[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='fred' results in 36 hits


 
1. Ihmisoikeus rauhaan, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeus rauhaan /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 386-387. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeus rauhaan oli Helsingin Yliopistolla 22-25.10.1986 järjestetyn III kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuman eli TIPU:n tunnuksena.TIPU:n järjestäjänä oli Helsingin rauhanyliopistotoimikunta, jossa oli mukana yliopiston opettajia, tutkijoita, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita. Peace - a human right, was the motto of the 3rd international Peace University (TIPU) held at Helsingin Yliopisto, October 22-25, 1986.The arranger was the Peace University Committee of Helsingin Yliopisto.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (MEETINGS): Kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuma (TIPU), Helsinki, (19861022), (C)

 
2. Isaksson, Eva : Rauhan laboratoriot , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauhan laboratoriot : Pugwash ja muut tutkijoiden rauhanliikkeet / Isaksson, Eva, 136 p.. - Helsinki : Rauhankirjallisuuden edistämisseura r.y.(D), 1985.

ISBN 951 9457 21 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja on yritys kartoittaa tutkijoiden rauhanliikkeen historiaa ja tilaa vuonna 1985, siinä tarkastellaan mm.Pugwash-liikettä, yksittäisiä tutkijoita, kansallisia ja kansainvälisiä rauhanliikkeen aaltoja sekä selvitetään tutkijan vastuuta itselleen ja muille.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
3. Introduktion i fredskunskap, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduktion i fredskunskap /, 61 p.. - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Häftet innehåller några av de föredrag son ingick i Introduktionskurs i fredskunskap vars syfte var att ge en tvärvetenskaplig bild av centrala frågor rörande krig och fred.Häftet omfattar följande teman: FN och det internationella systemet, ekonomi och upprustning, synpunkter på den parlamentariska befolkningsskyddskommitt'ens betänkande, nedrustningsförhandlingarna-en kortfattad översikt.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Finland : 0 / 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
4. Taipale, Ilkka : Rauhankirjallisuuden bibliografia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauhankirjallisuuden bibliografia / Taipale, Ilkka - (Aseidenriisuntavihkot ; No.26), 79 p.. - Helsinki : Suomen rauhanliitto (D), 1987.

ISBN 951 9193 06 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä suomalaisen rauhankirjallisuuden bibliografiassa näkökulma on sodan ja varustelun vastainen, rauhanjärjestöjen näkökulma.Mukan ovat rauhanliikettä,- tutkimusta, -kasvatusta, aseriisuntaa ja -valvontaa sekä väkivallatonta toimintaa koskevia teoksia.Lasten ja nuorten kirjoja on otettu mukaan vain muutamia.Sama on kaunokirjallisuuden kohdalla.Luetteloon on otettu vuoden 1986 loppuun mennessä ilmestyneet kirjat, kirjaset ja muut erillisjulkaisut, opinnäytteet ja joukko julkisessa levityksessä olleita monistejulkaisuja.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Manin, Philippe : L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix : le respect du consentement de l'etat / Manin, Philippe - (Bibliotheque de droit international ; No.60), 343 p.. - Paris : Pichon et R.Durand - Auzias (D), 1971.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans la premiere partie de l'ouvrage l'auteur etudie des unites au maintien de la paix, puis il examine les grandes affaires politiques qui ont ete traitees aux Nations Unies et les moyens juridiques qui sont a la disposition de l'organisation. Une question tres important de l'ouvrage est celle du consentement de l'Etat : le consentement de l'Etat comme unite au maintien de la paix et le consentement de l'Etat comme fondement du maintien de la paix.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
6. Rosas, Allan : Lakimiehet ja rauhantyö, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimiehet ja rauhantyö / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p.225-226. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet, 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Jännityksen lisääntymisen ja asevarustelun kiihtymisen vastareaktioksi ovat naisten rauhanmarssi Pariisiin, polkupyörämarssi Norjaan, jotka ovat osoitus rauhanliikkeen voimistumisesta.Pohjoismaisesta näkökulmasta on kiintoisaa panna merkille rauhan- ja aseidenriisuntatyön vilkastuminen Suomen lisäksi etenkin Norjassa.Kun keskustellaan mitä lakimiehinä voidaan tehdä rauhan ja aseidenriisunnan puolesta kiinnittyy huomio myös lainsäädäntöön ja lainvalmisteluun.Esim. perustuslaeista puuttuvat viittaukset YK:n peruskirjaan ja sen sisältämään väkivallan käytön kieltoon.Kirjoituksessa painostetaan ettei rauhantyötä voida erottaa yleisestä väkivaltakeskustelusta.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* jurister = lawyers = lakimiehet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): UN charter

 
7. The blue helmets, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The blue helmets : a review of United Nations peace-keeping /, 350 p. :ill.. - New York : United Nations : Department of public information (D), 1985.

