETINGS): AOJ program, (19890323), (C)

 
30. Gibb, Tom : El Salvador , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

El Salvador : is peace possible : a report on the prospects for negotiations and U. S. policy / Gibb, Tom ; Smyth, Frank, 29 p.. - Washington, D. C. : WOLA , 1990.

ISBN 0 929 513 150

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / El Salvador / Central America / Latin America : 6357 / 6231

[Next]


24.11.1999