[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='gränsskydd' results in 2 hits


 
1. Wulff, Torgil : Handbok i militär folkrätt , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbok i militär folkrätt : regler om gränsskydd, krigföring och humanitet / Wulff, Torgil ; Bring, Ove, 288 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget (D), 1987.

ISBN 9138908107

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Boken kommenterar aktuella folkrättsregler samt bakgrunden till deras uppkomst. Efter en allmän översikt av folkrätten och dess system övergår forfattarna till att diskutera territorium och gränsskydd, fartygs och luftfartygs nationalitet och legitimation, allmänt om krigets lagar, uppdelning i kombatterna, civila samt övriga grupper, neutraliserade områden och skyddade zoner, regler i internationella och interna konflikter folkrätt under neutralitet och ockupation, FN:s fredsbevarande operationer samt information, efterlevnad och sanktioner.

INDEX WORDS:
* gränsskydd = boundaries = rajojen suojelu
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* krigföring = warfare = sodankäynti

 
2. Gross, Daniel R. : The Indians and the Brazilian frontier., 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Indians and the Brazilian frontier. / Gross, Daniel R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No 36(1)., p. 1-14. - New York : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* gränsskydd = boundaries = rajojen suojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America


24.11.1999