ISBN 92 1 100275 3

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.85.I.18

ABSTRACT: The book is a comprehensive account of the peace-keeping operations of the United Nations.It is intended as an information paper for general use about the main facts about the peace-keeping operations.Operations discussed are the Arab-Israeli conflicts, India / Pakistan, UN observation operations in Lebanon, Yemen and the Dominican Republic, UN operations in Congo and Cyprus and the Temporary Executive Authority and the UN Security Force in West New Guinea.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa / West Africa

 
8. Naucler, Elisabeth : Ålands fredscentrum , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands fredscentrum : en utredning om möjligheterna att upprätthålla ett fredsinstitut på Åland och en kartläggning av redan förefintliga fredsinstitut i Norden och övriga Europa / Naucler, Elisabeth - (Åländsk utredningsserie ; No. 3), var. pag.. - Mariehamn : Ålands fredscentrum, 1988. - ISSN 0357-735X

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: This report surveys alredy existing institutionalized peace work, primarly in the Nordic countries but also in the rest of Europe and makes an impartial study of models that might be sutable for Åland, and consider all feasible alternatives for financing such work.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Sofaer, Abraham D. : Agora, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Agora : the U. S. decision not to ratify protocol 1 to the Geneva conventions on the protection of war victims (cont'd) : the rationale for the United States decision / Sofaer, Abraham D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 784-787. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* krig = war = sota
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* avtal = agreements = sopimukset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* fred = peace = rauha
* PLO = PLO = PLO
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
10. McCaffrey, Stephen : The thirty-ninth session of the international law commission, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The thirty-ninth session of the international law commission / McCaffrey, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 144-151. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* stater = states = valtiot
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
11. Peace of terror , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Peace of terror : a crossroad for Southern Africa's uprooted / - (Issue paper) , 46 p.. - Washinton D.C. : The U.S Committee for Refugees, 1989. - ISSN 0882-9277

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* våld = violence = väkivalta
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
12. Unesco yearbook on peace and conflict studies 1987, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unesco yearbook on peace and conflict studies 1987 / ; Unesco, ix, 327 p.. - Paris : Unesco, 1989.

ISBN 92 3 102565 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first section contains a collective study undertaken by researchers at the international Peace Research Institute in Oslo, Norway (PRIO). Its subject is the pervasive impact of armaments on Unesco's fields of competence. The second section is devoted to the arms race in developing countries. The third section treats problems relating to the arms race and the process of national reconstruction in developing countries.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* kapprustning = arms race = asevarustelu
* konflikter = conflicts = selkkaukset
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
13. Blishchenko, Igor P. : Humanitarian norms and human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Humanitarian norms and human rights / Blishchenko, Igor P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Modern wars ; the humanitarian challence ; a report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues / Bedjaoui, M. (ed.). - p. 142-157 - London : Zed Books Ltd., 1986.

ISBN 0 86232 694 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* fred = peace = rauha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; UDHR;

 
14. Perruchoud, Richard : International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies. / Perruchoud, Richard - (Scientific Collection of the Henry Dunant Institute), 94 p.. - Geneva : Henry Dunant Institute, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* fred = peace = rauha
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
15. Rudby, Christina : Development for peace, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Development for peace / Rudby, Christina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 77-87 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Angola / Southern Africa : 5412

 
16. Fischer, Viggo : Helsingforsaftalernes uopfyldte forventninger, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Helsingforsaftalernes uopfyldte forventninger / Fischer, Viggo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettigheder - viden og handling / Gulmann, C.; Nordskov Nielsen, L.; Rehof, L. (eds.) - (Skrifter fra det Dansk Menneskerettighedscenter ; No. 1), p. 183-187. - köbenhavn : G.E.C. Gad, 1987.

ISBN 87 12 01746 9

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): Charta 77

 
17. Higgins, Rosalyn : The European convention on human rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The European convention on human rights. / Higgins, Rosalyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 495-549. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* fred = peace = rauha
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; ICESCR;

 
18. Rehn, Elisabeth : Women, war and peace, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Women, war and peace : the independent experts' assessment / Rehn, Elisabeth ; Sirleaf, Ellen Johnson, ixx, 163 p.. - New York : UNIFEM, 2002.

