[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='framställning' results in 1 hits


 
1. IV. Yksilön pääsy oikeuksiinsa, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IV. Yksilön pääsy oikeuksiinsa = Individens möjlighet att utnyttja sina rättigheter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa = Individens rättsställning inom Europeiska unionen : juhlakirja Allan Rosas = festskrift Allan Rosas / Kaila, H.; Pirjatanniemi,E.; Suksi, M. (toim.=red.), p. 489-658. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2008.

ISBN 978-952-12-2051-7

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. Om framställningar till Europaparlamentet, Henrik Lax. 2. Oikeus kannella Euroopan oikeusasiamiehlle, Benita Broms. 3. Kanteleminen Euroopan komissiolle, Molla Mäkilaine, Antti Peltomäki. 4. Toimivallan- ja vastuunjaon perusteista toteuttaessa yksityisen oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan EY:n oikeuden alalla, Heikki Kanninen. 5. Yksilön oikeus nostaa kanne Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, Virpi Tiili, Nina Korjus. 6. Oikeudenkäyntikulut ja oikeuksiin pääsy EY:n tuomioistuimissa, Sari Haukka. 7. Direktiivien oikeusvaikutukset kansallisissa tuomioistuimissa - oireet, diagnoosi ja hoitokeinot, Antti Maunu. 8. Tuomarin ja asianajajan tehtävät ja vastuu EY-oikeuden huomioon ottamisessa kansalllisessa lainkäytössä, Pauliine Koskelo. 9. Förhandsavgörandena: en kronjuvel?, Leif Sevon. 10. Valtion korvausvastuu yksilölle unionin oikeuden rikkomisesta, Pekka Aalto.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska ombudsmannen (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* framställning = petition = vetoomus
* klagomål/besvär = complaints = kantelu
* förhandsavgörande = preliminary ruling = ennakkoratkaisu
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB-hyllan


24.11.1999