[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('free trial') results in 7 hits


 
1. Ahola, Antero : Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen taloudellisista edellytyksistä, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen taloudellisista edellytyksistä / Ahola, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 52., p. 417-426 . : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja=organ för Finlands advokatförbund (D), 1971. - ISSN 0356-262x

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1# mukaan tämän edun myöntämisen edellytyksenä on m.m., että asianomainen "menettämättä mitä hän tarvitsee itsensä elättämiseen ja elatusvelvollisuutensa täyttämiseen" ei kykene suorittamaan oikeudenkäynnin vaatimia menoja.Säännös on v. 1955, mutta sen sanamuodon pohjana on Ruotsissa jo 1919 annettu laki.Artikkelissa selostetaan mitä on "itsensä elättäminen" ja "vähimmäistarpeet" nykyisin. According to the first paragraph of the Law of Free Trial, the precondition for being entitled to free trial is that the party is not capable of paying the trial "without losing what he / she needs for supporting him- / herself and to fulfilling his / her maintanence obligations.The regulation is from a Swedish law from 1919.The author discusses the meaning of "self-supporting" and "minimum needs" in contemporary society.

INDEX WORDS:
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Julkinen oikeusapu ja asianajotoiminta, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkinen oikeusapu ja asianajotoiminta /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 52., p. 427-434 . - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja - organ för Finlands advokatförbund; (D), 1971. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen asianajajaliitto on lokakuun 12 päivänä 1971 antanut oikeusministeriölle alustavan lausunnon lainvalmistelukunnassa laaditusta luonnoksesta laiksi julkisesta oikeusaputoiminnasta ja laiksi maksuttomasta oikeudenkäynnistä sekä niihin liittyvistä muistiosta.Artikkelissa selostetaan Suomen Asianajajanliiton lausunto. The Finnish Lawyers Union submitted on October 12, 1971 a tentative comment on the law proposition for a law of public legal aid and a law of free trial and a memorandum to these prepared in the Law Drafting Committee.The article presents the Union's comment.

INDEX WORDS:
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Maksuttomien oikeudenkäyntien määrä hovioikeuksissa vuosina 1980-1984, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Maksuttomien oikeudenkäyntien määrä hovioikeuksissa vuosina 1980-1984 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 67., p. 214-215 . - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja - organ för Finlands advokatförbund; (D), 1986. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan maksuttomien oikeudenkäyntien lukumäärä hovioikeuksissa 1980-1984 ja maksuttomien oikeudenkäyntien lukumäärä yleisissä alioikeuksissa asiaryhmittäin 1980-1984. The article gives an account of the number of free trials in the Courts of Appeal in 1980-1984 and the number of free trials in public Inferior Courts in 1980-1984.

INDEX WORDS:
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Luedicke, Belkacem et Koc : judgment of 28th November 1978. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 29), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1979.

ISBN 3 452 18566 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-14

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Artico case : judgment of 13th May 1980., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Artico case : judgment of 13th May 1980. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 37), 22 p.. - Köln : Carl Heymann, 1980.

ISBN 3 452 18809 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt att försvara sig = right to defence = oikeus puolustautua
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(3)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Özturk case : 1. decision of 27th May 1983 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 21th February 1984 (merits)., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Özturk case : 1. decision of 27th May 1983 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 21th February 1984 (merits). / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 73), 55 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20002 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Goddi case: judgment of 9th April 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Goddi case: judgment of 9th April 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 76), 20 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20038 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* fri rättegång = free trial = maksuton oikeudenkäynti
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-6(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR


24.11.1999