[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('grundläggande rättigheter') results in 826 hits


 
1. Holmberg, Erik : Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform = Fundamental rights in the new Swedish constitution act / Holmberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 114., p. 422-428. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Författaren utgår ifrån att konstatera att grundrättigheterena är en förutsättning för det demokratiska systemet.Förf. frågar sig därefter: vad är betydelsen av att rättigheterna förankras i grundlag?Vilken verkan har grundlagen i tillämpningen gentemot vanlig lag?Artikeln diskuterar den nya regeringsformen, som trädde i kraft 1976.Den reglerar ingående fördelningen mellan riksdagen och regeringen. The author starts by stating that constitutional rights are a precondition for the democratic system.Then the author asks himself: what is the purpose of anchoring rights in the Constitution?What effect does the Constitution have when applied on common law?The author discusses the new Constitution which came into effect in 1976 and in detail regulates the division between the Parlia ment and the Government.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
2. Tala, Jyrki : Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 284-286. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Lauri Lehtimajan artikkelia Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä seuraavissa kohdissa: 1).Vallansiirto suomalaiselta lainsäätäjältä kansainväliselle toimielimelle 2). tuomarisoitumisen eteneminen 3). perusoikeusajattelun vinoutuminen. The author criticizes Lauri Lehtimäki's article on joining the European Convention of Human Rights.He focuses on three points: 1) the shift of power fron Finnish legislators to international organs 2) the concentration of power to courts 3) the distortion of the basic rights notion

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; (European convention on human rights USE ECHR)

 
3. Rintala, Matti : Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 233-237. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja esittelee nk.Sippolan komitean, joka valmistelee virkamiesten oikeusaseman kehittämistä m.m. virkamiehen aseman muutos, nimittäminen, perusoikeudet ja oikeusturva. The writer presents the so-called Sippola Committee which is preparing an improvement of Finnish officials' legal status, appointment and legal security.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Arkisia perusoikeuksia, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Arkisia perusoikeuksia /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Joulukuun puolivälissä pidettiin sosiaalihallituksen 20-vuotisjuhlaseminaari aiheena "arkipäivän perusoikeudet".Seminaariesitelmät käsittelivät erilaisia sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä teemoja.Esiintyjät olivat m.m. ministeri Tarja Halonen, eduskunnan oikeusasiamies ja professori Allan Rosas. The topic of the Social Board's 20th anniversary seminar was "Everyday Human Rights".The papers read at the seminar treated different themes connected to social rights.Lecturers were Minister Tarja Halonen, the Parliamentary Equal Opportunities Ombudsman and Professor Allan Rosas.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Arkipäivän perusoikeudet (C) (=common basic rights)

 
6. Nieminen, Liisa : Ihmisoikeuksien historia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien historia / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 19 - 42. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee ihmisoikeuksien historiaa, ihmisoikeus- käsitettä ja jaottelua.Perusoikeuksien lainsäädäntöhistoriaa tarkastellan toisessa jaksossa, ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun historiaa kolmannessa. The first part of the article deals with the history of human rights, the human rights concept and classification.The second part takes up the legislative history of basic rights, whereas the third part treats the history of international protection of human rights.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

 
7. Mikkola, Matti : Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa / Mikkola, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.60-63. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään sosiaalilainsäädännön rakennetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen paikallisia tarpeita, subjektiivista oikeutta, sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä sosiaalisten perusoikeuksien historiallista taustaa.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Viilo, Juhani : Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus / Viilo, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.64-70. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pohditaan miten oikeus asuntoon on Suomessa toteutunut, miten Suomen lainsäädäntö turvaa oikeutta asuntoon.Lisäksi tarkastellaan subjektiivistä oikeutta perusoikeuden sisällä, perusoikeuden toteuttamisnäköaloja, TSS ja Suomen velvoitteita sekä kysymystä -ratkeaako oikeus asuntoon -perusoikeus erityisryhmien kautta.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Bruun, Niklas : Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa / Bruun, Niklas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.71-72. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan työntekijöiden oikeuksien kahtia jakoa ja miten tämä on muuttumassa.Työpaikalla ja suhteessa valtioon oikeudet määräytyvät työlainsäädännön mukaan, suhteessa valtioon nämä oikeudet ovat kansalaisoikeuksina vahvistettuja hallitusmuodossa.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Saario, Voitto : Oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana / Saario, Voitto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.965-976. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana, miten nämä oikeudet ovat kehittyneet, uudistustöitä oikeudenkäyntimenettelyn alalla sekä ihmisten muuttuvaa käsitystä perusoikeuksista.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
11. Söderman, Jacob : The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries / Söderman, Jacob, 14 p.. - s.l. : s.n., 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Eastern Europe / Finland : 8000 / 8100

NOTE (MEETINGS): Ombudsman conference, Madrid, (19920528-19920530), (C)

NOTE (GENERAL): Charter of Paris for a new Europe; ICCPR; ECHR;

 
12. Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. / ; United Nations, 49 p.. - New York : United Nations, 1980.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: ST / HR / SER.A / 8