ISBN 0-912917-66-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Violence against women. 2.Women forced to flee. 3. War and the health of women. 4. HIV/AIDS. 5. Women and peace operations. 6. Organizing for peace. 7. Justice. 8. Media power. 9. Prevention. 10. Reconstruction.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* fred = peace = rauha
* krig = war = sota
* våld = violence = väkivalta
* internflyktingar = internally displaced persons = maan sisäiset pakolaiset
* handel med kvinnor = trafficking in women = naiskauppa
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* AIDS = AIDS = AIDS
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot

URL http://www.parliament.gov.za/pls/portal30/docs/FOLDER/PARLIAMENTARY_INFORMATION/PUBLICATIONS/UNIFEM/INDEX.HTM

 
19. Galtung, Johan : Pax Pacifica, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Pax Pacifica : terrorism, the Pacific Hemisphere, globalisation and peace studies / Galtung, Johan - (Constructive Peace Studies), xvi, 170 p.. - London : Pluto Press, 2005.

ISBN 0-7453-2002-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. 1. Towards a Pax Pacifica. 2. Decolonisation in the Pacific. 3. Pearl Harbor Day: theories of war and peace. 4. The USA, world hegemony and Cold War II. 5. Japan/Asia/USA: the politics of non-reconciliation. 6. The European Union: peace factor, war factor, both or neither. 7. Towards a Pax Pacifica: an East Asian community.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* terrorism = terrorism = terrorismi
* globalisering = globalization = globalisaatio
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* krig och fred = war and peace = sota ja rauha
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* EU = EU = EU
* fredsforskning = peace research = rauhantutkimus

GEOGRAPHICAL TERMS: Pacific

URL http://www.plutobooks.com/

 
20. Pärssinen, Martti (ed.) : Colombia, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Colombia : perspectivas de paz en el 2001 / Pärssinen, Martti (ed.) ; Talero, Maria Elvira - (Publicaciones del Instituto Renvall ; no. 13), 137 p.. - Helsinki : Renvall Institute for Area and Cultural Studies, 2001.

ISBN 952-10-0062-7

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia

 
21. Lee, Roy S. (ed.) : Swords into plowshares: building peace through the United Nations, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Swords into plowshares: building peace through the United Nations / Lee, Roy S. (ed.) - (Nijhoff law specials ; vol. 65), viii, 174 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff Publ., 2006.

ISBN 90-04-15001-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Chapter 1, Improving Decision-making in the UN Security Council, Danilo Türk. Chapter 2, Bush’s War has Damaged the United Nations, Hans Corell. Chapter 3, Human Rights and Economic and Social Development, Bertrand G. Ramcharan. Chapter 4, The Mutual Feedback between Sustainable Development and Human Rights: Adding Responsibility as a Catalyst, Jutta F. Bertram-Nothnagel. Chapter 5, The UN Security Council’s Counter-Terrorism Efforts, Eric Rosand. Chapter 6, Reflections on the Security Council’s Counter-Terrorism Resolutions, Giuseppe Nesi. Chapter 7, Assistance to States Challenged by Unconstitutional Means, Roy S. Lee. Chapter 8, Nuclear Verification in North Korea and Iran, Berhanykun Andemicael. Chapter 9, United Nations Partnerships: Working Together for a Better World, Amir A. Dossal. Chapter 10, Commitment to Multilateralism, A. Missouri Sherman-Peter. Chapter 11, Will the UN Hope Survive, Newton Bowles.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* fred = peace = rauha
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* demokrati = democracy = demokratia
* counter-terrorism = counter-terrorism = terrorismin vastainen toiminta

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=24671

 
22. Krieken, Peter J. van (ed.) : The Hague - legal capital of the world, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Hague - legal capital of the world / Krieken, Peter J. van (ed.) ; McKay, David, xix, 569 p.. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2005.

