[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('godtyckligt anhållande') results in 67 hits


 
1. Myntti, Kristian : Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter : en undersökning av polisattityder till den nya förundersökningslagstiftningen / Myntti, Kristian - (Medddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No. 307), 45 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

ISBN 951 649 701 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Ingår i Frihetsprojektet ; Rapport 2. ECHR-5(3); UDHR-9; ICCPR-9(1)-9(3)-14(2); ICCPR-14(2); ECHR-6(2)

 
2. Statements to the 49th session of the UN Commission on Human Rights (Geneva, 1 February to 12 March 1993), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Statements to the 49th session of the UN Commission on Human Rights (Geneva, 1 February to 12 March 1993) / ; Amnesty International - London, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* apartheid = apartheid = rotusorto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / South Africa / Yugoslavia / Iran / Iraq / Guatemala : 7329 / 5458 / 8153 / 7327 / 7328 / 6263

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: organizations

 
3. Concerns in Europe, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Concerns in Europe : November 1992 - April 1993 / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
4. Uzbekistan, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uzbekistan : clampdown on dissent / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä

GEOGRAPHICAL TERMS: Uzbekistan / Eastern Europe : 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
5. East Timor state of fear, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

East Timor state of fear : statement before the United Natiosns special committee on decolonization / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* FN = UN = YK
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: East Timor / South East Asia : 7523 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
6. Iraq, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Iraq : background on human rights conditions, 1984-1992 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Middle East Watch : 5(5)., 18 p.. - New York : Human Rights Watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Middle East : 7328 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Faundez Ledesma, Hector : Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos : (el derecho a un juicio justo) / Faundez Ledesma, Hector, 398 p.. - Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1992.

ISBN 980-00-0648-6

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ADRD; Geneva conventions; CAT; ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Yemen, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yemen : unlawful detention and unfair trials of members of the former National Democratic Front /, 19 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: Yemen / Middle East : 7355 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
9. Feldman, David : Civil liberties and human rights in England and Wales, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Civil liberties and human rights in England and Wales / Feldman, David, lix, 927 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-876229-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* abort = abortion = abortti
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* tortyr = torture = kidutus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* invandring = immigration = maahanmuutto
* journalister = journalists = lehtimiehet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* terrorism = terrorism = terrorismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset

LOCAL INDEX: Wales

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR; CDE; ESC; Genocide convention; ECHR; ICCPR; ADRD; CRC; ICESCR; ECPT;

 
10. Human rights in Venezuela, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Venezuela / ; Americas Watch, 105 p.. - New York : Human Rights Watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* upplopp = riot = mellakka
* tortyr = torture = kidutus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Venezuela / South America / Latin America : 6460 / 6400

LIBRARY LOCATION: IMR

 
11. Romania, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Romania : update to Amnesty International's concerns /, 15 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania / Eastern Europe : 8143 / 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
12. Moldova, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Moldova : the trial of the "Tiraspol six" /, 11 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Moldova / Eastern Europe : 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
13. Tadzhikistan, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tadzhikistan : human rights violations against opposition activists /, 11 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* tortyr = torture = kidutus
* censur = censorship = sensuuri
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Tajikistan / Eastern Europe : 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
14. Nigeria, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Nigeria : the Ogoni cisis : case-study of military repression in Southeastern Nigeria / - (Human Rights Watch: Africa ; 7; 5), 44 p.. - New York : Human Rights Watch, 1995. - ISSN 1079-2325

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* våldtäkt = rape = raiskaus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria / West Africa : 5548 / 5500

 
15. Cameroon, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Cameroon : arrest of political opponents and detention without trial /, 7 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Cameroon / Central Africa : 5118 / 5100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. Haiti a human rights nightmare, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haiti a human rights nightmare /, 62 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1992.

ISBN 0-934143-56-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti / Caribbean Countries : 6138 / 6100

 
17. Inhuman deterrence, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inhuman deterrence : the treatment of Vietnamese boat people in Hong Kong / ; Lawyers Committee for Human Rights, 41 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1989.

ISBN 0-934143-26-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: Vietnam / South East Asia / Hong Kong / East Asia : 7553 / 7500 / 7124 / 7100

 
18. Lawyers and human rights. The UN basic principles on the role of lawyers in the Arab world, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lawyers and human rights. The UN basic principles on the role of lawyers in the Arab world / ; Lawyers Committee for Human Rights: Middle East, 12 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jurister = lawyers = lakimiehet
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: Bahrain / Middle East : 7312 / 7300

 
19. Venezuela the law of flagrants and crooks, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Venezuela the law of flagrants and crooks : suppressing dissent and punishing the poor /, 26 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Venezuela / South America : 6460 / 6400

NOTE (GENERAL): ICCPR; ACHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
20. People's Republic of China, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

People's Republic of China : persistent human rights violations in Tibet /, 52 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* tortyr = torture = kidutus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit

GEOGRAPHICAL TERMS: China / East Asia : 7117 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
21. India summary of concerns in Jammu and Kashmir, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

India summary of concerns in Jammu and Kashmir /, 9 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: India / South Asia : 7425 / 7400

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
22. Federal Republic of Germany failed by system, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Federal Republic of Germany failed by system : police ill-treatment of foreigners /, 60 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Gernany / Europe : 8025 / 8000

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
23. Republic of Georgia, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Republic of Georgia : death penalty, torture and fair trial concerns in case 7493810 /, 14 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: Georgia / Central Asia : 7225 / 7200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
24. Israel and the Occupied Territories including the areas under the jurisdiction of the Palestinian authority, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Israel and the Occupied Territories including the areas under the jurisdiction of the Palestinian authority /, 32 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* tortyr = torture = kidutus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Middle East : 7329 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
25. Equatorial Guinea, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Equatorial Guinea : a dismal record of broken promises /, 21 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Equatorial Guinea / Central Africa / West Africa : 5126 / 5100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
26. Venezuela villagers of Carabobo tortured by security forces, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Venezuela villagers of Carabobo tortured by security forces /, 7 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Venezuela / South America : 6460 / 6400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. China six years after Tiananmen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

China six years after Tiananmen : increased political repression and human rights violations /, 40 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: China / East Asia : 7117 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
28. China new crackdown on dissidents before 4 June anniversary, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

China new crackdown on dissidents before 4 June anniversary /, 4 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: China / East Asia : 7117 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
29. Sri Lanka appeal for full implementation of aommitment to human rights, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sri Lanka appeal for full implementation of aommitment to human rights /, 7 p. . - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sri Lanka / South Asia : 7447 / 7400

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
30. Albania failure to end police ill-treatment and deaths in custody, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Albania failure to end police ill-treatment and deaths in custody /, 28 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Europe : 8011 / 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

[Next]


24.11.1999