ABSTRACT: The following issues were discussed: 1.The effects of the existing unjust international economic order of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms, particulary the right to enjoy adeguate standards of living as proclaimed in art. 25 of the universal declaration of human rights. 2.The right to development as a human right. equality of opportunity to achieve it. the right to development as a right of individuals and nations. 3.The search for formulas for international co-operation which help in eliminating the the existing unjust international economic order and permit the enjoyment of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, languace or religion.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

NOTE (MEETINGS): Seminar on the effects of the existing...Genova, Switzerland, (19800630).(C)

NOTE (GENERAL): UDHR-25-1

 
13. Uotila, Jaakko : Fundamental rights of the citizens, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Fundamental rights of the citizens / Uotila, Jaakko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed.., p. 60-67. - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter II of the Finnish Constitution Act of 1919 contains stipulations on the fundamental rights of the citizens.The rights listed in there will be discussed in detail.The list contains mainly so-called classic rights of freedom and the protection of property.Economic, social and cultural rights came under discussion much later.Organizational matters are examined and also the Constitutional Committee of Parliament.Only legal and technical aspects of fundamental rights in Finland are examined.The international conventions concerning fundamental rights that Finland have ratified are also brought up.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Golbert, Albert S. : Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey / Golbert, Albert S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.351-360. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law (D), 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
15. Pascal, A. Robert : Natural law and respect for law, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Natural law and respect for law / Pascal, A. Robert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law, p. 500-506. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* rättsnormer = legal norms = oikeusnormit

 
16. Turack, Daniel, C. : Freedom of movement in Western Europe , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of movement in Western Europe : the contribution at the Council of Europe / Turack, Daniel, C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.781-797. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* avtal = agreements = sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-2; ESC

 
17. Bernstein, Herbert : West Germany, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

West Germany : free press and national security : reflections on the Spiegel case / Bernstein, Herbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 547-561. - Baltimor, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
18. D'Amato, Anthony : The alien tort stature and the punding of the constitution, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The alien tort stature and the punding of the constitution / D'Amato, Anthony ; Franck, Thomas M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 62-67. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
19. Sullivan Donna J. : Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination. / Sullivan Donna J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 82., p. 487-520. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR, ICCPR, Declaration on the elimimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
20. Frowein, Jochen Abr. : Die Verpflichtungen erga omnes im Völkerrecht und ihre Durchsetzung, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Verpflichtungen erga omnes im Völkerrecht und ihre Durchsetzung / Frowein, Jochen Abr.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 241-262. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus

 
21. Kirilova Eriksson, Maja : Skydd av mänskliga rättigheter,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Skydd av mänskliga rättigheter : det interamerikanska systemet / Kirilova Eriksson, Maja - (Studies in international law ; No. 6), 136 p.. - Uppsala : Iustus Förlag - ISSN 0348-4718

ISBN 91 7678 095 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

 
22. Hannum, Hurst : Current developments , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Current developments : the Strassbourg declaration on the right to leave and return / Hannum, Hurst

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 432-434. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR-13 ; ICCPR-12

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
23. Leigh, Monroe : Judicial decisions, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Judicial decisions : decision of the European Court of Human Rights : case of Lightow and others / Leigh, Monroe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 425-427. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): ECHR-6-13-14; ECHRP-1-1

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
24. Alkema, Evert Albert : The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights. / Alkema, Evert Albert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 33-45. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
25. Granshof van der Meersch, Walter J. : Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le caractere "autonome" des termes et la "marge d'appreciation" des gouvernements dans l'interpretation de la convention europeenne des droits de l'homme. / Granshof van der Meersch, Walter J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 201-220. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): Vienna Convention on the Law of Treaties -31,-5;ECHR

 
26. Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Souverainete des Etats et respect des droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 7-15. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* tortyr = torture = kidutus
* rasism = racism = rasismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
27. Donner, Andre M. : Transition, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Transition / Donner, Andre M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 145-148. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rättsskipning = international jurisdiction = kansainvälinen oikeudenkäyttö
* internationell juridisk auktoritet = international judicial authority = kansainvälinen oikeusauktoriteetti
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* tolkning = interpretation = tulkinta

 
28. Jan D. Meyer : Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jan D. Meyer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 125.129. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6,-60; ESC-32; ICESCR-5;-2; Vienna convention on the law of treaties

 
29. Jan D. Meyer : Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Breves reflexions a propos de l'article 60 de la convention europeenne des droits de l'homme / Jan D. Meyer

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 125-129. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: FRA

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-6; -60; ESC-32; ICESCR 5-2; Vienna convention on the law of treaties;

 
30. Klebes, Heinrich : Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and parliamentary democracy in the Parliamentary Assembly / Klebes, Heinrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), 307-316. - Strasbourg : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* demokrati = democracy = demokratia
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal / Spain / Liechtenstein : 8242 / 8245

NOTE (GENERAL): ECHR-1; -3; -8; -9; -10; -11; -25

[Next]


24.11.1999