ISBN 90-6704-185-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Background and Context:. 1. Introduction Peter van Krieken and David McKay. 2. Living up to a tradition Arthur Eyffinger. 3. The Hague in the world – the world in The Hague Bob Lagerwaard. 4. Headquarters agreements. 4.1 Unity and diversity in headquarters agreements Niels Blokker. 5. The depositary role of The Hague. 5.1 The Hague: a depositary city Gerard Limburg. Part I. Conflict Resolution:. 6. The permanent court of arbitration. 6.1 The permanent court of arbitration: an overview Bette Shifman. 7. The permanent court of international justice and international court of justice. 7.1 The international court of justice at the beginning of the twenty-first century Shabtai Rosenne. 8. The Iran-United States claims tribunal. 8.1 The Iran-United States claims tribunal: an analysis Charles Brower. Part II. International Criminal Law. 9. The ad hoc international criminal tribunals. 9.1 The Yugoslav tribunal: an ad hoc tribunal prosecuting individuals accused of serious international crimes Kelly Askin. 10. The united nations detention unit. 10.1 The United Nations detention unit: an introduction Nancy Grosselfinger. 11. International criminal court. 11.1 The international criminal court: an analysis Nancy Combs. Part III. Arms Control:. 12. The organization for the prohibition of chemical weapons. 12.1 The organization for the prohibition of chemical weapons: an overview Treasa Dunworth. 13. The organization for the prohibition of biological weapons. 13.1 The case of the organization for the prohibition of biological weapons Lisa Tabassi and Scott Spence. Part IV. International Private Law:. 14. The Hague conference on private international law. 14.1 The Hague conference on private international law: an introduction Hans van Loon. 15. The carnegie foundation, the academy and the library. 15.1 A view from the peace palace Steven van Hoogstraten. 16. Schuman: regional organizations. 16.1 Some regional organizations in The Hague: Europol, Eurojust and the OSCE high commissioner on national minorities David McKay.

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = International Criminal Court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* fred = peace = rauha
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* Permanent Court of Arbitration = Permanent Court of Arbitration = Pysyvä välitystuomioistuin
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet

NOTE (GENERAL): UN charter, Chemical weapons convention, Convention on biological weapons, Statute of the ICC, Statute of the ICJ, Hague convention for the pacific settlement of international disputes

URL http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9789067041850

 
23. Duffy, Gavan : Conflicting identities, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Conflicting identities : solidary incentives in the Serbo-Croatian war / Duffy, Gavan ; Lindstrom, Nicole

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 1., p. 69-90. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krig = war = sota
* nationell identitet = national identity = kansallinen identiteetti
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* fred = peace = rauha

GEOGRAPHICAL TERMS: Croatia / Serbia

URL http://jpr.sagepub.com/

 
24. Knutsen, Torbjörn L. : Twentieth-century stories, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Twentieth-century stories / Knutsen, Torbjörn L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 1., p. 119-127. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* fred = peace = rauha
* krig = war = sota

URL http://jpr.sagepub.com/

 
25. Shamir, Jacob : Determinants of reconciliation and compromise among Israeli and Palestinians, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Determinants of reconciliation and compromise among Israeli and Palestinians / Shamir, Jacob ; Shikaki, Khalil

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 2., p. 185-202. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* försoning = reconciliation = sovinto
* fred = peace = rauha

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Palestinia

URL http://jpr.sagepub.com/

 
26. Parish, Randall : Kantian liberalism and the collective defense of democracy in Latin America, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kantian liberalism and the collective defense of democracy in Latin America / Parish, Randall ; Peceny, Mark

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 2., p. 229-250. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* fred = peace = rauha

URL http://jpr.sagepub.com/

 
27. Weitsman, Patricia A. : International systems, domestic structures, and risk, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

International systems, domestic structures, and risk / Weitsman, Patricia A. ; Shambaugh, George E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 3., p. 289-312. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* demokrati = democracy = demokratia
* fred = peace = rauha

URL http://jpr.sagepub.com/

 
28. Addison, Tony : Credibility and reputation in peacemaking, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Credibility and reputation in peacemaking / Addison, Tony ; Murshed, S. Mansoob

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 4., p. 487-501. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha

URL http://jpr.sagepub.com/

 
29. Jungbult, Bernadette M. E. : The liberal peace and conflictive interactions, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The liberal peace and conflictive interactions : the onset of militarized interstate disputes / Jungbult, Bernadette M. E. ; Stoll, Richard J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 5., p. 527-546. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha

URL http://jpr.sagepub.com/

 
30. Shimizu, Hirofumi : Peacekeeping and burden-sharing, 1994-2000, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Peacekeeping and burden-sharing, 1994-2000 / Shimizu, Hirofumi ; Sandler, Todd

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of peace research : vol. 39; no. 6., p. 651-668. - London : SAGE, 2002. - ISSN 0022-3433

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* NATO = NATO = NATO
* FN = UN = YK
* delade bördor = burden-sharing = taakan jakaminen

URL http://jpr.sagepub.com/

[Next]


24.11.1999